of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ELEKTRISCHE AUTO’S DOEN DURF OF DE WAARHEID. ONDERSCHEID MAKEN HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Hybride Volledig Elektrisch Plug-in Hybrid.

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 20 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
HYBRIDE AUTO’S HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 “Oude” Toyota Prius en Honda Civic 14 % bijtellingstijdperk Brandstofmotor + ondersteunende elektromotor Elektromotor wordt gevoed door een extra accu Accu wordt opgeladen tijdens het rijden Opladen niet via elektriciteitsnet Brandstofverbruik Nog steeds actueel en in ontwikkeling
Transcript
 • 1 ELEKTRISCHE AUTO’S DOEN DURF OF DE WAARHEID
 • 2 ONDERSCHEID MAKEN HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Hybride Volledig Elektrisch Plug-in Hybrid
 • 3 HYBRIDE AUTO’S HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 “Oude” Toyota Prius en Honda Civic 14 % bijtellingstijdperk Brandstofmotor + ondersteunende elektromotor Elektromotor wordt gevoed door een extra accu Accu wordt opgeladen tijdens het rijden Opladen niet via elektriciteitsnet Brandstofverbruik Nog steeds actueel en in ontwikkeling
 • 4 VOLLEDIG ELEKTRISCH HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Bekendste voorbeelden - Peugeot Ion l Citroen C zero - Nissan Leaf l Renault Zoe 2010: Spectaculair - Let wel : elektrisch rijden al in 1890 - Uitvinder : Groningse Professor Sibrandus Stratingh in 1853 -> schaalmodel - Olympische Spelen München 1972  Elektrische BMW 2002 voorrijder marathon - Belemmerende doorontwikkeling
 • 5 VOLLEDIG ELEKTRISCH HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Geen groot succes:  Praktische toepasbaarheid - Actieradius 125km - Teruglopend - Leeg=stil=afslepen - Infrastructuur - Airco/telefoon/radio/weer/passagiers etc.  Te duur - Ondanks subsidies - Actieradius +  kosten kwadratisch +++ - Marketingkeuze
 • 6 PLUG-IN’S HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Combinatie  Elektromotor + brandstofmotor Verschil met “vroegere” Hybride auto:  Opladen accu via elektriciteitsnetwerk  “Stekker”
 • 7 TWEE BASISPRINCIPES HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 AandrijvingOndersteuningVoorbeeldenTotale Actieradius Elektromotor plug-in ca. 50km Brandstofmotor range-extender a. 450km Opel Ampera Chevrolet Volt Minimaal 500km + 50km per laden Brandstofmotor "normaal“ ca. 900km Elektromotor plug-in + rijden ca. 25-50km Volvo V60 Mitsubishi Outlander Toyota Prius Normaal geen concessies
 • 8 PLUG-IN: SERIEUS OVERWEGEN? HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Ja  kwalitatief goed en bruikbaar Advies: let wel op! Berekening fiscale stimulansen en subsidies - op u van toepassing ? - verschuiving van bedragen in tijd ! Fiscale bijtelling 0% - Voor u zelf of voor uw medewerkers Operationele kosten/risico’s Laadpaal “constructies” Afspraken met uw medewerkers
 • 9 LAADPALEN “CONSTRUCTIES” HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Leveranciers zijn nog “zoekende” - Hoe grip op de markt, hoe en wat bieden we aan, eenmalige investering, onderhoudskosten, garanties, abonnementen, inzichten (rapportages), systemen om door te belasten  Volop in ontwikkeling 2 Aanschaf mogelijkheden  1 of 2 palen worden aangeboden bij de auto  U moet het zelf regelen
 • 10 BIJ AANSCHAF AUTO: VIA IMPORTEUR HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Leverancierskeuze importeur - Vaak EV-Box of The New Motion “Randvoorwaarden” (privé – zakelijk) 2 “gratis” palen:  Let dan op terugverdienmodel
 • 11 LAADPAAL ZELF REGELEN HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Invulling aan uw specifieke behoefte:  Privéterrein (berijder) - Vergoedingssysteem  Zakelijk terrein: - Openstelling derden (open?) - Laadpunten per paal - “Intelligentie ”  Rapportage eisen  Doorbelastingen en vergoeding Kostenstructuur (vast en variabel) Gewijzigd gemeentebeleid
 • 12 PLUG-IN: OOK VOOR UW MEDEWERKERS? HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Extra aandacht! Persoonlijke analyse maken: - Berekening verbruikskosten:  Rittenpatroon en Oplaadmogelijkheden  Km op stroom en hoeveel km op brandstof  Berekening kosten op werkelijk verbruik Extra afspraken maken (autoregeling)
 • 13 AUTOREGELING HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Eerlijke informatie Verplichting tot opladen Vergoeding privé stroomgebruik Verhuizing - Verplaatsingskosten - Geen eigen terreinmogelijkheid meer Voortijdige uitdiensttreding Toegang & medewerking verwijdering
 • 14 SAMENVATTEND HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Plug-in  interessant Let wel op! Overleg met deskundige partijen 2013: nog 5 jaar lang 0% bijtelling! Vanaf 2014: 7% bijtelling  interessant Voor uw medewerkers  afspraken
 • 15 OVER BROEKHUIS HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Familiebedrijf 80 jaar Automotive 40 dealerbedrijven 10 automerken Eigen schadeherstelketen Specialistisch in- en ombouwbedrijf Autotechniek Bedrijfswagens Sterke zakelijke activiteiten
 • 16 ZAKELIJKE ACTIVITEITEN HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 Broekhuis Lease Broekhuis Business Services Grote landelijke klanten Sterke namen uit de regio Maar ook zeker klanten met 1/2/3 auto’s
 • 17 HET WAPEN VAN WOUDENBERG l 30 MEI 2013 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT! binnenkort een kopje koffie ?
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x