of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U

Category:

Finance

Publish on:

Views: 156 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 3

Share
Description
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U MEB Talim Terbiye Kurulu nun 20 Şubat 2014 ve 9 Sayılı Kararı ekinde
Transcript
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U MEB Talim Terbiye Kurulu nun 20 Şubat 2014 ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan programlardan Eğitim - Öğretim Yılı Yaz Döneminde Dördüncü Sınıfa geçecek olan (Halen Üçüncü Sınıflarda öğrenim gören) ve önceki yıllarda mezun olan öğrencilerden, fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) programlarına aşağıda belirtilen kriterlere göre öğrenci alınacaktır: 1. PFE Programlarına Ön Kayıtlar Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön kayıtta; a. Üniversitemizde öğrenim gören ve dördüncü sınıfa geçecek olan (Halen üçüncü Sınıflarda öğrenim gören) öğrenciler sadece Ön Kayıt Başvuru Formu (EK-2), b. Fırat Üniversitesi ve diğer üniversitelerden mezun olanlar ise; - Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği, - Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript), - Öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Yerleştirme Belgesinin çıktısı, ile başvuruda bulunacaklardır. c. Tunceli Üniversitesi için yapılacak olan ön kayıtlara, sadece Tunceli Üniversitesinden dördüncü sınıfa geçecek olanlar (Halen üçüncü Sınıflarda öğrenim gören) ile mezunları başvurabileceklerdir. d. Posta ve/veya faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusunun başka bir kişi tarafından yapılabilmesi için, noter onaylı vekalet gereklidir 2. Öğretmenlik Uygulaması dersi uygulama rehber öğretmeni sınırlılığından dolayı Sağlık, Adalet, Muhasebe ve Finansman, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Gazetecilik alanlarında kontenjan sınırlaması yapılacaktır. Diğer tüm alan kontenjanları ise EK-1 de listelenen bölümlere yapılacak başvuru çoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Başvuru yapan öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak dörtlük sisteme göre sıralama yapılacaktır. Notları dörtlük sistemde olmayan adayların puanlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Puan eşitliği halinde adayların Üniversite Giriş Sınavı puanlarındaki üstünlük esas alınacaktır. 3. Kontenjanların belirlenmesinde Fırat Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencileri ile mezunları için Fırat Üniversitesine %75, diğer üniversiteler için ( AÖF ve uzaktan eğitim yapan bölümler dahil) % 25 kontenjan ayrılmıştır. Her bölümün ve grubun sıralaması kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder. Ön kayıtlar veya kesin kayıtlar sonunda, boş kalan kontenjanların aktarımında Eğitim Fakültesi Dekanlığı yetkilidir. 4. Kesin kayıt yapanların ders muafiyet başvuruları, her dönem başında o dönem derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi ne yapılır. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Muaf olunan dersler için öğrenim ücretinde indirim yapılmaz ve öğrencilere ücret iadesi yapılmaz. 5. PFE Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri PFE Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar a göre yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. 6. PFE Sertifika Programı Öğrenim Ücreti toplam 2000 TL olup, bu ücretin yarısı olan 1000 TL kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır. 7. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: (Kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında istenecektir). a. Kesin Kayıt Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir) b. Halen lisans öğrencisi olanlar için, Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript); Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden, yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript) c. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) d. İki Adet Vesikalık Fotoğraf e. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Ücretin İlk Taksiti olan 1000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN: TR hesabına, T.C. Kimlik No, Adı-Soyadı belirtilip, Açıklama kısmına Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi, YAZ notu düşülerek yatırılacaktır). Ücretler 3 şekilde yatırılabilecektir. 1- Ücretler; Ziraat Bankası şubelerinden yatırılabilir. Dekontun açıklama kısmına, Pedagojik Formasyon 1. taksit ücreti, Eğitim Fakültesi, Yaz yazılmalıdır. 2- Ücretler, İnternet bankacılığı ile yatırılabilir. Dekontun açıklama kısmına (1) de belirtilen aynı açıklama yapılmalıdır. 3- Ücretler, Ziraat bankası ATM lerinden yatırılabilir. Kartsız işlem kısmına girilmek suretiyle T.C. Kimlik No yazılarak yatırılmış olmalıdır. 8. Kayıt Yeri: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A-Blok, Konferans Salonu (Dahili Tlf: ) NOT-1: Halen Fakültemiz PFE Programına kayıtlı olup, programdan mezun olamamış öğrenciler başarısız oldukları derslere Eğitim - Öğretim Yılı Yaz ve Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemlerinde kayıtlarını yeniden yaptırarak devam edebilirler. NOT-2: PFE Dersleri, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde; Haftaiçi yapılacaktır. YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ Ön Kayıt Nisan 2017 ( :30 saatleri arasında) Kayıt hakkı kazananlar için I. ilan 10 Nisan 2017 I. İlandakilerin kesin kayıtları Nisan 2017 ( :30 saatleri arasında) Boş kalan kontenjanlar için II. ilan 19 Nisan 2017 II. İlandakilerin kesin kayıtları Nisan 2017 ( saatleri arasında) Boş kalan kontenjanlar için III. ilan 24 Nisan 2017 III. İlandakilerin kesin kayıtları 25 Nisan 2017 ( saatleri arasında) I. DÖNEM Derslerin Başlaması 03 Temmuz 2017 Pazartesi Ara Sınav Temmuz 2017 Derslerin Bitimi 18 Ağustos 2017 Genel Sınav Ağustos 2017 Bütünleme Sınavı 23 Ağustos 2017 Mezuniyet Sınavı (1 veya 2 dersten kalıp da mezuniyet sınav hakkını ilk defa kullanacak eski öğrenciler için) II. DÖNEM 25 Ağustos 2017 F.Ü Akademik Takvimine Göre Belirlenecektir. EK-1 PFE İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI Biyoloji Coğrafya Felsefe Fizik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kimya/Kimya Teknolojisi Matematik Sağlık Müzik Radyo-Televizyon Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazetecilik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Adalet Muhasebe ve Finansman Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Su Ürünleri ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI Biyoloji Bölümü Coğrafya Bölümü 1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) 2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler) 1. Fizik Bölümü 2. Fizik Mühendisliği 1. İlâhiyat Fakültesi 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi 3. Dini Bilimler Fakültesi 4. İslami İlimler Fakültesi 1. Kimya Bölümü 2. Kimya Mühendisliği 1. Matematik Bölümü 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü 1. Sağlık Yüksek Okulu 2. Hemşirelik Yüksek Okulu 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. Müzik Bölümü 2. Devlet Konservatuarı Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazetecilik Tarih Bölümü 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kamu Yönetimi 1. İşletme 2. İktisat 3. Maliye 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. Spor Bilimleri Fakültesi 1. Bilgisayar Mühendisliği 2. Yazılım Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi: - Elektrik - Elektronik Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri İnşaat Teknolojisi: - Yapı Tasarımı Makine Teknolojisi: - Makine ve Kalıp Metal Teknolojisi Metalurji Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Yaşayan Diller ve Lehçeler Almanca Gıda Teknolojisi Gazetecilik İngilizce Psikoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanlarındaki lisans programları Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Gazetecilik Bölümü 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. Mütercim-Tercümanlık Psikoloji Bölümü FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EK-2 Adı Soyadı T.C. Kimlik No Öğrenim Gördüğü Alan (Bölüm) Adres E-Posta Cep/Ev Telefonu Üniversite Fakülte Bölüm PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU (Eksiksiz olarak doldurulup, onaylı öğrenci belgesi eklenmelidir) ADAYIN Kayıtlı / Mezun Olduğu Öğrenim Durumu Üçüncü Sınıf Öğrencisi (..) Mezun (..) Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Fakültenizde Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılmış bulunan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına yukarıda belirttiğim alanda ön kayıt yaptırmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. / 04 / 2017 Adayın İmzası EK: Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Mezunlar için Trankript)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x