Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Zangkoren DEO SACRUM Poeldijk 44 e jaargang nummer 467 April / Mei PDF

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 30 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Zangkoren DEO SACRUM Poeldijk 44 e jaargang nummer 467 April / Mei 2016 Voorzitter Vacant Secretaris Toos. de Vreede Gantel CH Honselersdijk Tel.: E: Penningmeester
Transcript
Zangkoren DEO SACRUM Poeldijk 44 e jaargang nummer 467 April / Mei 2016 Voorzitter Vacant Secretaris Toos. de Vreede Gantel CH Honselersdijk Tel.: E: Penningmeester Martien van Ruijven Van Ruijvenlaan LC Poeldijk Tel.: E: Dirigent: Steven van Wieren E.: Kantoor en Repetitielokaal De Leuningjes Julianstraat BB Poeldijk Tel.: Website: E. Kopy inleveren volgende nummer Uiterlijk vrijdag 20 mei 2016 Bankrelatie: Rabobank Westland Rekening NL83RABO Afmeldingen repetities etc. Kinderen: Toos de Vreede Dames: Monique van Lom Heren: Aad de Bruijn Fine Tuning.: Marlène de Vreede Kamerkoor: Toos de Vreede Melding zieken etc. Geert de Vreede Tel.: / INHOUD Nieuws van de bestuurstafel Van de dirigent: Beste Mensen De liefde bedrijven; Amateurs Bartholomeuskoor Concertkoor: Vierkorenconcert Requiem Duruflé ROOSTER Kamerkoor Couleur Vocale Kinderkoor / Fine Tuning Gerariummarkt Koorfamilie en tenslotte ONZE JARIGEN Nieuws van de bestuurstafel Op het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben we op muzikaal gebied weer een heel mooie tijd achter de rug; de Goede Week en Pasen. In deze tijd is er zoveel mooie muziek. We mogen blij zijn met de rijke traditie op dit gebied van de Katholieke Kerk. Een woord van waardering voor de bijzondere uitvoering van de Westland Passion door Fine Tuning is wel op zijn plaats. Ook de Paaswake en de Hoogmis op Paasmorgen mogen wel even genoemd worden. Hoewel ik zelf niet aanwezig kon zijn, heb ik goede reacties gehoord. We kunnen weer terug kijken op mooie en indrukwekkende vieringen. Wist u trouwens dat er wel mensen actief lid zijn van een koor? Dat is 1:10 (10%) van de totale Nederlandse bevolking (!) Zingen is gezond, zingen maakt gelukkig, zingen haalt stress weg. Zomaar wat uitspraken uit een artikel in de bijlage van Lux van het NRC (Paaseditie). Zingen bij Deo Sacrum, voor ieder wat wils zou ook een mooie uitspraak zijn die in zo n artikel past. Maar die stond er niet tussen ;-) Maar goed, zo n grote actieve vereniging van zangkoren moet ook bestuurd worden. Dat vraagt veel overleg op het gebied van samenwerking (Westlandse Korenfederatie en Cultuurweb), overleg met het parochiebestuur en met de korencommissies. Belangrijk is dat we blijven zingen, daar ligt onze passie. We zijn druk bezig met de voorbereiding van het Vier-Koren-Concert op 20 mei a.s. in onze kerk. Via de mail wordt u op de hoogte gehouden van de repetities en uitvoering. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Cultuurweb en de vier deelnemende koren, is druk bezig. Namens ons koor neem ik deel aan deze werkgroep. We willen er een bijzonder concert van maken waarin we gezamenlijk optreden, maar waarin ieder koor ook afzonderlijk optreedt. In de berichtgeving heeft u hierover al kunnen lezen. Het is weer een mooie gelegenheid om met een groot orkest te kunnen zingen. Grijp die kans, want in de toekomst zal dit minder vaak gebeuren vanwege de hoge kosten. Verder zijn we als bestuur druk bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering op woensdag 20 april a.s. om uur. De uitnodiging ontvangt u binnenkort. We hopen op een goede opkomst. Graag dus tot ziens. Namens het bestuur Ben Beekman Club van 100 De Club van 100 heeft als doel de klassieke concerten in Westland, verzorgd door de Zangkoren Deo Sacrum, te ondersteunen. Dankzij een bijdrage van 100 per jaar stellen leden van de Club van 100 Deo Sacrum in staat om in de toekomst klassieke grotere uitvoeringen te blijven geven. Wilt ú, of weet u iemand die wil, dat de klassieken blijven klinken in Westland... Wordt lid van de Club van 100 Voor nadere info: Beste Mensen Mijns inziens kunnen we terugkijken op een goed geslaagde Paaswake en Paashoogmis. Beide vieringen verliepen soepel en stemmig, en het Bartholomeuskoor op zaterdagavond en het projectkoor op zondag hebben fijn en goed staan zingen. Er kwamen veel lovende reacties na afloop en ook uit de opbrengst van de deurcollecte op Paasmorgen sprak een duidelijke blijk van waardering. Op Goede Vrijdag heeft Fine Tuning weer grote indruk gemaakt met hun Westland Passion en daarmee alle hooggespannen verwachtingen wederom waargemaakt! Heel knap gedaan van jullie! Het zag er indrukwekkend en doorleefd uit, hetgeen werd beloond met een daverend applaus in een volle kerk. Nog verder terug, op zondag 28 februari, trad het Concertkoor op in het kader van de serie Oude Kerk Klassiek in Naaldwijk. Dat was een eerste uitstapje buiten het gebruikelijk pad. Ditmaal was het niet alleen ergens anders, het was ook zonder orkest, maar met een bescheidener begeleiding op piano, orgel en contrabas, en met ondersteuning door twee geweldige solisten, mezzosopraan Carina Vinke ons nog bekend van het Bevrijdingsconcert van vorig jaar en fluitist Ruud van Iterson. Ook het kamerkoor Couleur Vocale zong mee, niet alleen in het grote koor, maar ook alleen. Ondanks deze wat bescheidener opzet mogen we toch terugkijken op een groot succes voor een enthousiast en merkbaar dankbaar publiek! Op de volgende pagina citeer ik graag een artikel van dirigent Roy Voogd, dat een ode is aan de amateurkoorzanger! Vriendelijke groeten, Steven van Wieren De liefde bedrijven Vlak na mijn conservatorium-studie zong ik als tenor in een groot, professioneel koor dat onder meer met grote regelmaat de grote werken van Bach op het programma had staan. Een van die uitvoeringen heeft mij een inzicht gegeven dat mijn loopbaan sterk heeft beïnvloed, hoewel ik me dat pas veel later ben gaan realiseren. We zongen de Matthäus Passion. Op Goede Vrijdag, ministers in de zaal, kortom de lat van verwachtingen lag hoog. We hadden het geluk te mogen zingen met een van de beste orkesten van Nederland. Als koor stonden we op een verhoging en keken recht de zaal in, dus ook volop zichtbaar voor publiek. Ik had uitzicht op de achterste regionen van het orkest. Veel van de uitvoerende musici hoeven in dergelijke werken een groot deel van de tijd niet te zingen of te spelen. Maar er is in die rusttijd zoveel moois te horen, dat ik me dat nauwelijks bewust was. Tot ik halverwege een van de houtblazers om zag slaan om verder te kunnen lezen in de Voetbal International, dat hij blijkbaar óók op de lessenaar had liggen Muziek is een fraai fenomeen dat zich vooral op slechts een van onze vijf zintuigen lijkt te richten. Maar wel een met een opmerkelijk verschil ten opzichte van die andere vier: Zodra je het hoort is de bron onomkeerbaar verdwenen. Onze hersenen interpreteren bij muziek dus altijd een herinnering van een momentum: het is er immers niet meer! Misschien is dat wel een van de redenen waarom muziek ons zo direct kan beroeren. Meer dan alle andere kunsten is muziek in staat om ons de diepste emoties te laten beleven. Een bekende en krachtige illustratie hiervan is de thriller die zijn spanning direct verliest zonder muziek. Château Petrus Onze hersenen interpreteren bij muziek een herinnering. Terug halen voor bevestiging kan dus niet: het geluid is immers weg. En daar komen de omgevingsfactoren om de hoek. Zit ik lekker? Is het koud? Of juist warm? Té warm? Is het muffig, of hangt er juist een aangename geur? Is het licht? Of juist donker? Zit mijn grote liefde naast me? Of een zakenrelatie? Of een volstrekt onbekende, die bovendien een penetrante zweetlucht verspreidt en er smoezelig uitziet? Klopt het beeld met wat ik denk te hebben gehoord? En met het verwachtingspatroon dat ik van te voren had opgebouwd? Kennis beïnvloedt de waarde die je aan een ervaring kan geven. De gemiddelde wijndrinker vind een Château Petrus waarschijnlijk Wel lekker, maar een beetje zwaar. Maar als je het glas voorzet in een restaurant met enkele Michelinsterren en ze vooraf ook nog vertelt dat de fles euro kost, dan verandert onmiddellijk de smaakbeleving. Onbewust. Wat je niet weet, staat je interpretatie van de beleving dus ook niet in de weg. Je kunt het ook andersom redeneren: kennis verhoogt je waarderingsvermogen. Maar hoe dan ook: de waardering (interpretatie) van de pure beleving wordt altijd beïnvloed door vele factoren. Een professional weet -en gebruikt- dat gegeven. Op en top professional Gelukkig wist het publiek niet dat de Voetbal International op de lessenaar lag bij een van de orkestleden. En dat wéét die instrumentalist: hij is immers een professional. Hij staat garant voor wat hij speelt en dat is technisch van absolute topkwaliteit. Maar diezelfde Matthäus heeft hij die maand al 28 keer gespeeld, dus schakelt hij heel soepel tussen de momenten dat hij moet presteren en even niets te doen heeft. Het is immers zijn werk. Hij houdt van zijn vak, dat kun je horen als hij speelt, maar na vijftien jaar 28 keer hetzelfde stuk te hebben gespeeld is de passie veranderd en wordt het toch gewoon werk. Het beeld dat de gemiddelde luisteraar bij musici heeft is dat ze met liefde aan het musiceren zijn: de liefde aan het bedrijven zijn. En meestal is dat ook zo, want als een musicus zich écht helemaal openstelt voor de muziek die gespeeld wordt, dan zindert het. Interessant is dan de vraag of het artistieke niveau altijd bepalend is voor de diepgang van de emotie die de musicus en het publiek beleeft. Zou die luisteraar nog steeds die liefde ervaren met flitsen van Voetbal International vlak vóór en direct na Blute nur? Tussen de oren Liefhebben. In het Nederlands een woord van Germaanse afkomst en nauw verbonden aan Liebe en Love. De Latijnse oorsprong is Amare en degene die liefheeft is in het Latijn een Amator. Italiaans, Spaans en Frans zijn sterk verwant aan het Latijn. Diezelfde liefhebber heet in het Frans dan ook Amateur die Je t aime! zegt tegen zijn of haar geliefde. De amateur! Pas veel later ben ik mij gaan realiseren wat het verschil maakt als je afhankelijk bent van muziek omdat je brood op de plank moet hebben, of dat je het geluk hebt om los te staan van die broodnodige beloning. Of sterker nog: er voor betaalt omdat je zo ontzettend graag muziek wil maken. In beide gevallen wordt muziek gemaakt. Kennis maakt je in staat om het technisch te kunnen waarderen. Maar echte liefde is een emotie die verder gaat en lang niet altijd gegarandeerd wordt door technische perfectie. Kwaliteit zit als normering immers tussen de oren, intentie in het hart. Toen dat tot me doordrong werd ik definitief verliefd op het amateurkoor, omdat je als dirigent van amateurkoren per definitie een groep mensen tegenover je hebt die midden in hun liefde staan, helemaal klaar om te beminnen, de liefde te bedrijven. Geen seks: dat is heel wat anders. Liefde. Amateurs dus. Roy Voogd https://amateurkoor.wordpress.com/2015/12/03/de-liefde-bedrijven/ We hadden dit jaar een vroege Pasen gehad. Een mooie viering. Regelmatig zet ik de opname die Rob Hagebeek heeft gemaakt even op als ik achter de PC zit. Komende zondag is de reprise bij het 50 jarig huwelijks- jubileum van Koos en Riet van Leeuwen. We zijn al weer aan het voorbereiden voor de uitvoering van 4 mei met het Requiem van Duruflé. 20 mei het vier koren concert. Dat zal een hele happening worden met al die zangers en zangeressen. Alvast een vraag of er leden zijn die het podium willen helpen bouwen. Die moet namelijk wat groter worden dan we gewend zijn. Alle vier de koren moeten erop kunnen staan. Ik ga er vanuit dat we die opbouwen maandag de 16 e mei Woensdag 20 april is de jaarvergadering waar iedereen de kans heeft zijn of haar zegje te doen over het wel en wee van de vereniging. Helaas zal ik niet van de partij zijn vanwege mijn vertrek naar de USA de volgende morgen vroeg. Iedereen een goede vergadering toegewenst. Dan houden we op 7 mei weer onze Geraniummarkt op het Fonteinplein samen met de Hervormde kerk. Als het een beetje mooi weer is trekt dat behoorlijk wat publiek en uiteraard hopen we op een goede verkoop. Martien en Aad zijn al op pad geweest om planten in te kopen voor een leuke prijs. Met een kleine toelage heeft Deo ook nog wat voor de pot. Er zal zeker het kraampje staan voor koffie, wafels en de overbekende advocaat van Janny. Er is best wel wat hulp gewenst om alles te verkopen. Bij deze een oproep om je daarvoor aan te melden. Dat kan bij Martien, Aad of bij mij. Tot slot nog een eerste aanzet voor de dag uit. De datum zal waarschijnlijk 18 of 25 september worden. Route is nog niet definitief bekend maar we willen wel wat noordelijker gaan. We zoeken een geschikte locatie om een dienst te zingen en natuurlijk een leuk dagprogramma. Verdere informatie volgt op de repetities. Na de borrel op de jaarvergadering plannen we de volgende maandborrel op vrijdagavond 3 juni a.s. Dat is de eerste mogelijkheid. We hebben gezocht naar een avond waar de dames en heren gezamenlijk repeteren. Dat is toch el het gezelligst. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd hiervoor. Namens de Commissie Bartholomeuskoor Geert de Vreede Vier Koren Concert Het eerst niet voor het eerst dat er een grote happening gaat plaatsvinden in de Poeldijkse Bartholomeuskerk, maar dit is toch een klein beetje anders dan anders. Vrijdag 20 mei a.s. Vier koren, vier dirigenten, een groot orkest De organisatie draait op volle toeren en de spanning loopt een beetje op. Gaat het allemaal lukken.. De vier koren die meewerken zijn: Oratoriumvereniging De Lier Excelsior uit Naaldwijk Kunst voor het Volk Zangkoren Deo Sacrum: Concertkoor en kamerkoor Ons aandeel in het concert de uitvoering van het Te Deum van W.A. Mozart. Ik weet niet of u het al eens helemaal geluisterd hebt maar het is een erg leuk stuk.echt Mozart. Verder zal het kamerkoor een werk van Rutter zingen met orgelbegeleiding en gezamenlijk staan er vier werken op het programma te weten: Finlandia van Sibelius, Jerusalem van parry, O Fortuna uit de Carmina Burana van Carl Orff en Land of Hope and glory. Een heel leuk en aantrekkelijk programma om aan mee te werken maar zeker ook voor de luisteraars. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de publiciteitsmaterialen. Zodra deze klaar zijn komen ze uiteraard ook onze kant op en zullen we met elkaar zoveel mogelijk reclame maken voor deze avond, want U bent het toch met ons eens. De kerk moet vol. We vragen u dan ook om je best te doen voor de kaartverkoop. Nadere informatie volgt over de mail dus. Hou je digitale brievenbus dagelijks in de gaten. Namens het bestuur Toos de Vreede Zangkoren Deo Sacrum Poeldijk REQUIEM Maurice Duruflé onder leiding van Steven van Wieren Organist: Patrick Hopper Woensdag 4 mei 2016 Bartholomeuskerk Poeldijk Aanvang uur Toegang gratis (na afloop deurcollecte) Voorafgaand aan de uitvoering, om uur, is er een oecumenische viering in bovengenoemde kerk waarna een korte plechtigheid volgt op de begraafplaats. ROOSTER Donderdag 14 april Vrijdag 15 april Zaterdag 16 april Zondag 17 april Maandag 18 april Dinsdag 19 april uur - Repetitie Fine Tuning uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers... We repeteren in de kerk voor het weekend oa. De Krönungsmesse (einde uur ) uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers... We repeteren voor Dodenherdenking het Requiem van Duruflé (einde uur) Ook in de kerk uur - Geen viering uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Krönungsmesse van W.A. Mozart vanwege het 50-jarig huwelijksfeest van Koos en Riet van Leeuwen. Organist: Wim van Herk, Dirigent Steven van Wieren uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten (groep 1,2 en 3) [einde uur] uur - Repetitie Vrouwenschola uur - Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor en Projectdeelnemers... (Einde uur) Woensdag 20 april uur - Repetitie Kinderkoor (vanaf groep 4 einde uur) uur - ALGEMENE LEDENVERGADERING In het repetitielokaal. Koorleden van 15 jaar en ouder, ereleden, leden van verdienste, ouders van koorkinderen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Donderdag 21 april Vrijdag 22 april Zaterdag 23 april Zondag 24 april Maandag 25 april uur - Repetitie Fine Tuning uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers... We repeteren voor Dodenherdenking het Requiem van Duruflé (einde uur) uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, We repeteren voor het weekend (einde 20.30) uur - Geen viering uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering uur - GEEN Bijeenkomst Pupillen en aspiranten Vanwege de Meivakantie Dinsdag 26 april uur - Repetitie Vrouwenschola uur - Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor, kamerkoor en Projectdeelnemers. (Einde uur) Woensdag 27 april Koningsdag Geen bijeenkomsten Donderdag 28 april Vrijdag 29 april Zaterdag 30 april Zondag 1 mei Maandag 2 mei Dinsdag 3 mei uur - Repetitie Fine Tuning uur - GEEN Repetitie kamerkoor Couleur Vocale (Zie dinsdagavond 26-4!!! ) uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers... We repeteren voor Dodenherdenking het Requiem van Duruflé (einde uur) uur - Geen viering uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering uur - GEEN Bijeenkomst Pupillen en aspiranten Vanwege de Meivakantie uur - Repetitie Vrouwenschola in de kerk uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers... Generale Repetitie Requiem van Duruflé IN DE KERK (einde uur). Woensdag 4 mei Dodenherdenking uur - GEEN Repetitie Kinderkoor vanwege Meivakantie uur - Oecumenische viering in de kerk met Aansluitend herdenking van de gevallenen op het kerkhof uur - Dames en heren Bartholomeuskoor, Concertkoor én Projectdeelnemers: Uitvoering van het Requiem Maurice Duruflé Organist Patrick Hopper. a.u.b. uiterlijk uur Aanwezig. Donderdag 5 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer Bevrijdingsdag Vrijdag 6 mei Zaterdag 7 mei Zondag 8 mei uur Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Messe brève no.7 in C van Charles Gounod vanwege een 60-jarig huwelijk.... uur - Fine Tuning Deelname aan Hemelvoetbalvaart van Jongerenkoren Westland uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, We repeteren voor zondag (einde uur) uur - Geraniummarkt op het Fonteinplein. Er zijn wafels en er is Advocaat van Janny De opbrengst komt ten goede aan de diverse kooractiviteiten uur - Viering met cantor uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering Messe Laus tibi Christe van Federico Caudana. Maandag 9 mei Dinsdag 10 mei uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten (groep 1,2 en 3) [einde uur] uur - Repetitie Vrouwenschola uur - Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor en Projectdeelnemers... (Einde uur) Woensdag 11 mei SONNEVANCK uur - Kinderkoor en Pupillen en aspiranten aanwezig in het repetitielokaal om nog kort te oefenen. Vanmiddag verzorgt het Kinderkoor samen met de Pupillen en de Aspiranten een optreden In Sonnevanck in s Gravenzande. (14.30 uur) Wie van de ouders kan er rijden? Donderdag 12 mei Vrijdag 13 mei Zaterdag 14 mei uur - Repetitie Fine Tuning uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor, We repeteren voor het weekend (einde uur) uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor. We repeteren voor de Mis van Cuypers [zondag 29 mei (einde uur) uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw). Helpers en helpsters, hartelijk welkom. We starten bij De Leuningjes uur - Geen viering Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Missa Festiva van A. Gretchaninoff. Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag Geen bijeenkomsten Dinsdag 17 mei Woensdag 18 mei Donderdag 19 mei Vrijdag 20 mei uur - Repetitie Vrouwenschola uur - Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor, kamerkoor en Projectdeelnemers... (Einde uur) uur - Repetitie Kinderkoor (vanaf groep 4 einde uur) uur - SLOT-Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor, kamerkoor en Projectdeelnemers samen met de drie andere koren IN DE KERK (Einde uur) uur - GENERALE-Repetitie 4-KOREN-PROJECT Dames en Heren Concertkoor, kamerkoor en Projectdeelnemers samen met de drie andere koren IN DE KERK (Einde uur) uur - 4-KOREN CONCERT in de Bartholomeuskerk. Met medewe
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x