Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 91 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.
Transcript
Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir. Bu boruların birleşme noktaları özel imalatı yapılan 2 adet çaplarında et kalınlığı 15 mm den az olmayacak şekilde özel işletilmiş çelik adaptörlerle sağlanmaktadır. Adaptörler 139/114 adaptörler demonte şekilde yapılacaktır ve 6 adet M10x120 alyan başlı cıvata ile montaj olacak şekilde yapılacaktır. Tüm Kaynaklar DIN EN ISO 3834 standardına uygun olarak yapılmalıdır. Üretici firma DIN EN ISO kaynaklı imalat yapılabilir belgesini idareye sunması zorunludur. Direklerin bükme işlemleri, konsol büküm radius her konsolda aynı olacaktır, görünüm yüzeylerinde kalıp çizgisi, yırtık ve çapak olmamalıdır. Elektrik Terminal Yuvası: Gövde borusu üzerine, zeminden 500 mm yükseklikte 250*100 mm ebatlarında sigorta bölümü açılacaktır. Terminal içerisinde 200*74 mm ebatarında IP 56 koruma sınıfılı sigorta ve klemens kutusu kullanılacaktır.. Led kılıçlar her bir armatür ile 10 A 5 anahtarlı otomatik sigorta üzerinden 3x1.5mm2 NYM (Antigron ) kablo ile ayrı ayrı beslenecektir. Direk Tepe Led lambası: Şeffaf kristal parlaklıkta PMMA pleksi glass profilden 2 adet h 1000*60 mm yukarı doğru konikleşen dekoratif led kılıç yapılacaktır. 230/12 Volt sabit akım devresi 2 adet 6*1 W LED, Lens ve soğutucusu bulunan ışıklı direk kılıcı. Ledler alüminyum pcb üzerine el değmeden dizgi makinasında monte edilmiş olacaktır. Şefaf kılıç ve ledleri özel kalıpları hazırlanmış alüminyum döküm bağlantı aparatı ile direğe bağlanacaktır. Led renkleri RGB ile Mavi renge sabitlenecektir. Taban Plakası: Ø 350*15mm ölçülerine çelikten imal edilecektir. 4 adet M24*900 ebatlarında ankraj montaj deliği bulunacaktır. Flanş direk tabanına içten ve dıştan her iki tarafına DIN EN ISO 3834 standartına uygun olacak şekilde kaynak yapılacaktır. Üretici firma DIN EN ISO kaynaklı imalat yapılabilir belgesini idareye sunması zorunludur. Ayrıca flanş üzerine borunun dört bir tarafına direk borusu ve flanş arasına dekoratif görünümlü ( takviye ) kaynatılacaktır. Armatür Bağlantısı: Ana gövde üzerinde yol aydınlatma olarak iki adet armatür giriş noktası ve iki adette flama kol bağlantı noktası bulunmaktadır. Armatür bağlantı (konsol) direk mesafesine 500mm uzunluğunda, çap armatür giriş kısmına göre ayarlanabilecek şekilde imal edilecek şekilde Ø60mm kalınlığına göre ayarlanacaktır. Armatürlerin yerden yüksekliği detay projede belirtilmiştir.. Yüzey Koruma ve Boyama: Kaplama düzgün ve parlak olacak. Yüzeyde kaplanmamış bölge ve kaplama çapakları bulunmayacaktır. Malzemelerin galvanizlenmesi TS EN ISO 1461 standardına göre yapılacaktır. Alüminyum Döküm Kaide: Direğin taban plakası ankraj cıvataları ve elektrik terminal yuvasını, alüminyum döküm kaide ile kapatılacaktır. Kaide minimum 100mm yüksekliğinde alt çapı Ø 390mm, üst capı da Ø172mm genişliğinde ve çift parça halinde olacaktır. Boyama: Aydınlatma direkleri sıcak daldırma galvaniz kaplama üzerine elektrostatik toz boya ile kaplanacak ve 200 oc de fırınlanacaktır. Direk gövdelerinde uygulanacak boya teksture özellikli olacak ve idare tarafından istenilen RAL koduna göre boyanacaktır. Boya işlemine geçmeden önce galvaniz yüzeyde meydana gelen çapak ve galvaniz birikintileri düşük devirli özel zımpara makinesi ve flaks ile temizlenerek yüzeyin pürüzsüz olması sağlanacaktır. Tüm direkler sevkiyat esnasında oluşabilecek çizilme ve darbelere karşı havalı ambalaj ile tek tek paketleme yapılacaktır. Takozlama yöntemi ile direklerin birbirinden teması kesilecektir. Statik Hesaplar: Tüm direklerin statik ve temel hesapları üretici firma tarafından belediyeye sunulacaktır. Tüm direkler 130 km rüzgar hızına dayanıklı olarak imal edilecektir. Üretici firma belediyeye vereceği statik hesapta bunu gösterecektir.. Genel Bilgiler: 1. Kullanılacak armatür IP 66 koruma sınıfına sahip olacaktır. 2. Armatürde kullanılacak tüm elektriksel kompetanlar ENEC, CE gibi uluslar arası sertifikalara sahip olacaktır. 3. Armatürde ve direk üzerinde kullanılacak bütün vidalar paslanmaz çelik (İNOKS) olacaktır. 4. Armatür kromat kaplama işleminden sonra elektrostatik polyester toz boya ile boyanacaktır. 5. Direkler, sıcak daldırma galvaniz işlemi yapıldıktan sonra elektrostatik polyester toz boya ile boyanacaktır. 6. Nakliye ve depolamaya uygun şekilde paketlenecektir. 7. Armatürler direk montajına uygun olmalıdır. 8. Direkler ankraj sistemleri ile montaja uygun bir şekilde gönderilmelidir.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x