Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WeighTrue. Hammaddelerin doğru tartımından emin olun. İşçi hatalarından soyutlanmış tartım işleriniz için.

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 80 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WeighTrue Hammaddelerin doğru tartımından emin olun İşçi hatalarından soyutlanmış tartım işleriniz için WeighTrue size ne sunar? Sipariş takibi - Gelen siparişler - İşleme alınan siparişler
Transcript
WeighTrue Hammaddelerin doğru tartımından emin olun İşçi hatalarından soyutlanmış tartım işleriniz için WeighTrue size ne sunar? Sipariş takibi - Gelen siparişler - İşleme alınan siparişler - Kalan siparişler İş planlama - Laboratuar reçetelerinin proses tiürüne göre işletme reçetesine çevrilmesi - Emirlerdeki hammaddelerin tartım miktarlarının otomatik hesaplanması - Tartım iş emirlerinin oluşturulması ve tartım istasyonlarına otomatik sevki Tartım aşaması - Doğru hammaddeyi tartmak için barkodlu teyit sistemi - Bilgisayar kontrıollü teraziler - Sıfır hatalı tartım işlemi - İşçi hatalarından arındırışımış güvenli tartım işlemi Diğer - Hammadde stok kontrol ve takibi - Geçmişe dönük rapolar (tartımlar, emirler vs) - Tartım işleminin, işletme müdürü bilgisayarından canlı takibi. Klasik dozlama otomasyonları ve WeighTrue karşılaştırması Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi O zaman Neden başka bir alternatife gerek var? Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi O zaman Neden başka bir alternatife gerek var? Çünkü, bu çözüm yüksek maliyetli ve kuruluş aşaması da çok zahmetlidir. Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi O zaman Neden başka bir alternatife gerek var? Çünkü, bu çözüm yüksek maliyetli ve kuruluş aşaması da çok zahmetlidir. Sadece kuruluş maliyeti değildir sorun olan, ayrıca sistemi canlı tutabilmek için gerekli işletme maliyetleri de yüksektir. Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi O zaman Neden başka bir alternatife gerek var? Çünkü, bu çözüm yüksek maliyetli ve kuruluş aşaması da çok zahmetlidir. Sadece kuruluş maliyeti değildir sorun olan, ayrıca sistemi canlı tutabilmek için gerekli işletme maliyetleri de yüksektir. Borular, inşaat/tadilat, montaj, vanalar, pompalar, kumanda panoları, akış ölçerler, yük hücreleri vs vs. Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi O zaman Neden başka bir alternatife gerek var? Çünkü, bu çözüm yüksek maliyetli ve kuruluş aşaması da çok zahmetlidir. Sadece kuruluş maliyeti değildir sorun olan, ayrıca sistemi canlı tutabilmek için gerekli işletme maliyetleri de yüksektir. Borular, inşaat/tadilat, montaj, vanalar, pompalar, kumanda panoları, akış ölçerler, yük hücreleri vs vs. İşte, bu sebeple WeighTrue sistemini ürettik WeighTrue ne sunar? WeighTrue ne sunar? Az önce Klasik dozlama otomasyonları ile ilgili söylediğimiz 3 maddeyi hatırlayın. WeighTrue ne sunar? Az önce Klasik dozlama otomasyonları ile ilgili söylediğimiz 3 maddeyi hatırlayın. Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler - Doğru hammaddenin kullanılması - İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması - İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi What does WeighTrue offer? Remember what we have said before about Conventional Dosing System. Conventional method dosing automation systems target three properties. - Being confident that correct material is being processed. - Being confident that correct amount of material is being processed. - Transfering the metarial to the target point without man power WeighTrue sistemi ise; What does WeighTrue offer? Remember what we have said before about Conventional Dosing System. Conventional method dosing automation systems target three properties. - Being confident that correct material is being processed. - Being confident that correct amount of material is being processed. - Transfering the metarial to the target point without man power WeighTrue sistemi ise; Eğer bu 3 maddeden sonuncusundan vazgeçebilirseniz, diğer ilk 2 maddeyi WeighTrue sistemi halleder. Bir başka ifadeyle, eğer ben malzemeyi ilgili makineye insan gücüyle (işçi tarafından) sevk etmeye razıyım yeter ki, doğru malzeme kullanılmış ve doğru miktar tartılmış olsun diyorsanız, WeighTrue göreve hazırdır. What does WeighTrue offer? Remember what we have said before about Conventional Dosing System. Conventional method dosing automation systems target three properties. - Being confident that correct material is being processed. - Being confident that correct amount of material is being processed. - Transfering the metarial to the target point without man power WeighTrue sistemi ise; Eğer bu 3 maddeden sonuncusundan vazgeçebilirseniz, diğer ilk 2 maddeyi WeighTrue sistemi halleder. Bir başka ifadeyle, eğer ben malzemeyi ilgili makineye insan gücüyle (işçi tarafından) sevk etmeye razıyım yeter ki, doğru malzeme kullanılmış ve doğru miktar tartılmış olsun diyorsanız, WeighTrue göreve hazırdır. Bu fedakarlığınız karşılığında yaklaşık %85 tasarruf edeceksiniz elbette. 1/10 maliyetle işin %80 ini halletmek! Ne dersiniz? WeighTrue nasıl çalışıyor? WeighTrue sistemi hammaddelerinizin (örn. boya ve kimyasallar) fabrikanızdaki fiziki yerleşim planına göre farklı şekillerde kurulabilir. Tip 1: Boya ve kimyasallar aynı yerdeler WeighTrue nasıl çalışıyor? Tip 2: Boya ve kimyasallar farklı yerdeler Boya mutfağı Kimyasal Mutfağı Biraz detayladıralım Biraz detayladıralım İşletme müdürünün masasındaki bilgisayarda WeighTrue Planlama modülü yüklüdür. Gelen siparişleri girer ve ardından ya, bu siparişe iliştirirmek için laboratuardan gelecek olan renk formülünü bekler ya da, renk daha önce yapılmış ise arşivden rengi seçer ve siparişe iliştirir. Biraz detayladıralım İşletme müdürünün masasındaki bilgisayarda WeighTrue Planlama modülü yüklüdür. Gelen siparişleri girer ve ardından ya, bu siparişe iliştirirmek için laboratuardan gelecek olan renk formülünü bekler ya da, renk daha önce yapılmış ise arşivden rengi seçer ve siparişe iliştirir. WeighTrue Planlama yazılımı, girilen bu bilgilerin tamamlanmasıyla, laboratuar reçetesini otomatik olarak işletme reçetesine (seçilen makine/kazan kapasitesine göre) çevirir. Ayrıca işletme müdürü tarafından seçilen proses tipine göre gerekli kimyasalları da ekler ve iş emri haline getirir. Biraz detayladıralım İşletme müdürünün masasındaki bilgisayarda WeighTrue Planlama modülü yüklüdür. Gelen siparişleri girer ve ardından ya, bu siparişe iliştirirmek için laboratuardan gelecek olan renk formülünü bekler ya da, renk daha önce yapılmış ise arşivden rengi seçer ve siparişe iliştirir. WeighTrue Planlama yazılımı, girilen bu bilgilerin tamamlanmasıyla, laboratuar reçetesini otomatik olarak işletme reçetesine (seçilen makine/kazan kapasitesine göre) çevirir. Ayrıca işletme müdürü tarafından seçilen proses tipine göre gerekli kimyasalları da ekler ve iş emri haline getirir. Daha sonra bu iş emrine makine/kazan seçimi ve planlamasını da ekleyen işletme müdürü Onayla butonuna basarak işlemi tamamlar. Biraz detayladıralım İşletme müdürünün masasındaki bilgisayarda WeighTrue Planlama modülü yüklüdür. Gelen siparişleri girer ve ardından ya, bu siparişe iliştirirmek için laboratuardan gelecek olan renk formülünü bekler ya da, renk daha önce yapılmış ise arşivden rengi seçer ve siparişe iliştirir. WeighTrue Planlama yazılımı, girilen bu bilgilerin tamamlanmasıyla, laboratuar reçetesini otomatik olarak işletme reçetesine (seçilen makine/kazan kapasitesine göre) çevirir. Ayrıca işletme müdürü tarafından seçilen proses tipine göre gerekli kimyasalları da ekler ve iş emri haline getirir. Daha sonra bu iş emrine makine/kazan seçimi ve planlamasını da ekleyen işletme müdürü Onayla butonuna basarak işlemi tamamlar. İş emrinde bulunan tüm hammaddeler (boya ve kimyasallar) kazan kapasitesi ve diğer kriterlere (örneğin flotte ve %) göre otomatik olarak hesaplanır ve gerekli tartım miktarları iş emrine eklenir. Biraz detayladıralım Boya ve/veya kimyasal mutfağında bilgisayarda yüklü olan WeighTrue Tartım yazılımı, işlertme müdürü tarafından oluşturulan bu iş emrini otomatik olarak algılar ve uyanır. Bu noktadan sonra kontrol WeighTrue Tartım yazılımındadır artık. WeighTrue Tartım istasyonu, bilgisayar, yazıcı, barkod okuyucu ve bu bilgisayara bağlı iki teraziden oluşan bir bütün sistemdir. Biraz detayladıralım İş emrini algılayan tartım istasyonu, iş emrindeki ilk hammaddeden başlayarak tartım işçisini yönetmeye başlar. Biraz detayladıralım İş emrini algılayan tartım istasyonu, iş emrindeki ilk hammaddeden başlayarak tartım işçisini yönetmeye başlar. İlk olarak doğru hammaddenin kullanıldığından emin olmak üzere barkod okuyucudan gelecek onayı bekler Biraz detayladıralım İş emrini algılayan tartım istasyonu, iş emrindeki ilk hammaddeden başlayarak tartım işçisini yönetmeye başlar. İlk olarak doğru hammaddenin kullanıldığından emin olmak üzere barkod okuyucudan gelecek onayı bekler ardından tartılacak olan miktarı, tartım işçine ekranda söyler ve tartmaya başlamasını ister. Hammaddenin gerektirdiği hassasiyete ve tartılacak miktara bağlı olarak uygun teraziyi otomatik olarak devreye alır ve tartım işçisine söyler. Biraz detayladıralım İş emrini algılayan tartım istasyonu, iş emrindeki ilk hammaddeden başlayarak tartım işçisini yönetmeye başlar. İlk olarak doğru hammaddenin kullanıldığından emin olmak üzere barkod okuyucudan gelecek onayı bekler ardından tartılacak olan miktarı, tartım işçine ekranda söyler ve tartmaya başlamasını ister. Hammaddenin gerektirdiği hassasiyete ve tartılacak miktara bağlı olarak uygun teraziyi otomatik olarak devreye alır ve tartım işçisine söyler. Tartım işçisinin doğru tartımı bitirmeden bir sonraki tartıma geçilmesine asla izin vermez. Bilgisayarı kapatıp açmak bile onu kandırmaya yetmez, kaldığı en son yerden devam eder. Tartım işçisi bir sonraki hammaddeyi bilemediğinden, ekrandaki tartımı olduğu gibi hatalı olarak bırakıp sonraki hammaddeye geçemez. Biraz detayladıralım İş emrini algılayan tartım istasyonu, iş emrindeki ilk hammaddeden başlayarak tartım işçisini yönetmeye başlar. İlk olarak doğru hammaddenin kullanıldığından emin olmak üzere barkod okuyucudan gelecek onayı bekler ardından tartılacak olan miktarı, tartım işçine ekranda söyler ve tartmaya başlamasını ister. Hammaddenin gerektirdiği hassasiyete ve tartılacak miktara bağlı olarak uygun teraziyi otomatik olarak devreye alır ve tartım işçisine söyler. Tartım işçisinin doğru tartımı bitirmeden bir sonraki tartıma geçilmesine asla izin vermez. Bilgisayarı kapatıp açmak bile onu kandırmaya yetmez, kaldığı en son yerden devam eder. Tartım işçisi bir sonraki hammaddeyi bilemediğinden, ekrandaki tartımı olduğu gibi hatalı olarak bırakıp sonraki hammaddeye geçemez. Tartım toleransları, işletme müdürü tarafından boya ve kimyasallar için ayrı ayrı tanımlanabilir. Bu sayede otomasyonda ulaşılamayacak olan %0 hata ile çalışılabilir. Biraz detayladıralım Her bir hammaddenin tartımından sonra, yazıcıdan otomatik olarak bir konfirmasyon çıktısı yazılır. Bu tartım kabına iliştirilir. Bu çıktıda, ait olduu sipariş no, emir no ve makine/kazan no belirtilir. Bu sayede tartılan hammaddelerin gruplanması ve doğru makineye sevki kolaylaşır. Tüm iş emirleri ve emirlere karşılık gelen tartımlar detaylı olarak işletme müdürünün bilgisayarında depolanır. Bu sayede ne zaman ne kadar hangi ürün tartılmış, ne kadar sürede tartılmış, tarih, saat vs gibi detaylar raporlanır. Ayrıca, işletme müdürü kendi bilgisayarından, dilediği zaman, o an hangi iş emri, hangi hammadde tartılıyor sorusuna cevap olarak, tartım işlemini on-line takip edebilir. Biraz detayladıralım Yapılan tüm tartımlar, otomatik olarak stoktan düşülür. Stok raporları alınabilir. Böylece kritik seviye kontrolü yapılabilir. Her makine için ayrı ayrı sınırsız sayıda hazır proses paketleri tanımlanabilir. Bu sayede tek bir tıklamayla, tüm hammaddelerin iş emrine eklenmesi ve otomatik olarak tartım miktarlarının hesaplanması sağlanabilir. Tek seferde işleme alınamayacak büyük siparişlerde, parti takibi ve kalan işlem miktarı yapılabilir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz WeighTrue Para, zaman ve hammadde tassarrufuna yönelik akıllı çözümler
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x