of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vierde leerjaar. Pagina 1. De nieuwjaarswensen van 2B!

Category:

Career

Publish on:

Views: 27 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
De nieuwjaarswensen van 2B! Milo: Ik wens iedereen een leuk jaar! Abdellah: Ik wens iedereen veel snoep! Liv: Ik wens iedereen een spe erend jaar! Renke: Ik wens iedereen een fop jaar! Vierde leerjaar
Transcript
De nieuwjaarswensen van 2B! Milo: Ik wens iedereen een leuk jaar! Abdellah: Ik wens iedereen veel snoep! Liv: Ik wens iedereen een spe erend jaar! Renke: Ik wens iedereen een fop jaar! Vierde leerjaar Van de Sint en zijn Pieten kregen we een mooi cadeau. Op 22 december mochten de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan schaatsen naar de Lissenvijver. De schaatsbaan was voor ons alleen. Het was spannend, want sommige kinderen hadden nog nooit geschaatst. Na een tij je schuiven aan de kant of aan de hand van een klasgenootje lukte het bij iedereen. Een leuke ac viteit en zeker voor herhaling vatbaar. Een ti voor de Sint! Noah: Ik wens iedereen een prettig aar! Mohammed: Ik wens iedereen een gelukkig jaar! Ann: Ik wens iedereen veel gezelligheid! Kjenta: Ik wens iedereen een goede gezondheid! Thibo: Ik wens iedereen een grappig jaar! Xanthe: Ik wens iedereen een mooi jaar! Enya: Ik wens iedereen een onvergetelijk 2017! Pagina 1 Klimmen en klauteren in de 2 e en 3 e kleuterklas. In de derde kleuterklas willen alle scha ekes van pata ekes iedereen een gelukkig 2017 wensen! Na al het feestgedruis zijn wij er weer fli k ingevlogen. De 3 de kleuterklas is volop aan het leren over wintergroenten. Dit gaat van spitskool, over broccoli tot rode kool. We gaan zelfs naar de nieuwe Lidl om daar alle groenten te bekijken. Daar leren we zeker en vast nog nieuwe groenten kennen. Onze kindjes mogen ook in de winkel groenten kopen om de volgende dag een lekker soepje klaar te maken en alles op te smullen. Zo proberen we onze kindjes warm te maken om veel groenten te eten, want onze leuze is: Eet gezond, heel het jaar rond! Na twee weekjes over groenten te leren, gaan we ons bezig houden met beroepen. Daarom een warme oproep aan alle ouders van de derde kleuterklas! Hebben jullie een leuk, fantasti ch of kei cool beroep? En wil je naar de klas komen om daar over te vertellen of hierover iets te tonen, dan zijn jullie van harte welkom! Of mogen onze kindjes op jullie werk komen kijken en willen jullie een rondleiding geven? Dan gaan wij hierop heel graag in! Dus lieve mensen, als jullie je geroepen voelen, willen jullie dan juf Sofie f juf Ils contacteren? Wij hopen in ieder geval op heel veel reacti s! In het leerplan lichamelijke opvoeding voor de kleuterschool staat geschreven: Kleuters willen ac ef met hun bewegingscapaciteiten exploreren en experimenteren. Vrij spel, voldoende ruimte en de aangepaste speeltuigen zijn voor de kleuter onmisbaar. Daarom trekken we met de tweede en de derde kleuterklassen tij ens de turnles af en toe een kwarti rtje uit om op de klimtoren van de kleine speelplaats (lagere school) vrijuit te klimmen en te klauteren. De kinderen vinden dit altij heel leuk, ze houden van de uitdaging die het toestel biedt en staan soms zelf versteld van wat ze al durven en kunnen. Soms geraken ze in de problemen maar als ze dan een beetje hulp of uitleg krijgen om uit hun benarde situa e te geraken en dat vrij snel lukt is de voldoening des te groter. Dankzij de toren kunnen we een groot aantal basisvaardigheden zoals klimmen, optrekken, hangen, grijpen en loslaten, steunen en balanceren op een leuke en gezonde manier ontwikkelen. Pagina 2 Alvast de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! In de blauwe klas stonden alweer 9 nieuwe kapoenen klaar. Klaar voor een nieuwe start. Ze zitt n nu al helemaal in ons hart! Jules vond het jammer dat de vakanti al was gedaan. Hij had de eerste dag zelfs nog zijn pyjama aan! We hadden al reuze veel plezier, en doen zo verder met een zwier! Het rijmpje is nu helemaal klaar. Hoera voor het nieuwe jaar!!! Hier kan je nog even piepen in onze klas, want ik hoor de mama s en papa s het al zeggen.. Ik wou dat ik voor even een vliegje was! Veel liefs, Juf Nele en Jules Pagina 3 Uit de pen van 1B Onze goede voornemens voor 2017! Senne : Ik wil goed kunnen tekenen. Noah : Ik ga mijn best doen om goed te werken in de klas. Yaro : Ik ga beter sporten om iets zwaar te kunnen till n. Derya : Ik ga hard werken. Sara : Ik ga oefenen om beter te tekenen. Helena : Ik ga meer fruit en groenten proberen te eten. Nora : Ik ga goed oefenen om beter te turnen. Marte : Ik ga mijn best doen om thuis beter op te ruimen. Lisa : Ik ga mijn best doen om ink te rekenen. Wout : Ik ga mijn best doen om goed te tennissen. Onze wensen voor 2017! Lore : Ik wens iedereen een gelukkig leven. Lentel : Ik wens dat ik vleugels krijg. Jesse : Ik wens dat de mensen goed werken. Kobe : Ik wens voor de meisjes een jurkje om in te dansen en voor de jongens een ridderpak. Jesajah : Ik wens dat ik een goede voetballer word. Sheranity : Ik wens dat arme kindjes veel cadeautjes krijgen. Hannelore : Ik wens dat mijn oma al jd blijft l ven. Niels : Ik wens heel veel liefde voor iedereen. Kato : Ik wens dat kindjes niet ziek kunnen worden. Marilou : Ik wens veel liefde voor alle mensen. Lune : Ik wens iedereen een héél gelukkig nieuwjaar. Net als andere schoolvakken werken de levensbeschouwelijke vakken (katholieke godsdienst, islam, nc-zedenleer, protestantse godsdienst) mee aan de ontwikkeling van de leerling tot een mature en gelukkige persoonlijkheid die een eigen bijdrage aan de samenleving kan leveren. Op dinsdag 17 januari starten we met alle levensbeschouwelijke vakken een gezamenlijk project dat enkele lessen in beslag zal nemen dat als doel heeft e kaars levensbeschouwing beter te leren kennen en er respectvol en open mee om te gaan. Onze beste wensen voor een gelukkig, gezond en leerrijk 2017! Pagina 4 Het eerste leerjaar van meester Geert De papa, oma en opa van Illuna kwamen lekkere wafels bakken voor ons. De kinderen mochten het fruit helpen snijden. En of dat het lekker was. Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Ziehier de goede voornemens van de deugnieten van het derde leerjaar. We speelden toneel in de les van muzische vorming. De koning, prinses, draak en piraat beleefden een spannend avontuur. We leerden bouwsels maken met de blokken in de wiskundeles. In de les van W.O. deden we proefje met eieren. We ontdekten dat eieren eigenlijk heel sterk zijn. Beter ople en tij ens de les. (Ne e) Tafels goed oefenen. (Ma ) Ik ga proberen beter te lezen in het derde leerjaar. (Eline) Ik ga mijn best doen om beter tafels te leren. (Stella) Ik ga proberen niet te laat op school te komen. (Creator) De klok beter leren. (Lies) Mijn best doen met taal. (Lex) Mijn best doen met rekenen. (Silke) Ik ga meer mijn best doen op x en : tafels. (Anna-Lucia) Meer mijn vinger opsteken. (Marthe) Ik ga proberen een beter rapport te halen. (Sti ) Ik ga beter de klok lezen. (Femke) Ik ga proberen mooier te schrijven. (Ruud) Ik ga beter mijn best doen op school. (Tanisha) Ik ga proberen beter te schrijven. (Wout) Ik ga proberen mooier te schrijven. (Aimé) Een beetje meer zorg voor materiaal. (Jenne) Fairplay met voetballen. (Devin, Ma eo) Ik ga lette op schrift. ( oah) Flink samen spelen met mijn vrienden. (Warre) Ik ga proberen mooie le ers te schrijven. (Vince) Dat ik bij de toetsen van godsdienst minder foutjes ga maken. (Alexander) Goed mijn best doen. (Fleur) Ik ga proberen meer spelletjes te spelen op de speelplaats. (Jarrid) Ik ga meer ople en dan in (Valérie) Ik ga proberen ervoor te zorgen dat iedereen zijn goede voornemens kan volhouden. (meester Gepper) Pagina 5 December : Kers eest in onze klas! Nieuws uit de 2e kleuterklas Na vele dagen a ellen via een aft lkalender (we deden elke dag een sterretje weg), was het feest in de klas. De pakjes mochten eindelijk geopend worden! Maar dit gebeurde niet zomaar, nee hoor alle pakjes werden verzameld in de groene klas. Daar werden 2 kringen van kleuters gemaakt. Deze mochten telkens 1 pakje doorgeven zolang de kerstmuziek speelde en wanneer deze stopte, mocht de kleuter die het pakje vast had het ook open maken. spannend wat zou er in zi en? Zo kregen alle kleuters een leuk geschenkje! Van al die spanning en plezier hadden de kleuters intussen reuzenhonger gekregen. Ze aten lekkere hotdogs die gemaakt werden door lieve hulpmama s en -papa s. Dikke duim daarvoor!!!! In de namiddag ruimden we samen alle kerstspullen op, want de vakanti stond ons al op te wachten en in het nieuwe jaar gaan onze kleuters weer rond nieuwe, andere en leuke dingen werken! Joepie, wat brengt 2017 weer allemaal voor ons mee??? Januari-nieuws Na een deugddoende vakan e vliegen we met plezier 2017 in! We gaan in onze klasjes werken rond de winter : vertellen over onze kledij en schoeisel, wat gebeurt er allemaal als de vriezeman komt? Zullen we deze winter in de sneeuw kunnen spelen? En natuurlijk vergeten we de vogeltjes niet hoe kunnen we ze helpen? Woensdag deden we een winterwandeling in de buurt van onze school brrr wat was het koud, maar met onze warme kledij en laarsjes aan was het best leuk! Pagina 6 De jongens en meisjes van 2a wensen de klas en school het volgende toe in 2017: Ashana: Ik wens iedereen een heeeeeeeel gelukkig nieuwjaar en ik wil heel graag een turnmat. Rhune: Ik wens dat er geen ruzie op school is. Raghad: Ik wens dat de hele school snoep krijgt en iedereen chips krijgt. Lenke: Ik wens een springkasteel. Ivan: Ik wil geen ruzie. S jn: De beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Nel Kerckhofs: Een heel gelukkig nieuwjaar. Lowie: Het gelukkigste geluk in 2017 op school. Nel Boonen: Ik wens heel veel plezier en geen ruzie. Door: Geen ruzie a.u.b. Helena: Ik wens een gelukkig nieuwjaar voor de hele school. Redwane: Ik wens voor heel de klas een gelukkig jaar. Dromen en wensen in de rode klas (KO1) Tijdens het kringgesprek na de kerstvakantie konden de kleuters maar over 1 ding spreken: het had gesneeuwd en ze hadden in de sneeuw gespeeld. Jammer dat het plezier maar van heel korte duur was. Vandaag vertelde een kleuter dat het misschien in het weekend opnieuw gaat sneeuwen. Vreugde alom!!! Daarop hebben we eens gepland wat we allemaal gaan doen wanneer er opnieuw sneeuw ligt. En de kleuters hebben veel plannen! - ik hoop dat het gaat sneeuwen, heel veel. - Dan gaan we een sneeuwman maken. Dan heb je veel nodig: een wortel voor de neus, 3 hele dikke sneeuwballen, een hoed, een stokje voor de mond en steentjes voor de ogen. De steentjes zien er wel zwart uit. - Ik ga dan vliegen met de slee zoals de kerstman! Ik heb dat op TV gezien. - Ik ga met de slee rijden: ik ga erop zitten en iemand anders moet dan trekken. Dan gaan we schuiven, woepie! - Ik ga met de slee van de berg glijden. - Wij gaan spelen in de sneeuw, en met de sneeuw. - En gooien met de sneeuwballen. Niet met die grote, want die zijn te zwaar en vallen dan uit je handen en vallen dan kapot. Wel met kleine. Die moet je maken met je handen: een beetje sneeuw in je handen doen en dan knijpen. Niet te hard want dan knijp je die kapot, zachtjes knijpen. - We moeten dan handschoenen aandoen, anders krijgen we hele koude handen. - Wij gaan dan ook wandelen in de sneeuw. We doen dan sneeuwlaarzen aan. Die zijn blauw en warm. Of die zijn van Elza. - De sneeuwvlokje vallen uit de lucht. We gaan die vangen met onze tong. Dat is koud, en dan wordt het een ijsblokje. - We moeten ook onze jas aandoen, en een sjaal en een muts. Anders krij- Pagina 7 9 december zijn we naar de STEM-dag in de middelbare school GO! ge etst. We deden allerlei leuke ac viteiten bv. de verhuisdienst waarbij we dozen moesten leveren en zo de school leerden kennen. We hadden drie plannetjes van de verdiepingen. Het was wel moeilijk want in de gangen mochten we niet praten of lopen. Er liepen undercover agenten rond. Daarna gingen we naar de Technopolis show, dat was cool! (Fien, Marie) Ik vond badzeep maken heel leuk. En dat je kon kennismaken met de ju en en meesters. (Beau) Na de middag zijn we naar microwereld gegaan. Daar vonden sommigen het eng met al die dode diertjes die we mochten bekijken onder de microscoop. Als laatste acti iteit hadden we gezonde voeding. We hebben gezonde pannenkoeken gemaakt en toen zat de dag erop. Het was een topdag! (Keisha) Wij zijn met onze klas op 15 december naar Hello SAG geweest. De ontvangst was echt goed. We kregen eerst een stuk cake en een drankje. Mijnheer Van Hoof vertelde ons allerlei dingen over de school en we keken naar een fil. Daarin waren alle leerlingen super enthousiast. Daarna gingen we in groepjes allerlei ac viteiten doen. We moesten in verschillende klassen oefeningen doen om sleutels te behalen. Met die sleutels moesten we een deur openen met een kist erachter. Eerst gingen we naar de muziekklas, vervolgens de tekenklas, de mediatheek, kookklas, de sportzaal en als laatste de ICT-klas. Daarna kwamen we samen voor de deur te openen. Daan had de juiste sleutel. In de schatkist zat een snoeptaart. We waren allemaal blij. Deze kennismaking was superleuk, omdat we zoveel leuke dingen hebben gedaan. En die snoeptaart hebben we in de klas opgepeuzeld! (Timo, Jolien, Daan, Rune) De avatar maken vond ik het leukste. Ik vond het heel tof! (Jobbe) Ik vond het slijm maken het leukst, omdat je dat mee naar huis mocht nemen. De kennismaking vond ik heel tof, want zo kon je zien hoe een middelbare school eruit ziet. (Emma) Pagina 8 PEGO, daar zul je misschien nog nooit van gehoord hebben en onbekend maakt onbemind, dus bij deze wil ik mezelf en mijn vak kort voorstellen. Mijn naam is Ellen Westerhof en ik ben leerkracht Protestants Evangelische Godsdienst. Dit doe ik inmiddels 16 jaar; voor het11 e jaar in de stad Geel en dit jaar op de Katersberg samen met collega Leentje Ceelen en op het Saio aan de Billemontstraat. Het protestantisme is een deel van het christendom en verwant aan de katholieke godsdienst. Wil je hierover meer weten dan kijk je maar eens op het internet: In onze lessen zijn we samen met de leerlingen bezig met verhalen uit de Bijbel, met christelijke waarden en de leerlingen hun talenten. In de les gebruiken we veel verschillende werkmethoden, zoals liederen, werkbladen, verhalen, toneel, een leeruitstap. Meer informatie over PEGO vindt je ook op de website: En samen met de collega s van RKG, Islam en NCZ werken we ook verschillende projecten om elkaar en onze levensbeschouwingen te leren kennen. Vorig jaar hebben gewerkt rond het jaarthema van de Katersberg Kleuren. Dit jaar hopen we met het 5 e en 6 e de verschillende levenshuizen te bezoeken: Rooms-Katholieke Kerk, moskee, het huis van de Mens en een Protestantste-Evangelische Kerk. In de lessen in het 6 e leerjaar zijn we bezig met het thema: Leven in oorlog. Helaas heel herkenbaar in de wereld waarin we leven. Wij zijn begonnen met een stap in het verleden, de Tweede Wereldoorlog: het leven van Corrie ten Boom en Anne Frank. We deden de ontdekking dat zowel Corrie als Anne altijd leefden in angst maar ook in de hoop dat er licht aan het einde van de tunnel, de oorlog zou komen. Corrie overleefde het concentratiekamp en trok de wereld in met een boodschap over vergeving en altijd opnieuw beginnen. Anne overleefde de oorlog niet, maar door haar dagboek krijgen wij een kijk op het leven van families die leefden in angsten onderdrukking. We hopen zo ook te leren kijken naar onze wereld. Nee zeggen tegen oorlog in het klein: pesten, roddelen, elkaar pijn doen... en tegen oorlog in het groot. Hulp voor vluchtelingen en mensen die niet meer weten wat te doen of waarheen te gaan. Maar vooral om ons heen kunnen we veel betekenen en proberen iedereen te respecteren en ruimte te geven om te groeien en te bloeien, want ieder mens is waardevol. Pagina 9 Schaatsen met het 3 de, 4 de, 5 de en 6 de leerjaar Er waren veel kinderen gevallen en meester Gepper was op Vic gevallen. En als er kindjes op hun knie waren gevallen, pakte meester Toon een ijsbal en legde het op hun knie. Eerst was het 5 de en 6 de aan de beurt. Daarna kwam het 3 de en het 4 de leerjaar mee schaatsen. Liesel L5 We zijn met het 3 de, 4 de, 5 de en 6 de leerjaar gaan schaatsen bij de Lissenvijver en dat was super tof! Er waren 3 karretjes voor de kinderen die nog niet zo goed konden schaatsen. Er waren veel kindjes gevallen. De meesters stonden samen met ons op het ijs. Als je naar het toilet moest gaan, moest je iets aan je schaatsen doen. Nand en Beau Samen met het 3 de, 4 de, 5 de en 6 de leerjaar zijn we gaan schaatsen! Wat was dat leuk! Er waren wel wat kindjes gevallen! Zelfs meester Gepper was op Vic gevallen. Dat was het dan. Ik raad je aan om ook eens naar de Lissenvijver te gaan. Sozan Pagina 10 9-13 januari: Welkom nieuwe kleuters januari: Winter januari: De kapper 28/01-3 februari: Ziek zijn + de dokter 6-10 februari: Mul culturele week februari: Carnaval februari: Carnaval 9-13 januari: Winter januari: Winter januari: Beroepen 28/01-3 februari: Beroepen 6-10 februari: Mul culturele week februari: Carnaval februari: Carnaval 9-13 januari: Winter januari: Winter januari: Beroepen 28/01-3 februari: Beroepen 6-10 februari: Mul culturele week februari: Carnaval februari: Carnaval 9-13 januari: Winter januari: Winter januari: Beroepen 28/01-3 februari: Beroepen 6-10 februari: Mul culturele week februari: Carnaval februari: Carnaval Pagina 11 SVS-ac viteit tre al op woensdagnamiddag Woensdag 18 januari namen de sporti velingen van het 3 de en 4 de leerjaar deel aan een tre Voor verschillende Geelse lagere scholen in de sporthal van het St.-Aloysiusinstit ut. De ganse namiddag hebben deze leerlingen keihard gespeeld. De ploeg van het 3 de leerjaar mocht 4 wedstrijden spelen. Zij hebben 2 wedstrijden glansrijk gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 nipt verloren. De spelers van het 4 de leerjaar deden het nog iets beter. Zij hebben 3 wedstrijden gewonnen en 1 verloren. altornooi Een dikke proficia aan alle spelers!!! Pagina 12
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x