Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VARSA, ARAŞTIRMACI OLARAK KATILDIĞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 48 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖZGEÇMİŞ Ad: Sibel Soyad: İÇKE Doğum Yeri: Cizre Doğum Tarihi: Görev Yeri: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yabancı Dil: İngilizce, Hollandaca E-Posta Adresi
Transcript
ÖZGEÇMİŞ Ad: Sibel Soyad: İÇKE Doğum Yeri: Cizre Doğum Tarihi: Görev Yeri: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yabancı Dil: İngilizce, Hollandaca E-Posta Adresi Tarih EĞİTİM Lisans Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 2011 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Doktora Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, AKADEMİK ÜNVANLARI Araştırma Görevlisi İŞ TECRÜBESİ Medipol Hastanesi Kadın Doğum Servisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Academic Hospital Kadın Doğum Servisi Öğretim Elemanı / Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu YÜKSEK Refleksoloji nin İnfantil Koliğin Giderilmesi Üzerine Etkisinin LİSANS TEZİ İncelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Danışman: Doç. Dr. Rabia EKTİ GENÇ. VARSA, ARAŞTIRMACI OLARAK KATILDIĞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI Can HÖ, Koçak YÇ, Yücel U, İçke S. Doğum Sonu Dönemde Beslenme. Gebelik, Doğum ve doğum Sonu döneme ilişkin bilmek istedikleriniz. Edt: Soğukpınar N, Saydam BK, Ergenoğlu M, Yeniel AÖ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Halk Kitapları Serisi, Sayı 65, Mart 2016, Birinci Baskı, ISBN: Can HÖ, Yücel U, Koçak YÇ, İçke S. Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım. Gebelik, Doğum ve doğum Sonu döneme ilişkin bilmek istedikleriniz. Edt: Soğukpınar N, Saydam BK, Ergenoğlu M, Yeniel AÖ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Halk Kitapları Serisi, Sayı 65, Mart 2016, Birinci Baskı, ISBN: Can HÖ, İçke S, Koçak YÇ, Yücel U. Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım. Gebelik, Doğum ve doğum Sonu döneme ilişkin bilmek istedikleriniz. Edt: Soğukpınar N, Saydam BK, Ergenoğlu M, Yeniel AÖ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Halk Kitapları Serisi, Sayı 65, Mart 2016, Birinci Baskı, ISBN: Genç RE, Çatalgöl Ş, Sarıcan ES, İçke S, Bezirgan S. Doğum Anı 2016 ve Hemen Sonrasında Yenidoğan Değerlendirmesi. Ebelik Uygulama Standartları. Edt: Özkan B,Turfan EÇ, Toksoy SY. Vize Yayıncılık, Birinci Baskı, S: , ISBN: Genç RE & İçke S. Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2016 (Ed: Genç RE & Orhan H) İçinde; Yenidoğanda Oksijen Uygulamaları. Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 1.Basım, ISBN , Genç RE &. İçke S. Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Ed: Genç RE & Orhan H) İçinde; Yenidoğanda Özel Uygulamalar II. Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 1.Basım, ISBN , 2016 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER Genc R.E., Sarican E.S., Turgay A.S., Icke S., Sari D., Saydam B.K (2013). Determination of Knowledge of Turkish Midwifery Students About Human Papilloma Virus Infection and Its Vaccines, Asian Pac J Cancer Prev 2013 ;14(11): ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER ATIFLAR 2016 İçke S, Genç ER. Topuk kanı örneği ile yapılan ulusal yenidoğan tarama testleri ve önemi. The Journal of Pediatric Research, 2016, DOI: /jpr Ortashi O, Raheel H, Shalal M. Acceptability of human papilloma virus vaccination among women in the United Arab Emirates. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention : APJCP [2014, 15(5): ] Yilmazel G, Duman NB. Knowledge, Attitudes and Beliefs about Cervical Cancer and Human Papilloma Virus Vaccination with Related Factors in Turkish University Students. APJCP 15(8): , DOI: /APJCP Ying Wen, et al. Knowledge of Human Papillomavirus (HPV) Infection, Cervical Cancer, and HPV Vaccine and its Correlates among Medical Students in Southwest China: a Multi-center Cross-sectional Survey. Asian Pac J Cancer Prev, 15 (14), Sabeena Sasidharan Pillai et al. Knowledge, Attitude and Practice 2016 Concerning Human Papilloma Virus Infection and its Health Effects among Rural Women, Karnataka, South India. Asian Pac J Cancer Prev, 16 (12), Patel H, Austin-Smith K, Sherman SM, Tincello D, Moss EL. Knowledge, attitudes and awareness of the human papillomavirus amongst primary care practice nurses: an evaluation of current training in England. Journal of Public Health, pp. 1 8, DOI: Yörük S, Açıkgöz A, Ergör G. Determination of knowledge levels, attitude and behaviors of female university students concerning cervical cancer, human papiloma virus and its vaccine. BMC Women's Health (2016) 16: Revanlı RA, Yüceer C, Şenol E, Azap A, Erbay A, Alp-Çavuş S, Karakuş R. Aile Hekimlerinin İnsan Papilloma Virusu ve Zona Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması. Klimik Dergisi 2016; 29(1): Yılmaz HB, Koniak-Griffin DJ. Knowledge, Behaviors, and Attitudes About Human Papilloma Virus Among Nursing Students in Izmir, Turkey. Canc Educ (2017). doi: /s ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ (POSTER BİLDİRİLER) Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan, Rabia Ekti Genç. Role Of Complementary Applications In The Treatment Of Infantile Colic.The 2013 Counsil of İnternational Neonatal Nurses:8th İnternational Neonatal Nursing Conference, 5-8 Eylül 2013, Belfast/Nothern Ireland (Poster Bildiri) Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı) Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan, Yeşim Yeşil, Rabia Ekti Genç. Ülkelerin Neonatal Ölüm Oranları Ve Etkili Olan Faktörler Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2014, Eskişehir, (Poster Bildiri) Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı) Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan, Yeşim Yeşil. Postpartum Dönemde Annelerin Büyük Problemi: Uykusuzluk Uyku Kalitesinin Yükseltilmesinde Refleksoloji Etkili Bir Yöntem Midir?1. Uluslararası, Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2014, Eskişehir, (Poster Bildiri) Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı) ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ- SÖZEL BİLDİRİLER Yeşim Yeşil, Emine serap Sarıcan, Sibel İçke. Babalar: Bebeğiniz İçin 2014 Hayati Bir Rolünüz Var! Kanguru Bakımı 1. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2014, Eskişehir, (Sözel Bildiri) Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2015 Aladağ ÖN, Önal Ş, İçke S, Sarıcan ES, Saydam BK. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Akademileri Konusundaki Görüşleri. 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi,27-30 Nisan 2015/ İstanbul (Sözel Bildiri) Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak Şen FS, İçke S, Yeşil Y, Sarıcan ES, Genç RE. Farklı Sosyodemografik Özelliğe Sahip Postpartum 0-6. Aydaki Kadınların Laktasyonel Amenore 2015 Konusunda Bilgi Düzeyleri. 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi,27-30 Nisan 2015/ İstanbul (Sözel Bildiri) Bilimsel Ö Sarıcan ES, İçke S, Kurul Ş, Bay H, Genç RE. Yenidoğan Sağlığı Dersi Alan Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Demostrasyon Öncesi Ve Sonrası Bilgi Düzeyleri. 3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi,26-29 Nisan 2016/ Adana (Sözel Bildiri) Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak İçke S, Genç RE. Refleksoloji nin İnfantil Koliğin Giderilmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. International Science Symposium, Eylül 2016 / Büyükada, İstanbul (Sözel Bildiri). Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ (SÖZEL BİLDİRİLER) 2012 Sibel İÇKE, Melek BALÇIK, Birsen KARACA SAYDAM. Doğal Doğuma Bir Davet: Doğum Eyleminde Rol Oynayan Hormonların Ebe ve Anneye Olan Yararları.3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2012, Malatya (Sözel Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı) Melek Balçık, Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan, Gamze Aksoy, Esin Çeber. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2012, Malatya. (Sözel Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı) Sabahat Moralılar, Meryem Yavuz, Büşra Bengi Sünger, Ceren Özkahya, Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke, Rabia Ekti Genç. Ebelik Öğrencilerinin Bakış Açısıyla: Kanguru Bakımı. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Sözel Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak. Meryem Yavuz, Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke, Rabia Ekti Genç. Doğumdan Sonra İlk 24 Saatte Anne Sütü Alma Ve Etkileyen Faktörler. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Sözel Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Emine Serap Sarıcan, Aysun Başgün Ekşioğlu, Sibel İçke, Yeşim Yeşil, Ceren Özkahya, Rabia Ekti Genç, Mehmet Yalaz. Bir Doğum Hastanesi Nde Sağlık Personeline Verilen Kanguru Bakımı Eğitiminin Etkinliği.4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Mayıs 2013, Adıyaman. (Sözel Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ (POSTER BİLDİRİLER) 2012 Sibel İÇKE, Zehra Baykal Akmeşe, Melek BALÇIK, Rabia Ekti GENÇ, Neriman SOĞUKPINAR. Ebelik Öğrencilerinin Kültürel Farklılıklara Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2012, Malatya (Poster Bildiri) Ayşegül DÖNMEZ, Zübeyde DENİZCİ, Melek BALÇIK, Sibel İÇKE, Ayşen AKHANCA, Hafize ÖZTÜRK CAN. Ebelikte Uzmanlaşma. 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2012, Malatya (Poster Bildiri) Mehtap ER, Zehra BAYKAL AKMEŞE, Sibel İÇKE, Ebru Özler EGE, Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Aylin PATAK, Yeşim YEŞİL, Hafize ÖZTÜRK CAN. Doğumhaneye Başvuran Gebelerin Risk Profili, 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, Mart 2014, İzmir (Poster bildiri). (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Elanur UĞURLİ, Hüsnüşen ARMUTÇU, Mihriban PİŞKİN, Ruken ÖLKER, Yeliz ATİK, Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Sibel İÇKE, Esin ÇEBER TURFAN. Topluma Hizmet Uygulamasında Ebelik Yaklaşımı Örneği: Yaşlılarla Meşguliyet Terapisi, 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Samsun. (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Ummahan YÜCEL, Sibel İÇKE, Esin ÇEBER. Öğrenci Örgütlenmesi Örneği: EGEBET (Mansiyon Ödülü), 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Samsun. (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan, Ayşegül Dönmez, Neriman Soğukpınar. Doğum Ağrısına Yeni Çözüm: Refleksoloji. 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, Nisan 2013, İstanbul. (Poster Bildiri).(Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Sabahat Moralılar, Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan. İntrapartum Dönemde Fetal Monitörizasyon Yeri Ve Önemi. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Poster Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Ruken Ölker, Hüşnüşen Armutcu, Mihriban Pişkin, Yeliz Atik, Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan. Evlilik Öncesi Danışmanlık: Farklı Ülkelerden Örnekler.4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Poster Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Elanur Uğurli, Gülsüm Yılmaz, Kübra Demir, Elif Durmuş, Sibel İçke, Emine Serap Sarıcan. Postpartum Kanguru Bakımı Ve Anne / Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkileri ( Emzirme / Anne Sütü Alma). 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Poster Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Hatice İlhan, Gülsüm Başer, Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke, Rabia Ekti Genç. Ebelik Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Cinsel Mitlere İnanma Oranları. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Poster Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak 2013 Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke, Yeşim Yeşil, Gamze Fışkın. Lavanta Yağı nın Epizyotomi Bölgesindeki Ağrıya Ve Epizyotomi İyileşmesine Etkisi. 1. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi Haziran 2013, İzmir. (Poster Bildiri).(Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak BİTEN ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 Çeber E. İÇKE S. Ekşioğlu A. Çakır Y. Baykal ZB. Ebeler Tarafından Verilen Bakım ve Eğitimin Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyine Etkisi- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 12/ASYO/002, Proje Yürütücüsü, Rabia Ekti Genç, Aysun Başgün Ekşioğlu, Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke. Sigarasız Yaşama İlk Adım; Ebelik Öğrencilerinde Akran Eğitimi Programının Etkinliği Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 13/ASYO/005, Proje Yürütücüsü, 2013. ÖDÜLLER Sabahat Moralılar, Meryem Yavuz, Büşra Bengi Sünger, Ceren Özkahya, 2013 Emine Serap Sarıcan, Sibel İçke, Rabia Ekti Genç. Ebelik Öğrencilerinin Bakış Açısıyla: Kanguru Bakımı. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-5 Mayıs 2013, Samsun. (Sözel Bildiri) (Bilimsel Toplantı Kitabında Özet Metin Olarak. (Sözel Bildiri İkincilik Ödülü)???? DİĞER MESLEKİ FAALİYETLERİ 2010 Doğuma Hazırlık Eğitimci Eğitimi Kursu, Safranbolu 2011 RIA Sertifikası Kursu, İstanbul Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Sosyal Komisyon Üyesi 2012 Kontrasepsiyon / Ürejinekoloji, TJOD İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, İzmir 2012 İnfertilite / Perinatoloji, TJOD İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, İzmir Lactation Consultant Symposium Certificate of Completion, Lamaze International, İzmir Obstetri / Jinekoloji, TJOD İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, İzmir Ebeler Günü Kutlaması, (Düzenleme Kurulu) 5 Mayıs 2012, İzmir 2012 Engelliği Anlamak Sempozyumu, İzmir 2012 Refleksoloji Sertifikası Kursu, İzmir Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Kültür-Sanat Komisyonu Sekreterliği Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Sekreterliği 2013 Kanguru Bakımı Eğitimi, 18 Ocak 2013, İzmir (Konak Doğumevi)(Düzenleme) 2013 Ebeler Günü Kutlaması, (Düzenleme Kurulu) 10 Mayıs 2013, İzmir 2013 Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman 2013 Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı, Eylül 2013, İzmir (Düzenleme Kurulu) 2013 Ulusal Ebelik Müfredatı Çalıştayı, Eylül 2013, İzmir Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ulusal/Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi 2014 Cerrahi Dikiş Materyalleri Eğitimi, 24 Ocak 2014, İzmir, Katılımcı 2014 I.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi) 2014 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 15.Yıl Kuruluş Etkinliği, 16 Mayıs 2014,İzmir, (Düzenleme Kurulu) Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme ACİL OBSTETRİ ve KANGURU BAKIMI (6 Modül Kurs), Eğitim Ekibi, Güney Genel Sekreterliği, İzmir Ege Doğum Atölyesi Eğitici Eğitimi, İzmir (24-26 Aralık 2014) 2015 NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) Sertifikası Kursu, İzmir (7-9 Ocak 2015) 2015 Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnfantil Kolik ve Refleksoloji Eğitimi (Eğitimci), 28 Nisan 2015 (?), İzmir 2016 II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi,4-6 Mayıs 2016, İzmir (Düzenleme Kurulu) 2016 II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi, Refleksoloji Kursu (Eğitimci) 4-6 Mayıs 2016, İzmir 2016 İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış (eğitimci), Aralık 2016, İzmir. Özgeçmiş Sahibinin Adı ve Soyadı: Arş. Gör. Sibel İÇKE Tarih: İmza:
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x