Please download to get full document.

View again

of 231
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uzun ömürlü plastikler

Category:

Masa Tenisi Ve Masa Tenisi

Publish on:

Views: 12 | Pages: 231

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TR-CF MULTI Tukke.qxp 09.02.2007 10:35 Uhr Seite 4.1 Uzun ömürlü plastikler ® ® Chainflex kablo ,... ,... ,... TR-CF MULTI Tukke.qxp…
Transcript
TR-CF MULTI Tukke.qxp 09.02.2007 10:35 Uhr Seite 4.1 Uzun ömürlü plastikler ® ® Chainflex kablo ,... ,... ,... TR-CF MULTI Tukke.qxp 09.02.2007 10:35 Uhr Seite 4.2 Kontrol Kabloları CF130.UL PVC 7,5-10 -5/ +70 5 -20/ +70 CF140.UL PVC 7,5-15 -5/ +70 7,5 -20/ +70 CF5 PVC 6,8-7,5 -5/ +70 4 -20/ +70 CF6 PVC 6,8-7,5 -5/ +70 4 -20/ +70 CF170.D PUR 7,5-10 -35/ +80 5 -40/ +80 CF180 PUR 7,5-15 -35/ +80 5 -40/ +80 CF7 PUR 6,8-7,5 -20/ +80 4 -40/ +80 CF7.D PUR 6,8-7,5 -20/ +80 4 -40/ +80 CF8 PUR ✔ 6,8-7,5 -20/ +80 4 -40/ +80 CF2 PUR ✔ 5 -20/ +80 4 -40/ +80 CF9 TPE 5 -35/ +100 3 -40/ +100 CF10 TPE 5 -35/ +100 3 -40/ +100 CF98 TPE 4 -35/ +90 3 -40/ +90 CF99 TPE 4 -35/ +90 3 -40/ +90 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Bu de¤erler somut tatbikatlar veya testleri esas almaktadır. Bu de¤erler teknik uygulanabilir limitleri belirtmemektedir. 4.2 Fiyat endeksi Sıcaklık, sabit ilk/son [°C] Sıcaklık, ilk/son [°C] Dinamik bükme yarıçapı [katsayı x d] Blendaj ‹zolasyon kılıfı Chainflex® kablo Chainflex tipler Bükme yarıçapı, taflınmıfl [katsayı x d] ® TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:24 Uhr Seite 4.3 ® Sayfa Kesit Ø [mm2] ‹letken sayısı a maks. [m/s2] V maks. kayma [m/s] V maks. desteksiz [m/s] Burulmaya dayanımlı Halojen içermez Ya¤a dayanıklı Kolay alev almaz Onaylar ve standartlar Chainflex tipler 4.32 ✔ RoHS ✔ ✔ RoHS RoHS RoHS ✔ ✔ ✔ ✔ RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 2 20 2 - 25 0,25 - 6,0 4.34 3 2 20 3 - 36 0,25 - 2,5 4.38 10 5 80 2 - 42 0,25 - 6,0 4.42 10 5 80 3 - 25 0,25 - 2,5 4.46 3 2 20 3 - 30 3 2 20 3 - 25 0,75 - 2,5 4.52 0,5 - 10,0 4.50 ✔ ✔ ✔ 10 5 80 3 - 36 0,5 - 2,5 4.54 ✔ ✔ ✔ 10 5 80 3 - 25 0,75 - 1,5 4.56 ✔ ✔ 10 5 80 3 - 24 0,5 - 2,5 4.58 ✔ ✔ 10 5 80 3 - 48 0,14 - 1,5 4.60 10 6 100 2 - 36 0,25 - 35,0 4.64 10 6 100 2 - 25 0,14 - 4,0 10 6 100 2-8 0,14 - 0,34 4.72 10 6 100 2-8 0,14 - 0,34 4.74 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4.68 Katalogda “biyo ya¤a dayanıklı“ oldu¤u belirtilen Chainflex® tipleri DEA tarafından Plantocut 8 S-MB ile VMDA 24568'e uygun olarak test edilmifltir. Kontrol kabloları Bus-, Data kabloları UL, CSA, CEI, CE ve DESINA Servo Kabloları Pek çok Chainflex® kablosu bu sertifikalara sahiptir. Hareketli Kablo Taflıma Kanalları ve enerji borularına sahip igumid malzemeleri için UL malzeme onayı. Tüm Chainflex® kabloları için CE iflareti. Pek çok Chainflex® kablosu DESINA özelliklerine Motor kabloları Teknik bilgi Gerilim Giderici uygundur. 4.3 TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:24 Uhr Seite 4.4 Blendaj Dinamik bükme yarıçapı [katsayı x d] Sıcaklık, ilk/son [°C] CF240 PVC ✔ 10-12 -5/ +70 5 -20/ +70 CF211 PVC ✔ 10 -5/ +70 5 -20/ +70 CF11 TPE ✔ 10 -35/ +100 5 -40/ +100 CF12 TPE ✔ 10 -35/ +100 5 -40/ +100 Data Kabloları Bus kabloları (Chainflex® bus kabloları seçim flemasıyla birlikte) CFBUS TPE ✔ 10-12,5 -35/ +70 5 -40/ +70 CF11.LC TPE ✔ 10 -35/ +70 5 -40/ +70 CF11.LC.D TPE ✔ 10 -35/ +70 5 -40/ +70 CF14 CAT5 TPE ✔ 12,5 -35/ +70 7,5 -40/ +70 CF211 PVC ✔ 10 -5/ +70 5 -20/ +70 CF111.D TPE ✔ 12 -35/ +100 6 -40/ +100 CF11.D TPE ✔ 10 -35/ +100 5 -40/ +100 PVC 10 -5/ +70 5 -15/ +70 CFLG.2HG.MF PUR 12,5 -20/ +60 7,5 -25/ +60 CFLK PUR 12,5 -20/ +70 7,5 -25/ +70 CFLG. G.T TPE 15 -20/ +60 8,5 -25/ +60 TPE 10 -35/ +100 7,5 -40/ +100 Sistem kablolarının ölçülmesi Fiber optik kablo (FOC) CFLG Koaks bus kabloları CF Koax 1 Bu de¤erler somut tatbikatlar veya testleri esas almaktadır. Bu de¤erler teknik uygulanabilir limitleri belirtmemektedir. Katalogda “biyo ya¤a dayanıklı“ oldu¤u belirtilen Chainflex® tipleri DEA tarafından Plantocut 8 S-MB ile VMDA 24568'e uygun olarak test edilmifltir. 4.4 Fiyat endeksi ‹zolasyon kılıfı Sıcaklık, sabit ilk/son [°C] Chainflex® Kablo Chainflex tipler Bükme yarıçapı, taflınmıfl [katsayı x d] ® TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:24 Uhr Seite 4.5 ® Sayfa Kesit Ø [mm2] ‹letken sayısı a maks. [m/s2] V maks. kayma [m/s] V maks. [m/s], desteksiz Burulmaya dayanımlı Halojen içermez Ya¤a dayanıklı Kolay alev almaz Onaylar ve standartlar Chainflex tipler 4.76 RoHS RoHS ✔ ✔ 3 2 20 3 - 24 0,14 - 0,34 4.78 ✔ ✔ 5 3 50 2 - 28 0,25 - 0,5 4.80 RoHS RoHS ✔ ✔ 10 6 100 4 - 36 0,14 - 2,5 4.82 ✔ ✔ 10 6 100 6 - 28 0,25 - 1,0 4.84 4.86 ✔ RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS ✔ Kontrol kabloları 4.88 10 6 100 2-9 0,25 - 1,0 4.92 ✔ ✔ 10 6 100 2-6 0,25 - 1,5 4.94 ✔ ✔ 10 6 100 4 - 10 0,25 4.96 3 50 6 - 16 0,14 -1,0 4.98 30 6 - 16 0,14 - 0,5 4.102 4 - 17 0,14 - 1,0 4.106 5 ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔ ✔ RoHS 0,14 - 1,0 ✔ ✔ RoHS 2 - 10 ✔ ✔ RoHS 100 ✔ ✔ RoHS 6 ✔ RoHS RoHS 10 10 6 100 10 5 20 4 200/230 μm 4.110 10 6 20 2 50 + 62,5/125 μm 4.112 10 5 20 1 980/1000 μm 4.114 6 - 1250 + 62,5/125 μm 4.116 1-5 4.118 ✔ ✔ 10 6 20 ✔ ✔ 10 5 100 Bus-, Data kabloları Servo Kabloları UL, CSA, CEI, CE ve DESINA Pek çok Chainflex® kablosu bu sertifikalara sahiptir. Hareketli Kablo Taflıma Kanalları ve enerji borularına sahip igumid malzemeleri için UL malzeme onayı. Tüm Chainflex® kabloları için Motor kabloları Teknik bilgi Gerilim Giderici CE iflareti. Pek çok Chainflex® kablosu DESINA özelliklerine uygundur. 4.5 TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:24 Uhr Seite 4.6 7,5 -5/ +70 4 -20/ +70 CF260 PUR ✔ 10 -20/ +80 5 -40/ +80 CF27.D PUR ✔ 7,5 -20/ +80 4 -40/ +80 CF30 PVC 7,5 -5/ +70 4 -20/ +70 CF31 PVC 7,5 -5/ +70 4 -20/ +70 CF34 TPE 7,5 -35/ +90 4 -40/ +90 CF35 TPE 7,5 -35/ +90 4 -40/ +90 CF300 TPE 7,5 -35/ +100 4 -40/ +100 CFPE TPE 7,5 -35/ +100 4 -40/ +90 CF310 TPE ✔ 7,5 -35/ +100 4 -40/ +100 ✔ 10 -20/ +80 7,5 -30/ +80 10 -25/ +80 8 -40/ +85 Servo Kabloları Motor kabloları CFCRANE iguprene ✔ ✔ Pnömatik hortum CF.Air PU Bu de¤erler somut tatbikatlar veya testleri esas almaktadır. Bu de¤erler teknik uygulanabilir limitleri belirtmemektedir. 4.6 Fiyat endeksi ✔ Sıcaklık, sabit ilk/son [°C] PVC Sıcaklık, ilk/son [°C] Blendaj CF21.UL Chainflex® Kablo ‹zolasyon kılıfı Dinamik bükme yarıçapı [katsayı x d] Chainflex tipler Bükme yarıçapı, taflınmıfl [katsayı x d] ® TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:25 Uhr Seite 4.7 ® Sayfa Kesit Ø [mm2] ‹letken sayısı a maks. [m/s2] V maks. [m/s], kaymalı [m/s] V maks. [m/s], desteksiz Burulmaya dayanımlı Halojen içermez Ya¤a dayanıklı Kolay alev almaz Onaylar ve standartlar Chainflex tipler 4.120 ✔ RoHS RoHS ✔ RoHS 10 ✔ ✔ ✔ 10 ✔ ✔ 10 5 5 80 6-8 0,75 - 35 / Çift 0,34 - 1,5 4.122 50 4-8 1,0 - 16 / Çift 0,5 - 1,0 4.126 80 4-8 0,75 - 50 / Çift 0,5 - 1,5 4.128 4.132 RoHS RoHS RoHS RoHS 10 5 80 4-5 1,5 - 50 4.134 10 5 80 4-5 1,5 - 70 4.136 10 6 80 3-5 1,5 - 50 4.138 10 6 80 4 1,5 - 25 4.140 10 6 100 1 6 - 185 4.142 10 6 100 1 4 - 25 4.144 10 6 100 1 4 - 185 4.146 ✔ 10 6 50 1 25 - 95 4.148 ✔ 10 6 50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ RoHS ✔ RoHS ✔ RoHS ✔ ✔ ✔ ✔ RoHS ✔ ✔ 4.150 Katalogda “biyo ya¤a dayanıklı“ oldu¤u belirtilen Chainflex® tipleri DEA tarafından Plantocut 8 S-MB ile VMDA 24568'e uygun olarak test edilmifltir. Kontrol kabloları Bus-, Data kabloları Servo Kabloları UL, CSA, CEI, CE ve DESINA Pek çok Chainflex® kablosu bu sertifikalara sahiptir. Hareketli Kablo Taflıma Kanalları ve enerji borularına sahip igumid malzemeleri için UL malzeme onayı. Tüm Chainflex® kabloları için Motor kabloları Teknik bilgi Gerilim Giderici CE iflareti. Pek çok Chainflex® kablosu DESINA özelliklerine uygundur. 4.7 TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:25 Uhr Seite 4.8 ® Chainflex MONTAJLI Standarda Kablo tipi ‹zolasyon kılıfı Sayfa göre monte edilmifl Sürücü için Kablolar 4.152 Siemens Servo kablo PUR/PVC 4.154 Siemens Motor kablosu TPE/PVC 4.158 Siemens Sinyal kabloları/enkoder TPE/PVC 4.162 Lenze Servo kablo PUR/PVC 4.170 Lenze Motor kablosu PUR/PVC 4.174 Lenze Sinyal kabloları/enkoder(resolver) TPE/PVC 4.178 Lenze Sinyal kabloları/enkoder(enkoder) TPE/PVC 4.182 Lenze Sinyal kabloları/enkoder(fan) TPE/PVC 4.186 Indramat Servo kablo PUR/PVC 4.190 Indramat Sinyal kabloları/enkoder TPE/PVC 4.194 Fanuc Servo kablo PUR 4.198 Fanuc Sinyal kabloları/enkoder TPE 4.202 CFLG.2HG.MF Gradient cam fiber kablo PUR 4.206 CFLG.6G Gradient cam fiber kablo TPE 4.208 CFLG.12G Gradient cam fiber kablo TPE 4.210 CAT5 Eternet özel kablo TPE 4.212 FireWire FireWire özel kablo TPE 4.214 CF.INI Sensör/aktüatör kabloları, M8 soket TPE 4.216 CF.INI Sensör/aktüatör kabloları, M12 soket TPE 4.218 Fiber optik kablo (FOC) A¤ ve video mühendisli¤i Bafllatıcılar “Siemens”, “Siemens” AG, München’in tescilli markasıdır Lenze , Lenze GmbH & Co. KG, Extertal'ın tescilli markasıdır Indramat , Rexroth Indramat GmbH, Lohr'un tescilli markasıdır Fanuc , Fanuc Ltd., Tokoy/Yamanashi'nin tescilli markasıdır 4.8 TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:25 Uhr Seite 4.9 ® Chainflex aksesuarları Tasarım / Teknik Veriler ve Programlar Sayfa 4.220 igus®'la Tasarım Renk kodu tablosu, yük taflıma kapasitesi, kimyasal mukavemet... 4.220 Bu katalogta kullanılan simgelerin açıklaması. [°C] [°C] R Sıcaklık aralı¤ı de¤iflimi [V] R Sabit sıcaklık aralı¤ı R V maks. desteksiz /kayma Hal UV R a maks. UV dayanıklı Ya¤ Alev alması geciktirilmifl Silikon içermez V Nominal voltaj [a] oil Test voltajı RoHS Halojen içermez Kurflunsuz ‹letken Fiber optik kablo Damar izolasyonu Damar tanımlaması Damar örgüsü ‹ç kılıf Ara kılıf Eleman blendajı D Eleman izolasyon kılıfı Toplam blendaj Dıfl kılıf Dıfl kılıf Boyutlar Çalıflma basıncı Malzeme VDE UL UL/CSA CSA CEI CE DESINA bar 4.9 DESINA uyumlu UL ve/veya CSA onayı PVC'siz/ halojensiz Kesme ve Kaynak Sistemleri Ahflap ‹flleme Makineleri Düflük Sıcaklık Tatbikatları 4.10 Açık alan Kapalı alan Vinçler Malzeme Taflıma Teknolojisi Dev Depolar için Depolama ve Bulma Üniteleri Vinçler Liman Ekipmanı Sistemleri Malzeme Taflıma Teknolojisi Ambalajlama Taflıma Otomasyon Takım Tezgahları/‹ flleme Makineleri CF5 CF6 CF170.D CF180 CF7 CF7.D CF8 CF2 CF9 CF10 CF98 CF99 CF240 data CF211 data CF211 enkoder Sayfa No. 4.34 4.38 4.42 4.46 4.50 4.52 4.54 4.56 4.58 4.60 4.64 4.68 4.72 4.74 4.78 4.80 4.98 Ölçüm CFBUS CF11.LC bus 4.102 4.106 CF11 data Kontrol kabloları CF11.D sistemi 21:25 Uhr Ölçüm CF140.UL 12.02.2007 CF111.D sistemi Chainflex® Hızlı Seçim CF130.UL TR-CF MULTI 02-07.qxp Seite 4.10 Bus/Data/Sistem kablolarının 4.82 4.88 4.92 TR-CF MULTI 02-07.qxp 12.02.2007 21:25 Uhr Seite 4.11 Alanlara göre Chainflex® Kabloları 4.140 4.142 4.144 4.146 CF.Air CFCRANE CF310 4.138 CFPE 4.136 CF300 CF34 4.134 CF35 CF31 4.118 4.110 4.112 4.116 4.114 4.122 4.126 4.128 Pnöma -tikler Motor kabloları CF30 CF27 CF21.UL CFLK FOC CFLG. G.T FOC CFLG.2HG.MF FOC CF14 CAT5 4.96 CFLG FOC CF12 4.84 CF Koax 1 CF11.LC.D bus 4.94 CF260 Servo Kabloları ölçülmesi/FOC 4.148 4.150 Chainflex® Hızlı Seçim Sayfa No. PVC 4.11 TR-CF MULTI Tukke.qxp 09.02.2007 10:36 Uhr Seite 4.12 ® Yapa¤ı Chainflex ... Chainflex® tasarımının incelikleri ve eflsiz nitelikleri ... Katmanlar halinde örgülenmifl damarlar Çekilmifl, gerginli¤e dayanıksız orta elemanı Kısa adım uzunluklarıyla tek tel demet Resim 1: Katmanlar halinde örgülenmifl kanal için uygun kablo Yüksek çekme gerilmesi için orta elemanı Aflınmaya yüksek Resim 2: dayanıklı, tavsiye ® Bir Chainflex dolgulu çekme izolasyon kılıfı kablosunun litz teli ve damar yapısı Optimize örgü açılı toplam blendaj Resim 3: Orta kordon çevresine demetler halinde igus® örgülemesi Takviye dolgulu, çekilmifl iç izolasyon kılıfı Yüksek çekme gerilmesi için orta elemanı 4.12 Müflterinin bakıfl açısına göre, esnek bir enerji besleme sistemi yalnızca do¤ru çalıflmalıdır. Ancak bu talebin içinde sistemde kullanılan kablolar dahil olmak üzere tüm parçaların mükemmel bir flekilde çalıflaca¤ı varsayılmaktadır. 1980'lerin baflında tam bu noktada sorunlar ortaya çıktı. Otomasyon teknolojisinin uygulanmasından do¤an, sürekli - ve sıkça hatta çok büyük ölçüde - artan yüklerden dolayı, enerji besleme sisteminin kendisinin do¤ru çalıflmasına karflın kılavuzlanan kablolar genellikle arıza verdi. Uç durumlarda, burgular ve damar kırılmalarının neden oldu¤u aksaklıklar tüm üretim sürecinin durmasına ve yüksek maliyetlerin do¤masına neden oldu. Müflterileri için hofl olmayan bu duruma bir çözüm bulmak amacıyla, igus® inisiyatif almaya karar verdi. igus® komple Hareketli Kablo Taflıma Kanalı Sistemleri gelifltirmeye bafllayan dünyadaki ilk flirket olmufltur. Bugün Chainflex® kabloları ve Hareketli Kablo Taflıma Kanalları tek bir kaynaktan teslim edilecek flekilde ve her durumda tatbikata ba¤lı bir sistem garantisiyle sunulmaktadır. 1989'dan bu yana edindi¤imiz knowhow ve o zamandan bu yana gerçeklefltirdi¤imiz çok karmaflık test serileri sayesinde, tüm dünyadaki fabrikalarda bugün makinelerin boflta kalma süresinin en aza indirilmesine yardımcı olan tasarım ilkeleri gelifltirilmifl ve gelifltirilmeye devam etmektedir. Burgular nasıl önlenebilir? Burada, burgu terimi flarap mantarı açmakta kullanılan faydalı bir aleti belirtmemektedir. Bu terim, pek çok durumda damar kırılmasına neden olan, aflrı germenin neden oldu¤u kılavuzlanan ve hareketli kabloların kalıcı deformasyonunu ifade eder. Bu durum nasıl oluflur? Burgular nasıl önlenebilir? Burada – Hareketli Kablo Taflıma Kanalı Sisteminin mantıklı bir flekilde tasarlanmasının yanı sıra – önemli bir faktör de kılavuzlanan kabloların yapısıdır. Temelde, demet olarak örgülenmifl kablolarla katmanlar halinde örgülenmifl kablolar arasında net bir ayrım yapılabilir. (resim 4'e bakın) Katmanlar halinde örgüleme özellikleri Katmanlar halinde örgüleme üretim açısından çok daha kolaydır ve bu nedenle bunlar piyasada sözde kanal için uygun düflük maliyetli kablolar olarak satılmaktadır. Ancak ilk bakıflta cazip görünen bu durum, bu kablolarla kullanılan sistemin bir burgu dan dolayı durmasıyla hızlı bir flekilde pahalı bir hataya dönüflebilir. Bu sorunlar nasıl ortaya çıkar? Kablo yapısına bakmak oldukça faydalı olabilir. (resim 1'e bakın) Katmanlar halinde örgüleme durumunda, kablo damarları bir merkez çevresine genellikle az veya çok sıkı bir flekilde ve nispeten uzun olarak çeflitli katmanlar halinde örgülenmekte ve bir boru fleklinde çekilmifl bir izolasyon kılıfı giydirilmektedir. Blendajlı kablolarda ise, damarlar yapa¤ı veya folyo ile sarılmaktadır. Ancak çalıflma sırasında örne¤in 12 damarlı benzer yapılı bir kabloya ne olmaktadır? Bükme ifllemi damar hareketiyle kablonun iç çapını daraltarak, damarı dıfl çaptan gerer. Bafllangıçta bu sorunsuz ifl görür çünkü malzemenin esnekli¤i hala yeterlidir. Ancak kısa süre içinde malzemenin yorgunlu¤u kalıcı deformasyonlara neden olur ve ardından belirtilen yollardan çıkarak, damarlar kendi sıkıfltırma ve germe alanlarını oluflturur: Bu flekilde burgu oluflur ve ardından genellikle kısa bir süre içerisinde TR-CF MULTI Tukke.qxp 09.02.2007 10:36 Uhr Seite 4.13 test edildi, test edildi, test edildi! ...Chainflex® tasarımının incelikleri ve eflsiz nitelikleri nelerdir ve bu tasarıma niçin bu kadar güveniyoruz damar kırılması oluflur. 1989'dan bu yana etkin bir flekilde ve büyük masraflarla denenmifl ve test edilmifl demetler halinde örgüleme Demetler halinde örgüleme sofistike, çok katmanlı iç örgü yapısıyla bu sorunları ortadan kaldırmaktadır. Burada litz telleri öncelikle özel bir adım uzunlu¤u ile örgülenir ve ardından ortaya çıkan damarlar tek bir damar demetine örgülenir. Genifl kesitler için, örgüleme bir gerginlik giderici eleman çevresine yapılır. Bir sonraki adımda bu damar demeti gerilmeye dayanıklı bir orta eleman - gerçek bir orta kordonu çevresine örgülenir. (resim 2’ye bakın) Damarların bu flekilde çoklu örgülenmesinden dolayı, özdefl aralıklama mesafelerinde tüm damarlar bükülmüfl kabloda iç yarıçapı ve dıfl yarıçapı birkaç kez de¤ifltirir. Çekme ve sıkıfltırma güçleri yüksek gerilmeye dayanıklı Resim 4:10 x d bükme katsayısı ile sadece 400,000 ileri-geri çevriminin ardından blendajlı kanala uygun kontrol kablosu Kusurlar sözlü¤ü Damar yırtılması Sabit bükme stresi altında tekli damarların mekanik aflırı yüklenme/gerilme yüküne maruz kalması sonucu kopan bakır tellerden dolayı elektrik iletkenli¤inin yitirilmesidir. Pek çok durumda sebep yanlıfl litz telleri ve/veya yanlıfl örgüleme adımı yönü ve uzunlu¤udur. ‹zolasyon hasarı ‹letken üzerindeki izolasyonun hasar görmesinden dolayı oluflan kısa devrelerdir. Sürekli bükme stresi altında malzeme yorgunlu¤u veya örgülü yapı içerisinde malzeme aflınması buna neden olabilir. ‹letkenin tek tel kopması veya blendaj örgü izolasyonun delinmesine neden olabilir. Burgu merkez kordon çevresinde birbirini dengeleyerek örgülenmifl yapıya gerekli iç stabiliteyi sa¤lar. Bu flekilde maksimum bükme stresi altında bile örgü stabil kalır. (resim 3'e bakın) EMC sorunları ve blendaj teli kırılması nedir? Prensip olarak, kablo blendajları iki görev görmelidir: ● Kabloları dıfl parazitlerden korumak ● Dıflarıya vermeden önce parazitleri önlemek Arızalı sinyaller sistemin kendisine ve herhangi bir dıfl sisteme önemli ölçüde hasar verebilece¤i için bu iki görev eflit derecede önemlidir. Ayrıca yanlıfl blendajlamanın dıflarıdan tespit edilememesinden dolayı bu özellikle sorunsal bir noktadır ve bazen arıza tespit ifllemini aflırı zor hale getirmektedir. Bu tür sorunlar ilk nasıl ortaya çıkabilir? Yine cevap kablonun iç yapısındadır: Blendajlama kablonun hareketi için mi tasarlanmıfl? Sabit bir kabloyu blendajlamanın çok kolay olmasına karflın, hareketli bir kablonun kalıcı blendajlanmasını garanti etmek çok daha zordur. Sözde kanal için uygun kablolarda ise, örne¤in, bir ara katmanın örgüleme ba¤ı folyolar ve yapa¤ıyla sarılır. Bu örgülemenin damarlar ve blendaj örgüsü arasında ayrımı temin edece¤i zannedilir. Ancak kabloların sabit montajı için çok iyi iflleyen bir fley genellikle hareketli kablolar için yetersizdir. Çünkü folyolar ve yapa¤ı örgüleme, blendaj ve izolasyon kılıfı arasında bir ba¤ oluflturmamakta ve stres altında da¤ılabilmektedir. Sonuç olarak metalik blendaj damarların izolasyonuna sürtünür - ve kı
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks