Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Category:

History

Publish on:

Views: 82 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5F47L9S* Sayı : / Konu : Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Kontenjanları Hk GÜNLÜ EVRAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz
Transcript
HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5F47L9S* Sayı : / Konu : Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Kontenjanları Hk GÜNLÜ EVRAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 04/08/2016 tarihli 2016/10 nolu toplantısında alınan 20 sıra sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Dekanlığınız/Müdürülüğünüz/Başkanlığınız bünyesinde saat başı brüt 7.40 TL ücret karşılığı, aylık 55 saati geçmemek üzere kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanınız ekteki listede belirtilmiştir. Çalışma süresi haftada en fazla 15 saat olup, çalıştırılacak öğrencilerde; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle; 1-Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Kocaeli Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak. 2-Disiplin cezası almamış olmak, 3-Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, 4-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 5-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 6-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 7-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit veya gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ve engelli öğrencilerde ve 7. maddeler dışında yukarıdaki şartlar aranmaz. Bu şartlar dahilinde uygun görülen; -Asil ve yedek öğrenci listesinin belirlenerek ; (Form 3), -Çalıştırılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin biriminizce alınarak, Kısmi zamanlı öğrenci tarafından imzalanmış çalıştırma sözleşmelerinin, kimlik fotokopisinin, yeni tarihli öğrenci belgesinin, IBAN gösterir belgenin ve form 3'ün 19/10/2016 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na gönderilmesi, öğrencilerin 01/11/2016 tarihinden itibaren işe başlangıç işlemlerinin yapılması hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederim. Prof.Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı EKLER : 1- Birimler itibariyle kontenjanlar 2- Asil yedek öğrenci listesi (Form 3) 3- Kısmi zamanlı öğrenci sözleşmesi DAĞITIM Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Eğitim Fakültesi Dekanlığına Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına İletişim Fakültesi Dekanlığına Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına Mühendislik Fakültesi Dekanlığına HİZMETE ÖZEL Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası Tel:0 (262) Faks:0 (262) E-Posta Elektronik Ağ :http://sksdb.kocaeli.edu.tr/ HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5F47L9S* Teknoloji Fakültesi Dekanlığına Tıp Fakültesi Dekanlığına Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Adalet Meslek Yüksekokulu Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Arslanbey Meslek Yüksekokulu Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Gölcük Meslek Yüksekokulu Hereke Meslek Yüksekokulu Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Kandıra Meslek Yüksekokulu Karamürsel Meslek Yüksekokulu Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Kocaeli Meslek Yüksekokulu Köseköy Meslek Yüksekokulu Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Alternatif Yakıtlar Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine Enformatik Bölümü Başkanlığına Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezine Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezine Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezine Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığına HİZMETE ÖZEL Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası Tel:0 (262) Faks:0 (262) E-Posta Elektronik Ağ :http://sksdb.kocaeli.edu.tr/ HİZMETE ÖZEL T.C. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5F47L9S* Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlük Birimine Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne Yrd.Doç.Dr. Hakan TURAN HİZMETE ÖZEL Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası Tel:0 (262) Faks:0 (262) E-Posta Elektronik Ağ :http://sksdb.kocaeli.edu.tr/ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLER İTİBARİYLE ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİ SAYILARI SN BİRİM ADI ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTELER 1 DİŞ HEKİMLİĞİ 6 2 EĞİTİM 19 3 FEN EDEBİYAT 27 4 GÜZEL SANATLAR 12 5 HUKUK - 6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 10 7 İLETİŞİM 42 8 MİMARLIK VE TASARIM 4 9 MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİ TIP 9 12 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 13 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1 14 DEVLET KONSERVATUVARI - 15 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2 16 TEKNİK EĞİTİM - YÜKSEKOKULLAR 17 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 9 18 DERBENT TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK 4 19 KOCAELİ SAĞLIK 6 20 YABANCI DİLLER 4 21 KARAMÜRSEL BEDEN EĞİTİMİ SPOR - ENSTİTÜLER 22 FEN BİLİMLERİ 3 23 SAĞLIK BİLİMLERİ - 24 SOSYAL BİLİMLER 1 MESLEK YÜKSEKOKULLARI 25 ADALET 2 26 ALİ RIZA VEZİROĞLU 7 27 ARSLANBEY ASIM KOCABIYIK 3 29 DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY 2 30 FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV 2 31 GAZANFER BİLGE 5 32 GIDA VE TARIM 4 33 GÖLCÜK HEREKE HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL İZMİT - 37 KANDIRA 5 38 KARAMÜRSEL KARTEPE ATÇILIK 4 40 KARTEPE TURİZM 4 41 KOCAELİ 7 42 KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ - 43 KÖSEKÖY 6 44 UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO 5 45 YAHYAKAPTAN 5 DAİRE BAŞKANLIKLARI 46 BİLGİ İŞLEM KÜTÜPHANE VE DOKUMANTASYON SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR STRATEJİ GELİŞTİRME 5 50 ÖĞRENCİ İŞLERİ 3 51 YAPI İŞLERİ 10 DİĞER BİRİMLER 52 ALTERNATİF YAKITLAR GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARŞ MERKEZİ 2 53 ENFORMATİK BÖLÜM BŞK 5 54 LAZER TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 3 55 ÖĞRENCİ KULUPLERİ KOORDİNASYON KURULU 1 56 YER VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ 5 57 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 3 58 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 59 UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 61 KÖK HÜCRE ve GEN TEDAVİLERİ ARŞ UYG. MERKEZİ 2 62 DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI ve ARŞ MERK. MÜDÜRLÜĞÜ 2 63 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 64 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 1 TOPLAM 500 T.C. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ BİRİM ADI : Form 3: (KZO Listesi) SIRA NO AD-SOYAD GÖREVİ Yukarıda isimleri ve görevleri yazılı olan öğrencilerimiz Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esaslarının 6 ıncı maddesindeki şartları sağladıklarından dolayı birimimizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılmasını olurlarınıza arz ederiz. Ad-Soyad Tarih-İmza KZÖ Seçme Komisyon Başkanı Ad-Soyad Tarih-İmza KZÖ Seçme Komisyon Üyesi Ad-Soyad Tarih-İmza KZÖ Seçme Komisyon Üyesi O L U R../../2016 Dekan/Müdür/Daire Başkanı T.C. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda isim(unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci arasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları na istinaden yapılmıştır. Bundan sonra taraflar işveren ve öğrenci olarak anılacaktır. 1. TARAFLAR: İŞVERENİN ; Adı Soyadı (Unvanı) : Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Adresi : Umuttepe Kampüsü / Kocaeli ÖĞRENCİNİN ; Adı Soyadı : * T.C. Kimlik No. : * Doğum Yeri ve Tarihi :.... /. / * Fakülte/YO/MYO - Bölüm : * Telefon No. : * İkamet Adresi : * Ziraat Bankası IBAN : * 2. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİM VE YAPACAĞI İŞ: * 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu sözleşme 01/11/ 2016 tarihinde işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirilmesi ile yürürlüğe girer. 30/06/2017 tarihinde sona erer. 4. DİĞER KOŞULLAR: a) Kısmi zamanlı öğrencilere 04/08/2016 tarihli ve 2016/10 no lu toplantısında alınan 20 sıra sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt saat ücreti 7,40 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığı ücret alırlar. b) Kısmi zamanlı öğrencilere sosyal güvenlik yönünden sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. c) Kısmi zamanlı öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler, çalıştıkları birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve haftada 15 saati geçmemek üzere hazırlanan çalışma planı öğrencilere bildirilir. d) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamaz. e) Milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır. f) Kısmi zamanlı öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamaz. g) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine teslim edilmiş olan her türlü araç ve gereci işyeri dışına çıkaramaz ve amacı dışında kullanamaz. İşten ayrılan öğrenciler kendilerine teslim edilmiş olan her türlü araç ve gereci eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi taahhüt eder. h) Kısmi zamanlı öğrenciler, iş sözleşmesinin feshini 15 gün önceden bir dilekçeyle çalıştığı birime bildirerek kendi isteği ile işinden ayrılabilir. İdareye bilgi vermeden veya haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler, o öğretim yılı içinde tekrar çalışamaz. Ancak haklı bir mazereti bulunanlar, o birimde veya başka bir birimde tekrar işe alınabilir. i) Kısmi zamanlı öğrenciler çalıştıkları sürece Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ne uygun davranışlarda bulunmak zorundadır. Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ne aykırı hal ve fiillerde bulunan, öğrenci çalıştırma sözleşmesinde belirtilen esaslara aykırı hareket eden öğrencilerin öğrenci çalıştırma sözleşmeleri işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Öğrenciler, sözleşmelerinin bu şekilde işveren tarafından haklı feshi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. j) İşverenin işbu sözleşmeyi dilediği zaman fesh-i ihbarda bulunmaksızın tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Öğrenci bu şekilde sözleşmenin feshi durumunda işverenden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. k) Kısmi zamanlı öğrenciler bu sözleşme ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hükümleri uygulanır. İşbu Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup imzalanmış ve taraflar bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir. ÖĞRENCİ İŞVEREN Adı Soyadı - İmza Tarih:. /. / * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı *: Mutlaka doldurulması gereken alan
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks