Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 293 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/12/2016-E T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6P4PVR4* Sayı : / Konu : Mazeret Sınavına Girmesi Uygun Görülen Öğrenciler Hk. KİMYA
Transcript
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/12/2016-E T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6P4PVR4* Sayı : / Konu : Mazeret Sınavına Girmesi Uygun Görülen Öğrenciler Hk. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakülte Yönetim Kurulu'nun 07/11/2016 tarih ve 2016/47 nolu toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır. Gereğini bilginize rica ederim. Prof.Dr. Alpaslan FIĞLALI Dekan Vekili 5- Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören ve Güz yarıyılı ara sınavlarına giremeyen öğrencilerin özür sınavına girmek için yaptıkları başvuruları sonucunda, kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarından gelen yazılar ile öğrencilere ait belgeler incelendi; Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören aşağıdaki listede numarası, adı soyadı ve özür sınavına gireceği dersleri belirtilen öğrencilerin, Öğretim yılı Güz yarıyılı ara sınav özürlerinin kabulüne ve özür sınavlarının KOU Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 22. maddesi gereğince yapılmasının uygun olduğuna; öğrencilere ilan panolarında duyurulmak üzere Bölüm Başkanlıkları na bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. EK : Liste DAĞITIM Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Mevcut Elektronik İmzalar ALPASLAN FIĞLALI (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dekan Vekili) 09/12/ :49 Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli Tel:(262) Faks:(262) E-Posta Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/ Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 1 07/12/ Mehdi KAPSAL Bilgisayar -Bilgisayar Ağları--Nesneye Yönelik Programlama Ahmet Alp KUŞPINAR Bilgisayar Muhammet LAFKA Bilgisayar -Bilgisayar Ağları-- -Nesneye Yönelik Programlama--İşletim Sistemleri Shofyan Faralı AHMAD Bilgisayar - Nesneye Yönelik Programlama--Bilgisayar Ağları -İş Hayatı ve İş Güvenliğine Hazırlık-İşletim Sistemleri ---Kesikli Matematik -İşaret ve Sistemler İvda Aydan YALNIZ Bilgisayar -Nesneye Yönelik Programlama-Kesikli Matematik Burcu ENÇETİN Bilgisayar Bilgisayar Laboratuvarı I-Kesikli Matematik Uğurcan ECE Bilgisayar Bolderdene CHINBAT Bilgisayar -Veri Madenciliğine Giriş-Bilgisayar Mühendisliğine Matematik Uygulamaları Ahmet PAYZOV Bilgisayar -Java Programlama-İşaret ve Sistemler Murat YAMAN Bilgisayar -Bilgisayar Grafikleri-Mobil Programlama Cihan ÇINAR Bilgisayar -Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları -İşaret ve Sistemler Görkem GÜLMEZ Bilgisayar Programlama I Yücel ÖNCEL Bilgisayar Programlama I Yasin PİRİÇÇİ Bilgisayar -Nesneye Yönelik Programlama-İşletim Sistemleri -Bilgisayar Laboratuvarı I-Kesikli Matematik --Almanca Celal KESKİN Bilgisayar -Kesikli Matematik- Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları -İşaret ve Sistemler- -İşletim Sistemleri Ömer Faruk BAŞ Bilgisayar -Sayısal Yöntemler -Mikroişlemciler M. Rıza TOKMAKOĞLU Bilgisayar - İş Hayatı ve İş Güvenliğine Hazırlık-Diferansiyel Denklemler-Kesikli Matematik-Veri Madenciliğine Giriş Pınar ADIGÜZEL Bilgisayar -Bilgisayar Ağları Vedat YILDIZ Bilgisayar -Sayısal Yöntemler Cihangir İlyas BAŞTAN Bilgisayar -Lineer Cebir Ali AKIN Bilgisayar -Matematik I Cem Deniz ÇAY Bilgisayar -Veri Yapıları ve Algoritmalar- Sayısal Yöntemler Çağatay YEŞİLKAYA Bilgisayar - Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları Ramazan Hacı ŞAHİN Bilgisayar -Lineer Cebir Hasan Murathan ŞİMŞEK Bilgisayar -Lineer Cebir Can SOYDAŞ Bilgisayar -Veri Yapıları ve Algoritmalar- - Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları -Kesikli Matematik-Lineer Cebir Sefa BAKAN Bilgisayar - -Bilgisayar Laboratuvarı I Veli DEMİR Bilgisayar Hazer KIRBAŞOĞLU Bilgisayar Veri Madenciliğine Giriş Gökhan ÖZDİN Bilgisayar -Nesneye Yönelik Programlama Onur ÇELEBİ Bilgisayar Yağız BAYTRAKTAR Bilgisayar -Matematik I-Programlama-Bilgisayar Laboratuvarı -Lineer Cebir Ekin Gülsüm Akın Bilgisayar -Veri Yapıları ve Algoritmalar-Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları Fatmanur ALTINKAYA Çevre -Çevre Mühendisliğine Giriş Murat AHMETBEYOĞLU Çevre -Biyoteknolojik Uygulamalar Recep ŞEKER Çevre -Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Muammer TÜFEKÇİ Çevre -Çevre Mühendisliğine Giriş Burcu KANBUR Çevre -Katı ve Tehlikeli Atık Merve BULUT Çevre -Mühendislik Matematiği--Proje Hazırlama FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 2 07/12/2016 Teknikleri-Enerji Yönetimi ve Çevre İbrahim PAZARBAŞI Çevre Uğur ÖZGÜREN Çevre -Su Kalitesi ve Kirliliği Serin CAN Çevre -Kimya Nebil Arda GÖKCEVİZ Çevre -Biyokütle Enerji Teknolojileri Nayime CAN Çevre -Anaerobik Arıtma Teknolojileri -İş Sağığı ve Güvenliği Mustafa Kaan KÜLAH Çevre -Kimya Çağlar KİŞİOĞLU Çevre -Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Hüseyin Şafak YILMAZ Çevre -İçme Suyu Arıtımı Murat ALİŞEN Çevre -Çevre Ekonomisi-Su Kalitesi ve Kirliliği Serdar ASLAN Çevre -Çevre Mühendisliğine Giriş-Kimya- -Mühendislik Matematiği-Mühndislik Mekaniği -Çevre Toksikolojisi Abdullah TOPUZ Çevre -Teknik Resim Hümeyra AVCI Çevre -Çevre Kimyası-Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi -İçme Suyu Arıtımı Mustafa KERAY Çevre -Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi -İçme Suyu Arıtımı Osman BEKİROĞLU Çevre -Nütrient Giderimi-Anaerobik Arıtma Teknolojileri Serap ŞİT Çevre -Mühendislik Matematiğ-Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi-Çevre Kimyası I -Çevresel Etki Değer. ve Çecre Mevzuatı -Mühndislik Mekaniği Çağlar KİŞİOĞLU Çevre -ÇED ve Çevre Mevzuatı-Profesional English Selin AYGÖREN Çevre -Teknik Resim-Mühndislik Mekaniği -Türkiye İktisat Tarihi Deniz AYAR Çevre Biyokütle Enerji Teknolojileri Merve SARAL Çevre -Biyteknolojik Uygu.-Nütriet Giderimi Semih ŞAŞMAZ Çevre -İçme Suyu Arıtımı-Matematik I-Çevre Kimyası I 27. Şeyma Nur ÜNSÜR Çevre -Çevre Hidrolojisi Melis Tuğçe TATAR Çevre -Temel İşlemler I-Toprak ve Yeralt Su Kir. -İçme Suyu Arıtımı-Katı ve Tehlikli -Anaerobik Art.Teknoloji-ÇED ve Çevre Mevzuatı -İç Ortam Hava Kirliliği-Çevre Hidrolojisi -Emisyon Kont.Sis.Tas.-İleri İngilizce I Umut TEMELLİ Elektrik Teknik İngilizce-Mikroişlemcilere Giriş Güç Elektroniği-Enerji Dağıtımı Samet KIR Elektrik -Enerji Dağıtımı Güç Elektroniği Seda ASLANMİRZA Elektrik Teknik İngilizce Bolderdene CHİNBAT Elektrik Elektrik Sis. Mod. ve Benzet.- Elektrik Makinaları Lab Ahmet Emre ÇETİNTÜRK Elektrik Saliha İMAMOĞLU Elektrik Enerji Dağıtımı Mehmet YİĞİT KARAKUZ Elektrik Enerji Dağıtımı Güç Elektroniği Uğur AVCILAR Elektrik Enerji Dağıtımı Tolga BAŞAT Elektrik Enerji Dağıtımı Mustafa KAPLAN Elektrik Otomatik Kontrol Sistemleri Elektronik Canberk AYVAZ Elektrik Elektik Ölçme Emre BÖLÜCÜ Elektrik Elektik Ölçme Elektrik Devreleri II Matematik I FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 3 07/12/ Recep Can KAZANÇ Elektrik Elektrik Müh. Giriş. Elektrik Devreleri II Elektrik Devre Lab. Mühendislikte Çizim Mühendislik Matematiği Şafak EKİNCİ Elektrik İngilizce I Elektronik Hüseyin ÖZALTIN Elektrik Standart. Göre Kıs. Dev.He Mustafa AYVAZ Elektrik Otomatik Kontrol Sistemleri Elektrik Makinaları I Erkan KAPLAN Elektrik Elektrik Makinaları I İletim Hat. Proj Uygulamaları Sadettin Soner CESUR Elektrik Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları Lab Mikroişlemcilere Giriş Enerji Dağıtımı Adem KAPLAN Elektrik Elektrik Devreleri II Güç Sistemleri Analizi İletim Hat. Kul. İletkenler Mehmet Veysel ŞENGEL Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi Furkan TUTAL Elektrik Güç Sistemleri Analizi Kerim YALÇIN Elektrik Elektronik Elektrik Makinaları I Aydınlatma Tekniği ve Lab. Mühendislikte Çizim Şenol YILDIZ Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi Çağlar ÖZKAN Elektrik Elektrik Makinaları I Elektrik Devre Lab. Güç Elektroniği Enerji Dağıtımı Metehan ARI Elektrik Elektrik Devre Lab Furkan TUTAL Elektrik Enerji Dağıtımı Metehan UZ Elektrik Enerji Dağıtımı Oya AKDENİZ Elektrik Standart. Göre Kıs. Dev.Hes Elektrik Makinaları I Elektrik Enerjisi Üretimi Munieer FAKESH Elektrik Elektrik Devreleri II Özgür KATIRCIOĞLU Elektrik Güç Elektroniği Enerji Dağıtımı İbrahim İlker ÖRT Elektrik Endüstriyel Elektronik Elektrik Makinaları I Elektronik Lineer Cebir Elektrik Devre Lab. Güç Elektroniği Cüneyt GÜLER Elektrik Aydınlatma Tek. ve Lab Erkan KAPLAN Elektrik Elektrik Makinaları Lab Mikroişlemcilere Giriş FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 4 07/12/ Ömer LAZOĞLU Elektrik Enerji Dağıtımı Hamza ÖZ Elektrik Endüstriyel Elektronik Mikroişlemcilere Giriş Nedim KALMUK Elektrik Elektrik Makinaları I Elektronik Okan ÖLMEZ Elektrik Güç Elektroniği Yusuf Emin ÖZTÜRK Elektrik Enerji Dağıtımı Mehmet Emin DİNÇ Elektrik Otomatik Kontrol Sistemleri Elektrik Makinaları I Elektrik Enerjisi Üretimi Ahmet A. Yousuf Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi Selim SAYGILI Elektrik Lineer Cebir Ertuğrul GÜRBÜZ Elektrik Matematik I Selman YAYLAK Elektrik Enerji Dağıtımı Ahmet Emre Elektrik Güç Elektroniği ÇETİNTÜRK Muhammed Selman KAT Elektrik Enerji Dağıtımı Burak TAŞBAŞ Elektrik Enerji Dağıtımı Osman GÖKÇE Elektrik Enerji Dağıtımı Fırat İLDAN Elektrik Güç Elektroniği Enerji Dağıtımı Yasin ŞAHİN Elektrik Aydınlatma Tek. ve Lab Mustafa KAHRAMAN Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi Özgür SOLMAZ Elektrik Batuhan ARI Elektrik Matematik I Bartu TANRIKULU Elektrik Lineer Cebir İngilizce Türk Dili I Matematik I Elektrik Müh.Giriş Ata.İlk.İnk.Tar. I İbrahim GÜL Elektrik Türk Dili I Uğur ARICI Elektrik Enerji Dağıtımı Güç Elektroniği Nesrin Ece ÇAĞLAR Elektrik Elektronik Can HALICI Elektrik Türk Dili I Tolga YAZGILI Elektrik Elektrik Makinaları I Mikroişlemcilere Giriş Abdulbaki ÇAĞLAYAN Elektrik Güç Sistemleri Analizi Standart. Göre Kıs. Dev.Hes. Elektrik Enerjisi Üretimi Elektrik Makinaları Lab Mikroişlemcilere Giriş Enerji Dağıtımı Mehmet ELEN Elektrik Elektrik Ölçme Otom. Kontrol Sistemleri Harun BOSTANCI Elektrik FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 5 07/12/ Ramis IŞIK Elektrik Matematik I Tolga GÜLEÇ Elektrik Elektrik Makinaları I Alican KOCAMAN Elektrik Matematik I Talat ALTINKAYA Elektrik Enerji Dağıtımı Güç Elektroniği Semih ANKARALI Elektrik Matematik I Elektrik Devreleri II Ahmet CIRIK Elektrik Matematik I Elektrik Devreleri II İlhan YÜKSEL Elektrik Elektik Ölçme Elektrik Devreleri II Mühendislik Matematiği Avni Yücel GEDİK Elektrik Matematik I Elektrik Devreleri II Fatih IŞIK Elektrik Elektrik Makinaları I Elektronik Elektrik Devre Lab. Endüstriyel Elektronik Görkem Güray AVCI Elektrik Güç Sistemleri Analizi Berk ÖZTÜRK Elektrik Berk ÖZTÜRK Lale Ezgi ÖZBAY Elektrik Lineer Cebir Türk Dili I Mustafa DOĞAN Elektrik Elektrik Makinaları I Bünyamin ELBİR Elektrik Elektrik Makinaları I Suat BAHTİYAR Elektrik Güç Sistemleri Analizi Uğur ARICI Elektrik Ahmet GEYİK Elektrik Elektik Ölçme Elektrik Devreleri II Ahmet GEYİK Elektrik İngilizce I Elektronik Elektrik Makinaları I Fikret ÖKSÜZ Elektrik Elektronik Elektrik Makinaları I Ali ASLAN Elektrik Mikroişlemcilere Giriş Güç Elektroniği Enerji Dağıtımı Onur Yusuf PİRİM Elektrik Güç Elektroniği Mühendislik Matematiği Emre ALKAN Elektrik Güç Elektroniği Mühendislik Matematiği İsmail Efehan ÖZCAN Elektrik Güç Elektroniği Vural KALAFAT Elektrik Güç Elektroniği Yağmur DAŞDEMİR Elektrik Endüstriyel Elektronik Enerji Dağıtımı Tansel KAYA Elektrik FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 6 07/12/ Recep KAPUCUOĞLU Elektrik Elektrik Devre Lab. Mühendislikte Çizim Serhat GÖREN Elektrik Halil YILDIRIM Elektrik Enerji Dağıtımı Ahmet BOSTANCI Elektrik Endüstriyel Elektronik Mikroişlemcilere Giriş Ali Osman BAŞ Elektrik Elektrik Devre Lab. Güç Elektroniği Fahrettin PORSUK Elektrik Otomatik Kontrol Sistemleri Elektrik Makinaları I Uğur DENGİZ Elektrik Elektrik Makinaları I Mikroişlemcilere Giriş Kübra BUDAN Elektrik Elektrik Makinaları I Elektronik Köksal KUŞ Elektrik Enerji Dağıtımı Emre ALKAN Elektrik Elektrik Devreleri II Melih YILMAZ Elektrik Elektrik Makinaları I Barış ERSİN Elektrik Elektrik Makinaları I Barış YÜCEL Elektrik Elektrik Makinaları I Elektronik Ahmet Sercan KOCABIYIK Elektrik Elektrik Makinaları I Elektronik Güç Elektroniği Aydınlatma Tek. ve Lab Şahin TOPAL Elektrik Güç Elektroniği Enerji Dağıtımı Deniz KÖSE Elektrik Enerji Dağıtımı Başar SÜMER Elektrik Güç Sistemleri Analizi B. Ceyda ULUAY Elektrik Aydınlatma Tek. ve Lab Fatih GÜL Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi Baturay SAYLIK Elo-Hab Matematik I Lineer Cebir ve Müh. Uyg. EHM Giriş Bilgisayara Giriş Cem BOZKURT Elo-Hab Bilgisayara Giriş EHM Giriş Lineer Cebir ve Müh. Uyg Hacı Ali TÜMAY Elo-Hab Matematik I Lineer Cebir ve Müh. Uyg. EHM Giriş Bilgisayara Giriş Eren ERDOĞAN Elo-Hab Bilgisayara Giriş Türk Dili 1 Mesleki ingilizce Serkan SARIÇAM Elo-Hab Elektronik-1 Bilgisayara Giriş Sayısal İşaret İşleme FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 7 07/12/2016 İş Hayatına Haz. Analog Haberleşme İş Sağlığı ve Güv Semih YILMAZ Elo-Hab Bilgisayara Giriş Matematik I Türk Dili 1 Lineer Cebir ve Müh. Uyg. EHM Giriş Mesleki İngilizce İlker ÖZKAN Elo-Hab Sayısal İşaret İşleme Endüstriyel Denetim Sistemleri Elektromagnetik Dalga Teorisi Cihan ASRİ Elo-Hab Elektromagnetik Dalga Teorisi Analog Haberleşme Laboratuvarı Analog Haberleşme Devre ve Sistem Teorisi Baturay SAĞIROĞLU Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi Mehmet KOPUZOĞLU Elo-Hab Sayısal Tasarım Malzemelerin Elektrksl. Öz. Endüstriyel Dent. Sist Mustafa OĞUZ Elo-Hab Doğukan KARACİĞER Elo-Hab İş Hayatına Haz. Elektromagnetik Dalga Teorisi Analog Haberleşme Laboratuvarı Analog Haberleşme İş Sağlığı ve Güv. Devre ve Sistem Teorisi Fatih AKSOY Elo-Hab Lineer Cebir ve Müh. Uyg. Analog Haberleşme Gonca ÇAKAR Elo-Hab Analog Haberleşme Salih ÖZ Elo-Hab Analog Haberleşme Mustafa OKÇU Elo-Hab Doğrusal Sistem Teorisine Giriş Berkan KAYA Elo-Hab Analog Haberleşme Hürkan Umut KUŞ Elo-Hab Endüstriyel Dent. Sist. İş Hayatına Haz Mehmet GÜLÇELİK Elo-Hab Doğrusal Sistem Teorisine Giriş Onur Rıfat MAİLOĞLU Elo-Hab Bilgisayara Giriş Elektronik-1 Elektronik Lab-1 Sayısal İşaret İşleme Emrah BAYRAK Elo-Hab Sayısal İşaret İşleme Ayberk DOĞAN Elo-Hab Endüstriyel Dent. Sist Doğuş ZORLU Elo-Hab Elektromagnetik Dalga Teorisi Doğuş ZORLU Elo-Hab Hücresel Haberleşme Sistemleri Nurcan TARHAN Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi Aliya Ülkü KUMANLI Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi Kerim KOCA Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi Özgül BATTAL Elo-Hab Analog Haberleşme Anıl YAVUZ Elo-Hab Robotik Sistemlere Giriş Ozan DEDE Elo-Hab Analog Haberleşme Geri Beslemeli Sistemler Yusuf BAKIR Elo-Hab Elektromagnetik Dalga Teorisi Ayberk DOĞAN Elo-Hab Analog Haberleşme Zehra GÜZEL Elo-Hab Doğrusal Sistem Teorisine Giriş Semanur YAZICI Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi Selvie FETA Elo-Hab Devre ve Sistem Teorisi FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 8 07/12/2016 İş Sağlığı ve Güv Muammer KILIÇ Elo-Hab Analog Haberleşme Özge ALAT Elo-Hab Elektromagnetik Dalga Teorisi Tajaddın AHMADOV Endüstri Mühendislik Mekaniği II-Yöneylem Araştırması I Gökselin ÖZKAN Endüstri Mühendislik Mekaniği Ceren KILIÇ Endüstri -Üretim Sistemleri Tasarımı-İş Etüdü Nursen ÇAM Endüstri -Üretim Sistemleri Tasarımı-İş Etüdü Eren ENGİN Endüstri Mühendislik Mekaniği I-Karar Teorisi Üretim Planlama Kontrol Merve BULUT Endüstri İktisat-İş Etüdü-Üretim Sistemleri Tasarımı Nuri TAVASLI Endüstri Matematik I Vildan AYYILDIZ Endüstri İşletme Ekonomisi Sercan TAŞÇIOĞLU Endüstri Fizibilite Etütleri-Üretim Planlama Kontrol Caner TUNCER Endüstri Mühendislik Mekaniği-Bilişim Teknolojilerine Giriş-İşletme Ekonomisi Hüseyin GÜLSEVER Endüstri Türk Dili Erhan İMREK Endüstri Matematik I Eser DEDE Endüstri Yöneylem Araştırması-Matematik I Dilara USTABAŞ Endüstri Yöneylem Araştırması I Dijle KARAGÖZ Endüstri Yöneylem Araştırması I-Mühendislik Mekaniği I Nıjat ZAKARYAYEV Endüstri Mühendislik Ekonomisi Ömer Miraç BAYDEMİR Endüstri Yöneylem Araştırması I Nevruz DOĞAN Endüstri Veri Madenciliği-Üretim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi-Yönetim Organizasyon Mühendislik Ekonomisi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Makine Elemanları-Üretim Planlama Kontrol Temel Malzeme Bilgisi Oğuzhan ÇIKLA Endüstri Mühendislik Mekaniği Tuğçe BARAN Endüstri Teknik Resim Tuğran Cevdet ERTOKATLI Endüstri -Matematik I Satış Pazarlama Yönetimi İmren SERTGÜMEÇ Endüstri Yöneylem Araştırması I-Makine Elemanları I Genel Muhasebe Şevval AKIN Endüstri Teknik Resim Kemal ÇİLBURUNOĞLU Endüstri İktisat-Temel Malzeme Bilgisi-Makine Elemanları AbdulKerim AKSU Endüstri Makine Elemanları Hakan YILDIRIM Endüstri Makine Elemanları Kerem YILMAZ Endüstri Makine Elemanları Ecem ŞENGÜL Endüstri Teknik Resim-Temel Malzeme Bilgisi Meral Toprak Endüstri Teknik Resim Feyzanur ÖZDEMİR Endüstri Temel Malzeme Bilgisi-Mühendislik Mekaniği Makine Elemanları Mehmet AKA Endüstri Yöneylem Araştırması I Hasan ÇOŞKUN Endüstri İktisat Bora ÇINAR Endüstri I-Teknik Resim Türker Zekican ÜNLÜ Endüstri Yönetim Organizasyon Büşra ŞAHİN Endüstri Yönetim Organizasyon Hasan ERBAY Endüstri Yönetim Organizasyon Elif TAŞKIN Endüstri Makine Elemanları Kübra Nur GÜNCÜ Endüstri Üretim Planlama Kontrol-Makine Elemanları Kübra ÖZKAN Endüstri Makine Elemanları-Güvenilirlik-Ekonomi FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 9 07/12/ Aysun KURUCU Endüstri Mühendislik Ekonomisi-Teknik Resim M.Hikmet KARAKAYA Endüstri Üretim Planlama Kontrol Merve KARADENİZ Endüstri Genel Muhasebe-Makine Elemanları Hilmiye IRA Endüstri Bilişim Teknolojilerine Giriş Fatih ERSÖZ Endüstri Üretim Planlama Kontrol Enes AKGÜL Endüstri Üretim Planlama Kontrol Sena ÇINAR Endüstri Üretim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi Veri Madenciliği Ebru KÜÇÜKTATAR Endüstri Halil AKKURT Endüstri Teknik Resim-Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sena AKSOYLAR Endüstri Yöneylem Araştırması I-İş Etüdü Yönetim Organizasyon-Teknik Resim İpek İPEK Endüstri Mühendislik Ekonomisi Süheyla KARAALİOĞLU Endüstri Birgül KILIÇ Endüstri Mühendislik Ekonomisi-İş Etüdü-Makine Elemanları-Genel Muhasebe Mukaddes ELVAN Endüstri Yiğitcan HARMANCI Endüstri Üretim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi Anıl Hasan FİDAN Endüstri Karar Teorisi Ali Cihan KESMEN Endüstri İş Etüdü Sena BALKAN Endüstri İş Etüdü Muhammed Raşit AKGÜL Endüstri Erdi İNCEDAYI Endüstri Teknik Resim Başak Hidayet TETİK Endüstri Üretim Planlama Kontrol Gülşah AKAR Endüstri Karar Teorisi-Satış Pazarlama Yönetimi -Uygulamalı İstatistik Makine Elemanları-Genel Muhasebe Mertcan KURNAZ Endüstri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Planlama Kontrol-Makine Elemanları Hakan UYAR Endüstri Makine Elemanları İsmail YAŞAR Endüstri Mühendislik Mekaniği I-Teknik Resim İşletme Finansmanı Yahya Kemal KANBUR Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Yunus Emre GÜZEL Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Sema Özgü ÜNSAL Endüstri Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Sosyolojisi-Mühendislik Mekaniği I Teknik Resim-Temel Malzeme Bilgisi Bora ÇELİK Endüstri Bilişim Teknolojilerine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş--Matematik I Teknik Resim Caner KARAGÖZ Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Cüneyt ÇETİNKAYA Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Melih TUNÇ Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Fatih İTMİŞ Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Aykut BÜYÜKAYDIN Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Bilal ÖZDEMİR Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Muhammet UZUN Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Serkan MUTLU Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Emre KESKİN Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Nagehan AKKAŞ Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Şenol KUZUCU Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Barış YAMAN Endüstri Öğrencinin Almış Olduğu Tüm Dersler Senem ÇINAR Endüstri Matematik I-Teknik Resim-Endüstri Müh.Giriş I Orhan YILDIZ Endüstri Senaryo Atölyesi Furkan DAMARSEÇKİN Endüstri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Harun BALIN Endüstri Üretim Planlama ve Kontrol FYK_2016/47 (Md.5) Sayfa 10 07/12/ Selami KILIÇ Endüstri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrol Üretim Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi Ekrem NAZLI Endüstri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrol Üretim
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x