Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SQL Server 2014 Kurulum Adımları

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 61 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features
Transcript
SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation seçeneği, tek başına çalışan (stand-alone) bir SQL sunucu oluşturmak için uygundur. Seçerek ilerleyin. New SQL Server failover cluster installation seçimi yeni bir Failover Cluster yapısı kurarken, Add node to a SQL Server failover cluster seçeneği var olan bir Failover Cluster yapısına yeni bir Node dahil ederken, Upgrade from SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 or 2012 seçeneği ise alt sürümden üst sürüme yükseltme yaparken tercih edilir. 1 Varsa SQL Server sürümünü için uygun ürün anahtarını girin. Eğer bir ürün anahtarınız yoksa, deneme (Evaluation) veya ücretsiz sürüm (Express) seçeneklerinden birini tercih edin. 2 Lisans anlaşmasını kabul ederek ilerleyin. Ardından kurulum sihirbazı tarafından kullanılacak SQL Server Setup support files kurulumu sırasında bir problemle karşılaşılmaması için bazı kontroller yapılır. Eğer bir problem varsa ekranda gösterilir. Eğer bir problem yoksa direkt bir sonraki adıma ilerlenir. 3 Eğer sorulursa, yukarıdaki pencerede güncellemelerin alınması için Microsoft Update seçeneğini işaretlemek iyi bir tercihtir. 4 Yukarıdaki pencerede SQL Server Setup öncesi ürün güncellemeleri kontrol edilir, gerekli ise Setup dosyaları indirilir, açılır ve yüklenir. 5 SQL Server 2014 kurulum sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına engel olabilecek potansiyel problem noktaları yukarıdaki adımda kontrol edilir. Burada bir hata raporlanırsa, devam etmeden önce mutlaka düzeltilmesi gerekir. Uyarılar ise bilgi amaçlıdır ve kuruluma engel teşkil etmez. Örneğin bu sunucu üzerindeki Windows güvenlik duvarı açık olduğu ve SQL Server 2014 için gerekli iletişim port ları izinli olmadığı için böyle bir uyarı üretildi. Siz bu uyarıyı düzelterek ilerlemek isterseniz buradaki dokümanı referans alabilirsiniz. 6 Yukarıdaki pencerede, SQL Server 2014 kurulumunu özel bir amaç için yönlendirmeniz mümkün. Genelde ilk seçenek tercih edilerek ilerlenir. SQL Server Feature Installation seçimi size tüm servisleri ve araçları bir sonraki pencerede listeden seçerek ilerleme şansı verir. SQL Server PowerPivot for SharePoint seçimi size yeni veya var olan bir SharePoint farm daki verilere erişim amaçlı PowerPivot sağlamak için kurulumu bu gereksinimler doğrultusunda yönlendirir. All Features With Defaults seçimi ile herhangi bir ayrım yapılmadan tüm servislerin varsayılan ayarlarla kurulmasını sağlayabilirsiniz. 7 SQL Server Feature Installation seçerek ilerleyin. 8 Feature Selection penceresi önemli bir adımdır. Bu adımda, SQL Server üzerinde hangi alt servislerin (feature) çalışacağını yani kurulacağını belirlersiniz. Gereksiz seçilen her fetaure hem kurulum sürecini uzatır, hem de çalışma anında gereksiz kaynak tüketebilir. Bu yüzden sadece ihtiyacınız olan seçenekleri tercih edip ilerlemenizi öneririm. Feature Selection adımındaki Instance Features ve Shared Features seçeneklerinden hangilerini yüklemeniz gerektiği, genelde bu sunucu üzerindeki veritabanlarını ve servisleri kullanacak uygulamaların ihtiyacına göre belirlenir. Örneğin her uygulama Analaysis Services veya Integration Services özelliklerine ihtiyaç duymayacaktır. Bu noktaya ayrıca dikkat etmenizi öneririm. Bu dokümanda hedef temel bir veritabanı sunucusu oluşturmak olduğu için Database Engine Service ve temel yönetim işlemleri (SQL Management Studio) için Management Tools Basic seçimleriyle ilerliyoruz. Yine yukarıdaki pencerede Instance root directory dizinini değiştirebilirsiniz. Bu dizin, oluşturulacak veritabanı dosyaları gibi, log dosyaları gibi, diğer kaynaklar gibi Instance bazındaki içeriğin duracağı ana dizindir. Olduğu haliyle bırakabilir veya bu iş için ayırdığınız özel bir sürücü altına yönlendirebilirsiniz. 9 SQL Server Setup ı başlatmadan önce.net Framework 3.5 SP1 kurulumunu yapmadıysanız yukarıdaki hatayı alırsınız. Eğer Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1 is required hatasını alırsanız, bu pencereyi (yani SQL Server Setup penceresini) kapatmadan gidip.net Framework 3.5 SP1 kurulumunu gerçekleştirebilir, daha sonra bu pencerede Re-run diyerek önce kontrolün sonra da kurulumun devam etmesini sağlayabilirsiniz. 10 Instance Configuration adımında SQL Server 2014 instance için bir isim verebilir veya Default instance seçimiyle ilerleyebilirsiniz. Eğer özel bir gereksinim yoksa önerim ve genel kabul Default Instance seçimiyle ilerlemektir. Örneğin daha sonra bu sunucu üzerine ikinci Instance kurulumu yapanız gerekirse mecburen Named Instance seçeneğini tercih edeceksiniz. 11 Server Configuration adımında, daha önce seçtiğiniz fetaure lara göre belirlenen SQL Server servislerinin hangi hesaplarla çalışacağını ve başlangıç durumlarını belirleyebilirsiniz. Eğer bir servisin örneğin domain hesabı ile çalışmasına ihtiyacınız varsa, doğru yapılandırılmış bir domain hesap bilgisini bu aşamada servise atayabilirsiniz. 12 Yine aynı pencerenin diğer tab ında ise Collation ayarı bulunur. Database Engine için Collation, genellikle veritabanları içinde tutulacak veriye veya uygulamaya göre belirlenir. Örneğin bu sunucu üzerindeki veritabanları içerisinde Türkçe karakterlerin de yer alacağı verileri tutacaksanız, ş ç ü ğ gibi karakterleri de destekleyensql_latin1_general_cp1_ci_as Collation seçeneğini tercih etmelisiniz. 13 Database Engine Configuration adımında, SQL Server 2014 Database Engine servisine yönetici olarak erişirken kullanılacak kimlik doğrulama (Authentication) yöntemi belirlenir. Windows authentication mode seçeneği ile bir veya birkaç Windows kullanıcısını bu amaçla yetkilendirebilir veyamixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication) seçeneği ile hem Windows kullanıcılarını hem de bir SA kullanıcısını bu iş için atayabilirsiniz.(add seçeneği ile kullanıcıları listeye eklemeniz gerekiyor) 14 Database Engine Configuration penceresinin diğer tab ında veri, veritabanı ve yedek gibi içeriklerin bulunacağı varsayılan dizinler listelenir. Eğer isterseniz yolları değiştirebilirsiniz. 15 Ready to Install adımında özet gösterilir. Bir eksik olmadığını düşünüyorsanız kurulumu başlatmak için hazırsınız.install butonuyla ateşleyin. 16 SQL Server 2014 kurulumu yukarıdaki gibi ilerler. 17 Ve SQL Server 2014 kurulumu yukarıdaki gibi tamamlanır. Eğer bir hata görmüyorsanız tebrikler, kurulumu tamamladınız. Eğer bu pencerede bir hata alırsanız nedeni alt bölümdekidetaylar alanında açıklanır. Ayrıca yine pencerenin altında gösterilen yolu takip ederek daha detaylı bir log dosyasına ulaşabilirsiniz. Umarım pek ihtiyacınız olmaz :) 18 SQL Server 2014 Kurulumunu Doğrulama Birkaç basit kontrol ile SQL Server 2014 kurulumunu kontrol etmeniz mümkün. SQL Server servislerinin durumunu gözlemleyin. SQL Server Setup sırasında belirlediğiniz yapılandırmada olmaları gerekiyor. SQL Server 2014 tarafından oluşturulan varsayılan veritabanlarını ve bulundukları dizini kontrol edin. SQL Server 2014 Management Studio yönetim aracını başlatın. 19 Database Engine servisine bağlanın. Bu bağlantı sonrasında varsayılan veritabanlarına erişebiliyor, ana servisi yönetebiliyor ve yeni veritabanları oluşturabiliyor olmalısınız. 20 SQL Server 2014 de dahil tüm Microsoft SQL Server ürünleri için ağ üzerinden erişim portunun 1433 olduğunu da sakın unutmayın :) NOT: Kurulumdan sonra database başlatılamamışsa önce bilgisayarınızı restart edin ki servisler doğru başlatılsın. Hala database başlatılamıyorsa; 1- Enterprise Manager tool u çalıştırıp sol panelden SQL server Group üzerinde sağ menüden New SQL Server Registration seçeneği seçilir. 2- Gelen ileti kutusunda o domainname içinde bulunan kullanıcılar ya da local kullanıcı listeye gelecektir. SQL server ın başlatılacağı makine seçilir. Ya da local seçilir. Bunların hiç biri yoksa makinenin ip si yazılarak add seçeneği ile sağ tarafa gönderilir. 3- Gelen yeni ekranda 2. seçenek seçilir(sql server kullanıcısı) seçilir 4- Bu adımda SQL server genel kullanıcısı olan sa ve bir şifre girilir 5- Gelen yeni ileti kutusunda hangi grupla registering yapılacağı seçilir(sql server Group) seçilmesi tavsiye edilir. 6- Son olarak registeri işlemi başlatılır 21
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x