of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση

Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Από: «η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση» Τηλ Ηλ.ταχυδρομείο: Ιστότοπος: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα: Βιωματικό
Transcript
Από: «η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση» Τηλ Ηλ.ταχυδρομείο: Ιστότοπος: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα: Βιωματικό εργαστήριο για παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές ομάδων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων: Ειρηνική διάδραση, διαχείριση κρίσεων/συγκρούσεων, διάλογος, συνεργασία, διαλλακτικότητα, αμοιβαία επικερδείς λύσεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Εκεχειρίας» - Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2015 Αγαπητοί όλοι, 9 Φεβρουαρίου 2015 Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο φορέας μας προσκαλεί παιδαγωγούς και εμψυχωτές παιδιών όλων των ηλικιών, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, νηπιαγωγούς, προσκόπους, εφόρους και μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ψυχολόγους, μουσικούς, θεατρολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και διευκολυντές, εμψυχωτές ομάδων ενηλίκων στο βιωματικό εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί, 13 Μαρτίου 2015, στο χώρο του κοινωνικού φορέα «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» (Πτολεμαίων 29Α, Θεσ/κη, 6ος όροφος), στο πλαίσιο Προγράμματος εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας. Το βιωματικό εργαστήριο πραγματοποιείται δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Βασικός σκοπός του βιωματικού εργαστηρίου είναι η συμμετοχή του παιδαγωγού/εμψυχωτή σε ασκήσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια, αναφορικά με την ειρηνική διάδραση, τη διαχείριση κρίσεων/συγκρούσεων, το διάλογο, τη συνεργασία, την εφαρμογή της Εκεχειρίας στην καθημερινή ζωή, τη διαλλακτικότητα, τις αμοιβαία επικερδείς λύσεις, τις οποίες μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιήσει με τις ομάδες του. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η Εκεχειρία: εμπερικλείει τις έννοιες - του σεβασμού της ειρηνικής συνύπαρξης, - του αμοιβαίου σεβασμού, - του διαλόγου εμπνέει εμπιστοσύνη ως θεμέλιο κάθε σχέσης, δίνει αξία στο χρόνο και στο χώρο, για να σταματήσει η σύγκρουση, αλλά και στη σημασία τους στη ζωή γενικότερα, διδάσκει το σεβασμό στην ανάπαυλα-παύση στη ζωή, υπογραμμίζει την έννοια της ισότητας αλλά και της ανοχής της διαφορετικότητας, υπογραμμίζει τη σημασία της ευκαιρίας επιλογής από ένα ευρύ φάσμα ειρηνικής διάδρασης, καταδεικνύει ότι υπάρχουν αμοιβαία επικερδείς λύσεις (win-win), επαναφέρει την αξία της φιλοξενίας και μάλιστα ακόμη και του εχθρού. 1 Από τις βασικές δράσεις του Προγράμματος έχει υπάρξει η παραγωγή Εγχειριδίου, 167 σελίδων σε ηλεκτρονική μορφή, πλούσιου σε περιεχόμενο με βιωματικές, διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια, δραστηριότητες, που αναδεικνύουν το αξιακό περιεχόμενο της Εκεχειρίας και εμπλουτίζουν τη μεθοδολογία του δασκάλου/παιδαγωγού/εμψυχωτή σε θέματα ειρηνικής διάδρασης, διαχείρισης κρίσεων/συγκρούσεων, ώριμου διαλόγου, εμψύχωσης ομάδων. Περιέχονται επίσης προκαταρκτικές δραστηριότητες ενεργοποίησης ομάδων & εισαγωγής στις αξίες της Εκεχειρίας, ερωτήσεις αποκωδικοποίησης των ασκήσεων, εργαλεία αναστοχασμού, ιδέες, πρακτικές για μια σχολική κοινότητα Εκεχειρίας, κείμενα μεθοδολογίας και εμπνεύσεων για το έργο του εμψυχωτή. Έτσι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των βιωματικών εργαστηρίων και σε συνέχεια των ιδιαίτερα επιτυχημένων εργαστηρίων σε πόλεις της Ελλάδας (i.e. Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αγρίνιο, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Καρδίτσα, κ.λπ.) προγραμματίζεται ένα βιωματικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015, ώρα 17:00-20:30 Προσέλευση: 16:40 Λόγω της βιωματικής φύσης του εργαστηρίου, υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Έτσι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τι λαμβάνετε βιωματική εμπειρία ασκήσεων και παιχνιδιών του Εγχειριδίου του Προγράμματος, πολύτιμους αναστοχασμούς από την ομάδα μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας στη διάρκεια του εργαστηρίου, απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα και τρέχουσες καταστάσεις-προβλήματα που έχει συναντήσει κάθε συμμετέχων στη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με παιδιά ή/και με ομάδες άλλων ηλικιών, προνομιακή πρόσβαση στο επιστημονικό και πλούσιο Εγχειρίδιο του Προγράμματος βεβαίωση συμμετοχής. Παρακαλούμε για την ενημέρωση συναδέλφων σας, παιδαγωγών, διευκολυντών και εμψυχωτών ομάδων, καθώς και την ανάρτηση της ενημέρωσης σε ιστότοπους, προσωπικές ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να ενημερωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι παιδαγωγοί, εμψυχωτές ομάδων, εκπαιδευτικοί, πρόσκοποι, ομαδάρχες και γενικά άνθρωποι που συνεργάζονται με ομάδες παιδιών όλων των ηλικιών ή/και ενηλίκων. Λίγα λόγια για το φορέα μας: «η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» εμπνέεται, συντονίζει, συμμετέχει σε και υλοποιεί εργαστήρια, δράσεις και προγράμματα για τις Ανθρώπινες Αξίες στην Εκπαίδευση, την αειφορική συνείδηση και το δίδυμο Τέχνη & Περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ενεργό πολίτη, αλληλέγγυα κοινωνικά σχήματα, την Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education), την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, τη δυναμική της Ειρηνικής Διατροφής, την αφύπνιση της δημιουργικότητας, τη δημόσια και κοινοτική τέχνη, τη συνεργασία γενεών, μεταξύ άλλων, που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, ΜΚΟ, φορείς για τη διά βίου και την ολιστική μάθηση, με παιδαγωγούς, σχολεία, σχολικές και άλλες ομάδες παιδιών, 2 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εμψυχωτές ομάδων, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική από το 2003 (www.thespiral.gr). Τα βιωματικά εργαστήρια εμψυχώνονται από έμπειρους παιδαγωγούς στη βιωματική μάθηση και ολιστική εκπαίδευση, με διεθνή εμπειρία ετών. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Για κράτηση θέσης και δήλωση συμμετοχής επικοινωνείστε μαζί μας μέχρι 9 Μαρτίου 2015 στο σημειώνοντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, το προσωπικό σας , την ειδικότητά σας, το χώρο όπου εργάζεστε και την πόλη υλοποίησης του εργαστηρίου. Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε μας στο τηλέφωνο (Δευτέρα-Σάββατο, 13:00-20:00). Αναμένουμε με χαρά τη συνεργασία μας για μια βιωματική και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους παιδαγωγούς, εμψυχωτές, εκπαιδευτικούς εμπειρία μάθησης και δημιουργίας, η οποία θα προσφέρει σημαντικά βιωματικά εργαλεία για την εργασία όλων μας με παιδιά, εφήβους και ενήλικες στις ιδιαίτερα επίκαιρες και αναγκαίες τη σημερινή εποχή αξίες και ποιότητες της ιδέας της εκεχειρίας. Ευχαριστίες θερμές. Με εκτίμηση, μαρία α. αγγελή συντονισμός εκπαίδευση «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» Υ.Γ. Ακολουθούν, ενδεικτικά, εντυπώσεις από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα. 3 Εντυπώσεις από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα: «Μου έκανε εντύπωση γενικά ο τρόπος με τον οποίο η κατανόηση της ιδέας της Εκεχειρίας πέρασε στα παιδιά ως βιωματική εμπειρία, κυρίως μέσω κινήσεων, συναισθημάτων, αγγίγματος, βλεμμάτων, ενσυναίσθησης και συνεργασίας, παρά με προφορική διδασκαλία, ομιλία και στεγνή αποστήθιση των εννοιών αυτών. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και εμείς το βιωματικό αυτόν τρόπο κατανόησης μιας ιδέας ή ενός διδακτικού αντικειμένου στη σχολική μας καθημερινότητα. Δραστηριότητες και παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την έννοια της ομάδας, της συνεργασίας και της ειρήνης, τόσο της εσωτερικής (!) όσο και της εξωτερικής. Ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!» (55ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά) «Η βιωματική συνάντηση με τους μαθητές του σχολείου μας ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά και έδωσε αφορμή και σε μας τους εκπ/κούς για συνέχιση-διάχυση του προγράμματος. Ξεχωρίσαμε τις στιγμές, που όλοι μαζί, εκπ/κοί και μαθητές ήμαστε πιασμένοι χέρι-χέρι και πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον. Η ζεστασιά και η θετική ενέργεια που υπήρξε ήταν φανερή. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με φυσικό τρόπο στις καθημερινές μας σχολικές δραστηριότητες, όπως: στα μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών και Μελέτης Περιβάλλοντος, όπου και όταν απαιτούνται ομαδικές εργασίες, καθώς και σε εκπ/κές επισκέψεις, εκδρομές, στα διαλείμματα, σε αθλητικές δραστηριότητες και σε θεατρικά παιχνίδια ή θεατρικά δρώμενα, με αφορμή κάποια εθνική γιορτή ή άλλο γεγονός, συνεργασία και καινοτόμες δράσεις των μαθητών του σχολείου μας με μαθητές των διπλανών Γενικών Σχολείων.» (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού) «Πιστεύω ότι ωφέλησε πολύ τις γνώσεις των παιδιών γιατί βίωσαν μέσα από το παιχνίδι. Και στις δικές μου γνώσεις πρόσθεσε ένα λιθαράκι ιδεών που θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω στα μαθήματά μου.» (46ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) «Με εντυπωσίασε το παιχνίδι με τον αγώνα δρόμου, καθώς και η δυσκολία των παιδιών να ανταποκριθούν Τα παιδιά εκδήλωσαν την έντονη επιθυμία τους να ξαναέρθει η παιδαγωγός του Προγράμματος, κα Αγγελή, στο σχολείο μας.» (23ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) «Οι ομαδικές δραστηριότητες ήταν σχεδόν όλες διασκεδαστικές και συγχρόνως εμπλούτισαν τις γνώσεις μου. Όμως η φάση του αναστοχασμού ήταν η πιο βασική.» «Εξοικειώνοντας την τάξη στην ενότητα μπορείς να κάνεις τα πάντα!» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Άργος) «Ήταν απλά τέλειο και για μένα που μπαίνω μετά από καιρό σε ομάδα με παιδιά. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ!!!» 4 «Μου άρεσαν οι τρόποι με τους οποίους επιλύουμε προβλήματα και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ειρήνης, για το οποίο δεν είχα ξανακούσει και σκέφτομαι να εφαρμόσω. Θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε σε παιδιά και ενήλικες την έννοια της ενότητας και της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε και άλλα σεμινάρια.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο) «Πρακτικό, άρα χρήσιμο!» «Σας ευχαριστώ για την όμορφη εμπειρία που βίωσα και τις σπουδαίες γνώσεις που μου προσφέρατε.» (Βιωματικό Εργαστήριο στα Παπαδιάνικα Λακωνίας) «Σίγουρα. Μακάρι να διαρκούσε λίγο περισσότερο, π.χ. ένα Σαβ/κο.» «Νομίζω πως έμαθα, μάλλον κατανόησα ξαφνικά ότι μπορώ να διαχειριστώ τις καταστάσεις στο χώρο του σχολείου και σήμερα ένιωσα πιο σίγουρη και δυνατή σ αυτό. [...] Δεν έχω λόγια! Καταπληκτικό! Δημιουργικό. Ξύπνησε το μυαλό και το σώμα! Συνεχίστε!!!» «Η δραστηριότητα Photo Finish ήταν λυτρωτική.» (Βιωματικό Εργαστήριο στη Σπάρτη) «Διαθεματική προσέγγιση στα πλαίσια των μαθημάτων, με βιωματικές δραστηριότητες που θα αναδείξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. Ήταν μια τέλεια εμπειρία. Ευχαριστούμε» «Περισσότερα παιχνίδια στα σχολεία και κοινές δραστηριότητες που θέλουν καλή επικοινωνία και συνεργασία.» (Βιωματικό Εργαστήριο στα Παπαδιάνικα Λακωνίας) «Τώρα θα προσπαθήσω να διδάξω διαφορετικά το μάθημά μου!» «Όλες οι στιγμές ήταν το ίδιο εντυπωσιακές και δυνατές για μένα.» (Βιωματικό Εργαστήριο στη Σπάρτη) «[Το βιωματικό σεμινάριο ωφελεί/εμπλουτίζει τη γνώση και εμπειρία σας στη συγκεκριμένη θεματική, καθώς και την επαγγελματική σας εργαλειοθήκη ;] Και βέβαια, ναι, γιατί η κούραση, η καθημερινότητα και η τυπολατρεία φθείρουν, πράγματα που εύκολα μας χαρακτηρίζουν ως εκπαιδευτικούς.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο) «Μεταξύ άλλων θα αξιοποιήσω την εμπειρία αυτή στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.» 5 «Με τα παιχνίδια συνεργασίας που θα μπορούσαμε να συμπαρασύρουμε και τους γονείς των μαθητών.» «Μου έκανε εντύπωση όλο το σεμινάριο, γιατί ήταν όλο ενδιαφέρον, ξεχωριστό. Δεν υπήρχαν λόγια, θεωρίες αλλά πράξεις... και είστε πολύ μεταδοτικοί.» «Απλές πρακτικές, εύκολα εφαρμόσιμες στην ομάδα, με μέγιστα οφέλη!!!» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Άργος) «Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την πόλη μας και μοιραστήκατε μαζί μας την ωραία εμπειρία.» «Ήρθαμε και εμείς, έστω για λίγο, στη θέση των μαθητών, γεγονός πολύ αναζωογονητικό!» «Τουλάχιστον αυτό που θα εκμηδενίσω μέσα στο Σχολείο θα είναι οι συγκρούσεις. Θα υπάρχει Ανακωχή και περισσότερος διάλογος και συμφιλίωση και οι γονείς θα είναι μπροστάρηδες στην προσπάθειά μας.» «Ενθουσιασμός, ανάγκη για περισσότερη επαφή με εσάς.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Ηράκλειο Κρήτης) «Πολύ ωραία δουλειά και προπαντός εφαρμόσιμο το υλικό του.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Ηράκλειο Κρήτης) «Πολύ καλό σεμινάριο-ανατροφοδότηση. Μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες παρακολούθησης στα μέρη μας.» «Το σεμινάριο μου έδωσε ιδέες και άνοιξε το δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση της σύγκρουσης των μαθητών καθώς και την ελπίδα ότι με προσπάθεια, αγάπη και ενδιαφέρον προς τα παιδιά υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεών τους. (Βιωματικό Εργαστήριο στην Καλαμάτα) «Νέες ιδέες και νέοι ορίζοντες και καλό είναι να διαχέονται.» (Βιωματικό Εργαστήριο στα Παπαδιάνικα Λακωνίας) «Αναμφισβήτητα η βιωματική μας συνάντηση με την κα Μαρία Αγγελή ενδυνάμωσε το δίκτυο των ανθρώπινων σχέσεων στην τάξη μας. Η σπουδαία αξία της ανθρώπινης επαφής/σχέσης (που είναι ο σκοπός μας) των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών με εμένα ενισχύθηκε σημαντικά. Αυτό το βίωμα πρόσθεσε στοιχεία και κώδικες στην λειτουργία της ομάδας μας. Ο κύκλος της κάθε ημέρας μας έχει βελτιωμένη όψη. Οι σπόροι της δύναμης της ενσυναίσθησης, της χαρά της σχέσης με τον άλλο, της χαράς της γνώσης πληθαίνουν.» (55ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) 6 «Η βιωματική συνάντηση τόσο με τους μαθητές όσο και για μένα ήταν μια όμορφη εμπειρία για το πώς μαθητές αρκετά ζωηροί κατάφεραν να παίξουν τόσο όμορφα παιχνίδια συνεργασίας. Ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών από την κα Αγγελή ήταν εντυπωσιακός.» (4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου) «Το πρόγραμμα από μόνο του μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η Ειρήνη είναι βίωμα, τρόπος ζωής, αγγίζει όλο μας το είναι, τόσο την εσωτερική μας ύπαρξη και τη σχέση μας με το εγώ, όσο και κάθε σχέση και συνύπαρξη με τους γύρω μας, αγγίζει το άτομο και την ομάδα, το παιχνίδι (ατομικό ή ομαδικό) και την εργασία. Δεν αρκεί να αγαπώ τους άλλους, χρειάζεται να τους καταλαβαίνω και να μπαίνω στη θέση τους, χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο ή κατώτερο και νομίζω ότι η βιωματική εκεχειρία στοχεύει σ αυτό και το επιτυγχάνει χάρη στη μέθοδο βιωματικής προσέγγισης των εννοιών.» (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος) «Θα εντάξω την εμπειρία του σεμιναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο αλλά και στην οικογένειά μου. [ ] Ήταν ένα χρήσιμο και πρωτότυπο σεμινάριο.» «Είναι πολύ σημαντικές δραστηριότητες σε καθημερινή βάση, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκουν την εσωτερική τους ισορροπία και να μάθουν να αντιμετωπίζουν γενικά τις δυσκολίες της ζωής με αυτήν την προσέγγιση που μας δείξατε. Ευχαριστούμε!» (1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου) «Μου έκανε τρομερή εντύπωση το παιχνίδι με τη ράβδο. Ήταν πολύ δύσκολο να ισορροπήσει όταν υπήρχε ένταση. Κατά τη διάρκεια της σιωπής τα αποτελέσματα ήταν μεγάλα.» «Στοχοκεντρικό, βιωματικό, παιγνιώδες πρόγραμμα. Άριστη εκτέλεση από το φορέα σας, ο οποίος κέρδισε τους μαθητές. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε!!» (12ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης) «Στοχευμένη βιωματική προσέγγιση, δίνει τροφή για σκέψη, δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαχείριση της τάξης.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο) «Ευχαριστώ. Εξαιρετικό. Επιπέδου. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτές. Μπράβο σας!» (Βιωματικό Εργαστήριο στην Καλαμάτα) 7
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x