Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ

Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 139 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dersin Kodu SINIF GÜZ YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi Türk inkılabının hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlkeleri
Transcript
Dersin Kodu SINIF GÜZ YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi Türk inkılabının hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Savaşı nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferi ne kadar Milli Mücadele (I. ve II. İnönü, Eskişehir ve Kütahya Savaşları), Sakarya, Büyük Taarruz ve Dumlupınar savaşları, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele, Mudanya dan Lozan a, Atatürk inkılapları, Türk inkılabının stratejisi, siyasi alanda iki büyük inkılap, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir i Sükûn Dönemi, Türk hukuk inkılabı, eğitim ve kültür inkılabı, iktisadi inkılap, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap, Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikası, jeopolitik ve Türkiye nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik harekât tehdidi. Dersin Kodu TÜRK DİLİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dillerin doğuşu; Dil kültür bağlantısı, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, de sesler ve seslerin sınıflandırılması, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları, Noktalama işaretleri ve uygulamalar, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Dersin Kodu İNGİLİZCE I Birinci Yıl, Güz Dönemi Proficiency Exam, Subject Pronouns The Verb to be Indefinite Article A/An,Have got Can, Plurals this/ these that/ those some/ any a/ an Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns Possessives/, The Possessive Case who/ whose The imperative Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals Countable / Uncountable Nouns How much / How many A few / A little Some / any,revision for the Final Examination. İngilizce Dersin Kodu GENEL MATEMATİK Birinci Yıl, Güz Dönemi Sayı sistemleri onluk, sekizlik, gibi, ondalık sayılar, köklü sayılar. Üslü sayılar ve işlemler. Köklü sayılar ve işlemler. Cebirsel ve aritmetik sistemler. Fonksiyonlar ve özellikleri yapılan işlemler. Fonksiyonların grafikleri ve grafiklerin okunması. İkinci dereceden denklemler ve çözümleri. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri. Trigonometri. Trigonometrik denklemlerin çözümü. Kompleks sayılar. Kompleks sayılar kuvvet ve köklerin hesaplanması. Logaritma. Dersin Kodu GENEL KİMYA Birinci Yıl, Güz Dönemi Temel Kavramlar, Atom Yapısı, Bileşik Formüllerinin Yazılması, Adlandırılması ve Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar, Gazlar, Kimyasal Bağlar, Çözeltiler, Radyoaktivite, Asitler ve Bazlar, Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları, Organik Kimya. Hidrokarbonlar ve Hetero atomlu Bileşikler. Dersin Kodu İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 4 İtfaiye İlk Yardım Donanımları, Teknik Yardım Donanımları, Tehlikeli Madde Müdahale Donanımları, İtfaiye Araçları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları. Dersin Kodu BEDEN EĞİTİMİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılması, oyun kurallarının öğretilmesi. Dersin Kodu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi 1 (Teorik), 0 (Uygulama) AKTS Kredisi 1 İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanmasıdır. Dersin Kodu İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Birinci Yıl, Güz Dönemi AKTS Kredisi 3 Yangın Güvenliği nedir? (Korunma Önlem, Söndürme), İtfaiyenin tarihçesi (Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, Dünya Ülkelerindeki Durumu), İtfaiye Organizasyonu (Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman, Deniz) İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri, Çalışma Alanları, Motivasyon. Dersin Kodu TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Birinci Yıl, Güz Dönemi Bilimsel bilgi, teknoloji, madde, maddenin özellikleri, Grek alfabesi, fiziksel büyüklükler ve dönüşüm çarpanları, uluslararası birim standartları, fiziğin temel sabitleri ve hatalar, vektörler, Newton kanunları, maddenin mekanik özellikleri (yoğunluk, esneklik ), maddenin manyetik özellikleri, ışığın yapısı (enerji, frekans, zaman ve dalga boyu dönüşümleri) ve lazer ve elektromanyetik dalga spektrumu, maddenin termal özellikleri, sarkaç çeşitleri, periyot formülü. Elektrik akımı ve özellikleri. Dersin Kodu İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ 3 (Teorik), 1 (Uygulama) AKTS Kredisi 4 Yangın Davranışı, Yangın Temel Bilgileri, Yangın Gelişimi, Yangın Güvenliği, İtfaiye Görev ve Sorumlulukları, Teşkilatlanması, Mevzuat, Meslek Etikleri. Dersin Kodu ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Birinci Yıl, Güz Dönemi 1 (Teorik) AKTS Kredisi 1 Üniversitemizi, Yüksekokulumuzu, Akademik Birimlerimizi, Bölümümüzü ve Öğrenci Kulüplerimizi tanıtmak. Üniversitemiz İdari Birimlerinin hizmetlerini ve Üniversitemizin sunduğu olanakları tanıtmak. Akademik haklarını ve sorumluluklarını öğretmek (Sınav yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, vb. ilgili yönetmelikler). Dersin Kodu REKREATİF ETKİNLİKLER I Birinci Yıl, Güz Dönemi Seçmeli Rekreasyona giriş. Serbest zamanları değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek. Görev haricindeki serbest zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak. Dersin Kodu VÜCUT GELİŞTİRME Birinci Yıl, Güz Dönemi Seçmeli Genel Kondisyon hareketleri. Maksimal kuvvet çalışmaları. Alt ve üst ekstremitelere yönelik kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmaları sağlamak. Dersin Kodu TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BİLGİSİ I Birinci Yıl, Güz Dönemi Elektrik Prensipleri, Atomun yapısı (elektron akışı,madde,element) 2. Statik elektrik,dinamik elektrik 3. Elektrik akım çeşitleri (Doğru (DC) akım,alternatif( AC) akım 4. İletken, yalıtkan, yarı iletken maddeler. 5. Elektrik akımını elde etme yöntemleri 6. Elektrik akımının meydana getirdiği etkiler (Kimyasal etki,ısı ve ışık etkisi) B. Elektrik ölçü birimleri 1. Volt 2 Amper 3. Ohm 4. Watt C. Ohm kanunu D. Elektrik ölçü aletleri 1. Voltmetre 2. Ampermetre 3. Ohmmetre 4. Avometre 5. Multimetre 6. Kablo üstü ampermetre E. Elektrik devreleri 1. Elektrik devre elemanları 2. Seri devre 3. Paralel devre 4. Karışık devre F. Elektrik devrelerinde voltaj düşmesi,. Manyetizma ve esasları 1. Manyetik alanın tanımı ve özellikleri 2. Elektrik alanının manyetik etkisi ( elektro manyetizma ) 3. Elektromıknatıslar.) 1.SINIF BAHAR YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ Dersin Kodu ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Atatürk İlkeleri, Cumhuriyet İlkesi, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık İlkesi, Laiklik İlkesi, Devletçilik İlkesi, İnkılapçılık İlkesi, Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında bir genel değerlendirme, Atatürkçülük, Atatürk ideolojisine giriş, Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk, iktisat ve laiklik. Dersin Kodu TÜRK DİLİ II nin yapım ve çekim ekleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların ve günlük yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. Dersin Kodu İNGİLİZCE II Prepositions of Place, Was/Were Had Could, Past Simple Linking Words, A / An / The Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs Quite / Very / Too, Revision, Comparisons, Be Going to Will Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn t, Can / Can t / Could / Couldn t, Present Perfect Tense. Dersin Kodu İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ II, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 4 İtfaiyede kullanılan araç ve malzemelerin tarihsel gelişimi, Genel Malzeme Bilgisi, Personel Koruyucu Donanımları, Söndürme Gereçleri, Kurtarma Ekipmanları, İlk Yardım Donanımları, Teknik Yardım Donanımları, Tehlikeli Madde Müdahale Donanımları, İtfaiye Araçları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları. Dersin Kodu BEDEN EĞİTİMİ II, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılmakta, spor kurallarının öğretilmesi. Vize sınavı ve Final olmak üzere iki adet yazılı ve Uygulama sınavı Dersin Kodu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 1 (Teorik) AKTS Kredisi 1 İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları kazandırılır. Dersin Kodu AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Temel Kavramlar; Birim Sistemleri; Boyutlar ve Boyutsuz Gruplar, Boyut Analiz; Akışkanlar, Özellikleri ve Sınıflandırma; Hidrostatik; Basınç Kavramı; Hidrodinamik; Akış Sınıflandırılması; Sıkışmaz ve Sıkışabilir Akış; Boru içinde Akış; Pompalama ve Karıştırma; Ölçme Teknikleri ve ilgili Ekipmanlar; Hidrolik sistemler; Teknik prensipler; İtfaiyecilikte kullanılan hidrolik sistemlerin analizi ve uygulamalar. Dersin Kodu ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ I 1 (Teorik), 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 Arama ve kurtarma tanımı ve genel kavramlar; Trafik kazalarında kurtarma; Asansörden kurtarma; Yüksekten kurtarma; Yangından kurtarma; Kuyular hakkında bilgi ve kurtarma; Kentsel arama ve kurtarma; Dinleme cihazının kullanım esasları; Dayanak ve destek sistemlerini oluşturma; Afet planlaması ve uygulaması; Sualtı arama kurtarma. Dersin Kodu YAPI VE TESİSAT BİLGİSİ Yapı Tanımı ve çeşitleri, binayı oluşturan elemanlar, taşıyıcı örtü, tesisatlar, çatılar ve bacalar, merdivenler, proje tanımı ve çeşitleri, mimari proje paftaları, vaziyet planı (kroki) çizimi. Dersin Kodu TOPLUMSAL SORUMLULUK VE SAĞLIKLI YAŞAM 1 (Teorik) AKTS Kredisi 1 Sorumluluk kavramı. Bireysel sorumluluk. Toplumsal sorumluluk. Sosyal sorumluluk projeleri. Sağlık. Sağlıklı yaşam kuralları.sağlıklı beslenme ve egzersiz. Dersin Kodu STAJ (30 İŞ GÜNÜ) 0 AKTS Kredisi 6 Öğrencilerin iş hayatına başlamadan önce mesleki alanda ilgilerini test etme olanağı sunma, öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile mesleki alanda yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak ve öğrencilerin sorumluluk anlayışlarını artırmaktır. Dersin Kodu REKREATİF ETKİNLİKLER II Seçmeli Serbest zaman felsefesi ve tarihsel gelişimi, serbest zaman teorileri, oyun kavramı, gelişimi ve teorileri, rekreasyonun tanım ve tarihsel gelişimi, rekreasyon teorileri, rekreasyon el etkinlikler kapsamında sporun yeri, insanların ihtiyaçları kapsamında rekreasyonun gelişimi rekreasyon el alanlar ve kapasite, rekreasyonda hedef gruplar, alana yönelik etkinlik alternatifleri ve farklı uygulama örnekleri konularını içerir. Dersin Kodu TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ II Seçmeli A. Elektronik devre elemanları (yapısı, özellikleri, görevleri, kontrolleri.) a. Dirençler b. Diyotlar c. Kondansatörler d. Transistorlar e. Transformatörler f. Röleler g. Tristörler h. Entegreler I. Röleler Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri a. Flasör devresi b. Yürüyen ışık devresi c. Siren devreleri d. Park sensörü devresi e. Geri vites uyarı devresi f. Zaman ayarlı tavan lambası devresi g. Alarm devreleri h. Regülatör devreleri (Voltaj sabitleyici devreler) Dersin Kodu ORYANTİRİNG Seçmeli Oryantiringle ilgili bilgi ve becerilerin öğretilmesi, Harita ve pusula ile yön bulmayı, arazide herhangi bir hedefi bulmayı öğretmek. 2.SINIF GÜZ YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ Dersin Kodu İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ I İkinci Yıl, Güz Dönemi 1 (Teorik), 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 Spora Giriş, Vücudu hazırlama koşuları, Temel duruşlar ve eşli hareketler (İtfaiye jimnastiği temel hareketleri), Barfiks, Yüksek atlama, Halata tırmanma, Uzun atlama, Şınav, Mekik, Alet kullanma, itfaiyeci kalp sağlığı bilinci ve zinde kalma yolları. Dersin Kodu YANGIN GÜVENLİĞİ I İkinci Yıl, Güz Dönemi Kapsamı, önemi, amaçları,yapısal Önlemler (Pasif, Aktif), Risk Değerlendirilmesi (İşyeri organizasyonu, Elektrik ve mekanik tesisat, Üretim Prosesi, Kimyasal tehlikeler, Ateşli ve sıcak işlemler, Enerji sistemi, Bakım Onarım, temizlik, Depolar, İnsan). Dersin Kodu ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ II İkinci Yıl, Güz Dönemi 1 (Teorik), 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 Kaza yapmış bir araca yaklaşırken nelere dikkat edilmelidir, aracın yakıt cinsinin belirlenmesi, ekiplerin kurulması, aracın sabitlenmesi, kesici, ayrıcı ve diğer hidrolik elemanların kurulması ve kullanılması, yaralının kaza yapmış bir araçtan kurtarırken hangi metotlarla yaklaşılacağının uygulamalı olarak öğretilmesi. Dersin Kodu İTFAİYE MEVZUATI İkinci Yıl, Güz Dönemi İtfaiye mevzuatının tanımı ve kapsamı, 1580 sayılı Belediyeler kanununda itfaiyenin yeri, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda itfaiyenin yeri, sayılı İtfaiye teşkillerinin kuruluş esaslarına dair yönetmelik, Türkiye yangından korunma yönetmeliği, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, İlgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler, İtfaiye teşkilatlarının sorunları ve gelişmeler, Konularına göre standartlar: Ürün standartları, Test standartları, Uygulama standartları, Tanım ve Tarihler, Hizmet standartları. Dersin Kodu ACİL DURUM YÖNETİMİ İkinci Yıl, Güz Dönemi AKTS Kredisi 3 Felaket Bazlı Acil Durumların Tanımı; Doğa ve İnsan Faktörü; Yangın kaynaklı Acil Durum; Toprak kaynaklı Acil Durum; Hava ve İklim Kaynaklı Acil Durum; Su kaynaklı Acil Durum; İnsan kaynaklı Acil Durum; Küresel ısınma ve Sonuçları, Alınacak Önlemler; Acil Durum Denetim ve Kontrol; Değerlendirme ve Risk Analizleri; Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması. Dersin Kodu YANMA VE YANGIN BİLGİSİ Genel kavramlar ve tanımlar, Maddenin üç temel hali ve fiziksel özellikleri, Yanma ve koşulları, Isı ve etkileri; Doğal Isı Kaynakları; Yapay Isı Kaynakları; Katı, sıvı ve gazların yanma özellikleri; Tutuşma, parlama ve patlama; Tutuşma Özelliğine göre Yanıcı Maddeler; Doğada Bulunma Özelliğine Göre Yanıcı Maddeler; Lpg Bilgisi, Doğalgaz Bilgisi, Yanma Çeşitleri ve Yanma Ürünleri; Yanma Sırasında Açığa Çıkan Gazlar; Isı Transferi; Yangın Evreleri; Yangın Sınıfları ve söndürme maddeleri; Yanma ile İlgili Deneyler Dersin Kodu YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİLERİ İkinci Yıl, Güz Dönemi Söndürme nedir? Söndürme Prensipleri, Söndürme Maddeleri, Otomatik Sulu sistem, Otomatik Gazlı sistem, Teknolojik gelişmeler. Dersin Kodu İLK YARDIM İkinci Yıl, Güz Dönemi AKTS Kredisi 3 Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durum Nasıl Saptanır? Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir Şekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete Geçirmeliyiz? Acil Durum Neticesinde Nasıl Fark Yaratılır, Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır, Acil Müdahale, Hayatta Kalma Zinciri. Tıbbi Acil Durum, Ani Hastalık İşaret ve Belirtileri, Acil İlk Yardım Teknikleri. Anatomi, Fizyoloji, Normal Vücut Fonksiyonları Nelerdir, Normal Kalp ve Ciğer Fonksiyonları Nelerdir, Kalp Krizi ve/veya Felç Durumu İçin Risk Faktörleri Nelerdir, Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım, Boğulma Durumunda İlk Yardım, Genel Triyaj Prensipleri. Dersin Kodu SANAYİ YANGINLARI İkinci Yıl, Güz Dönemi Seçmeli Fabrika yangınlarında bilgi toplama, Fabrika yangınlarına müdahale yöntemi, Fabrika yangınlarında potansiyel tehlike. Dersin Kodu YANGINA MÜDAHALE ESASLARI I İkinci Yıl, Güz Dönemi, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 4 Yangın Müdahale Kavramı; Karargâh çalışmaları (Yerleşim birimine ulaşım planlaması ve risk belirlemesi, Araç, gereç, malzeme ve personelin hazırlığı, İhbar (çağrı) değerlendirmesi, Ekiplerin teşkili ve görev tanımı); Güç sevki ve ulaşım (yangına hareket); Olay yeri çalışmaları (Araştırma, Yangın merkezinin bulunması, Risk değerlendirmesi, Çevre güvenliği); Müdahaleye hazırlık (Strateji, Güvenlik ve yangın yeri tehlikeleri, Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu); Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol altına alma, Söndürme, Soğutma); Su temini; Yangın Müdahale tatbikatları Dersin Kodu ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ İkinci Yıl, Güz Dönemi Elektrikle ilgili genel kavramlar; Elektrik tesisatı; Tesisat yönetmelik maddeleri; Koruyucu malzemeler; Elektrik işlerinde güvenlik önlemleri ve Acil durum; Elektrik tesisatında kullanılan elemanlar (anahtar, merdiven otomatiği, flüoresan lamba, akkor flamanlı lamba, özel lambalar, priz tesisatları, kaçak akım rölesi, aşırı düşük gerilim rölesi, sigorta, elektrik sayacı); İzolatör bağlantıları, Kablo bağlantıları, Topraklama tesisatı; İletken bağlantı noktalarının yalıtımı ve yalıtkanlık deneyi; Paratoner ve anten tesisatları; Aydınlatma, güç dağıtım, telefon, televizyon, sinyalizasyon panoları; Asansör elektrik tesisatı. Dersin Kodu AFET PSİKOLOJİSİ İkinci Yıl, Güz Dönemi Seçmeli İnsan psikolojisinin temel ilkeleri. Afet psikolojisi. Afet öncesi psikoloji. Çalışmalar esnasında psikoloji. Stres yaratan sebeplerin incelenmesi. Çalışmalar sonrası psikoloji. Travma psikolojisi. Psikolojik travmanın etkileri. Afet yaşantısının aşamaları. Travma sonrası stres belirtileri. Fiziksel belirtiler. Terapi. Afet yeri özellikleri ve eşgüdüm. Psikolojik yardım, yönlendirme, motivasyon hayat koçluğu. Dersin Kodu FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME Seçmeli Temel beslenme ilkeleri. Fiziksel aktivitenin organizmaya etkisi. Fiziksel aktivite sırasında sıvı tüketimi. Fiziksel aktivite öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenme. Fiziksel aktivite ve ergojenik yardımcılar. Beslenme ve kilo kontrolü. Kilo kontrolü için egzersiz reçetesi prensipleri. Dersin Kodu UÇAK YANGINLARI İkinci Yıl, Güz Dönemi Seçmeli Uçak çeşitleri, Yolcu uçakları, Kargo uçakları, Askeri uçaklar, İlaçlama ve Spor Amaçlı Uçaklar, Helikopter, Helikopter İnişi Yapan Uçaklar, Yakıt Tankları, Yakıt Çeşitleri, Uçak kazaları (Hafif hasarlı kazalar, ağır hasarlı kazalar, kaza kırım yerleri, yaklaşma usuller, atlama yastığı), İtfaiye aracını tab etme ve uçağa yaklaşma (Arazinin yapısı, kaçışan yolcular, rüzgar yönü, patlamalar, uçağın konumu, füze ve bombalar, radar, askeri uçaklarda renk kodlaması, kanopi, kanopi açarken izlenecek yollar, akülerin devre dışı bırakılması, fırlatma koltuğu, pilotu dışarı çıkarma), Uçak yangınlarında bilgi toplama, Uçak yangınlarında müdahale yöntemi, Uçak yangınlarında potansiyel tehlikeler 2.SINIF BAHAR YARIYILI DERSLER VE İÇERİKLERİ Dersin Kodu İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ II 1 (Teorik), 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 3 100m engelli koşu, Motopompla ekip çalışması uygulaması, Kule (Tırmanma duvarı), 4x100m engelli koşu, Spor oyunları Dersin Kodu YANGIN GÜVENLİĞİ II Risk ve zarar azaltma, Yangın Güvenlik Yönetimi, Acil Durum Planlaması, Eğitim ve Tatbikat Planlaması. Dersin Kodu YANGINA MÜDAHALE ESASLARI II, 2 (Uygulama) AKTS Kredisi 4 Yangın Müdahale Kavramı; Karargah çalışmaları (Yerleşim birimine ulaşım planlaması ve risk belirlemesi, Araç, gereç, malzeme ve personelin hazırlığı, İhbar (çağrı) değerlendirmesi, Ekiplerin teşkili ve görev tanımı); Güç sevki ve ulaşım (yangına hareket); Olay yeri çalışmaları (Araştıma, Yangın merkezinin bulunması, Risk değerlendirmesi, Çevre güvenliği); Müdahaleye hazırlık (Strateji, Güvenlik ve yangın yeri tehlikeleri, Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu); Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol altına alma, Söndürme, Soğutma); Su temini; Yangın Müdahale tatbikatları. Orman Yangını tanımı, orman yangını sön
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x