Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SD Worx: meer dan een social secretariaat!

Category:

Documents

Publish on:

Views: 120 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SD Worx: meer dan een social secretariaat! Aanwervingsplannen komend kwartaal: evolutie Aanwervingen Sept '0 Dec '0 Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma '3 Jun '3 Sept '3
Transcript
SD Worx: meer dan een social secretariaat! Aanwervingsplannen komend kwartaal: evolutie Aanwervingen Sept '0 Dec '0 Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma ' Jun ' Sept ' Dec ' Ma '3 Jun '3 Sept '3 Dec '3 Ma ' Jun ' Sept ' Dec 'Feb 'Mei 'Aug ' Nov ' Feb '6 mei '6 aug/6 dec/6 mrt/ % kmo's dat eraan denkt om aan te werven % Betrouwbaarheidsinterval Figuur : Evolutie sinds september 0 van het aantal kmo's dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven, enquête wes research & strategy (in %) 2 Tabel a Heeft uw bedrijf momenteel (een) openstaande vacature(s)? Resultaten voor KMOs, enquête wes research & strategy, maart (in %) Omschrijving Ja Neen Totaal GEWEST Vlaanderen, 72, 00 Wallonië, 2,6 00 Brussel,6, 00 PROVINCIE (Vlaanderen) Antwerpen, 7, 00 Limburg 3, 6,6 00 Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen, 72, 00 Vlaams-Brabant AANTAL WERKNEMERS Minder dan werknemers,, werknemers,, 00 - werknemers,7, werknemers,3,7 00 SECTOR Secundaire sector,2 73, 00 Tertiaire of quartaire sector,2 72, 00 Totaal Totaal, 73,6 00,0 Tabel a Denkt u dat de(ze) vacature(s) snel ingevuld zal/zullen worden?resultaten voor KMOs, enquête wes research & strategy, maart (in %) Omschrijving Meer dan zes maanden Ik vrees dat het niet zal lukken om de(ze) vacature(s) in te GEWEST Vlaanderen,3,3 Wallonië, 0, Brussel,, PROVINCIE (Vlaanderen) Antwerpen 3,6 6,6 Limburg, Oost-Vlaanderen 3,, West-Vlaanderen 6,2, Vlaams-Brabant, 7, AANTAL WERKNEMER S Minder dan werknemers 6, 6, - werknemers 7, 3, - werknemers, 0- werknemers 3,3, SECTOR Secundaire sector 3,7 0,6 Tertiaire of quartaire sector 6, 7, Totaal Totaal 6,,7 Vacatures invullen: welke acties overwegen? Resultaten tabel 0a, 0b Ik wil een kandidaat aanwerven die niet voldoet aan de onmiddellijke vereisten, wel de competenties heeft, en dus al doende kan leren Ik ben bereid flexibel met de arbeidsduur om te gaan. Ik ben bereid om interim werk in te schakelen als alternatief. Ik wil investeren om mijn huidige werknemers om te scholen Ik ben bereid permanent met freelancers te werken Ik ben bereid om de profielvereisten (kennis, ervaring, opleiding, ) van de nieuwe medewerker minder streng te maken. Ik ben bereid een medewerker te delen met een ander bedrijf. Ik ben bereid om thuiswerk toe te laten. Ik ben bereid buitenlandse werkkrachten in te schakelen Ik ben bereid om 2 deeltijdsen aan te werven terwijl ik één voltijdse positie vroeg Ik ben bereid flexibel met de verloning om te gaan. Ik ben bereid een volledige opleiding te financieren Ik wil taken outsourcen Ik ben bereid permanent telewerk toe te staan Ik ben bereid tijdelijk (dure) expertise in te huren om een bestaande of nieuwe medewerker om te scholen Figuur : Welke van onderstaande acties zou u overwegen indien u vacatures hebt/zou hebben die moeilijk ingevuld geraken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk? Resultaten voor kmo s enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: welke acties overwegen? Resultaten voor Limburgse KMO s Ik wil een kandidaat aanwerven die niet voldoet aan de onmiddellijke vereisten, wel de competenties heeft, en dus al doende kan leren Ik ben bereid flexibel met de arbeidsduur om te gaan. Ik ben bereid om interim werk in te schakelen als alternatief. Ik ben bereid om 2 deeltijdsen aan te werven terwijl ik één voltijdse positie vroeg Ik wil investeren om mijn huidige werknemers om te scholen Ik ben bereid permanent met freelancers te werken 2 6 Ik ben bereid een medewerker te delen met een ander bedrijf. Ik ben bereid flexibel met de verloning om te gaan. Ik ben bereid een volledige opleiding te financieren Ik ben bereid om de profielvereisten (kennis, ervaring, opleiding, ) van de nieuwe medewerker minder streng te maken. Ik wil taken outsourcen Ik ben bereid om thuiswerk toe te laten. Ik ben bereid buitenlandse werkkrachten in te schakelen Ik ben bereid permanent telewerk toe te staan Ik ben bereid tijdelijk (dure) expertise in te huren om een bestaande of nieuwe medewerker om te scholen Figuur : Welke van onderstaande acties zou u overwegen indien u vacatures hebt/zou hebben die moeilijk ingevuld geraken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk? Resultaten voor kmo s in Limburg enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten tabel 3-, Figuur Heeft de juiste motivatie en attitude 2 2 Heeft kennis van onze landstaal Past binnen onze bedrijfscultuur Of de kandidaat bereid is flexibele uren te werken in functie van noodzakelijkheid 3 63 Is fysiek geschikt voor de job Stelt correcte, aanvaardbare, juiste looneisen 3 Heeft goede referenties 32 Beschikt over een rijbewijs 3 2 Is onmiddellijk beschikbaar Heeft kennis van een tweede landstaal Deed bruikbare ervaring op bij andere werkgevers Of de kandidaat al dan niet langdurig ziek geweest is 6 37 Woont niet al te ver van het werk 32 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten kmo s, gerangschikt naar % helemaal doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) 7 Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (2/2) Resultaten tabel 3-, Figuur Of de kandidaat loopbaankrediet wil aanvragen 3 Behaalde het juiste diploma Of hij de de laatste vijf jaar minder dan drie werkgevers gehad heeft Of hij sociaal/maatschappelijk geëngageerd (geweest) is. Heeft een minimumervaring van drie jaar in de sector Heeft kennis van andere talen buiten de landstalen Heeft een doelgroep-vermindering en is dus goedkoper De duur van werkloosheid van de kandidaat 3 Is maximaal 0 jaar Heeft een woon-werk reisroute zonder files 6 Of de kandidaat reeds veel vakantiedagen opgespaard heeft (en deze dus kan opnemen bij uw bedrijf) Of de kandidaat al dan niet gesyndicaliseerd is 6 Komt met het openbaar vervoer 7 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten kmo s, gerangschikt naar % helemaal doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten voor Limburgse KMO s Heeft de juiste motivatie en attitude 0 Heeft kennis van onze landstaal 03 3 Past binnen onze bedrijfscultuur 77 Of de kandidaat bereid is flexibele uren te werken in functie van noodzakelijkheid 7 Is fysiek geschikt voor de job 7 Stelt correcte, aanvaardbare, juiste looneisen 70 Heeft goede referenties Of de kandidaat al dan niet langdurig ziek geweest is 3 Beschikt over een rijbewijs Deed bruikbare ervaring op bij andere werkgevers 3 0 Of hij de de laatste vijf jaar minder dan drie werkgevers gehad heeft 3 Behaalde het juiste diploma Woont niet al te ver van het werk 0 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten Limburgse kmo s (N=6), gerangschikt naar % helemaal doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten voor Limburgse KMO s Of de kandidaat loopbaankrediet wil aanvragen 3 Of hij sociaal/maatschappelijk geëngageerd (geweest) is Heeft kennis van een tweede landstaal Is onmiddellijk beschikbaar De duur van werkloosheid van de kandidaat Heeft een minimumervaring van drie jaar in de sector Of de kandidaat al dan niet gesyndicaliseerd is Is maximaal 0 jaar f de kandidaat reeds veel vakantiedagen opgespaard heeft (en deze dus kan opnemen ij uw bedrijf) Heeft een woon-werk reisroute zonder files 3 Heeft kennis van andere talen buiten de landstalen 37 Heeft een doelgroep-vermindering en is dus goedkoper 33 0 Komt met het openbaar vervoer 2 3 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten Limburgse kmo s gerangschikt naar % helemaal doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) 0 Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten tabel 3-, Figuur Is maximaal 0 jaar Komt met het openbaar vervoer 7 De duur van werkloosheid van de kandidaat 3 Of de kandidaat al dan niet gesyndicaliseerd is 6 f de kandidaat reeds veel vakantiedagen opgespaard heeft (en deze dus kan opnemen ij uw bedrijf) Heeft een doelgroep-vermindering en is dus goedkoper Heeft kennis van andere talen buiten de landstalen Heeft een woon-werk reisroute zonder files 6 Heeft een minimumervaring van drie jaar in de sector Beschikt over een rijbewijs 3 2 Heeft kennis van een tweede landstaal Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten kmo s, gerangschikt naar % helemaal niet doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten tabel 3-, Figuur Behaalde het juiste diploma Of hij de de laatste vijf jaar minder dan drie werkgevers gehad heeft Woont niet al te ver van het werk 32 Of de kandidaat loopbaankrediet wil aanvragen 3 Of de kandidaat al dan niet langdurig ziek geweest is 6 37 Of hij sociaal/maatschappelijk geëngageerd (geweest) is. Deed bruikbare ervaring op bij andere werkgevers Is fysiek geschikt voor de job Is onmiddellijk beschikbaar Of de kandidaat bereid is flexibele uren te werken in functie van noodzakelijkheid 3 63 Heeft goede referenties 32 Stelt correcte, aanvaardbare, juiste looneisen 3 Heeft kennis van onze landstaal Past binnen onze bedrijfscultuur Heeft de juiste motivatie en attitude 2 2 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten kmo s, gerangschikt naar % helemaal niet doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten voor Limburgse KMO s Komt met het openbaar vervoer 2 3 Is maximaal 0 jaar Heeft een minimumervaring van drie jaar in de sector Heeft kennis van andere talen buiten de landstalen 37 Heeft een doelgroep-vermindering en is dus goedkoper 33 0 De duur van werkloosheid van de kandidaat Heeft een woon-werk reisroute zonder files 3 Of de kandidaat al dan niet gesyndicaliseerd is f de kandidaat reeds veel vakantiedagen opgespaard heeft (en deze dus kan opnemen ij uw bedrijf) Heeft kennis van een tweede landstaal Behaalde het juiste diploma Beschikt over een rijbewijs Of hij de de laatste vijf jaar minder dan drie werkgevers gehad heeft 3 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten Limburgse kmo s, gerangschikt naar % helemaal niet doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %) 3 Vacatures invullen: bepalende eigenschappen potentiële werknemer (/2) Resultaten voor Limburgse KMO s Deed bruikbare ervaring op bij andere werkgevers 3 0 Of de kandidaat loopbaankrediet wil aanvragen 3 Woont niet al te ver van het werk 0 Is onmiddellijk beschikbaar Heeft goede referenties Of hij sociaal/maatschappelijk geëngageerd (geweest) is Of de kandidaat al dan niet langdurig ziek geweest is 3 Stelt correcte, aanvaardbare, juiste looneisen 70 Past binnen onze bedrijfscultuur 77 Is fysiek geschikt voor de job 7 Of de kandidaat bereid is flexibele uren te werken in functie van noodzakelijkheid 7 Heeft kennis van onze landstaal 03 3 Heeft de juiste motivatie en attitude 0 Helemaal niet bepalend (0-3) Helemaal doorslaggevend (-0) Figuur : Welke eigenschappen van de potentiële werknemer bepalen uw keuze bij een definitieve aanwerving? Resultaten Limburgse kmo s, gerangschikt naar % helemaal niet doorslaggevend, enquête wes research & strategy, maart (in %)
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x