Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Scheepsjournaal Tonneband

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Scheepsjournaal Tonneband Informatiebulletin Openbare Basisschool De Driemaster Meerscholendirecteur: A.J. van Deutekom Adjunct directeur: L. van der Meijden-Boer Adjunct directeur: A.C. Huisman Jaargang
Transcript
Scheepsjournaal Tonneband Informatiebulletin Openbare Basisschool De Driemaster Meerscholendirecteur: A.J. van Deutekom Adjunct directeur: L. van der Meijden-Boer Adjunct directeur: A.C. Huisman Jaargang 12, nummer februari 2017 Van de directie Vandaag hebben de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar meegekregen. Dit ziet er enigszins anders uit dan voorheen. Als toelichting hierop vindt u voorin het rapport een algemene toelichting. Na de vakantie gaan alle leerkrachten graag met u in gesprek n.a.v. het rapport. De uitnodiging is in het rapport bijgevoegd. Wij wensen u allen een fijne voorjaarsvakantie! Parkeren in de Tonneband Rondom de schooltijden is het druk met het verkeer in de Tonneband. Dat is niet vreemd met 2 scholen naast elkaar. Voor De Wonderwijzer is er een grote bus strook. Voorheen had de school de gehele strook nodig, daar er veel kinderen met grote bussen naar school werden gebracht. Nu zijn er echter nog 2 kleinere busjes die kinderen van en naar school vervoeren. Zij hebben daar niet de gehele strook voor nodig maar wel een gedeelte hiervan. Vriendelijk wil ik u verzoeken om het gedeelte van de vuilcontainers tot en met het 3 e boompje vrij te houden voor deze bussen. Het andere gedeelte kan dienen als parkeerplaats voor auto s. Ook is er de mogelijkheid om de auto aan de achterzijde van de school te parkeren (Haringband) en dan langs de school naar de ingang te lopen. Geef mij maar een boek. Dit jaar is het Achtste groepers huilen niet. Te koop in de boekhandel. Agenda Wo. 22 februari Rapport Voorjaarsvakantie van 24 febr. tot en met maandag 6 maart Ma. 6 maart OVO dag. Kinderen zijn vrij. Dinsdag 7 maart weer naar school Wo. 8 maart en do. 9 maart Voortgangsgesprekken Op 10 februari is er voor de tweede keer een voor Nederland uniek project gestart: Geef Mij Maar Een Boek! Boekhandelaren willen dat alle kinderen in Nederland kunnen opgroeien tussen de mooiste boeken. Daarom bieden zij ieder jaar een jeugdboekklassieker aan voor twee euro. Vorig jaar was het actieboek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Engels op de basisschool Bij ons op school krijgen de kinderen in alle groepen Engelse les. Dit is één van de OVO pijlers in het kader van de OVO talentontwikkeling. Na de voorjaarsvakantie gaan de lessen Engels in groep 7/8 gegeven worden door een docent Engels vanuit het Omnia College. Haar naam is Randy Gagnee. Zij zal de lessen geven aan de hand van Groove me, de reguliere methode en daarnaast zal zij daar waar nodig grammatica toevoegen, zodat er een goede aansluiting tot stand komt met de eerste klas van het voortgezet onderwijs. School op Seef Oversteken is iets wat kinderen stapsgewijs leren. Er komt heel wat bij kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kiezen van de beste plek om over te steken (Zebra in de buurt? Dan daar oversteken! Of nog beter bij de verkeerslichten. Als het even kan: niet tussen twee geparkeerde auto s oversteken). Denk ook aan het goed kijken en luisteren voor het oversteken en het blijven kijken tijdens het oversteken. U helpt uw kind door de handelingen bij de verschillende stappen hardop te benoemen, zoals: kijk naar links, rechts en nogmaals naar links - wacht wanneer er verkeer aan komt rijden. Als het verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken. Als het verkeer stopt of er komt niets meer aanrijden, steek je rustig en recht over. Blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, dan naar rechts. Steekt u bij een zebrapad over, attendeer uw kind er dan op, dat auto s daar niet altijd stoppen! Er blijven in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk. Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het verkeer. Een op straat rollende bal of een vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg over te steken. De boodschap is dus: oefen het oversteken bewust en stap voor stap met uw kind. Blijf u daarbij bewust van het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer. KidsmixZ Het tweede deel van het schooljaar is al weer even bezig. Nog een paar dagen en het is al weer voorjaarsvakantie. Iedere dag komen er veel kinderen lekker een boterham eten en spelen. Er zijn nieuwe kinderen bijgekomen die het al reuze naar hun zin hebben. En natuurlijk helpen de overblijfmoeders iedereen op hun gemak te stellen. Maar wie zijn er altijd? Maandag zijn Sita, Sari, Ulku en Mualla er Dinsdag zijn dat Regina, Sita, Ulku en Mualla. Donderdag zijn dat Sari, Willy, Ulku en Maria. Regelmatig komt Marijke, de oma van Lucas, ook invallen Soms horen we leuke gesprekjes of opmerkingen, hier leest U er een paar: - Sophie vond zich een dinsdag een slome dookelaar - Tatum, Gijsje en Bente waren lekker aan het spelen: Tatum: Ja en dan ben ik dood, zegt ze giechelend. Gaat Gijsje verder: Maar dan kan ik je niet beter maken, komt Bente aan huppelen Wel joh, dat is het zelfde als heeeeel lang flauwvallen. Waarop het hele groepje weer weg huppelde. Opgelost. - We hebben weer 3 nieuwe ballen jongens: Yessssss! Even een administratieve mededeling: Wilt u uw kind aanmelden of afmelden, een adreswijziging, bankrekening nummer wijziging of iets anders doorgeven, bel of app dan naar of mail naar Doorgeven aan Regina kan natuurlijk ook altijd. Verder zijn de inschrijfformulier te downloaden op Met vriendelijke groet, Ingrid de Groot Kraaijeveld GVO We zijn alweer halverwege het schooljaar zo ook met de GVO-lessen (Godsdienst). Het protestant christelijke Godsdienstige Vormingsonderwijs heeft de afgelopen maanden in het teken gestaan van bijzondere geboortes, waaronder met speciale aandacht voor de geboorte van Jezus. Het nieuwe jaar zijn we verder gegaan met het thema 'Bomen'. Waarin we aan de hand van schilderijen van Piet Mondriaan (2017 is het jaar van Piet Mondriaan), verhalen uit de bijbel hebben besproken rondom bomen. Je kunt je er in verstoppen zoals Zacheüs deed of je kunt je een keuze maken in je leven of je het goede of verkeerde doet, dit rondom het verhaal van Eva die van de vrucht at. De komende periode zullen we ingaan op 'delen'. Geheimen kun je delen, vriendschap ook, een schat of geluk. Uiteraard is er aandacht voor het paasverhaal. Bent u geïnteresseerd in wat PC-GVO nu eigenlijk precies is, dan kunt u de serie van RTL LifestyleXperience eens bekijken. In samenwerking met het programma wordt gewerkt aan twaalf items over PC GVO. Dit programma is gestart op 22 januari en is nog tot 9 april wekelijks te zien om uur op RTL4! De herhaling wordt elke zaterdag daarna uitgezonden om uur door RTL 5. Heeft u vragen of wilt u meer informatie; ik ben op donderdagmiddag op school te vinden, of u kunt uw vragen ook stellen via de leerkracht. Met vriendelijke groet, Liane Sterrenburg - docent GVO Groep 1/2 De afgelopen periode hebben wij gewerkt rondom het thema vervoer. De laatste werkjes worden afgemaakt voor de naderende vakantie. Na de vakantie staat onze musical centraal. We zijn al gestart met oefenen, in de klas maar ook daarbuiten met hulp van een viertal moeders. De kinderen zijn erg enthousiast en de liedjes kunnen ze ook al goed meezingen. Vandaag krijgen de kinderen van groep 2 hun eerste echte rapport mee naar huis. Ook krijgen alle kinderen van groep 1 en 2 een rapportboekje mee met daarin verschillende werkjes die we vanaf het begin van dit schooljaar hebben gemaakt. Vrijdag gaan we genieten van een heerlijke vakantie en in de eerste week na de vakantie spreken we elkaar tijdens de gesprekken op woensdag 8 en donderdag 9 maart. Juf Priscilla en juf Desiree Groep 3/4 Volgende week alweer de voorjaarvakantie, we zijn dan al over de helft van het schooljaar gekomen. Wat gaat zo n jaar toch snel. Deze week sluiten we kern 8 van VLL in groep 3 af. Na de vakantie gaan we in kern 9 woorden leren zoals kraai, kooi en groei. Daarnaast oefenen we woorden die uit twee lettergrepen bestaan: bedoel, verhaal en gezin. Tijdens het rekenen oefenen we het door-en terugtellen over het tiental. Klokkijken blijft lastig, zeker als er ook steeds kwart voor en kwart over bij komt. U helpt uw kind door samen eens te oefenen. In groep 4 zijn we met rekenen bezig met optellen en aftrekken over het tienvoud. Sommen als: en 83-5, maar ook en Dit wordt met sprongen op de getallenlijn uitgerekend = eerst 45 erbij 20 = 65, dan aanvullen tot het volgende tienvoud, dus + 5 en daarna nog +2. Maar na de vakantie willen we ook de tafels flink aan bod laten komen. Misschien handig om deze in de vakantie nog even goed te herhalen. Na de vakantie gaat groep 4 boekbesprekingen houden. De kinderen krijgen een formulier mee waarop staat wanneer ze aan de beurt zijn en ook staan er aanwijzingen op voor een goede boekbespreking. Het zou fijn zijn als u het kind hierin wat kan begeleiden. Donderdag a.s. mogen de kinderen s middags hun eigen speelgoed meebrengen, zo sluiten we deze periode gezellig af met spelen. We hopen u na de vakantie te ontmoeten tijdens de rapportgesprekken. Verder wensen we iedereen alvast een fijne vakantie toe en tot dinsdag 7 maart. Juf Ingrid en juf Ellen. Groep 5/6 Wat hebben de kinderen een goede werkhouding laten zien in de klas! De komende vakantie is wat dat betreft welverdiend. Na de vakantie gaan we graag verder op de ingeslagen weg: samen werken en leren in een groep waarin we het allemaal naar ons zin hebben! Groetjes van juf Ramona en juf Alie Groep 7/8 Alle definitieve adviesgesprekken met groep 8 zijn gevoerd. Op woensdag 8 en donderdag 9 maart voeren we de rapportgesprekken met groep 7. We spreken dan graag met u over de tot nu toe behaalde resultaten en het welbevinden van uw kind. Bij rekenen is groep 7 momenteel aan het oefenen met het gebruik van de kalender. Groep 8 is bezig met het schatten van percentages (Vb. 79 van de 102 deelnemers halen de finish. Hoeveel procent is dat ongeveer?). Met spelling leert groep 7 om de persoonsvorm te vervoegen. (Vb. bloos-bloosde, beefbeefden). Groep 8 leert hoe woorden aan het eind van een zin moeten worden afgebroken. Beide groepen herhalen ook het doel klinkerverenkeling(vb. straat-straten). Met taal behandelen we in groep 7 homoniemen: dezelfde woorden, maar met een andere betekenis (Vb. arm/ niet rijk arm/lichaamsdeel). In groep 8 oefenen we met leenwoorden: woorden die afkomstig zijn uit een andere taal (Vb. T-shirt en penalty). Na de vakantie hebben de kinderen die week geen repetitie en ook geen huiswerk. Op donderdag 16 maart krijgen de kinderen dan weer een repetitie: Engels. Na voorjaarsvakantie krijgt onze groep 7/8 elke vrijdagochtend Engelse les van Randee Gagne. Zij is vakdocent Engels bij het Omnia College. Zij gaat gewoon de methode Groove Me volgen (zoals de kinderen gewend zijn). Daar waar nodig voegt ze vooral de grammatica toe, zodat de aansluiting met de brugklas van het Voortgezet Onderwijs nóg beter wordt! Dit initiatief is ontstaan vanuit OVO Talentontwikkeling. Met verkeer zijn we met groep 7 volop aan het oefenen voor het verkeersexamen dat op 6 april zal plaatsvinden. Als u hiervoor thuis extra wilt oefenen met uw kind, dan kunt u kijken op Met LOS werken we nog steeds aan het thema De tijd van ontdekkers en hervormers, We maken morgen de muurkranten af en vrijdag na de vakantie presenteren de kinderen hun muurkranten aan de rest van de klas. Alle kinderen hebben hun zelfgeschreven sprookje opgestuurd naar De Efteling. De volgende talentenworkshop is sokpoppen maken. We hebben inmiddels genoeg sokken en andere materialen verzameld. We zoeken nog wel een paar hulpouders die op vrijdagmiddag 10 maart vanaf uur zouden kunnen helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Klasbord of een van de juffen. Alvast ontzettend bedankt! Nog een paar dagen en dan begint de voorjaarsvakantie; we wensen u en uw kinderen een fijne week! Hartelijke groeten van juf Caroliene en juf Marieke
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x