Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

S30 * * (Gaz/LPG) Süpürge Türkçe TR Kullanýcý Kitapçýðý Rev. 11 ( )

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 46 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S30 (Gaz/LPG) Süpürge Türkçe TR Kullanýcý Kitapçýðý En son parçaların kılavuzu ve diğer dillerdeki kullanıcı kılavuzları için, şu adresi ziyaret edin: Rev. 11 ( )
Transcript
S30 (Gaz/LPG) Süpürge Türkçe TR Kullanýcý Kitapçýðý En son parçaların kılavuzu ve diğer dillerdeki kullanıcı kılavuzları için, şu adresi ziyaret edin: Rev. 11 ( ) * * GİRİŞ Bu kitapçýk her yeni TENNANT modeliyle birlikte verilmektedir. Gerekli çalýþtýrma ve bakým talimatlarýný içermektedir. Makineyi çalýþtýrmadan ya da servis yapmadan önce bu kitapçýðý tamamen okuyun ve makineyi anlayýn. Bu makine mükemmel hizmet sunacaktýr. Yine de, en iyi sonuçlar aþaðýdaki durumlarda en az masrafla elde edilecektir: Makine belirli bir özenle çalýþtýrýldýðýnda. Makine verilen bakým talimatlarýna uygun olarak düzenli biçimde bakýmý yapýlmaktadýr. Makineye üreticinin tedarik ettiði veya eþdeðer parçalarla bakým yapýldýðýnda. ÇEVREYÝ KORUYUN Ambalaj malzemeleri, eski makine parçalarını ve sıvıları yerel atık atma düzenlemelerinize uygun biçimde çevreyi koruyacak biçimde atın. Daima geri dönüþüm yapmaya çalýþýn. Model No. - Seri No. - MAKÝNE VERÝLERÝ Daha sonra bakmak için kurulum sýrasýnda doldurun. Kurulum Tarihi - KULLANIM AMACI S30, sert yüzeyleri (beton, asfalt, taş, sentetik, vb.) süpürmek/fırçalamak için tasarlanan endüstriyel sürücülü bir makinedir. Tipik uygulamalar, endüstriyel depolar, üretim tesisleri, dağıtım tesisleri, stadyumlar, arenalar, kongre merkezleri, otopark alanları, ulaşım terminalleri ve inşaat alanlarını içerir. Bu makineyi toprak, çimen, suni çim veya halı ile kaplı yüzeylerde kullanmayın. Bu makine hem kapalı mekanlarda hem de açık havada kullanılabilir, fakat kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun. Bu makineyi, bu Kullanıcı Kitapçığında tanımlanan amaçlar dışında kullanmayın. Tennant N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Holanda Özellikler ve parçalar haber verilmeden deðiþtirilebilir. Orijinal talimatlar, telif hakký 2008, , 2014, 2016 TENNANT Company, Hollanda'da basýlmýþtýr. Tüm haklarý saklýdýr ÝÇÝNDEKÝLER ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ... 3 ÇALIÞTIRMA... 7 MAKÝNE PARÇALARI... 7 KUMANDALAR VE ARAÇLAR... 8 DOKUNMATÝK PANEL (S30 XP ve X4).. 8 SÝMGE AÇIKLAMALARI... 9 KUMANDALARIN KULLANILMASI YÖNLÜ PEDAL FREN PEDALI PARK FRENÝ PEDALI DÝREKSÝYON KOLONU AÇI PEDALI. 10 YAKIT GÖSTERGESÝ BENZÝNLÝ MAKÝNELER LPG'LÝ MAKÝNELER SAAT ÖLÇER UZMANLARA YÖNELÝK KUMANDA DÜÐMELERÝ (S30 XP ve X4) MOTOR HIZI KONTROLLERÝ VAKUM FANI KONTROLLERÝ (S30).. 13 VAKUM FANI KONTROLLERÝ (S30 XP ve X4) KONTRAST KUMANDA DÜÐMESÝ (S30 XP ve X4) FÝLTRE ÇALKALAYICI KUMANDASI (S30) FÝLTRE ÇALKALAYICI KUMANDASI (S30 XP ve X4) FAR / TEHLÝKE IÞIÐI DÜÐMESÝ YAN FIRÇA IÞIÐI DÜÐMESÝ (SEÇENEK) HAZNE ERİŞİM KAPISI KULLANICI KOLTUÐU ÜSTÜN SÜSPANSÝYON KOLTUÐU.. 16 EMNÝYET KEMERLERÝ FIRÇA BÝLGÝSÝ MAKÝNENÝN ÇALIÞMASI ÇALIÞTIRMA-ÖNCESÝ KONTROL LÝSTESÝ LPG YAKIT DEPOSUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI MAKÝNENÝN KAPATILMASI MAKÝNEYÝ ÇALIÞTIRIRKEN SÜPÜRME (S30) SÜPÜRME (S30 XP ve X4) HAZNENÝN BOÞALTILMASI HAZNE DESTEK ÇUBUÐUNUN TAKILMASI HAZNE DESTEK ÇUBUÐUNUN ÝNDÝRÝLMESÝ EKRAN MODÜLÜ HATA GÖSTERGELERÝ (S30) HATA GÖSTERGESÝ (GÖSTERGELERÝ) (S30 XP ve X4) HATA GÖSTERGELERÝ Sayfa ÝSTEÐE BAÐLI AKSESUARLAR ÇUBUK (ÝSTEÐE BAÐLI) ISITICI / KLÝMA KAYIÞI KONTROLLERÝ (ÝSTEÐE BAÐLI) CAM SÝLECEÐÝ DÜÐMESÝ (ÝSTEÐE BAÐLI) KABÝN IÞIÐI DÜÐMESÝ (ÝSTEÐE BAÐLI) KASA TAMPONLARI (ÝSTEÐE BAÐLI) 31 MAKÝNE SORUNLARININ GÝDERÝLMESÝ 32 BAKIM BAKIM ÇİZELGESİ YAĞLAMA MOTOR YAĞI ARKA TEKERLEK DESTEĞİ DİREKSİYON SİLİNDİR YATAĞI (S/N ) HAZNE KALDIRMA KOLU YATAKLARI ÖN TEKERLEK YATAKLARI HİDROLİKLER HİDROLİK SIVI HİDROLİK HORTUMLARI MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ HAVA FİLTRESİ GÖSTERGESİ HAVA FİLTRESİ YAKIT FİLTRESİ (Benzin) YAKIT FİLTRESİ (LPG) ELEKTRONİK BASINÇ REGÜLATÖRÜ (LPG) (S/N ) LPG BUHAR CİHAZI BUJİLER - GM MOTORLAR (S/N ) BUJİLER - MITSUBISHI MOTORLAR (S/N ) MOTOR KAYIŞI TRİGER KAYIŞI - GM MOTORLAR (S/N ) KAM ŞAFTI VE DENGE ŞAFTI KAYIŞLARI - MITSUBISHI MOTORLAR (S/N ).. 44 PCV SİSTEMİ AKÜ SİGORTALAR VE RÖLELER RÖLE PANELİ SİGORTALARI VE RÖLELER MOTOR TERTİBATI SİGORTALARI VE RÖLELERİ KABİN SİGORTALARI (KABİN SEÇENEĞİ) TOZ FİLTRESİNİN SÖKÜLMESİ VE İNCELENMESİ (SN ). 47 TOZ FİLTRESİNİN SÖKÜLMESİ VE İNCELENMESİ (SN ). 48 TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ S Gas/LP ( ) 1 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa SİKLON TERTİBATININ TEMİZLENMESİ (SN ) ANA FIRÇA ANA FIRÇANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÖNDÜRÜLMESİ ANA FIRÇA ŞABLONUNUN KONTROL EDİLMESİ ANA FIRÇA KONİĞİNİN AYARLANMASI ANA FIRÇA GENİŞLİĞİNİN AYARLANMASI YAN FIRÇA YAN FIRÇANIN DEĞİŞTİRİLMESİ YAN FIRÇA ŞABLONUNUN AYARLANMASI YAN FIRÇA KORUYUCUSUNUN DÖNDÜRÜLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ETEKLER VE KANATLAR HAZNE ETEKLERİ FIRÇA KAPISI ETEKLERİ ARKA ETEKLER DEVRİDAİM KANADI CONTALAR FIRÇA KAPISI CONTALARI HAZNE CONTALARI HAZNE DENETLEME KAPISI CONTALARI FİLTRE ODACIĞI GİRİŞ CONTASI SİKLONİK ÖN-FİLTRE CONTALARI.. 56 TOZ DÖNÜŞ CONTALARI (SN ) TOZ FİLTRESİ CONTALARI (SN ) VAKUM ÇUBUĞU KAPISI CONTALARI (İSTEĞE BAĞLI) SİKLONİK TOZ FİLTRESİ CONTALARI (SN ) SİKLON PERMA FİLTRESİ (SN ) SİKLON KAPAĞI CONTALARI (SN ) SİKLON KAPAĞI ERİŞİM KAPISI CONTASI (SN ) HAZNE TOZ FİLTRESİ KAPAK CONTASI (SN ) FRENLER VE TEKERLEKLER FRENLER TEKERLEKLER ARKA TEKERLEK TAHRİK MOTORU MAKİNENİN İTİLMESİ, ÇEKİLMESİ VE TAŞINMASI MAKİNENİN İTİLMESİ VEYA ÇEKİLMESİ MAKİNENİN TAŞINMASI MAKİNENİN KRİKO İLE KALDIRILMASI. 61 SAKLAMA BİLGİSİ Sayfa TEKNİK ÖZELLİKLER MAKİNENİN GENEL BOYUTLARI/ KAPASİTELERİ GENEL MAKİNE PERFORMANSI GÜÇ TİPİ HIDROLIK SISTEM DİREKSİYON FREN SİSTEMİ TEKERLEKLER MAKİNENIN BOYUTLARI S Gas/LP ( ) GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN Aşağıdaki önlemler, bu el kitabının tamamında, açıklamalarında belirtildiği şekilde kullanılmaktadır: DİKKAT: Ciddi yaralanma ve ölüm tehlikesine neden olabilecek tehlikeler ve güvenli olmayan uygulamalar hakkında uyarı amacıyla kullanılır. UYARI: Az veya orta şiddette kişisel yaralanmalara yol açabilecek güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarmak için kullanılır. GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştırılması için uyulması gereken işlemleri tanımlamak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir. Bu koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin. Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini saptayın. Makine hasarını veya arızalı çalışmayı hemen bildirin. DİKKAT: Hareketli kayış ve fan. Uzak durun. DİKKAT: Makine toksik gazlar üretir. Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Uygun şekilde havalandırma sağlayın. DİKKAT: Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne destek çubuğunu takın. DİKKAT: Kol tutma noktasını kaldırın. Hazne kaldırma kollarından uzak durun. DİKKAT: Yanma tehlikesi. Sıcak yüzey. DOKUNMAYIN. GÜVENLİK İÇİN: 1. Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın: - Eğitimli ve yetkili değilseniz. - Kullanıcı kitapçığı okunup anlaşılmadıysa. - Alkol veya ilaçların etkisindeyken. - Cep telefonu veya diğer elektronik cihaz türlerini kullanırken. - Makine talimatlarını ruhsal ve fiziksel olarak takip edemeyecek durumdaysanız. - Uygun çalıştırma durumunda değilse. - Filtreler yerinde değilse. - Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların bulunduğu bir alanda. - Kumanda düğmeleri güvenli bir şekilde göremeyecek veya makineyi çalıştıramayacak kadar karanlık alanlarda çalışma lambaları / farlar açılana kadar. - Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu alanlarda koruyucu tavanla donatılmadıysa. 2. Makineyi çalıştırmadan önce: - Makineyi sıvı kaçakları için kontrol edin. - Kıvılcımları ve açık alevleri benzin doldurma alanından uzak tutun. - Tüm güvenlik cihazlarının yerinde olduğundan ve doğru çalıştığından emin olun. - Frenlerin ve direksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. - Koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini (varsa) bağlayın. 3. Makineyi çalıştırırken: - Ayağınızı frende tutun ve yönlü pedalı boşa alın. DİKKAT: Kaza meydana gelebilir. Vakum veya üfleme çubuğunu aracı sürerken kullanmayın. UYARI: LPG motoru, anahtar kapatıldıktan sonra birkaç saniye daha çalışmaya devam eder. Makineyi terk etmeden önce park frenini çekin. Bu makinede, hücresel şebeke üzerinden otomatik olarak iletişim kuran bir teknoloji vardır. Ekipman girişimine ilişkin endişeler nedeniyle cep telefonu kullanımının sınırlı olduğu yerlerde kullanılacaksa, lütfen hücresel iletişim işlevselliğinin nasıl devre dışı bırakılacağına dair bilgi için bir Tennant temsilciyle iletişim kurun. S Gas/LP ( ) 3 GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ 4. Makineyi kullanırken: - Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde kullanın. - Sigaralar, kibritler veya sıcak küller gibi yanan veya dumanı tüten çöpleri toplamayın - Makineyi durdurmak için frenleri kullanın. - Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş gidin. - %14 üzerindeki eğimlerde süpürme yapmayın veya %17 üzerindeki eğimlerde (GVWR) nakliyat yapmayın. - Dönüşlerde hızı azaltın. - Makine hareket ederken vücudunuzun tüm bölümlerini operatör istasyon bölümünün iç kısmında tutun. - Makineyi çalıştırırken daima etrafınıza dikkat edin. - Makineyle geriye doğru giderken dikkatli olun. - Hazne yukarıdayken makineyi dikkatli kullanın. - Makine bir eğim üzerindeyken hazneyi kaldırmayın. - Hazneyi kaldırmadan önce yeterli miktarda boş alan olduğundan emin olun. - Çocukları ve yetkisiz kişileri makineden uzak tutun. - Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde yolcu taşımayın. - Daima güvenlik ve trafik kurallarına uyun. - Makine hasarını veya arızalı çalışmayı hemen bildirin. 5. Makineden ayrılmadan veya makineye servis uygulamadan önce: - Yanıcı malzemelerin, tozların, gazların veya sıvıların yakınına park etmeyin. - Düz bir yüzeyde durdurun. - Park frenini çekin. - Makineyi kapatın ve anahtarı çekin. 6. Makinenin bakımını yaparken: - Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve görülebilir koşullarda yapılmalıdır. - Çalışma alanını iyi havalandırın. - Hareketli parçalardan uzak durun. Bol kıyafetler giymeyin, takı takmayın ve uzun saçınızı toplayın. - Makineyi krikoyla kaldırmadan önce tekerleklerini sabitleyin. - Makineyi yalnızca özel olarak belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın. Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin. - Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya kriko kullanın. - Makinenin koltuğunda bir operatör bulundurmadan makineyi itmeyin veya çekmeyin. - Makineyi elektrikli bileşenlerin yakınında tazyikli su püskürterek veya hortumla yıkamayın. - Makine üzerinde çalışmadan önce akü bağlantılarını ayırın. - Akü asidine temas etmekten kaçının. - Sıcak motor soğutucusuyla temastan kaçının. - Motor sıcakken radyatörün kapağını çıkarmayın. - Motorun soğumasını bekleyin. - Alev ve kıvılcımları yakıt sistemi servis alanından uzak tutun. Alanı iyi havalandırın. - Basınç altında sızıntı yapan hidrolik sıvının yerini saptamak için karton kullanın. - Tüm onarımlar, eğitimli bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. - Makinenin orijinal tasarımını değiştirmeyin. - Tennant'tan sağlanan veya onaylanan yedek parçalar kullanın. - Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği şekilde ve bu kılavuzda tavsiye edilen yerlerde kullanın. Güvenlik için: Kulaklık takın. Güvenlik için: Koruyucu eldivenler takın. Güvenlik için: Göz koruması takın. Güvenlik için: Koruyucu toz maskesi takın. 7. Makineyi kamyona veya römorka yüklerken / kamyondan veya römorktan indirirken: - Makineyi doldurmadan önce hazneyi boşaltın. - Makineyi kapatın ve anahtarı çekin. - Makinenin ağırlığını taşıyabilecek rampa, kamyon veya römork kullanın. - Yüzde 21'i aşan eğimlerde yükleme / indirme yapmayın. - Vinç kullanın. Yükün yerden yüksekliği 380 mm'yi geçiyorsa makineyi kamyon veya römork içine/dışına sürmeyin. - Makine yüklendikten sonra park frenini çekin. - Makine tekerleklerini sabitleyin. - Makineyi kamyona veya römorka bağlayın. 4 S Gas/LP ( ) GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Güvenlik etiketleri makine üzerinde belirtilen yerlerde görünür. Hasarlı etiketleri değiştirin. UYARI ETİKETİ - Makine toksik gazlar yayar. Ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. Uygun şekilde havalandırma sağlayın. UYARI ETİKETİ - Hareketli kayış ve fan. Uzak durun. Kullanıcı bölmesi yanında bulunmaktadır. Motor bölmesinin kemer korumasında bulunmaktadır. UYARI ETİKETİ - LPG motoru, anahtar kapatıldıktan sonra birkaç saniye daha çalışmaya devam eder. Makineyi terk etmeden önce park frenini çekin. UYARI ETİKETİ - Kol tutma noktasını kaldırın. Hazne kaldırma kollarından uzak durun. Araç panelindeki marş düğmesinin yanında bulunmaktadır. (Sadece LPG li makineler) Her iki hazne kaldırma kolunda yer alır S Gas/LP ( ) 5 GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ UYARI ETİKETİ - Yanma tehlikesi. DOKUNMAYIN. UYARI ETİKETİ - Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne destek çubuğunu takın. Hazne destek çubuğunda bulunmaktadır. Egzoz siperinde bulunmaktadır. GÜVENLİK ETİKETİ - Makineyi çalıştırmadan önce kitapçığı okuyun. Kullanıcı bölmesi yanında bulunmaktadır. UYARI ETİKETİ - Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne destek çubuğunu takın. UYARI ETİKETİ - Kaza meydana gelebilir. Vakum veya üfleme çubuğunu aracı sürerken kullanmayın. Hazne kaldırma kolunda yer alır. Tercihe bağlı vakum veya üfleme çubuğu kapısında bulunur S Gas/LP ( ) ÇALIÞTIRMA ÇALIÞTIRMA MAKÝNE PARÇALARI Araç paneli 2. Ön muhafaza 3. Hazne eriþim kapýsý 4. Hazne 5. Yan fýrça 6. Farlar 7. Ana fýrça eriþim kapýsý 8. Yakýt deposu 9. Kullanýcý koltuðu 10. Arka motor muhafazasý 11. Stop lambalarý 12. Yan muhafaza 13. Hazne destek çubuðu 14. Üst kapak S Gas/LP (6 12) 7 ÇALIÞTIRMA KUMANDALAR VE ARAÇLAR (Tüm modeller) 1. Direksiyon simidi 2. Hata Göstergesi ýþýklarý 3. Çubuk düðmesi (isteðe baðlý) 4. Yan fýrça ýþýk düðmesi (isteðe baðlý) 5. Far/tehlike ýþýklarý düðmesi 6. Marþ düðmesi 7. Korna düðmesi 8. Yönlü pedal 9. Fren pedalý 10. Park freni pedalý 11. Direksiyon kolonu açý pedalý 12. Ana fýrça ayar topuzu (yalnýzca S30) 13. Yan fýrça kolu 14. Yan fýrça ayarlama topuzu 15. Ana fýrça kolu 16. Hazne kapýsý düðmesi 17. Hazne yükseltme / indirme düðmesi 18. Motor hýzý düðmesi 19. Vakum faný/filtre çalkalama düðmesi 20. Gösterge paneli DOKUNMATÝK PANEL (S30 XP ve X4) Uzmanlara yönelik kumanda düðmeleri 2. Saat ölçer / yakýt göstergesi / hata kodu göstergesi 3. Kontrast kumanda düðmesi 4. 1-STEP (Tek-Adým) süpürme düðmesi 5. Motor hýzý düðmesi 6. Vakum faný düðmesi 7. Yan fýrça düðmesi 8. Hazne kapýsý açýk düðmesi 9. Hazne kapýsý kapalý düðmesi 10. Hazne indirme düðmesi 11. Hazne kaldýrma düðmesi 12. Filtre çalkalayýcý düðmesi 13. Hata göstergesi ýþýðý 8 S Gas/LP (5 08) ÇALIÞTIRMA SÝMGE AÇIKLAMALARI Bu simgeler makine üzerinde kumandalarý, göstergeleri ve özellikleri tanýmlamak için kullanýlmaktadýr. Ayný zamanda, Ekran Modülü Hata Göstergeleri (S30) ve Hata Göstergesi. Sweep (S30) Kriko ile kaldýrma noktasý Vakum faný (S30) Hata göstergesi (S30 XP ve X4) Filtre Çalkalayýcý (S30) Kontrast Kumandasý (S30 XP ve X4) Motor Rölanti Hýzý (S30) 1-STEP (1-ADIMLI) Süpür (S30 XP ve X4) Motor Yüksek hýzý (S30) Motor hýzý (S30 XP ve X4) Boþ Hazne (S30) Vakum faný (S30 XP ve X4) Hazne Kapýsý Otomatik (S30) Yan fýrça (S30 XP ve X4) Hazne Kapýsý Manuel Açma (S30) Filtra çalkalayýcý (S30 XP ve X4) Hazneyi Alçaltma (S30) Hazne Yukarý / Aþaðý (S30 XP ve X4) Hazneyi Kaldýrma (S30) Hazneyi kaldýrma (S30 XP ve X4) Çubuk Hazneyi indirme (S30 XP ve X4) Farlar Hazne Kapýsýný Aça/Kapama (S30 XP, X4) Tehlike ýþýðý Hazne kapýsýný açma (S30 XP ve X4) Korna Hazne kapýsýný kapatma (S30 XP ve X4) Sadece kurþunsuz yakýt S Gas/LP (6 12) 9 ÇALIÞTIRMA KUMANDALARIN KULLANILMASI YÖNLÜ PEDAL Ýleriye hareket ettirmek için Yönlü pedalýn üstüne, geriye hareket ettirmek için pedalýn altýna basýn. Pedal býrakýldýðýnda boþ konuma geri döner. PARK FRENÝ PEDALI Fren pedalýna mümkün olduðunca basýn ve Park freni pedalýný yerine kilitlemek için ayak parmaðýnýzý kullanýn. Park frenini býrakmak için Fren pedalýna basýn. Park freni pedalý kilitlenmemiþ konuma dönecektir. DÝREKSÝYON KOLONU AÇI PEDALI FREN PEDALI Makineyi durdurmak için Fren pedalýna basýn. 1. Direksiyon mili açý pedalýnabasýn ve direksiyon milini istenilen konuma ayarlayýn. 2. Direksiyon mili açý pedalýnýbýrakýn. 10 S Gas/LP (5 08) ÇALIÞTIRMA YAKIT GÖSTERGESÝ BENZÝNLÝ MAKÝNELER NOT: Kurþunlu yakýtlar kullanmayýn. Kurþunlu yakýtlar sistemin oksijen sensörüne ve katalitik konvertörüne kalýcý hasar verecektir. Yakýt göstergesi depoda kalan yakýt miktarýný gösterir. Yakýt seviyesi hata göstergesi, yakýt deposu neredeyse boþaldýðýnda yanar. Bkz. EKRAN MODÜLÜ HATA GÖSTERGESÝ (GÖSTERGELERÝ). LPG'LÝ MAKÝNELER LPG'li makineler için, Yakýt göstergesi depoda kalan yakýt miktarýný GÖSTERMEZ. Depoda biraz yakýt olduðunu göstermek için tüm gösterge çubuklarýný gösterecektir. Yakýt seviyesi hata göstergesi, yakýt seviyesi düþtüðünde yanar. Bkz. EKRAN MODÜLÜ HATA GÖSTERGESÝ (GÖSTERGELERÝ). Depodaki LPG yakýt göstergesi LPG deposundaki yakýt miktarýný gösterir. S30 S30 XP ve X4 S Gas/LP (5 08) 11 ÇALIÞTIRMA SAAT ÖLÇER Saat ölçer makinenin çalýþtýðý saatleri kaydeder. Bu bilgiyi, makinenin servis aralýklarýný belirlemek için kullanýn. MOTOR HIZI KONTROLLERÝ Boþta Hýz: Bu hýz, makineyi baþlatma içindir. NOT: S30 XP ve X4 makinesi, otomatik olarak rölantý hýzýnda baþlar. S30 S30 S30 XP ve X4 Orta (Hýz 1) Hýzý: Bu hýz, genel süpürme içindir. S30 XP ve X4 UZMANLARA YÖNELÝK KUMANDA DÜÐMELERÝ (S30 XP ve X4) Uzmanlara Yönelik Kumanda Düðmeleri yapýlandýrma ve teþhis modlarýna eriþim içindir. Bu modlara sadece eðitim almýþ servis personeli ve TENNANT temsilcileri eriþmelidir. S30 S30 XP ve X4 Yüksek (Hýz 2) Hýzý: Bu hýz, hafif çöpleri süpürmek veya alanlar arasýnda hýzlýca hareket etmek içindir. S30 S30 XP ve X4 12 S Gas/LP (5 08) ÇALIÞTIRMA VAKUM FANI KONTROLLERÝ (S30) Ana fýrça, Vakum faný düðmesi otomatik/açýk konumundayken ana fýrça indirildiðinde vakum faný otomatik olarak açýlýr. VAKUM FANI KONTROLLERÝ (S30 XP ve X4) 1-ADIMLI Süpür düðmesi etkinleþtirildiðinde vakum faný otomatik olarak açýlýr. Vakum faný düðmesi yanýndaki ýþýk yanar. NOT: Geniþ ýslak alanlar veya sudayken süpürürken vakum fanýný kapatýn. Bu, süpürme yaparken toz filtresinin ýslanmasýný önler. Vakum fanýný kapatmak için Vakum faný düðmesini orta konuma bastýrýn. NOT: Geniþ ýslak alanlar veya sudayken süpürürken vakum fanýný kapatýn. Bu, süpürme yaparken toz filtresinin ýslanmasýný önler. Vakum fanýný kapatmak için vakum faný düðmesine basýn. Düðmenin yanýndaki ýþýk söner. KONTRAST KUMANDA DÜÐMESÝ (S30 XP ve X4) LCD ekranýný koyulaþtýrmak/aydýnlatmak için Kontrast kumanda düðmesine basýn ve basýl tutun. S Gas/LP (5 08) 13 ÇALIÞTIRMA FÝLTRE ÇALKALAYICI KUMANDASI (S30) Filtre çalkalayýcý düðmesine basýn. Filtre çalkalayýcý 30 saniye çalýþacaktýr. FAR / TEHLÝKE IÞIÐI DÜÐMESÝ Far ve Tehlike Iþýðýnýn açýlmasý: Far/tehlike ýþýðý düðmesininüst bölümüne basýn. Farlarýn Açýlmasý: Farlar/tehlike ýþýðý düðmesine basýp orta konuma getirin. Tüm Iþýklar Kapalý: Far/tehlike ýþýðý düðmesinin alt bölümüne basýn. FÝLTRE ÇALKALAYICI KUMANDASI (S30 XP ve X4) 1-STEP (TEK ADIMLI) Süpürme düðmesi kapatýldýðýnda, filtre çalkalayýcýsý yaklaþýk 30 saniye için etkinleþtirilir. 30 saniyelik çalkalayýcý devrini manuel olarak baþlatmak ve çalkalayýcý devrini durdurmak için filtre çalkalayýcý düðmesine basýn. YAN FIRÇA IÞIÐI DÜÐMESÝ (SEÇENEK) Yan Fýrça Iþýðý Açýk Yan fýrça ýþýðýný açmak için Yan fýrça ýþýðý düðmesinin üstüne basýn. Yan Fýrça Iþýklarý Kapalý: Yan fýrça ýþýðýný kapatmak için Yan fýrça ýþýðý düðmesinin altýna basýn. 14 S Gas/LP (5 08) ÇALIÞTIRMA HAZNE ERİŞİM KAPISI Süpürürken makinenin alamayacağı kadar büyük boyuttaki çöpleri atmak için hazne erişim kapısını kullanın. Kilidi gevşetmek için hazne erişim kapısı kolunu çevirin, kilidi açmak için kolu kaldırın ve ardından hazne erişim kapısını kaldırarak açın. (SN ) Hazne erişim kapısını açmak için hazne kapısı kolunu çekin. (SN ) S Gas/LP ( ) 15 ÇALIÞTIRMA KULLANICI KOLTUÐU Ön-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar. Aðýrlýk ayarlama topuzu kullanýcý koltuðunun sertliðini kontrol eder. Koltuk sertliðini belirlemeye yardým etmek için aðýrlýk ayarý düðmesinin yanýndaki göstergeyi kullanýn. ÜSTÜN SÜSPANSÝYON KOLTUÐU Kullanýcý koltuðunun üç ayarý vardýr. arkalýk açýsý, kullanýcý aðýrlýðý ve önden arkaya. Ön-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar. Arkalýk açýsý ayar topuzu arkalýðýn açýsýný ayarlamaktadýr. EMNÝYET KEMERLERÝ GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi baþlatmadan önce, koltuðu ayarlayýn ve emniyet kemerini (varsa) takýn
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x