Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Reinier de Graaf Academie

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 41 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Reinier de Graaf Academie Leerhuis Beroepsopleidingen Bedrijfsopleidingen Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. William Buttler Yeats Inhoud Voorwoord 5 Organisatieontwikkeling
Transcript
Reinier de Graaf Academie Leerhuis Beroepsopleidingen Bedrijfsopleidingen Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. William Buttler Yeats Inhoud Voorwoord 5 Organisatieontwikkeling 6 E-Learning 7 Leerhuis 8 Beroepsopleidingen 14 Bedrijfsopleidingen 20 3 Raad van Bestuur directeur Leerhuis decaan Reinier de Graaf Academie Personeel & Organisatie manager Leerhuis manager Beroepsopleidingen teamleiders Bedrijfsopleidingen manager Afdeling P&O Secretariaat Medische opleidingen Wetenschapsbureau Kenniscentrum Onderwijskundig adviseur Reanimatie- en SIT Coördinator (web)redacteur Wetenschappelijk medewerkers/ epidemiologen Informatiespecialist Coördinator VBH Docenten Stagebureau Secretariaat Opleidingsadviseurs Team e-learning 4 Voorwoord Reinier de Graaf is een Topklinisch Opleidingsziekenhuis. Om onze missie en taken te kunnen realiseren is het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en professionaliseren. Alleen op die manier zijn we in staat de zorg voor onze patiënten elke dag te verbeteren. Het nieuwe leren en opleiden Opleiden en leren horen bij de dagelijkse praktijk. Reinier de Graaf vindt het belangrijk dat opleidings- en scholingsactiviteiten in het teken staan van voortdurende verbetering van de zorg om de patiënt maximale kwaliteit te leveren. Niet alleen door ervoor te zorgen dat medewerkers bevoegd en bekwaam blijven en plezier in hun werk hebben, maar ook door het optimaliseren van zorgprocessen en door in te zetten op duurzaamheid. De kwalitatief hoogstaande opleidingstrajecten, trainingen, workshops en blended-learning programma s die bij Reinier worden aangeboden dragen bij aan de realisatie van de strategie van Reinier de Graaf. We maken gebruik van eigentijdse onderwijsvormen. Je kunt deelnemen aan groepsgewijze instructies, scenariotrainingen, coaching on the job en intervisie, je kunt je inschrijven voor e-learning of mobiel leren via BYOD (bring your own device). Samenwerking in de Reinier de Graaf Academie De Reinier de Graaf Academie is een samenwerkingsverband tussen het Leerhuis, en de afdelingen Beroeps- en Bedrijfsopleidingen. Het Leerhuis is een in 2014 opgerichte stafafdeling en houdt zich vooral bezig met de medisch specialistische (vervolg)opleidingen en weten schappelijk onderzoek. Het team van Medische opleidingen ondersteunt zowel de medische (opleidings)vakgroepen als de artsassistenten en coassistenten. Het onderwijs dat door het Wetenschapsbureau wordt verzorgd is ziekenhuisbreed en helpt onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek op een goede manier uit te voeren. Bij het Kenniscentrum kun je terecht voor ondersteuning bij het vinden van (digitale) wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Het Leerhuis speelt een belangrijke rol op het gebied van innovatie in het ziekenhuis. Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. Albert Einstein Wil je als zorgprofessional het beste uit jezelf of uit je team halen en je ten aanzien van vakinhoud verder ontwikkelen, dan kun je terecht bij de afdeling Beroepsopleidingen. Onze medewerkers combineren hun didactische expertise met hun vakinhoudelijke kennis als zorgprofessional om jou of je team te scholen, begeleiden of te voorzien van deskundig advies. Leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van teams staan centraal in het aanbod van de afdeling Bedrijfsopleidingen. We bieden je kennis en nieuwe inzichten die passen bij je situatie en die voortbouwen op jouw talenten en motivatie. Talentontwikkeling Verplichte scholing zorgt ervoor dat je als zorgprofessional op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in je vakgebied. Maar het is minstens zo belangrijk en leuk! om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Daarom nodigen wij iedereen uit om zich te blijven ontwikkelen. Geke Blok, manager Leerhuis en hoofd Medische Opleidingen en Wetenschap Iris Theeuwen en Loraine van Zanten, teamleiders Beroepsopleidingen Senta Mooijman, manager Bedrijfsopleidingen 5 Organisatieontwikkeling Terug naar de bedoeling Leren en opleiden is nauw verwant aan organisatieontwikkeling. Onze organisatie ontwikkelt zich voortdurend en dus zul je als professional ook in beweging zijn. Meegaan in nieuwe methodieken, processen, omgangsvormen, werkwijzen, kortom: zo n beetje alles waar je in je werk mee te maken krijgt. Dit is niet altijd even makkelijk. Wij hebben ons laten inspireren door het gedachtengoed van Verdraaide Organisaties (auteur Wouter Hart). Door in ons werk elke keer de link te leggen met de bedoeling van ons werk, vallen de oplossingen vanzelf op hun plek. Als we allemaal voor ogen houden wat we nodig hebben om ons werk goed te doen en daar het werk op Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan. inrichten, krijgen we voldoende aangereikt vanuit het systeem. Dit systeem is ondersteunend aan ons werk en niet andersom. In 2017 staat Café de Verbinding in het teken van Verdraaide Organisaties. Bedrijfsopleidingen wil deze mindset stimuleren en medewerkers bij Reinier inspireren. Ben je geïnteresseerd in het gedachtengoed van Verdraaide organisaties? Laat het ons weten, wij hebben een aantal boeken beschikbaar voor verspreiding in de organisatie. Stagebureau Als Top Klinisch Ziekenhuis onderstrepen we het belang om mensen op te leiden en een vak te leren. Wij nemen stagiairs, vanuit diverse branches en opleidingen aan, op verpleegafdelingen, poliklinieken, medisch ondersteunende- en stafafdelingen. Een stage is een belangrijk onderdeel van een opleiding. Dit is dé manier voor de stagiair om kennis te maken met het beroep waarin de stagiair later werkzaam wil zijn. Het stagebureau coördineert en organiseert verschillende stages; van snuffelstages van enkele dagen tot aan verpleegkundige stages van enkele maanden. Het stagebureau informeert en adviseert de verschillende afdelingen over relevante aspecten van de stageplaatsen en onderhoudt contact met de opleidingsinstituten, de afdelingen, stagiairs en leerlingen over het plannen van de stages. Heb je vragen over stages, neem dan contact op via 6 E-Learning E-learning is niet meer weg te denken uit Reinier. In augustus 2015 is Mijn Reinier Academie live gegaan. Eén systeem waarbinnen inschrijven, e-learning volgen en certificeren plaatsvindt. E-learning is een geschikte manier om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren, in je eigen tempo. In Mijn Reinier Academie is daarom veel e-learning terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan modules over reanimatie, ontruiming, voorbehouden handelingen en kindermishandeling. Inmiddels kun je ook online trainingen voor je persoonlijke ontwikkeling vinden, zoals de modules Stress is fijn en Doen waar je blij van wordt. Team Bedrijfsopleidingen ontwikkelt, coördineert en beheert e-learning in samenwerking met inhoudsdeskundigen van Reinier. We zijn continu bezig met aanpassingen en doorontwikkeling van e-learning om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers en de praktijk van Reinier. 1. Waar kan ik zien welke scholing voor mij verplicht is? In Mijn Reinier Academie vind je in het portfolio een subtabblad met Mijn verplichte opleidingen. Hier vind je het totaaloverzicht van de opleidingen die voor jouw functie verplicht zijn. Staat hier niets, dan is voor jouw functie of afdeling (nog) geen opleidingsprofiel ontwikkeld of is er geen sprake van verplichte opleidingen. 2. Waar vind ik de e-learningmodules die ik moet maken? Ga naar Mijn Reinier Academie en klik op de knop Mijn e-learning. Hier vind je alle e-learningmodules waar jij je voor opgegeven hebt. Via de knop Bekijken kom je in de juiste e-learningmodule. Je kunt modules die je niet meer doet ook verwijderen uit deze lijst. 3. Moet ik mijn digitale portfolio zelf vullen? Je digitale portfolio wordt automatisch gevuld met opleidingen die je intern via Mijn Reinier Academie volgt. Je ontvangt je certificaten dus niet via . Certificaten van opleidingen die je extern volgt, kun je eenvoudig zelf toevoegen binnen het portfolio. Voeg alleen relevante opleidingen toe. 4. Hoe kan ik als leidinggevende zien of de certificering van mijn team in orde is? Als leidinggevende kun je in Mijn Reinier Academie bij Mijn team een verloopanalyse maken. In deze analyse zie je precies wie de certificering op orde heeft (groen), bij wie de certificering bijna verloopt (oranje) en bij wie de certificering verlopen is (rood). Opleidingen die op verlengen niet meer nodig zijn gezet, worden donkergrijs weergegeven in de verloopanalyse. 5. De verplichte scholing kost veel tijd. Kan dit niet wat korter? Aan het terugdringen van de studiebelasting wordt al een tijdje gewerkt. Zo is er in 2015 een Scholingscommissie ingesteld die toezicht houdt op de studiebelasting en de kwaliteit van de opleidingen. Ook worden er voor sommige handelingen binnen Reinier verkorte modules ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor Bloedafname via venapunctie. Verder is onze leverancier Noordhoff eveneens bezig haar modules in te korten. Heb jij nog andere e-learningvragen? Mail ze naar 7 Leerhuis: Medische (vervolg)opleidingen, Wetenschapsbureau, Kenniscentrum Medische (vervolg)opleidingen Reinier de Graaf verzorgt als STZ-opleidingsziekenhuis medisch-specialistische of daaraan verwante vervolgopleidingen in bijna alle erkende medisch specialismen. Daarnaast neemt Reinier de Graaf deel aan de basis opleiding Geneeskunde door het verzorgen van coassistent schappen. Het Reinier de Graaf werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van de medische (vervolg) opleidingen, door monitoring van het opleidingsklimaat, docentprofessionalisering en onderwijs voor artsassistenten. Multidisciplinair opleiden het samen leren, samen werken principe is een speerpunt, onderdeel daarvan vormen de ziekenhuisbrede scenario- basedteamtrainingen. In de komende jaren gaat veel aandacht uit naar het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van medisch leiderschap en shared decision making. Wetenschapsbureau Wetenschappelijk onderzoek heeft een belangrijke plaats in de dagelijkse praktijk van het Reinier de Graaf. Dat geldt voor het medisch en verpleegkundig handelen, maar ook voor technologische- en procesinnovaties. Het Wetenschapsbureau voorziet onderzoekers graag van informatie en biedt ondersteuning in alle fasen van het wetenschappelijk onderzoek en bij de interpretatie van wetenschappelijke literatuur. Het onderwijs dat het Wetenschapsbureau verzorgt is gericht op datamanagement, statistiek, methodologie, epidemiologie, wetenschappelijk schrijven en good clinical practice. Het Wetenschapsbureau is medeorganisator van de jaarlijkse Wetenschapsdag en draagt actief bij aan de professionalisering van het wetenschappelijk onderzoek in STZ-verband. Informatie en ondersteuning bij het zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur wordt verzorgd door het Kenniscentrum. Kenniscentrum Evidence based werken is de basis voor het leveren van up-to-date zorg van hoge kwaliteit. Goede informatievoorziening op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en best practices is daarom essentieel. De bibliotheek van het Reinier de Graaf is 24/7 toegankelijk en biedt naast de vaste collectie aan boeken een breed aanbod aan (elektronische) internationale tijdschriften en e-books. De bibliotheek ondersteunt de directe patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek en verzorgt onderwijs in het zoeken van wetenschappelijke literatuur. 8 Medische (vervolg)opleidingen Kijk voor ons volledige opleidingsaanbod op reinieracademie.rdgg.nl Docentprofessionalisering Docentprofessionalisering, waaronder Teach the Teacher cursussen en andere nascholingsactiviteiten gericht op didactische vaardigheden, heeft tot doel degenen die a(n)ios en coassistenten opleiden nieuwe inzichten en handvatten aan te reiken over de wijze waarop volwassenen in een professionele context leren. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medisch specialisten en arts-assistenten trainingen te volgen om zich verder te ontwikkelen tot reflective practioners. Cursussen binnen dit thema richten zich o.a. op coaching en intervisie, het geven en ontvangen van adequate feedback en effectieve (medische) communicatie tussen arts en patiënt en met collega s. Het programma wordt afgestemd met de ziekenhuizen in de regio. Competentiegericht leren In de opleiding tot medisch specialist wordt de aios aantoonbaar opgeleid in zeven competenties (CanMEDS), zoals te zien in de figuur hiernaast. Naast medisch inhoudelijke bekwaamheid zijn competenties als communicatie en samenwerken erg belangrijk. Het Leerhuis ondersteunt waar mogelijk de aios en opleiders bij het ontwikkelen van opleidingsplannen en het behalen van leerdoelen door het organiseren van cursussen, individueel advies en het aanbieden van hulpmiddelen. Nieuw is de invoering van Entrustable Professional Activities (EPA s), waarvoor de aios veelal meerdere competenties moet beheersen. Er wordt door het Leerhuis nauw samengewerkt met de Onderwijs en Opleidingsregio s OOR Zuidwest-Nederland en de OOR Leiden. Het programma aan disciplineoverstijgend onderwijs van het Leerhuis van Reinier de Graaf is vooral gericht op de generieke competenties. SCHOLAR PROFESSIONAL MEDICAL EXPERT MANAGER HEALTH ADVOCATE COMMUNICATOR COLLABORATOR Introductieprogramma arts-assistenten Alle nieuwe arts-assistenten volgen een 4-daags introductieprogramma met een afsluitende kennistoets. In deze 4 dagen worden artsassistenten geïnformeerd over de belangrijkste ziekenhuisbrede procedures en protocollen en krijgen zij scholing op het gebied van BLS (Basic Life Support), ACLS (Advanced Cardiac Life Support), werken op de SEH en de zorg voor de vitaal bedreigde patiënt (o.a. het Spoed Interventie Team (SIT)). Geoefend wordt in het werken met de IT-programma s voor patiëntgegevens en het elektronisch voorschrijven van medicatie. De onderdelen van het programma worden verzorgd door meer dan 20 verschillende inhoudsdeskundigen. Onderwijs coassistenten Coassistenten kunnen elke maand aanschuiven bij speciaal voor hen georganiseerde en zeer gewaardeerde lunchbijeenkomsten. Tijdens deze lunches worden ziekenhuisbrede thema s door inhoudsdeskundigen van Reinier de Graaf aan de orde gesteld. Het gaat veelal om onderwerpen of casuïstiek van afdelingen waar coassistenten doorgaans geen stage lopen. De lunches bieden daarnaast aan coassistenten een mogelijkheid om meer met elkaar in contact komen. Coschappen zijn een indrukwekkende en belang rijke tijd voor artsen in opleiding. Het RdGG kan coassistenten een heel goede leeromgeving bieden. Het is inspirerend om te helpen dit tot een succes te maken door het geven van praktijkgericht onderwijs. Radioloog Jeroen Eleveld geeft onderwijs aan coassistenten 9 Medische (vervolg)opleidingen Medisch leiderschap Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Voor goed medisch leiderschap is niet alleen medisch-inhoudelijke kennis essentieel. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. In het onderwijs wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Gijs van Velzen, anios neurologie over de training Vitaal bedreigde patiënt Scenariotraining neemt een groot deel van de introductieweek voor nieuwe arts-assistenten in beslag en dat is, zeker voor de artsen die een periode onderzoek hebben gedaan zoals ik, niet voor niets. Onder begeleiding van een reanimatie-instructeur, SEH- en IC-artsen worden verschillende situaties geoefend waarbij altijd een acuut bedreigde patiënt centraal staat. Al snel werd ik geconfronteerd met eenzelfde situatie in de praktijk, in de tweede werkweek op de afdeling was er paniek: een acuut bedreigde patiënt met zeer sterke saturatiedaling, falende apparatuur, ongeruste verpleegkundige, angstige kijkende medepatiënten... Na een moment van schrik begon ik met de ABCDE, maar niet voordat ik de meest effectieve handeling van allemaal uitvoerde: het SIT-team bellen! Patiënt gered, iedereen blij, vuurdoop gehad, bedankt voor de introductiecursus! Multidisciplinair opleiden Scenario-based teamtrainingen Goed opgezette teamtrainingen in combinatie met geschikte instrumenten ter implementatie van de opgedane verbeteringen dragen bij aan de verbetering van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Het is vooral in acute situaties belangrijk dat iedereen weet wat hij/ zij zélf moet doen én wat er van de andere zorgverleners mag worden verwacht. Samen leren, bijvoorbeeld in de vorm van scenariotrainingen, leidt ertoe dat professionals beter op de hoogte raken van elkaars deskundigheden en competenties, en dat er duidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij scenariotrainingen oefenen artsen van verschillende disciplines, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en eventuele andere zorgverleners met elkaar reële situaties waar ze op de werkvloer mee te maken (kunnen) krijgen. Door het gebruik van een geïntegreerd audiovisueel systeem krijgt de teamnabespreking (of debrief) aan de hand van video-opnames meer diepgang. Shared decision making Gelijkwaardige en gezamenlijke besluitvorming tussen hulpvrager en zorgverlener is waar het bij shared decision making om gaat. Dit betekent het goed informeren van de patiënt, gezamenlijk nadenken over hoe een eventuele verdere behandeling er uit zou moeten zien en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. In het onderwijs komt aan de orde hoe je dit in de praktijk aanpakt. 10 Wetenschapsbureau Kijk voor ons volledige opleidingsaanbod op reinieracademie.rdgg.nl Onderwijs op wetenschappelijk gebied Het Wetenschapsbureau organiseert jaarlijks een aantal trainingen en cursussen om de wetenschappelijke kennis van de medewerkers te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn Inleiding in de epidemiologie, Statistiek en Wetenschappelijk schrijven in het Engels. Deze cursussen, samen met het disciplineoverstijgend onderwijs dat in de opleidingsregio s wordt aangeboden, ondersteunen de onderzoekers bij het doen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers uit het Reinier de Graaf werken samen met de UMC s en andere ziekenhuizen in de regio of met de TU Delft. De cursussen bevorderen het leren interpreteren van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing in de klinische praktijk. Het gebruik van de nieuwste weten schappe lijke inzichten volgens de principes van Evidence Based Medicine/Practice is een belangrijk aspect in het dagelijks handelen van medici, maar wordt ook steeds meer toegepast door verpleegkundigen en ander zorgverleners. Waar mogelijk wordt op de doelgroep gericht onderwijs aangeboden. Good Clinical Practice Onderzoek met mensen is gebonden aan kwaliteitseisen en regelgeving, o.a. de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO). Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken in het bezit te zijn van een GCP-certificaat. GCP-trainingen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij onderzoeken (zoals a(n)ios, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers) kennis te laten nemen van de Nederlandse GCP wet- en regelgeving. Onder (gedelegeerde) taken wordt bijvoorbeeld verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patiënt en informed consent procedure, invoeren van data en statistische analyses. De training wordt afgesloten met een examen. Datamanagement In 2016 heeft Reinier de Graaf het datamanagementsysteem van Castor EDC aangeschaft. Dit is een gebruiksvriendelijke self-service oplossing, waardoor de onderzoeker autonoom kan werken met centraal door het Wetenschapsbureau aangeboden ondersteuning. Dit levert hoge kwaliteit van data, terwijl door het gebruik van gestandaardiseerde templates ook toekomstig (her)gebruik van data mogelijk wordt. Het Wetenschapsbureau verzorgt trainingen in het werken met Castor en biedt on
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x