Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Category:

School Work

Publish on:

Views: 113 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (23 Kasım 2015) Adı Soyadı : Nazmi ÖZER Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu : Profesör Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Transcript
1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (23 Kasım 2015) Adı Soyadı : Nazmi ÖZER Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu : Profesör Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1969 Yüksek Lisans Moleküler Biyoloji Programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1971 Doktora Biyokimya Hacettepe Üniversitesi 1974 Doçent Biyokimya Hacettepe Üniversitesi 1979 Tıpta Uzmanlık Klinik Biyokimya Hacettepe Üniversitesi 1982 Profesör Biyokimya Hacettepe Üniversitesi 1988 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Dr. Marcel Bastin ve Dr. Morris Green 1971 MSc Thesis : Identification of a leucine transport system in Jerusalem Artichoke tuber slices , Department of Life Sciences, Faculty of Arts and Sciences, METU, Ankara, Turkey. Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Prof. Dr. Gönenç Ciliv 1974 Doktora Tezi : Sığır beyni korteksinden siklik nükleotit fosfodiesterazın saflaştırılması ve kinetik özellikleri Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Doç. Dr. Konçuy Mergen Tıpta Uzmanlık Tezi : Akut miyokard enfarktüslü hastaların serumunda kreatin fosfokinaz ve izozimlerinin düzeyleri Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye Radioimmunoassay Certificate (RIA): Dr. Zekai Tahir Burak Gynacology Hospital, Ankara, Turkey. GÖREVLER : Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Araştırma Görevlisi Biyokimya, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Doktor Araştırma Görevlisi Max- Planck Enstitüsü, Göttingen, Almanya Doktor Öğretim Görevlisi Biyokimya, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Doçent Doktor Biyokimya, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Profesör Doktor Biyokimya, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Profesör Doktor Biyokimya, Tıp Fakültesi, Hacettepe/ YDÜ Profesör Doktor Biyokimya, Tıp Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ : Kamer Kilinç: Human erythrocyte pyruvate kinase: purification and kinetics of modification with 2,3- butanedione , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey N. Leyla Açan: Bromopyruvate modification of human erythrocyte modification , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Nelin Gömülü: Partial purification of sheep liver M2 and L type pyruvate kinases and some kinetic properties , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey N. Nuray Ulusu: Purification and some properties of glutathione S- transferases from human placenta , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Yasemin Aksoy: Purification and some properties of glucose- 6- phosphate dehydrogenase from human placenta , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Meltem Müftüoğlu: The in vitro effects of antimalarial drugs on the thiol redox potential of the human erythrocytes, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Arın Doğan: The effects of Human Cockayne Syndrome B Protein on the Neil1 Enzyme Activities, October 2008, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Betül Can: Purification, substrate and inhibitor kinetics of Glutatyon redüktaz enziminin sıçan böbreğinden saflaştırılması, substrat ve inhibitör kinetiğinin incelenmesi,4 February 2010, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ : Nuriman Özgüneş: Some properties of adenylate cyclase from sheep brain , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara Turkey Kamer Kilinç: Human erythrocyte pyruvate kinase: active site directed modification and kinetic properties , Deparment of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Şebnem Kösebalaban: Partial purification and kinetic properties of pyruvate kinase from human placenta , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Cumhur Bilgi: Purification and some properties of glucose- 6- phosphate dehydrogenase from dog liver , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Yasemin Aksoy: In vitro study of the thiol redox potential protection factors in human erythrocytes, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Meltem Müftüoğlu: Consequences of site- directed mutations in the helicase domains of the Cockayne syndrome group B gene , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Gülnihal Kulaksız: Kseroderma pigmentozum grup E proteininin nükleotid eksizyon tamir mekanizmasındaki rolünün arastırılması. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey Özlem Dalmızrak: Meme kanseri hücrelerinde insulin reseptör substrat! proteininin tip I insulin benzeri büyüme faktörü reseptörü aracılı promoter aktivasyonu ve transformasyon üzerine olan etkisi, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. 4 PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER : 1. Dincsoy, G., Dalmizrak, O., Kulaksiz, G., Dogan, A., Özer, N., Öğus, IH (Proje yürütücüsü), olduğu H.Ü.B.A.B. 07D no.lu Sıçan İnce Bağırsağı ve Beyninden Glutatyon S Transferaz enziminin Saflaştırılması ve İzoenzimlerinin Hiperisin Bileşiğine ve Trisiklik Antidepresanlara Bağlanma Özelliklerinin Belirlenmesi (Ekim 2010). 2. Project completed: Özer, N. (Proje yürütücüsü), Ogüs, İ.H., Müftüoglu, M., Dalmızrak, O., Ercan, A., Kulaksız, G., İnan, L. E., Tunc, T. (27 Temmuz 2004) İdiyopatik parkinson hastalarının kas dokusunda, mitokondriyel solunum zinciri enzim düzeylerinin ve mtdna mutasyonlarının belirlenmesi Hacettepe Üniversitesi ABAB Project, No. 02G Project completed: Ozer, N. (Proje yürütücüsü), Ogüs, İ.H., Müftüoglu, M., Dalmızrak, O., Kulaksız, G., Ercan, A. (Temmuz 2004) Parkinsonlu hastalarda mitokondriyel ND2 ve ND4 mutasyonlarının ve gen ekspresyon düzeylerinin saptanarak kompleks I aktivitesi ile iliskisinin arastırılması. Turkish Scientific and Technical Research Council Project, SBAG Project completed: Ozer, N. (Proje yürütücüsü), Ogüs, İ.H., Müftüoglu, M., Dalkara, T., Elibol, B., Dalmızrak, O. (2002) Parkinson hastalıgında mitokondriyel DNA mutasyonlarının belirlenmesi Hacettepe Üniversitesi AFP Project, No Project completed: Ozer, N. (Proje yürütücüsü), Ogüs, İ.H., Müftüoglu, M., Aksoy, Y., Dalmızrak, O. (2002) Oksidatif ajanların memeli mitokondri DNA sı üzerindeki etkileri ve bu etkilerin mitokondriyel heteroplazmi düzeyi ve hücre yaslanması ile iliskilerinin arastırılması Turkish Scientific and Technical Research Council Project, TBAG Project completed: Ozer, N. (Proje yürütücüsü), Ogüs, İ.H., Aksoy, Y. (1997) Determination of the factors affecting cellular metabolic activity and adenylate energy charge, DPT- TÜBİTAK- Technology Project, TBAG Projet completed: Ozer, N. (Proje yürütücüsü), Ozer, İ.(1991) L and M2 Type Kinases from Sheep Liver, TÜBİTAK- TAG İDARİ GÖREVLER : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Multidisiplin Laboratuvarları Direktörü Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Multidisiplin Laboratuvarları Direktörü Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yönetim Kurulu Üyesi Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I Koordinatörü (İngilizce Grubu) Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem II Koordinatörü Yakın Doğu Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi, Dönem I Koordinatörü (Türkçe Grubu) Yakın Doğu Üniversitesi Senatörü BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER : - Türk Biyokimya Derneği (TBD) Üyesi - Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği (IUBMB) Üyesi - Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Üyesi - Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu (FEBS) Üyesi - Avrupa Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (EFLM) Üyesi - Balkan Klinik Laboratuvar Federasyonu (BCLF) Üyesi - Dünya Pataloglar Dernekleri Birliği ve Laboratuvar Tıbbı (WASPaLM) Üyesi - TBD Genel Sekreteri TBD Genel Sekreteri TBD Başkanı: Mayıs Mayıs 2000 ve Mayıs TBD nin Eksternal Kalite Kontrol Programı Başkanı FEBS Kongresi (2006) - FEBS Seçilmiş Başkanı (2007) - FEBS Başkanı (2008) - BCLF Kongre Başkanı (2014) Türk Biyokimya Kongresi Başkanı ( 014) - IFCC WorldLab 2014 Başkanı - FEBS Kongresi Başkanı (2016) - FEBS Seçilmiş Başkanı (2017) - FEBS Başkanı (2018) 6 KONGRE DENEYİMİ : Congress Secretary of the II- VII and IX th (1989) National Meetings (with international participation) of the TBS Congress Secretary of the IV. Balkan Biochemical and Biophysical Days, Istanbul Organization Committee Member of the Molecular Biology Summer School sponsored by the Scientific and Technical Reseach Council of Turkey, held in Canakkale, Turkey Organization Committee Member of IUB Workshop on Education in Biochemistry , Ankara Honorary President of IUBMB Education Meeting on Modern Biochemical Science and Biochemical Education and Xth National Meeting of Biochemistry held in Izmir, Turkey President of the XI. National Meeting of Biochemistry with international participation held in Antalya, Turkey Biology Olympics Lecturer of Scientific and Technical Research Council of Turkey President of the XII National meeting of Biochemistry with international participation, held in Istanbul, Turkey President of the XIII National meeting of Biochemistry with international participation, held in Antalya, Turkey President of the XIV National Meeting of Biochemistry and Automation in the Clinical Laboratories with international participation, held in Izmir, Turkey President of Biochemical Education in the Year of 2000: Problems and Solutions organized by IUBMB and TBS, held in Ankara, Turkey President of The First International Biosciences Days: I. Balkan Biosciences Days; XV. National Meeting of Biochemistry and Automation in the Clinical Laboratories- II, held in Antalya, Turkey President of the Scientific Committee of International Biology Olympics President of the 13 th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders, October, Pine Bay Hotel, Kusadası /İzmir. President of the XVIIIth National Meeting of Biochemistry, held in Trabzon, Turkey Chairperson of the 31stFEBS Congress, is going to be held at June, 2006, Istanbul, Turkey 2007 Chairperson of the 15 th BCLF Congress, is going to be held at 4-7 September, 2007, Antalya, Turkey Chairperson of the XIXth National Meeting of Biochemistry, is going to be held at 29 th October- 1 st November, 2008, Kapadokya, Nevsehir, Turkey Chairperson of the XXIst National Meeting of Biochemistry, is going to be held at 28 th - 31 st October, 2009, Military Museum, Istanbul, Turkey Chairperson of the XXIInd National Meeting of Biochemistry, is going to be held at 27 th 30 th October, 2010, Eskisehir, Turkey Chairperson of the XXIIIrd National Meeting of Biochemistry, is going to be held at 28 th November- 02 December 2011, Hilton Hotel, Adana, Turkey Chairperson of the XXIIVrd National Meeting of Biochemistry, is going to be held at 25 th 28 September 2012, Dedeman Hotel, Konya, Turkey President of the IFCC WorldLab2014, at 22 nd - 26 th June 2014, ICC, Istanbul, Turkey President of 41st FEBS Congress, September, 2016, Efes/Kusadasi, Aydin, Turkey. EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ : 1. Excerpta Medica (Croation Society of Clinical Chemistry) 2. Current Topics in Biophysics Editorial Board Member . Editors: Petre T.. Frangopol, Mircea Sanduloviciu and Jeremy Smith. 3. Turk Hijyen Dergisi (Refik Saydam Hıfzıssıhha Baskanlıgı) 4. Türk Biyokimya Dergisi- Turkish Journal of Biochemistry published by the Turkish Biochemical Society 5. Turkish Journal of Biology published by the Scientific and Technical Research Council of Turkey. 8 6. Turkish Journal of Medical Research published by Turkish Clinics Foundation. 7. Medical Journal of Ankara Hospital published by Ankara Medical Hospital. ÖDÜLLER : DFG, Max- Planck Institut für Experimentelle Medizin, Göttingen, Germany Challenge Award, Scientific and Technical Research Council of Turkey FEBS Short Term Scholarship, Arrhenius Laboratory, Stockholm, Sweden NATO Collaborative Project with Dr. Roberta F. Colman, Department of Chemistry and Biochemistry, Delaware University, USA Turkish Scientific and Technical Research Council Project. TAG- 572: Structure / Function Relationships Between L and M2 Type Pyruvate Kinases Goverment Planning Office- Turkish Scientific and Technical Research Council Project, Technology Project. TBAG- 1554: Identification of the Factors Determining Cellular Metabolic Activity and Adenylate Energy Charge NATO Senior- Level Scholarship, CRC Molecular Toxicology and Biochemistry Group, Department of Biochemistry, University College of London (UCL), England NOVARTIS pharmaceutical Technology Research Awards (Birincilik) Turkish Scientific and Technical Research Council Project, TBAG- 1754: Oksidatif ajanların memeli mitokondri DNA sı üzerindeki etkileri ve bu etkilerin mitokondriyel heteroplazmi düzeyi ve hücre yaslanması ile iliskilerinin arastırılması Hacettepe University Research Fund Project, : Detection of mt- DNA mutations in Parkinson s disease , SBAG 2596 Project: Mitochondrial ND2, ND4 mutations, expressions and their relations with Complex I activity in patients with Parkinson s disease , Hacettepe University- Scientific Research Unit Project: Determination of the mitochondrial respiratory enzyme activity levels and mt- DNA mutations in the muscle tissues of the patients with idiopathic parkinson disease. 9 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ : A. EĞİTİM FAALİYETLERİ : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü dersler A1. Mezuniyet Öncesi Teorik ve Uygulamalı Dersler: A1a. Mezuniyet Öncesi (Lisans) Teorik Dersler (Donem I): Principles of Bioenegetics, ATP Cycle, Problem Solving (Bioenergetics), Introduction to Enzymes, Enzyme Kinetics, Enzymes in Diagnosis, Enzyme Deficiency and Anemia, Principles and Use of Spectrophotometry, Glycolysis, Entry of other mono-, di- and polysaccharides into Glycolysis, Metabolic and Hormonal Control of Glycolysis. A1b. Mezuniyet Öncesi (Lisans) Uygulamalar (Lab: Dönem I): Introduction to Biochemistry Laboratory and Laboratory Safety, Acids, Bases, Buffer Preparation and Buffer Capacity Measurement, Colorimetry, Enzymes I: Characterization, Enzymes II: Substrate and Inhibition Kinetics, Transamination : Paper Chromatography, Separation of Biomolecules: Colon Chromatography. A1c. Mezuniyet Öncesi (Lisans) Teorik Dersler (Donem II): Detoxification, DNA repair. A1d. Mezuniyet Öncesi (Lisans) Uygulamalar (Lab: Dönem II): Digestive Enzymes, Effects of Diet on the Excretion of Urinary Compouds. A1e. Mezuniyet Öncesi (Lisans) Teorik Dersler (Donem III): Tissue Injury and Trauma. A2. Mezuniyet Sonrası Teorik ve Uygulamalı Dersler A2a. Yüksek Lisans Düzeyi Dersler: Biyokimyaya Giriş I, Biyokimyaya Giriş II, Biyokimyasal Veri Analizi, Biyokimyada Kantitatif Problemler, Biyokimya Laboratuvarına Giriş, Seminer, Biyokimyada Araştırma Teknikleri I, Biyokimyada Araştırma Teknikleri- II. A2b. Doktora Düzeyi Dersler: Protein Biyokimyası ve Proteomik, Kanser Biyokimyası, Biyokimyasal Kinetik, Enzim Kinetikleri, Hormon Biyokimyası, Biyolojik Sistemlerde Oksijen Radikalleri, Klinik Laboratuvar Teknikleri I, Klinik Laboratuvar Teknikleri II. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ : Yayınlar A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yetkin O, Dalmizrak O, Ogus, IH, Ozer N. (2015) The study of the kinetic behavior of horse serum butyrylcholinesterase with fluoxetine (Manuscript in preparation). 10 A2. Dalmizrak O, Kulaksiz- Erkmen G, Ozer N. (2015) Fluoxetine- induced toxicity result in human placental glutathione S- transferase- π dysfunction Drug and Chemical Toxicology (Düzeltilmiş makale sunuldu). A3. Turk S., Kulaksiz- Erkmen G, Dalmizrak O, Ogus IH, Ozer N. (2015)The Photosensitizer Molecule Hypericin Inhibits Human Erythrocyte Glutathione S- Transferase Pi in vitro. The Protein Journal (Baskıda) DOI : /s A4. Kulaksiz- Erkmen G., Dalmizrak O., Dincsoy- Tuna G., Dogan A., Ogus IH, Ozer N. (2013) Amitriptyline may have a supportive role in cancer treatment by inhibiting Glutathione S- Transferase pi (GST- p) and alpha (GST- α). Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28(1), DOI / A5. Dalmizrak O, Kulaksiz- Erkmen G, Ozer N. (2012). Evaluation of the in vitro inhibitory impact of hypericin on placental glutathione S- transferase pi. The Protein Journal, 31 (7), DOI doi: /s A6. Dalmizrak, O., Kulaksız- Erkmen, G., Ozer, N. (2012) Possible prenatal impact of sertraline on human placental glutathione S- transferase- p. Hum Exp Toxicol 31 (5): Published online 5 December 2011 (DOI: / ). A7. Kulaksiz- Erkmen, G., Can, B., Dalmizrak, O., Ogus, I.H., Ozer, N. (2012) The effect of glycerol in the storage medium on the inhibitory kinetic behavior of glutathione reductase. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64 (1): A8. Dalmizrak, O., Kulaksız- Erkmen, G., Ozer, N. (2011) The inhibition characteristics of human placental glutathione S- transferase- p by tricyclic antidepressants: amitriptyline and clomipramine. Mol Cell Biochem 355(1-2): A9. Dalmızrak, O., Erkmen, G.K., Ozer, N. (2011) Response to Ni et al.: The possible use of hypericin to overcome drug resistance in cancer treatment. Chem Biol Interact. (2011), 190(2-3):190. A10. Ozer, N. (2011) Postgraduate education in Turkey and the contribution of Turkish Biochemical Society. Tr J Bioch 36 (Suplement 1): A11. Tuna, G., Erkmen, G.K., Dalmızrak, O., Dogan, A., Ogus, I.H., Ozer, N. (2010) Inhibition characteristics of hypericin on rat small intestine glutathione- S- transferases. Chem Biol Interact. 188(1): Epub 2010 Jul 14.PMID: A12. Can, B., Kulaksiz- Erkmen, G., Dalmızrak, O., Ogus, I.H., Ozer, N. (2010) Purification and characterisation of rat kidney glutathione reductase. Protein J. 29(4): PMID: A13. Ozdemir, B., Karaduman- Ozcan, B., Al, T., Ayhan, E., Ozer, N., Us, D. (2009) Lactoferrin in gingival crevicular fluid and peripheral blood during experimental gingivitis. Eur. J. Dent. 3(1): PMID: 11 A14. Ercan, A., Kulaksız, G., Dalmızrak, O., Muftuoglu, M., Ogus, H., Cavdar, L., Inan, L., Ozer, N. (2009) Mitochondrial respiratory chain enzyme activities, mtdna variants and gene expression levels in idiopathic Parkinson s disease. Tr. J. Biochem. 34 (2): A15. Ozer, N. (2009) Interaction of placental glutathione S- transferase and antidepressants. Balkan Journal of Clinical Laboratory XVII (1) pp (17th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September, Ohrid, Macedonia). A16. Ozer, N. (2008) The history of biochemistry in Turkey and the Turkish Biochemical Society. IUBMB Life 60(5): PMID: A17. Bodur, E., Yildiz, O, Ozer, N., Cokugras, A.N. (2008) Steady- state kinetics of rat intestinal butyrylcholinesterase. Tr. J. Bioch. 33 (2): A18. Pinar, A., Acan, N.L., Ozer, N. (2008) Partial purification of topoisomerase I from Mycobacterium phlei. Tr. J. Med. Sci. 38(3): A19. Yucel, D., Ozer, N., Hasirci, V. (2007) Constraction of a choline biosensor through enzyme immobilizat,ion on a poly(2- hydroxyethyl metacrylate) grafted Teflon film. Journal of Applied Polymer Science 104, A20. Türkoglu, O.F., Eroglu, H., Okutan, O., Bodur, E., Sargon, M. F., Ozer, N., Oner, L., Beskonakli, E. (2005) The efficiency of dexamethasone sodium phosphate encapsulated chitosan microspheres after cold injury. Surgical Neurology 64, A21. Ceyhan, D., Danısan, A., Ogüs, H., Ozer, N. (2005) Purification and kinetic properties of 6- Phosphogluconate Dehydrogenase from Rat Small Intestine. The Protein Journal 24 (5), A22. Aksoy, Y., Ozden, S., Metin, A., Tezcan, İ., Ersoy, F., Ogüs, İ.H., Ozer, N. (2004) Antioxidant enzymes in red blood cells and lymphocytes
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x