Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

NEDEN İNOVASYON? Yetkinlik, Kapasite, İşbirliği Potansiyeli... Dr. Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ, CLP. Genel Müdür Yardımcısı

Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 167 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NEDEN İNOVASYON? Yetkinlik, Kapasite, İşbirliği Potansiyeli... Dr. Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ, CLP Genel Müdür Yardımcısı 2017, TUSAF Kongre, Antalya Sürekli kitlesel ihtiyaç
Transcript
NEDEN İNOVASYON? Yetkinlik, Kapasite, İşbirliği Potansiyeli... Dr. Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ, CLP Genel Müdür Yardımcısı 2017, TUSAF Kongre, Antalya Sürekli kitlesel ihtiyaç Beklentileri Artan Müşteri Büyük Pazar hacmi Düşen Karlılık! Daha Yüksek Kalite Kendine Özelleştirilmiş Ürün Daha Düşük Fiyat Yeni rakiplerin girişi Başlangıçta Yüksek Karlılık Ağırlaşan Rekabet Koşulları Kızıl Okyanustan Mavi Okyanusa Yeni Coğrafi Pazarlar?? Farklı Yasal Uygulamalar Farklı Standartlar Farklı Müşteri Talepleri Yeni Müşteri Segmentleri?? Farklı Müşteri İhtiyaçları Pazar hacminin fizibilitesi Yeni Ürün/Süreç/Yöntem! İNOVASYON YENİ ÜRÜN/SÜREÇ/YÖNTEM BULMAK İÇİN NE YAPARSINIZ? Fuarlar? Müşterinin Sesi? Üniversite? ÇIKMIŞ ÜRÜN! Müşteriler Biz Onlara Göstermeden Ne İstediğini Bilmez! Steve Jobs Güncel Bilim ve Teknolojiye Ulaşım Teknoloji Eğilimlerini Takip (Ürünleşmeden!) Teknoloji Geliştirme Yeteneği Araştırma Altyapısı Gizli bilgilerimi korumam gerek... Çözüme hızlı ulaşmalıyım... Kısıtlı bütçem var... Hocaya her istediğimde ulaşabilmeliyim... Bilgimin maddi bir karşılığı var... Araştırmaya olduğu kadar eğitime de zaman ayırmalıyım... Makale yayınlamam gerek... Konuyu 2 yıllık bir projede kapsamlı inceleyebiliriz... Kısaca HT-TTM 2009 yılında %100 hissedarı Hacettepe Üniversitesi Teknokent olan bir A.Ş. Olarak kurulan, Türkiye deki ilk 3 TTO dan biri 2013 ten bu yana TÜBİTAK 1513 fonuyla desteklenen ilk 10 TTO dan biri Hacettepe Üniversitesi nin; 2015 itibariyla TÜBİTAK BİGG Patent Ofisi (Girişimcilik) Fonu Resmi Uygulayıcı Proje Ofisi Kuruluşu Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi Girişimcilik Ofisi 400 DEN FAZLA FİRMAYLA 350 DEN FAZLA AKADEMİSYENİN KATILDIĞI 1000 İN ÜZERİNDE SÖZLEŞME ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ OFİSİ PATENT OFİSİ PROJE OFİSİ GİRİŞİMCİLİK OFİSİ Sanayiye Yönelik HT-TTM USİ Faaliyet Alanları Sanayinin; teknik problemlerini ve Ar-Ge ihtiyaçlarını tespit eder üniversitedeki doğru kaynakları (araştırmacı, laboratuvar vb) sürece dahil eder gerektiğinde ulusal ve uluslararası fon programlarından yararlanmayı sağlar ve Ar-Ge projelerinin başarılı ve verimli şekilde devam etmesi için idari, mali, hukuki koordinasyon hizmeti sunar Diğer HT-TTM birimlerinin Sanayi ile irtibatını sağlar (patent, proje, girişimcilik) Üniversite Sanayi İşbirliğinde 5 HT-TTM Prensibi Gizliliği Koruma (Gizlilik Sözleşmeleri) Gerekli kaynakları en verimli şekilde biraraya getirme Standart Hizmet ve Sürdürülebilirlik Hızlı Geri Dönüş Çözüm Odaklı Çalışma Mevcut Durum 350 Akademisyen 400 Firma 1000 Üniversite- Sanayi Sözleşmesi 140 TÜBİTAK Projesi ÜNİVERSİTE-SANAYİ SÖZLEŞMELİ AR-GE ÇALIŞMALARI: ALAN DAĞILIMI 400 FİRMA 350 AKADEMİSYEN 140 TEYDEB FONU Biyoloji Çevre Elektrik Elektronik Endüstri Gıda Hidrojeoloji İsta s k Jeoloji Kimya Maden Makine Malzeme Metalurji Yazılım Eczacılık Medikal Nano p Sağlık Savunma Fizik İşletme Eği m Sosyal Bilimler Bilgi Yöne mi GÜNCEL KONULARA YÖNELİK TEMATİK İŞ GELİŞTİRME ÖRNEK: NÜKLEER ENDÜSTRİDE YERLİ KATKIYI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI 1. Ankara Sanayi Odası: NUCINDUSTRY Projesi İhtiyaç Analizi Çalışması (Toplam TL) 2. Sinop Nükleer Santral Sosyo-Ekonomik Etki Analizi Çalışması - EÜAŞ, Engie(Eski GDF), Mitsubishi Heavy Industries (Toplam TL) ÖRNEK: GÜNCEL KONULARA YÖNELİK TEMATİK İŞ GELİŞTİRME ULUSAL GIDA TEKNOLOJİ PLATFORMU - TÜBİTAK İŞBAP Projesi ( TL) TEMATİK ODAKLANMA (ÜLKE POLİTİKALARI, GÜNCEL TRENDLER) Nükleer Enerji Gıda Sektörü Makina-Malzeme Sektörü Savunma Sanayi ASO, Nükleer Endüstride Yerli Katkının Arttırılması Projesi - İhtiyaç Analizi (Toplam bütçe: TL) Sinop Nük. Enj. Santrali Ekonomik Etki Analizi (Toplam bütçe: TL) Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (H.Ü. liderliğinde 20 üniversite + sektörel firma + STK) TTGV Gıda Mentor Projesi 16 pilot firmaya Ar-Ge ve İnovasyon yeteneğinin kazandırılması Başkent OSB Makina Malzeme Kümesinin Kurulması ve İhtiyaç Analizi (Toplam bütçe: TL) Sincan OSB İnşaat ve Maden Makinaları Kümesinin Kurulması ve İhtiyaç Analizi (Toplam bütçe: ) OSTİM MİTEK Makina İmalat Teknolojileri Kümesinin Kurulması ve İhtiyaç Analizi (Toplam bütçe: TL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Milli Gizli) Vakıf Şirketleri ile farklı tipte çalışmalar (Roketsan, Havelsan, Aselsan, Tusaş) Ar-Ge danışmanlığı Know-how transferi Ortak araştırma HT-TTM Organize Sanayi Bölgesi Ofisleri ASO 1. OSB işbirliği protokolü ve HT-TTM Sincan OSB İletişim Ofisi Başkent OSB işbirliği protokolü ve HT- TTM Başkent OSB İletişim Ofisi ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK - 1 Proted Protez Ortez ve Rehabilitasyon Merkezi Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver Diz altında kullanılabilecek pasif hidrolik sistemi olan engellilerin yürüyüşünü pasif sisteme göre kolaylaştıran mekanizma tasarımı Firma finanslı ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK - 2 Almer Kimya İlaç Gıda Tarım Hayvancılık Veterinerlik Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Erem Bilensoy Sinerjik etkili etkin maddeler içeren jel formda tütsü dezenfektan geliştirme 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK - 3 Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Hamit Köksel Fitik Asit İçeriği Azaltılmış, Çözünür Besinsel Lif İçeriği Artırılmış Tam Buğday Ekmeği ve Kepekli Ekmek Üretimi İçin Endüstriyel Yöntem Geliştirilmesi 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK 4 Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. HÜ., Gıda Mühendisliği, Prof. Dr. Hamit Köksel HALK ÇEREZ PROJESİ 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri D.P. 80 DEN FAZLA PATENT BAŞVURUSU 2 TİCARİLEŞME ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ OFİSİ PATENT OFİSİ PROJE OFİSİ GİRİŞİMCİLİK OFİSİ Patent Ofisi - Hizmetler Patent Araştırması (Buluş konusu ürün/yöntemin patent veritabanlarında taranması) Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuruları Patent Eğitim Hizmetleri Patentlerin Ticarileştirilmesi Patent Ofisi - Hizmetler Patentlenebilirlik Değerlendirmesi Ticarileşebilirlik Değerlendirmesi Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması Patent Başvurusunun Yapılması Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti Başvuru Sayısı Yıllara Göre Patent Başvuru Sayısı Faaliye t Yılı Toplam Ulusal patent Uluslararası patent Faaliyet Yılı 4 Toplam Ulusal patent Uluslararası patent Hacettepe Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Oral Enjektör /İtalya dan tasarım ödüllü Çocuklara ve bebeklere sıvı ilaç verilmesinde uygulamada yaşanan sorunlar, mevcut ürünler (Şırınga veya kaşık) ile yaşanan problemler, ilacın dökülmesi, istenen dozda verilememesi vb., tedavi sürecinde problemlere çözüm (Ticarileşme Süreci devam ediyor) Yrd. Doç. Dr. Handan BOZTEPE TR 2013/ *Faydalı Model Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Akrilamid Ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış, Unlu Mamül ve Üretim Yöntemi Prof. Dr. Vural GÖKMEN TR 2012/10156 PCT/IB13/056755 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ OFİSİ PATENT OFİSİ PROJE OFİSİ GİRİŞİMCİLİK OFİSİ 140 IN ÜZERİNDE KABUL EDİLMİŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE Akademisyen/Firma Ziyareti Proje Fikrinin Belirlenmesi Projenin Ulusal/Uluslararası Fonlara Uygunluk Tespiti Projenin Ar-Ge Niteliği Yeterli mi? Proje İçin Başka Ortak Gerekiyor mu? Gereken Bütçe Ne Kadar? Proje Çıktılarının Ticari Potansiyeli Yeterli mi? Uygun Fon Programının Seçilmesi Programın Usul/Esaslarına Göre Gerekli Hazırlığın Yapılması Gerektiğinde Ulusal/Uluslararası Ortakların Bulunması Projede İhtiyaç Duyulan Konularda Destek Hizmetlerinin Verilmesi ve Projelerin Değerlendirilmesi DESTEK VERİLEN PROGRAMLAR TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI-ARDEB 3001 Başlangıç Ar Ge Projeleri Destekleme Programı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteleme Programı 1002-Hızlı Destek Programı 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destekleme Programı 3501-Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı DESTEK VERİLEN PROGRAMLAR TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI-İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI VE TEYDEB BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK PROGRAMI-SANTEZ ANKARA KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI EKONOMİ BAKANLIĞI URGE PROGRAMI AB PROGRAMLARI-HORIZON 2020 PROGRAMI EUROPEAID HİZMET ALIMI VE HİBE PROGRAMI BAŞARI ÖRNEKLERİ 140 adet onaylanmış TÜBİTAK TEYDEB 1501, 1507, 1505 ve 1511 projesi Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliği Güçlendirme Programı Nuc-IndusTRy - Nükleer Endüstriye Yerli Katkı Projesi Makine ve Malzeme Sektörlerinde Rekabetçiliği Güçlendirme Projesi İnşaat ve Maden Makinalarında Rekabetçiliği Güçlendirme Projesi ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ OFİSİ PATENT OFİSİ PROJE OFİSİ GİRİŞİMCİLİK OFİSİ 1 START-UP TEKNOLOJİSİNİN 1 MİLYON TL LİK İLK YATIRIMLA TİCARİLEŞTİRİLMESİ HT-TTM Girişimcilik Ofisi Akademisyen, Öğrenci veya Çalışan, Üniversite içinde veya dışında Teknoloji Tabanlı Yeni İş Fikri olan her bireye İş Fikri nin ticari bir ürüne dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olur. HT-TTM Girişimcilik Ofisi Hizmetler Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri, İş Modeli Kanvası, Finansman Yönetimi ve Gelir Modelinin Oluşturulması, Pazarlama ve müşteri ilişkileri, Şirketleşme Süreçleri, vb) İş Fikrinizi geliştirmek, iyileştirmek ve ticari birer ürün haline getirmek için ihtiyaç duyacağınız konularda Akademik ve İş Dünyasından Mentorluk ve Danışmanlık Desteği, Hibe Programlarına Yönlendirme KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim(BİGG)Desteği Patent Başvuru No: 2014/06768 Anti-Termal ve Anti-Radar Özellikli Bir Kumaş İlgili teknik alan: Mevcut buluş, elektromanyetik spektrumun uzak enfraruj bölgesinde termal kameraların iz tespitini engelleyen ve aynı zamanda spektrumun milimetre dalga boyunda, GHz aralığında çalışan radar sistemlerinin, askeri tesis, silah sistemleri, zırhlı araç gibi unsurları tespit etmesini önleyen bir kumaş ile ilgilidir. Ürünün Fikri Hak ve Ticarileştirme yol haritası belirlenmiş, ürün özelliğine göre müşteri segmenti belirlenmiş, hedefleme ve pozisyonlama çalışması tamamlanmış, ilgili kurumlarla irtibata geçilmiş, müzakere süreci yönetilmiş ve 1 Milyon TL lık bir yatırımla Taraflar yeni bir şirket kurmuştur. Ticarileşme çalışmaları devam etmektedir. HT-TTM HAMLE Yenidoğan İş Fikri Merkezi Görselleri HT-TTM TARAFINDAN MENTORLUK HİZMETİ VERİLEN DİĞER ÜNİVERSİTELER Üniversite TTO Adı Durum Uludağ Üniversitesi Ulu-TTO Mentörlüğümüz ile yıllık 1Milyon TL lik TÜBİTAK TEYDEB 1513 fonunu kazandı Kadir Has Üniversitesi İneo Mentörlüğümüz ile 2 yılda 1 Milyon TL lik TÜBİTAK TEYDEB 1601 fonunu kazandı Gebze Teknik Üniversitesi GYTE-TTO Mentörlüğümüz ile 2 yılda 1 Milyon TL lik TÜBİTAK TEYDEB 1601 fonunu kazandı Marmara Üniversitesi MITTO Mentörlüğümüz ile 2 yılda 1 Milyon TL lik TÜBİTAK TEYDEB 1601 fonunu kazandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi GO-TTO Mentörlüğümüz ile TÜBİTAK TEYDEB 1601 fonuna hazırlanıyor Karadeniz Teknik Üniversitesi KTU-TTO Mentörlüğümüz ile TÜBİTAK TEYDEB 1601 fonuna hazırlanıyor Sayı Personel Yapısı Yıllara Göre İs hdam Profili Branşa Göre Personel Dağılımı Yıl Series1 Series2 Tahsil Durumu Diğer, Biyolog Fizik Gıda Mühendisi Ziraat Mühendisi Kimya Mühendisi Çevre Mühendisi Makina Mühendisi Nükleer Enerji Mühendisi Endüstri Mühendisi Tıp Doktoru Uluslararası Ticaret İk sadi ve İdari Bilimler Sosyal Bilimler Doktora, 3 Lisans, 8 Y.Lisans, 13 Lisans Y.Lisans Doktora Diğer HT-TTM nin TUSAF ve UN SANAYİ FİRMALARINA verebileceği hizmetler: Teknik problemlerine çözüm bulur: Üniversitelerdeki akademisyenler aracılığıyla Teknik Uzmanlık sağlar. Gerekli laboratuvar ve araştırma olanaklarını bulur ve çalışmaya dahil eder. Sanayiden ihtiyaca yönelik uygun partnerlerle eşleştirir. Fon programlarına yönelik uzman desteği sağlar: Başvuru dosyalarını hazırlar. Hacettepe Üniversitesi gibi akademik kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarını ortak olarak projeye dahil eder. KOBİ olarak konsorsiyuma katkı sağlar (tekik isterlerin belirlenmesi, Pazar analizi, ticarilesme yol haritasi vb). Yeni yatırım fırsatı oluşturacak teknolojilere sanayinin erişimini sağlar. Araştırma Geliştirme Fonları TÜBİTAK KOSGEB ULUSAL VE ULUSLARARASI FON PROGRAMLARI Ulusal Temadan Bağımsız Yeni İş Fikri ve Girişim TEYDEB 1512-BİGG Büyük Ölçekli Sanayi TEYDEB 1501 KOBİ TEYDEB 1507 Rekabet gücünü art. ürün/süreç/model geliştirme TEYDEB 1005 Üniversite Yönetiminde Sanayi İçin TEYDEB 1505 Temalı ve Çağrılı Öncelikli Alanlara Yönelik (sadece firmalar) TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlara Yönelik (firma ve üniversiteler) TEYDEB 1003 Kamu Kurum. İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik TEYDEB 1007 Türkiye de yerleşik firmaların Avrupa Birliği bölgesinden firmalarla geliştireceği ortak projeler Yenilikçi Ürün/Süreç/Model Endüstriyel Uygulama Ar-Ge ve İnov. Prog. KOSGEB End. Uygulama TÜBİTAK TEYDEB 1509 İşbirlikleri, Eureka) Uluslararası (Era-Net, Eurostars, İklili ekabetçili ği Geliştirme UFUK 2020 Ekonomi Bakanlığı Kalkınma Kapasite Geliştirme KOBİ lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi / Alım-Satım Heyetleri Bölgesel kalkınma sağlamaya yönelik URGE Programı Mali Destek KOBİ GELŞ. D.P Bilimsel Mükemmeliyet: Marie-Curie-Sanayi Akademi İşbirliği Endüstriyel Liderlik :- Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler -KOBİlerde Yenilikçilik Programı :KOBİ Fonlama Aracı(Ph -1, Ph -2,Ph -3) - Risk Sermayesine Erişim Toplumsal Sorunlara Çözümler: Sağlık, Gıda, Enerji, Çevre, Ulaştırma, Güvenli Toplumlar H2020 SME Instrument Faz 1 İstatistikleri 2014 Toplam 2015 Toplam 2016 Toplam Proje başvuru sayısı Eşik üstü proje sayısı 874 (%12,5) 5 Desteklenen proje sayısı 592 (%68) 3 Dağıtılan bütçe (%16,5) (%46) (%17) 12 (%5) 698 (%51) 4 (%33) H2020 SME Instrument (KOBİ Aracı) Program Özellikleri KONU H2020 SME Instrument Faz İstatistikleri Başvuran Eşik Altı Uygun Proje Proje Sayısı Sayısı Fonlanan Bütçe Altı Proje Proje sayısı Sayısı Eşik Üstü Oranı Başarı Oranı Blue Growth % 9% Biotechnology % 6% Security % 14% ICT % 5% New business models % 4% Transport % 11% NMP % 7% Health % 14% Eco-Innovation % 7% Food % 11% Energy % 10% Space % 16% Toplam % 8% Birlikte Daha İleriye, En İyiye... Hacettepe Üniversitesi Teknokent Safir C Blok, 11. Kat Beytepe/Ankara Tel: (312) Faks: (312)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x