Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 21 // 2 februari PDF

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 40 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 21 // 2 februari 2017 Website De Langenoord Koffie uurtje Vorige week donderdag
Transcript
KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 21 // 2 februari 2017 Website De Langenoord Koffie uurtje Vorige week donderdag was er een koffie uurtje. Om ouders die aan het begin van de schooldag niet in de gelegenheid zijn om een koffie uurtje bij te wonen, was het deze keer aan het eind van de schooldag: van tot uur. Het koffie uurtje werd hiermee een thee uurtje. We hebben niet over een thema gesproken: het was een uurtje van kennismaken, ontmoeten en met elkaar het gesprek aangaan over allerlei schoolse zaken. Het was een boeiend thee uurtje . Wij hopen u op het volgende koffie uurtje ook te ontmoeten. Het volgende koffie uurtje is op maandag 13 maart van 8.30 tot 9.30 uur. Tot dan! Vervangingsproblematiek In het Lange Oortje zullen wij u op de hoogte blijven houden van de vervangingsproblematiek en de wijze waarop we het hebben opgelost. Juf Colinda (groep 8) is helaas geveld door de griep en vanaf woensdag ziek. Gisteren en vandaag was er geen vervanging beschikbaar. Met de medewerking en hulp van juf Kimberley (Leraar in opleiding) en meester Wilber hebben we het kunnen oplossen. Deze interne oplossing heeft voorkomen dat we kinderen moesten opdelen of zelfs naar huis sturen. Juf Brigit (deze week gestart in groep 1-2b) is wegens verdrietige familie omstandigheden gisteren weggeroepen. En dan zitten de kleuters opeens zonder juf. Met hulp van juf Sharon, meester Gijs en juf Simone hebben we de kinderen de rest van de dag goed kunnen opvangen. Een mooi voorbeeld van teamwork en daar mogen we heel trots op zijn! Jacqualine van de Port Graag afstand houden Beste ouders, Ondanks dat Betrokkenheid één van onze kernwaarden is, willen wij u vragen wat afstand te bewaren. Wanneer? Om uur is onze lesdag afgelopen. Daarna komen de kinderen naar buiten. Veel ouders komen ruim voor die tijd al het plein op om te wachten. Natuurlijk mag dat. Het gebeurt echter dat ouders alvast contact willen maken met hun kind of voor de ramen gaan staan om te kijken wat er binnen gebeurd. Ook dat laatste is vanuit betrokkenheid en interesse, maar wel een beetje lastig voor de leerkracht die de les aan het afronden is of nog iets belangrijks wil vertellen aan de kinderen. Bent u voor uur op het plein...wilt u dan a.u.b. wat afstand houden, zodat kinderen en leerkrachten met elkaar de dag goed kunnen afsluiten? Heel erg bedankt voor uw medewerking. 1 Beste ouders, Op donderdag 16 februari ontvangt uw kind het 1 e rapport van dit schooljaar. De gespreksronde die in de jaarkalender staat vermeld is niet verplicht. Hier is voor gekozen omdat alle informatie vanuit de leerkracht in het rapport staat beschreven. Dit betekent dat er alleen een gesprek zal plaatsvinden op uitnodiging van de leerkracht, of wanneer u vragen heeft over de inhoud van het rapport. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Tijdens de verplichte gespreksronde in april, zal de leerkracht de voortgang bespreken. Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Vriendelijke groeten, Het team van de Langenoord. AFSCHEID JUF MARJOLEIN Vorige week woensdag hebben wij afscheid genomen van juf Marjolein. Afgelopen dinsdag was Marjolein weer een dag op de Langenoord. Hoe kan dat nou? Marjolein zit in de VIP. Dit is de vaste invalpool van leerkrachten van KPOA. Dit betekent dat zij ingezet wordt op andere KPOA scholen wanneer er vervanging nodig is. Dit kan een langdurige vervanging zijn (bijvoorbeeld een vervanging van zwangerschapsverlof of langdurige ziekte vervanging) of een korte vervanging omdat een leerkracht verlof heeft of kortdurend ziek is. Zo leert Marjolein de komende periode allerlei verschillende KPOA scholen kennen. Is er op een werkdag van Marjolein geen vervanging nodig op een andere school, dan komt zij naar de Langenoord. De Langenoord blijft haar Stam-school . Voor de Langenoord betekent dit dat we die dag een paar extra handen hebben. Voor iedereen een win-win situatie. Jacqualine van de Port Schneider vulpen Vanaf groep 4 moeten alle leerlingen met een Schneider vulpen schrijven. Elke leerling krijgt in groep 4 van school 1x een vulpen. Dit om de kinderen een goeie pengreep aan te leren. Mocht om een of andere reden de vulpen kapot gaan of uw kind is de pen kwijt, dan kunt u een nieuwe pen kopen voor 10 euro bij Rita van Koot, administratie. Letterfeest groep 3 Afgelopen dinsdag hebben we het letterfeest met de kinderen van de groepen 3 gevierd, omdat ze nu alle letters geleerd hebben. Er was een letter speurtocht door de school en ze mochten met letterkoekjes woorden maken. Aan het einde van de middag kwam juf Jacqualine officieel de letterdiploma s uitdelen. Juf Jacqualine en natuurlijk ook de juffen van de groepen 3 zijn erg trots op deze kanjers. 2 Kinderen van goede wil! Totaal hebben wij 20 volle dozen ingeleverd voor de voedselbank. Namens de voedselbank willen wij u bedanken voor de inzameling. Wie kan ons helpen! Wij zijn op zoek naar een stofzuiger voor in het kleuterplein. Wie heeft er thuis nog een goedwerkende staan? U kunt deze inleveren bij een van de kleuterleerkrachten. Wij zijn er hartstikke blij mee! 3 Onze jarigen van 3 t/m 9 februari 2017 Datum Jarig Groep 3 februari Robin Britt Groep 3-4B Groep 3-4A 5 februari Tim Groep februari Jasper Ruben Finn Groep 7 Groep 6 Groep 3-4B 7 februari Willem Groep 3-4A 8 februari Christine Groep 8 Week 6 Maandag 6 februari Studiedag AGENDA Alle kinderen vrij Donderdag 9 februari Vrijdag 10 februari Week 7 Dinsdag 14 februari Papiercontainer Papiercontainer tot uur Donderdag 16 februa Vrijdag 17 februari Groep 5: Project: Op stap met Jet en Jan Rapporten mee Groep 5 Week 8 WEEK VAN DE RAPPORTGESPREKKEN Dinsdag 21 februari Groep 6: Bouwen aan een poort Woensdag 22 februar Juf Joke verlof, juf Ilse vervangt Vrijdag 24 februari Carnaval Week 9 Maandag 27 februari t/m maandag 6 maart Groep 6 Groep 3-4A Alle groepen Alle kinderen vrij Week 10 Maandag 6 maart Dinsdag 7 maart Vrijdag 10 maart Studiedag Alle kinderen weer naar school uur: Open dag basisscholen Hoogland en Amersfoort Alle kinderen vrij 4 Studiedagen Maandag 6 februari 2017 Maandag 6 maart 2017 Woensdag 24 mei 2017 Voorafgaand aan Hemelvaart LET OP LET OP!!! Vrijdag 7 juli 2017* Vakantie Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag Pasen t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren t/m Zomervakantie t/m *Vrijdag 7 juli is een vrije dag wanneer er in het schooljaar geen calamiteiten hebben plaatsgevonden. Een paar weken voor de zomervakantie kunnen wij aangeven of deze dag echt een leerling-vrije-dag is. Nieuws van buitenaf Zit jij in groep 7 of 8 en wil je de nieuwe Cruyff courts 6vs6 kampioen worden? Op donderdag 2 maart 2017 organiseert de Buurtsportcoach van SRO samen met voetbalvereniging VV Hoogland een voorronde van het 6 tegen 6 Cruyff voetbaltoernooi. Het toernooi is voor alle kinderen uit groep 7 & 8 en start om 14:00 uur op de velden van VV Hoogland. Teams mogen samengesteld worden met kinderen van school maar het hoeft niet. De winnaars van de voorronde plaatsen zich voor de Stadsfinale waarvan de datum later bekend wordt gemaakt. Wil je mee doen? Verzamel dan minimaal 6 klasgenootjes, vrienden of vriendinnen en geef je op voor Cruyff Courts 6 vs 6. Team compleet? Meld je aan via: Tel.nr.: Wist je al dat respect één van Dé 14 regels van Johan Cruijf is? En dat dit centraal staat tijdens dit kamioenschap? Heb respect voor de ander én maak kans op de RespectAward! 5 Geef mij maar een boek! Komende maand starten veel boekhandels in Nederland voor de tweede keer de landelijke actie 'GEEF MIJ MAAR EEN BOEK!'. Wellicht herinnert u zich de actie van vorig jaar nog. Toen stond het het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw in de spotlights Het idee achter deze actie is dat het fantastisch zou zijn als ieder kind en iedere school de mooiste kinderklassiekers aller tijden in de boekenkast heeft staan. Denk aan de prachtige, tijdloze boeken van Thea Beckman, Tonke Dragt, Roald Dahl en Astrid Lindgeren. Dit jaar staat Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens centraal. Het boek is vanaf 10 februari voor slechts 2,00 in onze boekhandel te koop. In 2000 won Achtste groepers huilen niet de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Tot op heden zijn er al ruim exemplaren van dit boek verkocht. In 2012 werd het boek zeer succesvol verfilmd: de film trok meer dan 1 miljoen bezoekers en won de Gouden Kalf Publlieksprijs. Bso-thema Laat je zien Kan jij voetballen als Messi? Sta je altijd voor iemand klaar? Of ben jij vaak in de natuur te vinden? Ben je een ster in rekensommen maken? Of schilder je net zo mooi als Picasso? Iedereen heeft een talent! We zijn niet allemaal hetzelfde. Gelukkig maar, anders zou het heel saai zijn. Wees trots op jezelf, je mag zijn wie je bent! Wat wil jij van jezelf laten zien? Tijdens het bso-thema Laat je zien kunnen kinderen zichzelf laten zien of juist ontdekken wie zij zijn en waar zij goed in zijn. Vanaf de voorjaarsvakantie 27 februari t/m 21 april besteedt SKA Kinderopvang extra aandacht aan dit onderwerp. Is uw kind erbij in de voorjaarsvakantie? Bent u (nog) geen klant van SKA, maar wilt u uw kind toch een of meer dagen mee laten doen aan het leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang van de SKA iets voor u! U kunt bij ook een vakantiepakket afnemen, zodat u in alle vakanties verzekerd bent van opvang. Benieuwd naar het programma van dag tot dag? Bekijk het hier: 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x