Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

July 2012_Leaflet - Malostranská beseda

Category:

Projektový Management

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
huDební & DIVADelní klub MAloSTrAnSká beSeDA SLOvO DRAMATuRGA marTin krÁĽoVskÝ ČerVenec · July Léto je před…
Transcript
huDební & DIVADelní klub MAloSTrAnSká beSeDA SLOvO DRAMATuRGA marTin krÁĽoVskÝ ČerVenec · July Léto je před námi a i v něm zůstávají dveře Malostranské besedy otevřené. Za nimi na vás čeká útočiště v letním horku a samozřejmě spousta hudby! na letní měsíce jsme pro Vás připravili dva projekty a oba nás provedou celými prázdninami. projekt s klasickou hudbou je v tomto tvaru pro Malostranskou besedu novinkou, ačkoli po loňské letní přestávce na Střeleckém ostrově myšlenkově navazuje na první pokusy z roku 2010. klasická hudba přece jen vyžaduje komorní prostředí, a tak jsme spojili síly s agenturou edepol a rádi bychom otevřeli Malostranskou besedu také zahraničním a mimopražským návštěvníkům. Pevně věřím, že si besedu najdou, oblíbí a rádi se do ní čas od času vrátí. Druhým projektem není nic jiného než druhý ročník festivalu MLADOstranská beseda, který poběží od 10. července do 30. srpna! V rámci tohoto projektu na pódiu Malostranské besedy vystoupí na 30 interpretů, z nichž někteří zde již hráli, jiní ochutnají atmosféru klubu poprvé. Prví tucet z nich se Vám představí právě v sedmém měsíci. Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční koncerty, a i když jich bude pár, máte se na co těšit. Do besedy zavítá ivan hlas, martin kraus a jeho krausberry, Vladimír mišík & ČdG… Speciálem bude 9. července koncert slovenské zpěvačky a herečky doroty nvotové s nepálskými muzikanty. Těšíme se na Vás! –    –      –                 zavřeno · closed středa · wednesday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 400 kč · czk zavřeno · closed pátek · friday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 400 kč · czk zavřeno · closed pondělí · monday JuST! / TOuR DOROTy NvOTOvé 21.00 · 9 pm 150 kč · czk úterý · tuesday 20.00 · 8 pm MlADost ranská beseda: SMuTNÝ SLyMÁK + MAZAcí hLAvA GENERÁLA MARŠÁLA alternative-rock dobrovolné · voluntary středa · wednesday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 400 kč · czk čtvrtek · thursday MlADost ranská beseda: My3.Avi + BEZEFŠEhO asifolk / multifolk 21.00 · 9 pm pátek · friday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 50 kč · czk 400 kč · czk zavřeno · closed pondělí · monday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 400 kč · czk úterý · tuesday 21.00 · 9 pm MlADost ranská beseda: O. G. AND ThE ODD GiFTS + X STAR pop-rock dobrovolné · voluntary středa · wednesday KRAuSBERRy rock 21.00 · 9 pm 180 kč · czk čtvrtek · thursday 21.00 · 9 pm MlADost ranská beseda: KOČKy NEBEREM + RuNNiNG SuShi hard rock / funk-rock dobrovolné · voluntary pátek · friday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 400 kč · czk 20.00 · 8 pm sobota · saturday EXcELENcE + vEpřOvé pANENKy rock 100 kč · czk 21.00 · 9 pm zavřeno · closed pondělí · monday ivAN hLAS TRiO folk-rock úterý · tuesday MlADost ranská beseda: hODNĚ pODNĚ + DESpAiRES folk-punk / heav y-alt. 21.00 · 9 pm 170 kč · czk 21.00 · 9 pm dobrovolné · voluntary středa · wednesday vLADiMíR MiŠíK & ČDG acoustic rock čtvrtek · thursday SchODiŠTĚ bigbít pátek · friday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla sobota · saturday cOcTAiL… ALÁ MOTEJL pop-rock 21.00 · 9 pm 200 kč · czk 21.00 · 9 pm 100 kč · czk 20.00 · 8 pm 400 kč · czk 21.00 · 9 pm 100 kč · czk zavřeno · closed pondělí · monday KONcERT KLASicKé huDBy dvořák, smetana, gershwin, piazzolla 20.00 · 8 pm 400 kč · czk úterý · tuesday 21.00 · 9 pm MlADost ranská beseda: ŠpuNTKvANĚ + NOhAMA NApřED půlpunk / punk-rap dobrovolné · voluntary Změna programu vyhrazena. Program may be subject to change. WWW.MAloSTrAnSkA-beSeDA.cz mladostranská beseda Smutný slymák + Mazací hlava generála Maršála My3.AVI + Bezefšeho X STAR + O. G. and the Odd Gifts Kočky neberem + Running Sushi Hodně podně + Despaires MLADOstranská beseda 10., 12., 17., 19., 24., 31. 7. 2012 · 21.00 | vstupné dobrovolné Špuntkvaně + Nohama napřed I pro letošní rok připravila Malostranská beseda projekt věnovaný výhradně mladým českým kapelám. Druhý ročník s příznačným názvem MLADOstranská beseda poběží od 10. července do 30. srpna! Česká hudební scéna nabízí mnoho vynikajících mladých kapel, ovšem cesta k prosazení nebývá snadná. Také proto Malostranská beseda otevírá svou náruč mladé krvi a těší se na osvěžení horkých červencových a srpnových večerů. V rámci letního projektu na pódiu Malostranské besedy vystoupí na 30 interpretů, z nichž někteří zde již hráli, jiní ochutnají atmosféru klubu poprvé. A která seskupení se Vám představí v červenci? út čt út čt út út 10. 7. 12. 7. 17. 7. 19. 7. 24. 7. 31. 7. Smutný slymák / Mazací hlava generála Maršála My3.AVI / Bezefšeho X STAR / O. G. and the Odd Gifts Kočky neberem / Running Sushi Hodně podně / Despaires Špuntkvaně / Nohama napřed Přijďte podpořit mladé kapely! koncerty klasické hudební a divadelní klub music and theatre club koncerty klasické hudby 4., 6., 11., 13., 16., 20., 27., 30. 7. 2012 · 20.00 | 400 kč hudby Malostranská beseda představuje nový letní projekt určený nejen Pražanům, ale zejména zahraničním a mimopražským návštěvníkům hlavního města. Po sedmnáct letních večerů je pro Vás připraven komponovaný program složený z přednesu skladeb Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, George Gershwina a Astora Piazzolly. Koncert doplní pohoštění, degustace moravských vín a komentované prohlídky budovy Malostranské besedy. Poznejte všechny krásy Malostranské besedy a odneste si jedinečný zážitek z příjemně prožitého večera. Těšíme se na setkání s Vámi! MALOSTRANSKÁ BESEDA Malostranské náměstí 21 118 00 Praha 1 www.malostranska-beseda.cz a class= __cf_email__ href= /cdn-cgi/l/email-protection data-cfemail= 2b42454d446b464a4744585f594a4558404a06494e584e4f4a054851 [email protected] /a script data-cfhash='f9e31' type= text/javascript /* ![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]] */ /script klub otevřen · club open 19.00–02.30 · 7 pm–2:30 am Vstupenky · Tickets (+420) 257 409 123 a class= __cf_email__ href= /cdn-cgi/l/email-protection data-cfemail= 6e1e0105020f0a000f2e030f02011d1a1c0f001d050f430c0b1d0b0a0f400d14 [email protected] /a script data-cfhash='f9e31' type= text/javascript /* ![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]] */ /script www.ticketstream.cz Pokladna · Box Office po–so · mon–sat17.00–21.00 · 5 pm–9 pm ne · sun 17.00–20.00 · 5 pm–8 pm
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x