Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inhoud 3. VERBETEREN FLOW TRANSFORMATIE 87

Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 35 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
nhoud 3. VB 50 J BM k ben nu coach in plaats van de baas 3 P lkaar versterken 4 K GBLS, B SMULDS & C KWS en topteam bouw je niet in één dag 5 MC-J HLLBG Voorwaarden voor verandering 7 B V GL Forming, storming,
Transcript
nhoud 3. VB 50 J BM k ben nu coach in plaats van de baas 3 P lkaar versterken 4 K GBLS, B SMULDS & C KWS en topteam bouw je niet in één dag 5 MC-J HLLBG Voorwaarden voor verandering 7 B V GL Forming, storming, norming, performing goud! 52 V D V Samen Slim Dagen 53 FK HUS ns team in België heeft bewust geen manager meer 54 M V D WL Het heeft tijd nodig om medewerkers te laten zien wat klantwaarde is 56 V D VLD en vlekkeloze estafette lopen 58 MC LMMS nnoveer zoals in de topsport 8 SPK V D LD Je kunt niet iedere situatie op dezelfde manier aanpakken 61 É V L & HK JSS Successen, zelfs fouten moet je vieren! BSS 12 FCSC WSSLS nspireer, confronteer en help elkaar 64 P MLDS Van Lean naar Learn 65 HB V D WLD Vertragen om sneller vooruit te komen 14 LD LBSBG Het speelveld is krachtig visualiseren KY V GUSV Hoe extremer je alles kunt voelen, hoe meer plezier je kunt hebben 66 waar iedereen staat en waar je naartoe wilt 16 D G Visualisatie zet je team in de startblokken 18 LD VDLYD Zolang je in beweging blijft, is de kans dat 4. FLW je geraakt wordt het kleinst 21 ML BGS k wil niet anders meer 22 V D V Spaghetti 24 MDWKS VM & V D HJD Je gaat het pas zien, als je het doorhebt 25 DS V D GS Leer eerst de basis 28 C WMSBCH ransparantie is alles 29 PC BS De familieopstelling was mijn keerpunt 30 É LD MKHF onald McDonald Huis opgeknapt in een dag 70 HK JSS uimte maken voor ondernemerschap 71 JF V D HU Hoe meten flow bevordert 72 HS MUS VM roeit msterdam binnen 74 GBDS Hoe creëer je een prestatieklimaat? 77 D V SL Het gaat om loslaten, loslaten, loslaten! 78 JCC VH De coach als kapitein op het schip 80 J BM Wat voegen leiders eigenlijk toe? JCHM SCHLLS Prestatieomgeving V 33 M V D WL opsport: onbewust bekwaam 85 É LD MKHF en complete woning renoveren in één dag 34 FD D JG Meten bevordert eigenaarschap SFM 87 P MLDS & MCHL SVS Bouwduo in flow 36 BB ML Sport is mijn lifeline 38 É V L Het bedrijfsmodel voor maximale klantwaarde 40 J V HUWLG & KS HUSM nnovatief: een traditionele renovatie in 5 dagen 42 D V SL De klant echt zien 44 JSPH UBLKS Doelen stellen in een donkere wereld 45 MCHL SVS Met waardeteams het verschil maken 46 BS VWJL nnoveren voor het hoogst haalbare 49 D G Mijn film heeft kleur gekregen 88 HK JSS k ben een ander mens geworden 89 B D KL k heb gekozen voor zelfstandig ondernemerschap 90 É V L k heb mezelf operationeel overbodig gemaakt! 91 G-J BZM Winning team 92 B BJS en wereld van pieken en dalen 93 HB V D HJD iet meer het boegbeeld van ons bedrijf 94 CD SML Pionier van de democratische bedrijfsvoering 96 D V D n memoriam 100 LG n onze visualisaties werken we veelal analoog. Het projectvoorgangsbord, planborden van de productie, flowborden in de teams: allemaal analoog. ls je het analoog niet kunt, dan kun je het digitaal ook niet. We hebben wel digitale systemen hoor, bijvoorbeeld voor de inkoop, maar meestal bestaat er wel LD VDLYD Zolang je in beweging blijft, is de B S S een koppeling naar een analoog bord. Daar kun je tenminste met zijn allen omheen staan. Het is continu zoeken naar de beste vorm. Die bovendien in de tijd nogal eens kan wijzigen. Moet je met software eens proberen! kans dat je geraakt wordt het kleinst JKPU Visualiseren geeft overzicht en inzicht. Dat maakt het ls kind was ik snel boos, driftig, onzeker. k kreeg werk effectiever, prettiger en het kan ook direct leiden klappen. ot ik op mijn tiende een connectie maakte tot verbeteringen. nita: Zo hebben we puur door onze met Muhammad li. k zag hem op televisie en dacht: productiestappen in beeld te brengen, een aantal bottlenecks zó zit het! k moet dansen, bewegen. k ben nu 54 weten op te lossen. n hebben we zelfs een complete en heb die gedachte nooit meer losgelaten. en li productiestap weg kunnen bezuinigen. a deze en andere ben ik niet geworden maar ik ben het boksen heel verbeterrondes, zijn we nu weer flink bezig op Basic Stability. erg dankbaar. Mijn visie fighting fit is mijn model van De teams zijn bezig hun nieuwe basisniveaus te ijken. Hebben naar de wereld kijken. Hoeveel letters heeft het woord we de nieuwe ijkpunten staan, dan kunnen we weer verder met fighting? Juist, acht. Het gaat om de achtbaan van verbeteren. Daar komen ongetwijfeld ook nieuwe visualisaties uit het leven. Met de i van interesse, de h van humor, voort. de i van intelligentie en de t van tolerantie. Vul je al die facetten goed in en komen ze samen, dan kom je 20 n onze visualisaties werken we veelal analoog. Het projectvoortgangsbord, planborden van de productie, flowborden in de teams: allemaal analoog. ls je het analoog niet kunt, dan kun je het digitaal ook niet. tot de g van gelukkige gezondheid. Blijf reflecteren, ook. Het is belangrijk jezelf steeds weer af te vragen: hoe zit ik in mijn lijf, in mijn mind? Hoe kan ik daarin verbeteren? en goede balans tussen body en mind brengt je heel ver. Met de deelnemers van de MBL ga ik tijdens de kick-off van de opleiding aan de slag in het lympisch Stadion in msterdam. k laat ze bewegen en leer ze de basisprincipes van het boksen. Het leggen van een goede basis is fundamenteel. De deelnemers beginnen aan de start van de opleiding ook opnieuw. Ze gaan kijken vanuit een nieuw perspectief. n niet alleen kijken; ook voelen, ruiken, luisteren. Met alle zintuigen. Dan bereik je het meest. Zolang je in beweging blijft, is de kans dat je geraakt wordt het kleinst. Dat geldt voor boksen én voor al het andere dat je doet in het leven. Sta niet stil. Zorg dat je je ontwikkelt en blijft leren. Mentaal én fysiek. Kijk ik naar het bedrijfsleven en organisaties, dan geldt dezelfde boodschap. De groeistrategie is dat je een plan moet hebben, actie onderneemt om je doel te bereiken, consequent blijft evalueren en blijft veranderen. Mét fighting spirit. rnold Vanderlyde is een van de meest succesvolle ederlandse boksers aller tijden. igenlijk wilde hij voetballer worden, maar zijn leven stond vijftien jaar lang in het teken van boksen. Hij won bronzen medailles op drie achtereenvolgende lympische Spelen. en unieke prestatie. u is hij fysieke en mentale trainercoach. 21 BB ML Sport is mijn lifeline Mijn doel in het leven is een oud grijs omaatje te worden, met onze kinderen om me heen en kleinkinderen op schoot. lle andere doelen die ik mezelf stel zijn tussenstops op de weg naar dat grote levensdoel. k ben een sporter in hart en nieren. Sport is een afleider en m n houvast. Mijn lifeline. n sporters zijn altijd bezig met doelen stellen. Hoe gezonder en beter ik fysiek ben, hoe beter ik ook de strijd aankan tegen kanker. Het stellen van doelen is voor mij heel belangrijk en een gewoonte geworden. oen ik vorig voorjaar te horen kreeg dat de longkanker terug was, was dat verschrikkelijk. Maar ik zei tegen mijn chef de mission: ik ga niet zitten wachten tot ik me slecht ga voelen. Schrijf me niet af; wat mij betreft ga ik voor het WK (in februari 2017 haalde ze goud) en het verdedigen van mijn olympische titel in Pyeongchang in onderbeen kwijt en vanaf dat moment kwamen mensen alleen maar naar me toe om te vertellen wat ik allemaal níet meer kon. n een week tijd ging ik van het vakje topsporter naar het vakje gehandicapte. Dat vond ik zo n vreemde tegenstelling. k wil overbrengen dat het leven met een beperking niet betekent dat je in beperkingen moet denken. Stel jezelf steeds weer doelen en ga ervoor. atuurlijk realiseer ik me dat niet iedereen makkelijk om kan gaan met tegenslag. Maar je kunt zoveel bereiken als je daar zelf voor kiest. Mijn handicap heeft me een rijk leven gegeven. Het heeft ertoe geleid dat ik hele mooie doelen bereikt heb. en veel gestelde vraag in Sotsji was: ga je nog vier jaar door? oen dacht ik: als ik actief sporter blijf, kan ik meer betekenen voor de gehandicaptensport. Het gaat bij mij dus om meer dan mijn innerlijke drang om te sporten. Wereldkampioen worden is fantastisch, maar het is ook vergankelijk. Dat geluksmoment duurt maar even. ls ik zie hoe iemand zijn leven weer oppakt na het horen van mijn verhaal, krijg ik daar een heel blij gevoel van. Hetzelfde gevoel als wanneer ik kampioen word. V 38 k vind het heel belangrijk om te denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. oen mijn been geamputeerd werd, gebeurde er iets heel raars. ls topsporter word je op een voetstuk geplaatst. Je wordt gezien als iemand die gezond leeft, niet rookt, niet feest. en super human. k raakte mijn Mijn levensverhaal relativeert, denk ik. Het sluit op veel vlakken aan bij allerlei situaties, ook in organisaties. ok daar gaat het om persoonlijk leiderschap, doorzettingsvermogen, opstaan na tegenslagen. k hoop dat mensen die mijn verhaal horen, denken: als dat kleine wijffie het kan, waarom ik dan niet? 39 Bibian Mentel is meervoudig wereldkampioen en paralympisch kampioen snowboarden. n 2002, als ze hard op weg is naar een kwalificatie voor de lympische Spelen van Salt Lake City, raakt ze geblesseerd aan haar enkel. Later blijkt ze een agressieve vorm van botkanker te hebben, die uiteindelijk leidt tot amputatie van haar rechteronderbeen. Ze heeft twee botoperaties en vijf longoperaties achter de rug. n mei 2016 openbaarde de ziekte zich voor de achtste keer in de vorm van longkanker, met de boodschap dat de artsen niets meer voor Bibian konden doen. Samen met haar man vond ze een nieuwe behandelmethode. n februari 2017 werd ze opnieuw wereldkampioen snowboardcross in Canada. u werkt ze toe naar de Paralympische Spelen van 2018 in Korea. Bibian zette zich jarenlang -met succes- in om snowboarden officieel onderdeel te laten worden van de Paralympische Spelen en richtte de Mentelity Foundation op: een stichting met als doel kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen. 56x gouden medaille tijdens World Cups snowboarden 7x 1e plaats overall World Cup 7x Wereldkampioen 1 Gouden medaille op de Paralympische spelen in Sotsji 7x ederlands Kampioen Snowboarden 2x ederlands kampioen Wakeboarden 3x Zilver op ederlandse kampioenschappen Wakeboarden SM PJC Z is een fusie tussen het lisabeth en weesteden Ziekenhuis op drie locaties in ilburg en Waalwijk. n het streven om de patiënt optimale zorg te bieden en een rendabele bedrijfsvoering te realiseren, formuleerde Z een uitgebreid verbouw- en renovatieplan, waarbij afdelingen, functies en expertise logisch worden gebundeld en maximaal tot hun recht kunnen komen. ino: Het hele traject bestaat uit 42 deelprojecten, uit te voeren in drie jaar waarbij de zorgverlening gewoon doorgaat. en complexe klus, met een groot aantal partijen en een kort tijdspad, dat van start tot bouw tot nazorg een nauwkeurige ketenregie verdient. V B 58 W S D Z? ino: Z wil uitstekende zorg kunnen bieden voor haar patiënten, tijdens het traject en na oplevering. De werkzaamheden moeten dus zeer gestroomlijnd verlopen. Wij zetten bovendien in op een lerend vermogen vanaf initiatief tot en met de realisatie. We willen met de keten in flow komen waarbij we steeds meer klantwaarde toevoegen voor hetzelfde beschikbare budget. Dat doen we door verspillingen te minimaliseren en het proces te optimaliseren, zeg maar een vlekkeloze estafette lopen. igenlijk creëren we een nieuw, specialistisch bedrijf met elkaar in het verbouwen/renoveren van ziekenhuizen. Die keten van op elkaar ingespeelde bedrijven willen we nadien inzetten op andere trajecten. 59 H BG J? Dit complexe samenspel van projecten en partijen moet één geheel worden. Dus hebben we veel tijd gestoken in elkaar leren kennen en in het afstemmen van doelen en visie op elkaar. Z vindt in ons een partner in het Learn denken. Dat gaat ook op voor Hoppenbrouwers. Wij hebben Hoppenbrouwers gevraagd als installatiepartner. Samen met de opdrachtgever vormen we de ketenregisseurs, de eerste cirkel. Wij zetten de grote lijnen uit. Uiteraard vormen de Learn methodieken de basis van onze SUPPLY CH MGM en extra voordeel van deelname aan de MBL is dat ino: ijdens de MBL zijn we veel meer out-of-the-box samenwerking. Via één overall planning die we maken met alle betrokken partijen, beheren we de 42 projecten. Dankzij dat en vlekkeloze het ook onderling kan leiden tot nieuwe samenwerking. Zo gaat Van der Heijden bouw en ontwikkeling samen met Hoppenbrouwers aan de slag met de grootschalige gaan denken. Dat betekent ook inspiratie opdoen bij andere organisaties. Zo brachten we een bezoek aan MBL-collega onald albersberg in het Z. We hadden er een interessant overzicht kunnen we synergieën opsporen en komen tot een optimale workload en kwaliteit in ieder deelproject. estafette lopen verbouw en renovatie in het lisabeth en weesteden Ziekenhuis (Z). Drie organisaties met een link naar de MBL die elkaar vinden gesprek over Learn en ketensamenwerking. Het leidde uiteindelijk tot de vraag of we onze visie op en ervaringen met Learn een keer wilden presenteren aan een aantal managers van H SLC J H M? Je moet dezelfde taal spreken, daar begint het mee. ls ketenregisseurs hebben we samen de mogelijke partners en omdat ze dezelfde taal spreken. ino van der Velden Z. eamleider vastgoed Hans de Jong was daarbij enthousiast leveranciers gekozen. Die zijn allemaal getraind in Lean en Learn. V D VLD/PJCLD V D (op de foto met estafettestok), projectleider bij Van der over ons verhaal en nodigde ons uit om deel te nemen aan de Dus de basisprincipes zijn daardoor aanwezig in het team. HJD BUW WKKLG Heijden, vertelt over de opzet van een unieke Supply selectie van hun nieuwe Supply Chain partner. Uiteindelijk zijn we nmiddels zitten we volop in de selectie van de partners in Chain. uitgekozen vanwege onze visie, passie en gedrevenheid, ondanks het Supply Chain-traject. Daarvoor voeren we uitgebreide dat we nog nooit een ziekenhuis hadden gebouwd. gesprekken, duiken we samen in de planning en houden we workshops om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We laten F L W 68 Wanneer de vernieuwde processen lekker lopen, ga je in het vierde jaar echt verschil maken. Je gaat toewerken naar flow, de optimale presterende staat. Daarvoor ga je de communicatie in je team naar een hoger niveau tillen en zorgen dat je elkaars sterktes en zwaktes door en door kent. Zo kun je zwakkere punten voor elkaar opvangen en op het juiste moment gebruik maken van elkaars krachten. Je gaat hiervoor aan de slag met teamdynamieken - zoals MB en systemisch werk - en leert op een oplossingsgerichte manier feedforward geven. og voor de menselijke maat, stimuleert het enthousiasme en de motivatie van teamleden en vormt samen met heldere en uitdagende doelen en een collectieve ambitie, voorwaarden om teamflow te bereiken. Mijn film heeft kleur gekregen D G, DCU-G V D G & VSS ls ik de MBL niet had gedaan, denk ik dat we er als organisatie heel anders voor hadden gestaan. k heb onwijs veel geleerd van de methodieken. Daar zijn we echt heel stevig mee aan de slag geweest in de organisatie. nmiddels zijn we onze processen al weer aan het verbeteren, verfijnen. ijdens de MBL heb ik het inzicht ontwikkeld dat het veel meer om de mensen gaat dan om de structuren. Die zijn wel k ben een ander mens geworden HK JSS/DCU BM FM k ben met de MBL gestart om twee redenen: voor mijn persoonlijke ontwikkeling en om mijn bedrijf daadwerkelijk in de verbeterstand te krijgen. Het had uiteindelijk heel veel meer impact dan ik ooit had kunnen bedenken. k durf te zeggen dat ik een ander mens ben nu. Klanten ervaren een coöperatieve geest, mijn medewerkers voelen zich veiliger, thuis vinden ze me k had nogal een directieve basisstijl, opgedaan door rolmodellen in mijn omgeving. Uiteindelijk deed ik gewoon een kunstje. F M belangrijk natuurlijk, maar zij moeten ermee aan de slag. Het draait uiteindelijk allemaal om: Hoe kunnen we effectief en met plezier samenwerken om daarmee prachtige resultaten te zachter. Gaat er een keer wat mis, dan denk ik: Mooi! Kunnen we het morgen beter doen! 88 halen? ffectief werken gaat veel dieper dan de handelingen efficiënt achter elkaar plannen. Het gaat over hoe je in het leven k had nogal een directieve basisstijl, opgedaan door rolmodellen in mijn 89 staat, wat je wilt bereiken en hoe je mensen kunt stimuleren en motiveren. Uiteindelijk draag je als mens en in je leven kenmerken met je mee die al generaties lang teruggaan. Het is omgeving. Uiteindelijk deed ik gewoon een kunstje. Dat levert veel stress op en dat heb de kunst die te herkennen en op de juiste wijze in te zetten. Dat maakt het leven en het werken ook veel mooier en rijker. Door de MBL ben ik veranderd als mens. Dat krijg ik ook terug ik nu bijna niet meer. Door te gaan verkennen waarom ik de dingen doe, waarom ik nu van anderen. Vroeger had ik alleen mijn eigen film en snapte ik niet dat mijn beeld vaak maar niet overkwam. nmiddels ben ik geduldiger, heb ik veel beter leren kijken naar de achtergrond eigenlijk zo vroeg mijn bed uitkom en waar ik energie van krijg, ben ik dichter bij mezelf en motivatie van de ander. n probeer ik dat te verbinden aan de doelen die ik voor ogen heb. Stap voor stap werken is daarin belangrijk, de ander heeft tijd nodig om inzichten te laten gekomen. Door dat stuk zingeving tegen onze processen aan te houden, is onze landen en eigen te maken. Dat vraagt om continue inzet en energie van mijn kant. Goed uitleggen, blijven herhalen, samen die film maken. bijdrage aan de klant veel groter. Het maakt ook dat ik minder ongeduldig ben, minder k ben ook meer uit de inhoud gestapt. Waar ik voorheen bij 30 of meer projecten betrokken was, zijn dat er nu nog maar twee. Dat geeft mij de ruimte om met het proces bezig te zijn. streberig, dat ik beter luister. k heb het kunstje gelaten voor wat het is. Dit is wie ik Mijn persoonlijke transformatie komt ook terug in onze nieuwe visie: building human energy. We bouwen niet voor echt ben. k vind mensen leuk! aannemers, of projectontwikkelaars, maar voor mensen en met mensen. Het resultaat is er niet een van de techniek, maar van samenwerking. n energie staat voor wat het oplevert: een duurzame, fijne en comfortabele woon- en werkomgeving die met veel plezier gemaakt is. P V D DMCSCH BDJFSVG Logeren bij icardo Semler ls je toch naar de Spelen in io de Janeiro gaat, dan brengen we meteen een bezoek aan icardo Semler, dacht rpa bij het ontwerp van de eerste Master in Busines Learning. Semler is de grondlegger van de democratische bedrijfsvoering en inspiratiebron voor het Learn programma. Hij mag sinds het verschijnen van zijn boek Semco-stijl in de jaren 90, rekenen op aandacht van (aspirant) organisatievernieuwers van over de hele wereld. m het aantal binnen de perken te houden geeft hij slechts zeer spaarzaam lezingen. Vanwege de band met rpa wilde hij de MBL-delegatie wel ontvangen, voor een ontspannen vraaggesprek in zijn hotel Botanique in de buurt van São Paulo. icardo: ok in het hotel waar we nu zijn, bepalen de medewerkers hun eigen salaris. Dat hebben we als volgt gedaan. We hebben tegen het team gezegd: We reserveren 12,5% van de omzet voor de salarissen, en dat is veel kan ik je vertellen in deze business, die 12,5% mogen jullie onder elkaar verdelen. Dus zeg het maar, hoe willen jullie dat doen? Het team heeft nagedacht en kwam met een puntensysteem. edere functie of medewerker krijgt een aantal punten en dat bepaalt de hoogte van zijn salaris. Daar zit een aantal interessante aspecten aan. Kennelijk zijn de medewerkers in staat om daaruit te komen. m niet te blijven ruziën over wie, hoeveel punten moeten krijgen. k of ander management heeft daar geen zegje in gehad. k heb geen idee hoeveel punten de medewerkers hebben. Wat ik wel heb begrepen is dat bijvoorbeeld de schoonmaakploeg twee keer zo veel verdient als marktconform. p dat punt hebben ze gezegd, meer hoeft het niet te zijn, zo is het goed. Verder hebben ze samen gekeken wie de meeste invloed op de omzet uitoefent, die functies hebben de meeste punten gekregen. ok zie je dat ze er op deze manier voor zorgen dat ze met een minimale bezetting het hotel draaien. xterne consultants hebben de benodigde bemensing van het hotel op 118 F geschat, hier draaien we het met 39 mensen. Mensen
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x