Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFO. Uusi brändi - uusi alku s Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmälehti. Tässä numerossa: Kolme vuosikymmentä

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 3 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmälehti Nro Uusi brändi - uusi alku s. 4-5 Tässä numerossa: Kolme vuosikymmentä Aholalla s. 18 Naantalissa tapahtuu s Grimaldi ja Ahola
Transcript
Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmälehti Nro Uusi brändi - uusi alku s. 4-5 Tässä numerossa: Kolme vuosikymmentä Aholalla s. 18 Naantalissa tapahtuu s Grimaldi ja Ahola kehittyvät yhdessä s. 6-7 Asiakkaat esittelyssä: Gigantti s Matkassa mukana: Mikään ei ole mahdotonta s. 8-9 Paperi ja digitalisointi käsi kädessä Alamme jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen julkaista kahdesti vuodessa yrityksemme lehteä Ahola Info, nyt kuitenkin uudella nimellä AT-Info. Lehti on tarkoitettu niin asiakkaillemme, osakkeenomistajille, yhteistyökumppaneille eikä vähiten henkilöstölle. Ajatuksena on tehdä perheyritystaustalta ponnistaen ja avoimuus johtotähtenä kaikille lukijoille kiinnostava ja informatiivinen lehti, joka saavuttaa kerralla kaikki sidosryhmämme. Samoilla sivuilla on tarkoitus tiedottaa Ahola-konsernin asioista mutta myös kertoa alan kehityksestä ylipäänsä: missä mennään, mitä trendejä näemme ja millaisia ovat tulevaisuudennäkymät. Keinoja tähän ovat reportaasit asiakkaista, toimittajista ja yhteistyökumppaneista sekä omasta toiminnastamme, palveluista ja henkilöstöstä välillä myös henkilökohtaisemmalla tasolla, perheyrityksen hengessä. Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä asioita meidän toiminnassamme. Tätä haluamme painottaa osaltaan niin, että sama lehti jaetaan henkilöstön ohella myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mitä kerromme asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, sen kerromme työntekijöillekin, ja päin vastoin. Haluamme tarjota yksinkertaiesti kaikille sidosryhmille kiinnostavan lukupaketin, sekä perinteisenä painettuna lehtenä että digitaalisesti. Digitalisaatio koskettaa tänä päivänä vahvasti kaikkia toimialoja, eikä logistiikka ole poikkeus, pikemmin päin vastoin. Logistiikka-ala Tässä numerossa: Paperi ja digitalisointi käsi kädessä Uusittu käsikirja nostaa laatutasoa Uudistetulla brändillä tulevaisuuteen Uudistus jatkuu yhä Kaluston uusi ilme lisää näkyvyyttä Perheyritykset kehittyvät yhdessä Helpottava linkki Fokuksessa lasti ja asiakas Special Transport jatkaa kasvua Liikevaihto kasvoi haasteista huolimatta Ahola Transport ennen ja nyt & sijoittajauutiset Hubi optimoi tehokkaasti Ilta Naantalissa Lastien seuranta verkkoon on jäänyt digitalisaatiokehityksessä ehkä jossain määrin jälkeen, mutta nyt asia on korjaantumassa. Ahola Transport on jo pitkään pyrkinyt olemaan tämän kehityksen kärjessä. Nyt haluamme nostaa logistiikan digitalisaation uudelle tasolle. Ahola Transport on käynnistänyt mittavan digitalisaatioprojektin, jolla edistetään yrityksen dynaamisen logistiikan toimintamallia. Digitalisaatioprojekti tuo säästöjä sekä asiakkaalle että Ahola Transportille. Lisäksi säästetään koko yhteiskunnan resursseja ja pienennetään kuljetusten ympäristövaikutuksia. Odotamme kehitysprojektilta merkittäviä tuloksia, kunhan uusi digitaalinen toiminnanohjaus saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Tähän liittyvistä palveluista ja projekteista voi lukea osaksi jo tästä lehdestä, ja seuraavassa numerossa voimme kertoa työn edistymisestä. Ahola Transport haluaa olla kehityksen kärjessä muokkaamassa melko konservatiivisen logistiikka-alan toimintatapoja. Digitalisaatio tuo mukanaan monia etuja, ja luonnollisesti tuomme myös markkinoille uusia digitaalisia palveluita ja tuotteita. Otamme mielellämme vastaan toimintaamme, viestintäämme ja tähän lehteen liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia avoimuus on Ahola Transportin perusarvoja. Toivotan miellyttäviä ja kiinnostavia lukuhetkiä uudistuneen AT-Infon parissa Gigantti vaatii laatua Kolme vuosikymmentä Aholalla Munia ja elektroniikkaa Vihreämpiä kuljetuksia uusilla tietokoneilla Asiakaspalvelu tehostuu Aholassa tapahtuu... Hans Ahola Kalastava myyntimies Uusittu käsikirja nostaa laatutasoa Ahola Transportin kuljettajien käsikirja on päivitetty ja viety nettiin, ja sen osaamista myös testataan. Käsikirja on tärkeä osa sitä, että joka lasti tulee perille tehokkaasti, turvallisesti, ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. Ahola Transport on jo pitkään kerännyt tärkeitä määräyksiä ja muuta käytännön tietoa yhteen käsikirjaksi omille kuljettajilleen ja eri sopimusliikennöitsijöidensä kuljettajille. Käsikirja päivitettiin tänä vuonna. Käsikirja päivitettiin brändiuudistuksen yhteydessä. Kuljettajien ohjeistus on aina ollut toiminnallemme tärkeää, sillä kuljettajamme tekevät meillä eniten asiakaskäyntejä, sanoo Ahola Transportin laatupäällikkö ja mm. ympäristöasioista vastaava Birgitta Hatt. Driver s Guide on kuljettajille hyödyllinen apuväline kaikessa lastauksesta kuorman purkuun. Opas sisältää muun muassa yhteenvedon työssä noudatettavista kansallisista laeista ja määräyksistä ja tarjoaa tietoa ympäristöystävällisestä ajotavasta ja eettisistä toimintatavoista. Kuorman kiinnityksestä eettisiin ohjeisiin Käsikirja tarjoaa sekä kuvien että tekstin muodossa tietoa vaikkapa trukinkuljettajan kanssa kommunikoinnista terminaalissa tai kuorman kiinnityksestä. Birgitta Hatt korostaa käsikirjan käytännön merkitystä. Siitä saa paljon tietoa ja ohjeita päivittäiseen työhön. Koko käsikirjan punainen lanka on Aholan visio ja tavoite olla markkinoiden tehokkain, luotettavin ja ympäristöystävällisin toimija. Tavoitetta täydentävät Ahola Transportin arvot kokonaisvastuu ja avoimuus, jotka kiteytyvät Aholan tavassa toimia Ahola Way. Aholassa on 2000-luvun alusta alkaen Driver s Guide tukee kuljettajaa kaikissa tilanteissa. painotettu vahvasti laatua ja ympäristöä. Yhtiölle myönnettiin ympäristösertifikaatti vuonna 2002 ja laatusertifikaatti vuonna 2004, mutta ympäristö- ja laatutyö aloitettiin jo paljon aikaisemmin, Hatt Käsikirjan tavoitteena on varmistaa yhtenäinen, johdonmukainen ja vastuullinen toiminta asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja koko yhteiskunnan kanssa. Käsikirja antaa eväät, joilla jokainen toimeksianto onnistuu. Tuloksia seurataan Ahola Transportin oman tietojärjestelmän ja Green Wheels indeksin avulla. Kuljettajien tiedot testissä Uutta on se, että käsikirjan pitää olla sähköisessä muodossa jokaisessa ajoneuvossa. Vieläkin merkittävämpi uudistus on, että kaikkien kuljettajien tulee läpäistä käsikirjaa koskeva testi, jossa testataan kuljettajien tietojen lisäksi myös heidän näkemyksensä, miten ajetaan ekologisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Testin suorittaessaan kuljettaja sitoutuu samalla toimimaan käsikirjan mukaisesti. Caj Björkskog vastaa projektista Ahola Transportissa. Testin voi tehdä millä tahansa tietokoneella tai puhelimella, mukaan lukien autoissa olevat tietokoneet. Koko projekti alkoi tarpeesta parantaa erään asiakkaan kuljetusten laatua. Koska kaikkia kuljettajia ei koskaan saada yhtä aikaa samaan koulutukseen, keksimme, että voimme kehittää kaikkien kuljettajien käyttöön sähköisen sovelluksen, Björkskog Vuodessa poikkeamat saatiin vähenemään kymmenkunnasta muutamaan. Työtä on jatkettu siitä. Nyt otamme seuraavan askeleen. Kaikkien vakinaisten kuljettajien pitää suorittaa testi ennen vuodenvaihdetta, Björkskog Faktat pöytään Kun tiedot kootaan yhteen, Ahola Transport saa tilastollista faktatietoa siitä, miten hyvin kuljettajat hallitsevat optimaaliset työtavat. Se osoittaa sekä nykyisille että tuleville asiakkaille, että Ahola Transport hoitaa toimeksiantonsa tehokkaasti, turvallisesti, vastuullisesti, tuloksellisesti ja ympäristötietoisesti. Sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit arvostavat sitä, että Aholan kuljettajilla on jo kauan ollut käytössään perusteellinen käsikirja. Vastaanotto on ollut valtavan positiivista sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien keskuudessa. Käsikirja kertoo heille, että otamme nämä asiat tosissamme, Hatt 2 3 Näkyvimmillään Ahola Transportin uusi logo on autojen kyljessä Uudistus jatkuu yhä Ahola Transportin logouudistus koskee koko toimintaa pikkulomakkeista suuriin ajoneuvoyhdistelmiin. Päivitysurakka vie aikansa, sillä vanhaa logoa on vaihdettava monessa paikassa. Kaikkien konsernin käyttämien logojen uusiminen ei onnistu yön yli. Näkyvimpiä ovat luonnollisesti ajoneuvot, mutta niiden lisäksi uusi logo on saatava niin kyltteihin kuin käyntikortteihin ja liikelahjoihin. Iso osa on jo hoidettu. Kaikki materiaalit uusitaan kauttaaltaan uuden logon ja graafisen ohjeistuksen mukaisiksi, sanoo konsernijohtaja Hans Ahola. Myös työasujen uusiminen on aloitettu. Samoin Suomen, Ruotsin ja Viron toimipisteiden kyltit on vaihdettu. Syksyllä 2016 käyttöön otettu uusi logo on jo lisännyt Ahola Transportin näkyvyyttä. Aivan selvästi, senkin ansiosta, että olemme samalla aktivoituneet sosiaalisessa mediassa. Kaikki liittyy kaikkeen, Hans Ahola Suuri yleisö näkee logoa Aholan kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa, mainoksissa sekä tietenkin maanteillä Norjasta Suomeen ja Virosta Slovakiaan. Uudistetulla brändillä tulevaisuuteen Ahola Transportissa alkoi syksyllä uusi aika, kun Pohjolan ja Baltian teille rullasivat ensimmäiset ajoneuvoyhdistelmät uusi logo kyljessä. Yhtiön uusi logo syntyi toimivan yhteistyön tuloksena. Ahola Transportin brändillä ja logolla on pitkät perinteet. Nykyisen logon alkumuoto syntyi 1980-luvulla, ja sitä muokattiin 90-luvun alussa. Silloin syntyi tuttu AT-logo, johon on sisällytetty sekä Aholan A että Transportin T. Ahola Transportin logo ja brändi ovat siitä lähtien olleet tuttuja ja yrityksen kasvun, kaluston lisääntymisen ja laajenevan läsnäolon myötä yhä yleisempi näky Pohjoismaiden ja Baltian teillä. Klassikko elää Idea jo klassiseksi muodostuneen logon modernisoimisesta syntyi syksyn 2015 strategiatyön aikana. Johtoryhmä alkoi kartoittaa mahdollisuuksia ja jatkoi työtä vuoden 2016 puolelle. Halusimme brändiuudistuksella raikastaa ja modernisoida visuaalista identiteettiämme, toteaa konsernijohtaja Hans Ahola. Uudistus seurasi tärkeänä askeleena myös Ahola Transportin 60-vuotisjuhlia ja pörssilistautumista vuonna Johtoryhmässä kehiteltiin aluksi monenlaisia ideoita, sitten mukaan otettiin mainostoimisto Creamedia Kokkolasta. Vanhalla logolla oli kyllä oma viehätyksensä, mutta se kaipasi uutta ilmettä. Alusta lähtien oli selvää, että AT-kirjaimet pysyvät mukana, sanoo Creamedian AD Mats Aurén. Pitkäjänteistä yhteistyötä Mats Aurén piteli ohjaksia Creamedian päässä. Hän oli mukana lähes 30 vuotta aiemminkin, kun Ahola Transport ja Hans Ahola luonnostelivat nykyisen logon ensimmäisiä versioita. Matkalla oli monta mutkaa ja palaveria. Yhdessä vaiheessa harkittiin, josko jatketaan pelkästään AT-merkillä ja jätetään Ahola Transport -teksti kokonaan pois, Hans Ahola Mats Aurén vahvistaa, että urakka oli iso. Uuden logon piti toimia niin ajoneuvoissa, viestintämateriaaleissa, kylteissä kuin muissakin painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa. Samalla uusittiin Ahola Transportin Creamedian Art Director Mats Aurén on tehnyt yhteistyötä Ahola Transportin kanssa lähes 30 vuotta. Hän vastasi konsernin brändi- ja logouudistuksesta sekä 2016 että 90-luvun alussa. tytäryhtiön AT Special Transportin logo yhdenmukaisesti emoyhtiö Ahola Transportin kanssa. Logon näkyvin käyttökohde, Ahola Transportin ajoneuvot, vaati eniten miettimistä. Niihin löytyi moderni, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu. Siinäkin oli useita vaihtoehtoja. Lopulta päädyttiin hyvin käytännölliseen ratkaisuun ja valkoiseen taustaväriin, Aurén Olennaista on Ahola Transportin strategian ympäristönäkökohtien mukaisesti se, ettei hyttiä tarvitse maalata uudelleen toimitusvärin peittämiseksi. Moni asia piti sovittaa yhteen. Se oli melkoinen prosessi, mutta yhteistyö Ahola Transportin kanssa sujui hyvin. Oli selkeä etu, että takana oli liki 30 vuotta yhteistyötä. Tunnemme toisemme ja tiedämme, mitä haluamme, Aurén Syksyllä lanseerattiin Ahola Transport esitteli uuden logonsa syyskuun alussa 2016 avoimien ovien päivässä Kokkolan pääkonttorilla ja pian sen jälkeen myös Naantalin uudelleenlastauskeskuksessa. Uusi logo korostaa monin tavoin Aholan missiota ja strategiaa. Pitkään mukana pysynyt Ahola Transport -pyörä symboloi sitä, että yritys on matkalla eteenpäin, Hans Ahola Symboliikka ei jää tähän. Ahola Transportin logo viittaa ja siten digitalisaatioon, jossa Aholalla on ollut aktiivinen rooli 90-luvun lopulta lähtien. Aholaa merkitsevän A-kirjaimen lisäksi logosta löytyy myös T niin kuin Transport. Kirjaimet AT tarkoittavat myös Always There. Slogan kertoo, että olemme aina asiakkaiden tavoitettavissa. Se korostaa myös asiakaslähtöisyyttä, joka on toimintamme perusta, Hans Ahola Slogan on keskeinen koko Ahola Transportin missiolle ja strategialle. Always There merkitsee sitä, että yhtiön konseptin ja dynaamisen logistiikan ansiosta yhtiön toiminta ei rajoitu kiinteille reiteille, vaan kalusto on käytettävissä aina siellä, missä asiakkaiden tavaravirratkin ovat. Brändiuudistuksen myötä slogan on nyt kansainvälinen ja sitä käytetään lähinnä englanniksi aiemman neljän kielen sijasta: ruotsiksi Alltid Tillgänglig, suomeksi Aina Tavoitettavissa, viroksi Alati Tabatau ja englanniksi Always There. Always There viittaa myös perusasenteeseen, jota kaikilta Ahola Transportin työntekijöiltä Ahola Waynimellä kulkevan strategian mukaisesti odotetaan. Kirjaimet AT tarkoittavat myös Always There. Slogan kertoo, että olemme aina asiakkaiden tavoitettavissa. Always There korostaa myös asiakaslähtöisyyttä, joka on toimintamme perusta. Kaluston uusi ilme lisää näkyvyyttä Ahola Transportin uusittu logo ja brändi on otettu käyttöön organisaation kaikilla tasoilla. Alalla ja myös suuren yleisön keskuudessa logo näkyy ennen muuta uusien ajoneuvojen kyljessä. Vajaan vuoden käytössä ollut Ahola Transportin uusi logo on jo saanut paljon kiitosta. Konsernijohtaja Hans Ahola on mielissään. Olemme todella tyytyväisiä uuteen logoon. Kaikki, joiden kanssa olen keskustellut, ovat kehuneet sitä. Ahola Transport saa näkyvyyttä, ja valkoinen taustaväri antaa siistin ilmeen. Uudessa logossa on havaittu vain yksi puute. Perävaunut likaantuvat äkkiä, mutta onpahan syy pestä niitä useammin, Hans Ahola sanoo pilke silmäkulmassa. Investoinnit jatkuvat Uusi logo näkyy Pohjolan ja Baltian maanteillä pian entistäkin enemmän. Ahola Aholan logoon sisältyy A- ja T-kirjain, kuten harmaa väri yllä korostaa. Transport uusi syksyllä ajoneuvokalustoaan runsaalla 100 uudella perävaunulla ja kymmenillä uusilla ajoneuvoyhdistelmillä. Kaikkiin tuli uusi logo. Uusi logo yleistyy hyvää vauhtia myös vetoautojen kyljissä, sillä Ahola Transport jatkaa kalustohankintoja strategiansa mukaisesti: ajoneuvojen on oltava jatkuvasti moderneja ja uusia. Jatkamme investointeja markkinakehityksen mukaisesti, Hans Ahola toteaa. Fleet & resources -yksikön johtajan Nils Aholan mukaan Ahola tänäkin vuonna investoi kymmeniin uusiin ajoneuvoihin. Olemme erittäin tyytyväisiä. Logo on myös käytännöllinen, sillä autot on helppo teipata. Fleet & resources -yksikön johtaja Nils Ahola on erittäin tyytyväinen uuteen logoon. Asiakas ja luonto kiittävät Kuljetusalalla hyvän laadun ylläpitäminen edellyttää modernia ja tarkoituksenmukaista ajoneuvokalustoa. Uusien autojen kulutus on pienempi ja pakokaasujen puhdistus tehokkaampaa. Logouudistus koskee myös Ahola Transportin sopimusliikennöitsijöiden ajoneuvoja. Tärkeä osa Ahola Transportin ja sopimusliikennöitsijöiden yhteistyömallia on ajoneuvohankintojen koordinointi. Yhteistyö antaa sopimusliikennöitsijöille mahdollisuuden hankkia uutta ja modernia kalustoa kilpailukykyisin ehdoin, ja samalla Ahola Transport voi olla varma siitä, että autot vastaavat optimaalisesti markkinoiden vaatimuksia. Tämä on myös asiakkaiden ja ympäristön etu. 4 5 Meidän yhteistyökumppanimme Perheyritykset kehittyvät yhdessä Finnlink aloitti lauttaliikenteen vuonna 1989, ja Ahola Transport on ollut siitä lähtien liki päivittäinen asiakas. Nyt reittiä liikennöi varustamokonserni Grimaldi Finnlinesin kautta. Yhteistyö Ahola Transportin kanssa on tiiviimpää kuin koskaan. Ahola Transport on tärkeimpiä partnereitamme ja arvostamme tällaisia kumppanuuksia korkealle. Pyrimme jatkossakin kasvattamaan ja vahvistamaan yhteistyötä, aivan kuten on tehty siitä lähtien kun yhteistyö Finnlinkin kanssa alkoi yli 20 vuotta sitten. Näin sanoo Finnlink-linjaa hoitavan Finnlines-varustamon toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi. Finnlinesin enemmistöomistaja on ollut vuodesta 2006 varustamokonserni Grimaldi Group. Vuonna 2016 Grimaldi osti Finnlinesin kokonaan ja panostaa nyt entistä enemmän Suomen-liikenteeseen. Vaikka Finnlink on vain yksi Grimaldin kymmenistä linjoista Pohjois-Euroopassa, Finnlinesin lipun alla, ja Väli merellä, Naantali Kapellskär-yhteydellä on konsernissa vahva rooli. Finnlink on konsernin tärkeimpiä linjoja. Finnlines Runsaat 20 alusta Itämeren ja Pohjanmeren linjoilla. Linjoja: Finnlink, Nordölink, Hansalink ja TransRussiaExpress. Grimaldi Group ainoa omistaja vuodesta Grimaldi Group Perustajina v veljekset Guido, Luigi, Mario, Aldo ja Ugo Grimaldi. Kokonaan Grimaldin suvun omistuksessa, yrityksen johdossa Guidon pojat Gianluca ja Emanuele Grimaldi sekä lanko Diego Pacella. Kahdeksan varustamoa, fokuksessa rahtija matkustajaliikenne, lisäksi useita terminaali- ja logistiikka-alan tytäryhtiöitä. Yli työntekijää. Konsernin runsaat 120 alusta poikkeavat viikoittain yli 110 satamassa Euroopassa, Afrikassa ja Amerikassa. Ahola Transportin konsernijohtajan Hans Aholan ja Finnlinesin toimitusjohtajan Emanuele Grimaldin yhteistyö sujuu hyvin. Ajankohtaiset asiat puhutaan läpi säännöllisissä tapaamisissa. Tulemme jatkossakin investoimaan siihen, jotta pystymme vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja kysyntään sekä parantamaan matkustajien palvelua, Grimaldi Ahola ykkösasiakas Emanuele Grimaldi on erittäin tyytyväinen Aholan lojaaliin asiakkuuteen. Ahola on ollut Finnlinkin suurin yksittäinen asiakas linjan perustamisesta lähtien, siis vuodesta Konsernijohtaja Hans Aholalla on aina ollut hyvät suhteet Finnlinkiin ja sen omistajaan. Hans Ahola on osoittanut luottamusta Finnlinkiin heti alusta lähtien. Tulemme aina olemaan kiitollisia tästä luottamuksesta ja toivomme, ettei meihin tarvitse koskaan pettyä, Emanuele Grimaldi toteaa. Hyvää yhteistyötä pidetään yllä säännöllisillä tapaamisilla. Emanuele Grimaldi ja Hans Ahola tapaavat tulevaisuuden suunnitelmien merkeissä useita kertoja vuodessa, ja Aholan edustajia kutsutaan vuosittaiseen Grimaldi-konferenssiin Italiaan. Jatkuva ja avoin keskusteluyhteys on elintärkeää, jotta yhteistyöstä säilyy kokonaiskuva ja sitä voidaan kehittää kestävältä pohjalta, Grimaldi Myös Finnlinkin linjajohtaja Antonio Raimo vakuuttaa, että yhteistyö Aholan kanssa on ainutlaatuista ja tuottoisaa. Ymmärrämme toisiamme hyvin, ja pitkäaikainen yhteistyö kehittyy jatkuvasti. Aholan tapaisen asiakkaan kanssa on aina helppo toimia. Raimo hoitaa operatiivisia yhteyksiä Aholaan ja Aholan ostojohtajaan Ole Nyblomiin. Raimo ja Nyblom tapaavat vuosittain 3 4 kertaa, ja siihen säännölliset puhelinpalaverit päälle. Tuttu perheyrittäjähenki Lisäselitys Aholan ja Grimaldin vahvalle yhteistyölle on samankaltainen perheyrityskulttuuri. Sekä Ahola Transport että Grimaldi Group ovat perinteikkäitä perheyrityksiä. Ahola on niitä harvoja yrityksiä, jotka ovat kasvaneet isoksi mutta pysyneet silti samalla omistajasuvulla, aivan kuten Grimaldi. Luulen, että ymmärrämme siksikin toisiamme tavallista paremmin. Suvun kesken asiat nähdään eri lailla, yritys on ikään kuin perheenjäsen, Antonio Raimo Emanuele Grimaldi on näkee myös samankaltaista ajattelua. Arvelen, että meillä samantapainen asenne yritystoimintaan, samoin ymmärrämme toistemme tarpeita. Emanuele Grimaldi lisää, että pelkkä perheyrittäjähenki ei kuitenkaan riitä. Tukena pitää olla myös hyvä organisaatio. Niin se on Grimaldillakin. Ei 120 aluksen varustamoa voi johtaa ilman kunnollista organisaatiota. Samaa hän näkee Aholassa. Yritys on kehittänyt kasvunsa tahdissa myös osaamistaan. Lupaava tulevaisuus Antonio Raimo on varma siitä, että Aholan ja Finnlinkin yhteinen kehitys jatkuu vastakin. Annamme paljon painoarvoa Aholan palautteelle markkinoilta niin strategisessa suunnittelussa kuin tulevissa investoinneissa. Yhteistyömme on tiivistä, ja vahvistamme sitä jatkuvasti entisestään. Tähtäämme aina entistä parempaan. Raimo korostaa, että Finnlink on a
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks