Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFO USURPA

Category:

Nemovitost

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
prosinec #3 INFO USURPA Zpravodaj squatterské a anarchoautonomní scény L Znáte tu knížku O statečném Cibulkovi? O tom, co…
Transcript
prosinec #3 INFO USURPA Zpravodaj squatterské a anarchoautonomní scény L Znáte tu knížku O statečném Cibulkovi? O tom, co se vydal do světa, aby zkoumal darebáky, a nakonec rozpoutal revoluci? A když ho jeden darebák, rytíř Rajské jablko, zatahal za vlasy, dokázal ho malý Cibulka rozplakat. Škoda jenom, že jde o knížku pro děti... Když totiž minulý týden ti naši slavní rytíři zákona, kteří pomáhají a chrání , surově tahali za vlasy trojici squatterů z Cibulky, rozhodně při tom neplakali. Ne. Kopali a tloukli teleskopickými obušky, ačkoli k tomu právě tito policisté/ky podle zákona nemají oprávnění. A nepřestali, dokud nedorazili podpůrci/kyně a novináři/ky. A aby toho nebylo málo, zahráli si předtím taky na kovboje. Když totiž squatteři vylezli na střechu (obvyklá taktika při pokusech o vystěhování), padl i varovný výstřel a následovaly výhrůžky. A nešlo o jedinou ukázku svévole, na počátku listopadu se policejní jednotky objevily i ve squatu Milada, a perlustrovaly všechny, kdo se zde nacházeli. Pro nás je nepochopitelné, proč dochází k takové míře represe, jako by snad obyvatelé/ky těchto dvou autonomních center byli nějací šílenci, kterých by se společnost měla bát. Možná, že autonomistická subkultura nenajde ve společnosti příliš mnoho pochopení, ale uvědomme si, že jde především o lidi, kteří se snaží veřejnosti otevřít prostory, kde mohou probíhat kulturní akce téměř zdarma, prostory, které mohou využít různé iniciativy, které by jinak nemohly zaplatit drahé nájmy...stejně jako je tomu např. v zahraničí, kde v podobných prostorách fungují bezdomovecké nebo uprchlické poradny, kolektivní školky, obchůdky, kde je vše zdarma, knihovny nebo umělecké ateliery. Samozřejmě je těžké investovat energii do prostor, které vám někdo může za týden sebrat, ale právě bez podobných iniciativ a podpory široké veřejnosti nemají tyto prostory většinou šanci na přežití. Škoda jen, že si společnost prospěšnost a potenciál podobných projektů často neuvědomuje... Bristol: Squatteři a squatterky sedí na střeše už 5 dní 28. října 2008 došlo k pokusu o nelegální vystěhování squatu na 87 Ashley Rd v Bristolu. Dům byl prázdný už nejméně tři roky a v rámci iniciativy April2008, která znamenala celoevropskou koordinaci a mobilizaci za autonomní prostory, byl obsazen a v současnosti zde bydlelo více než 20 osob. Dům patří odnoži společnosti Places for People (Domy pro lidi), která má formu charity, a zavazuje se poskytovat bydlení sociálně slabým, bezdomovcům a starým lidem, jenže opak je d.v.p pravdou. Společnost je podle prohlášení squatterů/ek jednou z nejzkorumpovanějších a je naprosto komerční. Obyvatelé/ky budovy se samozřejmě v minulosti pokoušeli s majitelem jednat, ale neúspěšně, protože “komerční zájem se zdá být jeho jediným cílem”. Jeho plánem je totiž proměnit větší část domu na byty v soukromém vlastnictví. K obraně domu se shromáždilo 30-50 lidí, squatteři a squatterky obsadili střechu. Nakonec se ukázalo, že lidé, kteří dům obsadili, nedostali oznámení o tom, že se mají vystěhovat, proto by bylo vystěhování nelegální. Po dvou hodinách úředníci/ice a policie místo opustili. Jeden ze squatterů pak ve svém prohlášení objasňuje, jaká je situace jeho kolektivu a proč squatuje: “Jsme různí lidé. Většina z nás pracuje, ne všichni. Nejspíš stejné procento jako u náhodné skupiny lidí, žijících tady ve čtvrti St.Paul’s. Náš věk se pohybuje mezi 16 a 40 lety. V současnosti tu nebydlí rodiny nebo děti, prostě kvůli tlaku ze strany úřadů. Od ostatních se odlišujeme tím, že se sami snažíme řešit svoje problémy, společně v kolektivu. Všichni z nás v minulosti žili v domech, které byly ve vlastnictví společnosti (družstevní nebo městské), ale byly opuštěny a prodány soukromým developerům. To je trend, s nímž se setkáváme stále častěji. Lidé, kteří ničí domy, ať jsou to developeři, ODJINUD squatteři, žháři, zloději nebo kdokoli jiný, nejsou dobří lidé. Já a lidé, s nimiž žiju, se vždycky snaží dělat místo, kde žijeme, co nejpříjemnější, jak by to dělala každá slušná osoba. Když vidím zpustlý nebo poničený dům, dělá se mi zle. My jsme lidé, kteří se bijí za kolektivní prostor. Pořádali jsme vystoupení a večírky, schůze a promítání pro řadu kolektivů. Byli jsme součástí mezinárodní iniciativy za autonomní prostory v dubnu tohoto roku a stále budeme hledat a pomáhat vytvářet nádherná místa pro veřejnost. …........................ V srdci tohoto tématu je otázka, proč squatuji? Jaké jsou důvody toho, že jsem si vybral tento způsob života. Má svoje klady a rozhodně i svoje zápory, ale pro mě je o autonomii. Squatting je část staré tradice v této zemi a na celém světě. Je to boj za veřejný majetek a proti spekulaci s majetkem soukromým. Za život v kolektivu a proti gentrifikaci, při níž jsou chudí vystrkováni z oblastí, kde žijí, aby uvolnili cestu bohatým. Obsazováním domů je squatteři/rky udržují, zajistí, že tyto domy neshnijí, když jsou po několik let ponechány prázdné, protože spekulanti raději počkají na dobu, kdy se oblast rozvine a jejich jmění nabude na ceně, teprve tehdy je opraví. Lidé jako squatteři/rky a dlužníci/ice na hypotékách, kteří jsou vystěhováváni po celé zemi, nenesou odpovědnost za finanční krizi, která nás právě teď ničí. Odpovědní jsou hlavouni, manažeři/rky a ředitelé/ky, kteří mají pořád zisky, zatímco většině ostatních hrozí, že nebudou schopni splácet své hypotéky a nebo 2 dokonce hůře, že jim bude majetek sebrán. Co se týče čtvrti St.Paul’s, je jakýmsi mikrokosmem, kde se s nájemníky/icemi zachází jako s podřadnými občany v jejich vlastní čtvrti. Sociální a městské byty jsou prodávány soukromým nebo polosoukromým firmám, místním obyvatelům jsou nabízeny nižší nájmy a jsou odsouváni pryč ze čtvrti, kde žili řadu let, do okrajových čtvrtí. Doléhá na nás úvěrová krize, jednat musíme teď. Všichni se musíme postavit proti korporacím, které chtějí rozhodovat o našem městě a o našich životech. 3 Toto není pouze boj squatterů/ek, ale boj všech obyvatel/ek.” Nové vystěhování na sebe ale nedalo dlouho čekat. 12. listopadu se squatteři a squatterky ráno probudili a zahrada byla plná policajtů/ek a úředníků/ic, kteří přišli, aby ze všech obyvatel domu udělali bezdomovce/kyně. Policie obklíčila dům, úředníci/ice se dostali dovnitř a všichni obyvatelé/ky domu byly vyklizeni, až na dvě osoby, které vyšplhaly na střechu. Kolem létala helikoptéra. Později se na střeše objevili další tři lidé. V prohlášení squatterů/ek stojí: Bráníme se proti tomuto vystěhování, protože 1. Potřebujeme někde bydlet. 2. Vzít věci do vlastních rukou a řešit potřeby bydlení je pozitivní, zejména proto, že na bydlení pro sociálně slabé jsou ohromné čekací lhůty. 3. Tato budova byla prázdná nejméně 4 roky, během této doby majitelé (jak Places for People, tak předchozí Bristol Churches) neudělali nic pro to, aby dům opravili nebo jej přetvořili na sociální byty. V domě je 8 potenciálních bytů, které pomalu hnily. A během posledních 6 měsíců byl dům č.87 domovem pro více než 30 lidí. 4. Places for People nemá žádné stavební povolení pro užívání nebo opravu této budovy. Dnes ráno řekl zástupce Places for People, že jediná aktuální žádost o povolení se vztahuje na duben 2009, kdy bude v č.87 kancelář pro projekt jiných 16 budov ve společném vlastnictví v oblasti St.Paul’s. … 7. Každý má právo na domov: Squatting je legální, potřebný a poskytuje alternativu ke svazujícímu systému dluhů, který má za následek současnou finanční krizi. 8. Zavazovat lidi k placení více než 30tiletých hypoték je iluze jistoty bydlení ve světle současných zabavení nesplacených domů. 9. Jsme součástí veřejnosti a jsme proti všem privatizacím, zabírání majetku a proti vystěhovávání. 18. listopadu jsou squatteři/rky stále na střeše domu, každý den probíhá demonstrace na jejich podporu od 16 do 18hod. Všichni jsou vítáni!! Bude squatting v Holandsku zakázán? Už od r.2003 dochází v holandském parlamentu k opakovaným pokusům prosadit legislativní změny, které by znemožnily obsazování prázdných budov, a postavily by tak squatting mimo zákon.... Po několika letech relativního klidu se kol. r. 2003 začaly holandské squatterky a squatteři znovu organizovat na širší politické bázi. S tím souvisel i rostoucí zájem političek a politiků o jinak pouze undergroundové hnutí. A tak v době, kdy se squatterky/ři rozhodly obsadit výrazné lokality, jako velké villy, část olympijského stadiónu a celé řady domů v jedné ulici, začala se jich lobby obchodnic/íků s nemovitostmi obávat. Brzy vyústil problém v situaci, kdy si pravicové strany začaly stěžovat na fakt, že je squatting podle zákona stále ještě legální. Teď, v r.2008, mnoho let poté, co squatterky/ři získaly širokou podporu veřejnosti, není stále rozhodnuto, dokonce ani potom, co představitelky/é čtyř velkých měst (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam a Den Haag) poslaly parlamenu otevřený dopis, kde squatting podporují jako důležitou součást kultury města. Ona menšinová skupina, která má ale v parlamentu většinové zastoupení, podporuje návrh, který bude v důsledku znamenat postavení squattingu mimo zákon. Bitva se většinou odehrává v médiích, kde odpůrkyně a odpůrci prohlašují, že squatterky/ři jsou násilnice/íci a přicházejí ze strašidelných zemí jako z Polska nebo z Itálie. Politické zastánkyně/ci věci moc nepomáhají, navrhují, aby všechno zůstalo při starém. A mezitím roste podpora squattingu, protože globální ekonomika je ohrožena úvěrovou krizí a její kořeny vězí právě ve zneužití sektoru nemovitostí. Na odpor možné ilegalizaci squattingu vzniká široké hnutí, které otevírá obsazené prostory veřejnosti. Organizuje demonstrace, dny otevřených dveří nebo turistické procházky po squatech s průvodkyněmi nebo průvodci. Z mnoha bývalých squatů nebo z oken prázdných budov jsou vyvěšeny transparenty a dochází k demonstrativním jednorázovým obsazením významných domů v centrech měst (během mezinárodních dnů April2008 byla obsazena jedna z budov slavného Rijksmusea). 4 Kampaň stále pokračuje, protože riziko, že zákon v parlamentu projde, znovu narůstá. Naštěstí narůstá také podpora veřejnosti nakloněné squattingu, ačkoli je zřejmé, že squatting je pro většinu společnosti stále nepochopitelným jevem. Proč? Můžeme citovat z jedné diskuze: Nejvýznamnější příčinou je to, že squatting je životním stylem. Je strašně oddělený od každodenního života pracujících lidí. Ne každý může žít ve squatu a lidé, kteří tvrdě dřou, aby zaplatili nájem a legální cestou získali bydlení, považují aktivity squatterek/ů za pošetilé a jaksi sobecké. A jiný příspěvek vysvětluje: Squatting je totiž perfektní kritikou zneužívání veřejného prostoru, zejména v současné situaci alarmujícího nedostatku bytů, které by si obyčejní pracující lidé mohli dovolit - přitom je tu rozšířený trend výstavby luxusních bytů, nepotřebných kanceláří a průmyslových zón, které zůstávají i po dokončení prázdné. Má ale také negativní vedlejší účinek, totiž ten, že holandský anarchismus je někdy tak trochu introvertní společenskou subkulturou, namísto aby fungoval jako hnutí, které se obrací na lidi venku. S vývojem událostí uvidíme, zda se squatting stane přípustnou alternativou pro širší spektrum příznivkyň/ců. Vezměme si nazpět své životy! Demonstrace za více autonomních prostorů v rakouském Grazu, 6.12.2008 Zdražování, finanční krize, růst nájmů, prázdné domy - řešení? Vezměme si zpátky kontrolu nad vlastními životy! Téměř 10% všech obytných prostorů v Rakousku je nevyužívaných a prázdných, protože spekulanti/ky hromadí kapitál, zatímco my platíme nájmy, abychom měli střechu nad hlavou - a svými daněmi zachraňujeme krachující ekonomický systém. Všude po Evropě čelí squatterské hnutí stále silnějším represím: svobodné prostory pro alternativní formy žití a kulturu odporu jsou ničeny. Chceme, aby veřejnost pochopila, že Graz a všechny ostatní města potřebují svá autonomní centra: byrokracie není schopna o svobodě ani přemýšlet. Požadujeme zveřejnění seznamu všech prázdných budov vlastněných městem. Nevyužité prostory musí být zpřístupněny veřejnosti. Samosprávnou organizací veřejných prostorů proti společnosti plné vykořisťování a konzumerismu! Podporujme solidárně jeden druhého a nespoléhejme na populistické předvolební sliby. 5 Pozvánka: Kamarádi v boji za lepší svět! Je tomu zhruba rok a půl kdy se lidé z řad rakouských squatterů/ek a hnutí za autonomní prostory potkali na letním anarchistickém kempu. Od té doby se pár věcí událo: celosvětové akční dny za autonomní prostory minulý duben, projekt Konkret ve Vorarlbergu bojuje za obnovení a i v Grazu jsme udělali několik akcí. Na druhou stranu je třeba zmínit negativní fakta: Rog v Ljublani byl prodán městem, několik house projektů bylo vyklizeno a zbouráno a v Holandsku chtějí zákonodárci/kyně na nátlak EU kriminalizovat squatting. V Rakousku jsou to především policejní represe, co dělají život tvrdší a tvrdší. Z těchto důvodů bychom vás chtěli pozvat na koordinační setkání, které se uskuteční den po demonstraci (7.12.) od 6 hodin v Café Libertad. Probírat se bude následující: - vzájemné informování o událostech a incidentech - výměna zkušeností ohledně různých strategií - poznávání jeden druhého Rádi bychom setkání zasadili do mezinárodního kontextu a zveme tedy především své zahraniční přátele. (Pokud byste plánovali na demonstraci a meeting vyrážet, ozvěte se na a class= __cf_email__ href= /cdn-cgi/l/email-protection data-cfemail= cba6a2a7aaafaa8bb8e5a8b1 [email protected] /a script data-cfhash='f9e31' type= text/javascript /* ![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]] */ /script ) A Z DOMOV Policejní zásah na Miladě, 2.11. Kromě zhruba osmdesáti lidí přijela na sobotní party i nevítaná návštěva - celkem 15 policejních aut. Běžný výjezd kvůli hluku (jak jsme slíbili, izolace bude co nevidět) to tedy zřejmě nebyl, i když se nás o tom zpočátku příslušníci/ice PČR snažili přesvědčit. Proč potom nešli na naší radu řešit problém s DJ´s? A proč tedy lezli do hořejších pater domu, budili spící lidi a požadovali, aby všichni vylezli před barák? Protože nás chtěli vyklidit, popř. se na podobný scénář připravit! My máme ale taky svý scénáře a tak jsme se nenechali zaskočit. Jeden z nás
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks