Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 9 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät 2017 Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Tuntijakokokeilu Keravan lukio ja aikuislukio on mukana tuntijakokokeilussa yhdessä 25 muun lukion
Transcript
Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät 2017 Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Tuntijakokokeilu Keravan lukio ja aikuislukio on mukana tuntijakokokeilussa yhdessä 25 muun lukion kanssa. Tarkoituksena on hakea kokemuksia suuremman valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta reaaliaineiden osalta. Kokeilu kohdentuu lukion aloittaneisiin ja aloittaviin opiskelijoihin. Kokeilulla ei ole vaikutusta opintojen suoritusaikaan. Opiskelijat valitsevat opiskelupaikkaa vastaanottaessaan sitovasti, opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai vuonna 2016 hyväksytyn asetuksen mukaisen tuntijaon mukaan. Opetussuunnitelma Tuntijakokokeilu Pakolliset kurssit Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Syventävät kurssit vähintään 24 Kurssit yhteensä vähintään 75 Kurssit yhteensä vähintään 75 Tuntijakokokeilun pakolliset kurssit Äidinkieli /S2 6 A-kieli englanti 6 B1-kieli ruotsi 5 Matematiikka 6/10 Uskonto 1 Terveystieto 1 Liikunta 2 Kuvataide/musiikki 3 Opinto-ohjaus yht. 32/36 kurssia Tuntijakokokeilun valinnaisuus koskee reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen ryhmään. Kummastakin korista on valittava vähintään 9 syventävää kurssia: Uusi opetussuunnitelma Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Uskonto/ET Terveystieto Tuntijakokokeilu Ympäristö- ja luonnontieteitä vähintään 9 kurssia: biologia (5) maantiede (4) fysiikka (7) kemia (5) terveystieto (1 kurssi pakollinen + 2) Humanistis-yhteiskunnallisia aineita vähintään 9 kurssia: historia (6) yhteiskuntaoppi (4) filosofia (4) psykologia (5) uskonto/elämänkatsomustieto (1 kurssi pakollinen + 5) Tuntijakokokeilu mahdollistaa pitkän matematiikan, fysiikan ja ylimääräisten kielten yhdistämisen useamman ylimääräisen kielen opiskelun opintojen painottamisen itselle mielekkäisiin aineisiin määrätietoisen valmistautumisen jatko-opintoihin, jos tietää, mitä haluaa opiskelun ja kurssivalinnat entiseen tapaan: tuntujakokokeiluun osallistuva voi valita tismalleen samat kurssit kuin kokeilun ulkopuolelle jäävä Suosittelemme kaikkia ainakin kokeilemaan uusia kieliä Käytetyimmät kielet yrityksissä (lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2014) Kielten osaamistarpeen kasvu lähivuosina Suomi 97 % Venäjä 70 % Englanti 76 % Kiina 58 % Ruotsi 47 % Viro 40 % Venäjä 29 % Italia 38 % Saksa 14 % Englanti 35 % Viro 5 % Saksa 29 % Kiina 4 % Espanja 28 % Ranska 2 % Ruotsi 16 % Espanja 2 % Ranska 16 % Kielet jatko-opinnoissa ja työelämässä Ranska: oikeustiede, kansainvälinen kauppa, matkailu, poliisit, muoti ja kauneus, elokuvaja taide-ala, kääntäjät, tulkit, kieltenopettajat, kemian-, elektroniikka- ja sähköteollisuus, sosiaali- ja terveysala Saksa: kauppatieteet, kirjallisuus- ja kulttuuriala, muotoilu- ja suunnitteluala, matkailu, valtiotieteet, kieltenopettajat, tulkit ja kääntäjät, paperi- ja puunjalostusteollisuus, kone- ja metalliteollisuus Venäjä: matkailu- ja ravitsemusala, maapuolustuskorkeakoulu, kauppatieteet, kulttuuriala, valtio-oppi, viestintä, sosiaali- ja terveysala, paperi- ja puunjalostusteollisuus, rakennusala Espanja: matkailu, muotoilu, muoti, elokuva, musiikki ja kirjallisuus, kansainvälinen kauppa, kehitysyhteistyö, elektroniikka- ja sähköteollisuus Ainevalintojen merkitys jatko-opintoihin Korkeakouluhaussa pisteitä saa ylioppilastutkinnosta. Suuntaus on, että jatko-opintoihin valitaan pääasiassa yo-kirjoitusten arvosanojen perusteella. Tavoitteena on, että pitkää valmistautumista vaativista pääsykokeista luovutaan. Seuraavilla dioilla on esimerkkejä eri aloilta. Lääketiede Farmasia, ravitsemustiede, liikuntatiede AMK:n tekniikka ja luonnontieteet Arkkitehtuuri Kauppatieteet, taloustiede Teknilliset alat, luonnontieteet Kasvatustieteet, psykologia MAA, FY, KE, BI, ÄI, PITKÄ KIELI MAA/MAB, FY, KE, BI, ÄI, PITKÄ KIELI MAA/MAB, KE, BI, TE, ÄI, PITKÄ KIELI MAA/MAB, FY/KE, ÄI, PITKÄ KIELI MAA,GE, ÄI, KU, PITKÄ KIELI MAA/MAB, YH, HI, ÄI, PITKÄ KIELI MAA/MAB,PS, ÄI, PITKÄ KIELI Kolmas vuosi: jatko-opintosuunnitelma ja varavaihtoehdot Toisen vuoden kevät: yo-ilmoittautuminen ja jatko-opintosuunnitelma Ensimmäisen vuoden kevät: kolmen vuoden kurssisuunnitelma ja alustava yo-suunnitelma Lukion opiskelupaikkaa vastaanottaessa kesäkuussa: kurssivalinnat ohjatusti keväällä jaetun materiaalin pohjalta Yhdeksännen luokan toukokuussa: tuntijakokokeilun info hakijoille ja heidän huoltajilleen Valtio- ja yhteiskuntatieteet Oikeustiede Humanistiset alat, kielet Taide- ja kulttuurialat Liikunta-ala AMK (ei tekniikan ala) REAALI,ÄI, PITKÄ KIELI, MAA/MAB ÄI, MAA/MAB, REAALI,RUB, VIERAS KIELI ÄI ÄI, TE, PITKÄ KIELI + JOKU MUU ÄI, PITKÄ KIELI, REAALI/MAA /MAB Kolmas vuosi: jatko-opintosuunnitelma ja varavaihtoehdot Toisen vuoden kevät: yo-ilmoittautuminen ja jatko-opintosuunnitelma Ensimmäisen vuoden kevät: kolmen vuoden kurssisuunnitelma ja alustava yo-suunnitelma Lukion opiskelupaikkaa vastaanottaessa: kurssivalinnat ohjatusti keväällä jaetun materiaalin pohjalta Yhdeksännen luokan toukokuussa: tuntijakokokeilun info hakijoille ja heidän huoltajilleen Kurssivalintojen tekeminen lukuvuodelle Lukion aloittavan tulee tehdä mennessä tehdä seuraavat päätökset: Osallistuuko opiskelija tuntijakokokeiluun vai noudattaako tavallista uuden opetussuunnitelman mukaista tuntijakoa. Päätös on sitova. Opiskelija tekee ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat ympyröimällä tässä tilaisuudessa jaettavasta vihkosesta kurssit (31 kpl), jotka aikoo ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskella. Painotuslinjojen opiskelijat sisällyttävät noihin 31 kurssiin myös 1. vuodelle tarkoitetut painotuslinjojen kurssit. Nämä kurssit löytyvät linjaesitteen vihkosen takakannesta. Opiskelijaksi hyväksytty vastaanottaa henkilökohtaisesti opiskelupaikkansa lukiolla maanantaina klo 9-15 tai tiistaina klo Mikäli kumpikaan ajoista ei sovi, opiskelija varaa erillisen ajan sähköpostitse Vastaanottopäivänä opiskelija siirtää kurssivalintansa monisteesta wilmaan. Opot ja tutorit ovat ohjaamassa. Kurssien toteutuminen Oppilaitoksen on taattava kaikkien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien toteutuminen. Koulukohtaisten soveltavien kurssien toteutuminen riippuu siitä, valitaanko kursseja riittävästi. Kurssien arviointi Kurssit arvioidaan samojen periaatteiden mukaisesti kumpaakin tuntijakoa lukevien osalta Opiskelija on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta kun opiskelijan opiskelema kurssimäärä kattaa vain yhden kurssin lukuun ottamatta biologiaa, filosofiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja uskontoa/elämänkatsomustietoa valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia Ylioppilastutkinto Kokeilulla ei ole vaikutusta ylioppilastutkintoa koskeviin määräyksiin Osallistumisoikeuden edellytys on 2016 hyväksytyn tuntijaon mukaisten pakollisten kursien suorittaminen Tutkinto on sama sekä kokeiluun osallistuvilla että muilla opiskelijoilla Kurssivalinnat lukuvuodelle Lukujärjestykseesi mahtuu 30 kurssia. Jos haluat opiskella enemmän kursseja, valitse keltaisella merkittyjä iltaisin tai viikonloppuisin toteutettavia kursseja tai kääntöpuolella olevia iltaopetuksen kursseja tai itsenäisesti opiskeltavia verkkokursseja. Painotuslinjojen opiskelijat valitsevat myös oman linjansa mukaiset 1. vuodelle tarkoitetut kurssit. Vihreällä pohjalla olevat kurssit ovat pakollisia kursseja, jos osallistut tuntijakokokeiluun. Tummennetut kurssit ovat pakollisia, jos et osallistu tuntijakokeiluun. Keltaisella pohjalla ollevat kurssit ovat lukujärjestyksen ulkopuolella toteutettavia kursseja (ilta / viikonloppu) 1. vuosi: valitse vähintään 30 kurssia Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus (tai S2) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI10 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (tai ÄI) S201 S202 Ruotsi, B1 oppimäärä RUB11 RUB12 RUB10 Englanti, A1 oppimäärä (alakoulussa alkanut kieli) ENA01 ENA02 ENA03 ENA00 Ranksa, A1 oppimäärä RAA01 RAA02 RAA03 Saksa, A1 oppimäärä SAA01 SAA02 SAA03 Venäjä, A1 oppimäärä VEA01 VEA02 VEA03 Ranska, B2 oppimäärä (yläkoulussa alkanut kieli) RAB21 RAB22 Saksa, B2 oppimäärä SAB21 SAB22 Venäjä, B2 oppimäärä VEB21 VEB22 Espanja, B3 oppimäärä (lukiossa alkava kieli) EAB31 EAB32 EAB33 EAB34 Ranska, B3 oppimäärä RAB31 RAB32 RAB33 RAB34 Saksa, B3 oppimäärä SAB31 SAB32 SAB33 SAB34 Venäjä, B3 oppimäärä VEB31 VEB32 VEB33 VEB34 Matematiikka, pitkä oppimäärä MAY01P MAA02 MAA03 MAA04 MAA05 MAA11 Matematiikka, lyhyt oppimäärä MAY01L MAB02 MAB03 KORI 1: kokeiluun osallistuvan on lukion aikana opiskeltava vähintään 9 kurssia Biologia BI01 BI03 BI06 Maantiede GE01 Fysiikka FY01 FY02 FY03 Kemia KE01 KE02 Terveystieto TE01 KORI 2: kokeiluun osallistuvan on lukion aikana opiskeltava vähintään 9 kurssia Filosofia FI01 Psykologia PS01 PS02 Historia HI01 HI02 Yhteiskuntaoppi YH04 Uskonto, ev.lut (tai uo/ue/et) UE01 UE03 Uskonto, ort. (tai ue/ui/et) UO01 UO03 Uskonto, islam (tai ue/uo/et) UI01 UI03 Elämänkatsomustiede (tai ue/uo/ui) ET01 ET03 Liikunta LI01 LI03 LI05 LI06 LI09 LI10 LI12 LI15 Musiikki MU01 MU02 MU03 MU04 MU05 MU06 MU08 Kuvataide KU01 KU02 KU03 KU04 KU05 KU06 KU07 Draama DRA01 DRA02 DRA03 Opinto-ohjaus OP01 OP03 Teemaopinnot TO01BK TO02JEO Taiteiden väliset kurssit TA03SC Tieto- ja viestintätekniikka TVT01 TVT02 TVT03 Tietojenkäsittelytiede TKT01 Yrittäjyys YR01 YR02
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks