Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Info Trendy - eCommerce

Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1. Innowacje w eCommerce Tomasz Karwatka „ Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie ” – Peter Drucker 3. Na ciężkie czasy…
Transcript
 • 1. Innowacje w eCommerce Tomasz Karwatka „ Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie ” – Peter Drucker
 • 3. Na ciężkie czasy <ul><li>We’re surrounded. </li></ul><ul><li>That simplifies our problem of getting to these people and killing them. * </li></ul><ul><li>- Chesty Puller </li></ul>* Motto z naszego biura
 • 4. Wykorzystanie szansy Tytuł prezentacji podtytuł Tytuł prezentacji podtytuł
 • 5. Innovating through Recession* <ul><li>Czasy zawirowań w ekonomii dostarczają unikalnej szansy do rozpoczęcia nowego biznesu. </li></ul><ul><li>Proces innowacji jest łatwiejszy do zarządzania i tańszy podczas recesji. </li></ul><ul><li>Nie ma lepszego czasu aby uciec od konkurencji. </li></ul><ul><li>* Andrew J. Razeghi, 2008 </li></ul>
 • 6. Słuchaj rynku <ul><li>1929, zaczyna się Kryzys w USA </li></ul><ul><ul><li>Bezrobocie 25% </li></ul></ul><ul><li>w 1930 Henry R. Luce zakłada… magazyn ekonomiczny </li></ul><ul><ul><li>Dla kogo? Przecież jest kryzys! </li></ul></ul><ul><ul><li>Kto to kupi?! Koszt aż $1! </li></ul></ul>
 • 8. Jak to się mogło udać? <ul><li>Potrzeby nie znikają z rynku. </li></ul><ul><li>Kryzys, w co inwestować? Pomocy! </li></ul><ul><li>Fortune rozwijało się: </li></ul><ul><ul><li>nie MIMO kryzysu </li></ul></ul><ul><ul><li>ale z POWODU kryzysu </li></ul></ul><ul><li>Podczas kryzysu powstało wiele hitów </li></ul><ul><ul><li>Miracle Whip (Kraft) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nescafe </li></ul></ul>
 • 9. Popraw komunikację z klientem <ul><li>1981 – 1982, recesja w USA </li></ul><ul><li>McGraw-Hill bada wydatki 600 firm </li></ul><ul><li>Firmy, które utrzymały lub zwiększyły wydatki na reklamę: </li></ul><ul><ul><li>Wzrost sprzedaży podczas recesji </li></ul></ul><ul><ul><li>Oraz przez następne 3 lata </li></ul></ul><ul><ul><li>+256%! </li></ul></ul>
 • 10. Popraw komunikację z klientem <ul><li>2002, Strategic Planing Institute </li></ul><ul><ul><li>Podczas d. koniunktury 80% biznesów zwiększa swoje wydatki reklamowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Małe zmiany na udziały rynkowe </li></ul></ul><ul><li>Podczas prosperity wszyscy wydają na reklamę </li></ul><ul><li>Podczas kryzysu łatwiej pozyskać udziały w rynku </li></ul>
 • 11. Inwestuj w klientów <ul><li>2003, najniższe notowania Down Jones od 10 lat </li></ul>
 • 12. Nie zmniejszaj ceny. Oferuj więcej wartości. <ul><li>W kryzysie liczy się każda wydana złotówka. </li></ul><ul><li>Daj więcej za każdą złotówkę </li></ul><ul><ul><li>Szybsza obsługa </li></ul></ul><ul><ul><li>Milsza obsługa </li></ul></ul><ul><ul><li>Więcej opcji </li></ul></ul>
 • 13. I w eCom Tytuł prezentacji podtytuł Tytuł prezentacji podtytuł
 • 14. Nowy produkt („kup widok”) - Mydeco.com
 • 15. Nowy produkt („kup lepszy wygląd”) - Landsend.com
 • 16. Nowy model zakupu - Costalcontacts.com
 • 17. Skalowanie modelu <ul><li>GPS24.pl - zajmowanie miejsca konkurencji </li></ul><ul><li>Kolporter.pl – doklejanie sklepu do portalu </li></ul><ul><li>Nexto.pl – program partnerski </li></ul><ul><li>DomSwiatla.pl – pasaż w ramach sklepu </li></ul>
 • 18. Optymalizacja i automatyzacja marketingu <ul><li>Cel: zwiększenie efektywności promocji w AdWords. </li></ul><ul><li>Zaprojektowanie mechanizmu generowania landing-page (automatyzacja) </li></ul><ul><li>Optymalizacja kampanii AdWords. </li></ul><ul><li>Efekty </li></ul><ul><ul><li>znaczny wzrost konwersji na LP </li></ul></ul><ul><ul><li>15 krotnie lepsze wykorzystanie środków wydawanych w AdWords </li></ul></ul><ul><ul><li>pełna mierzalność współczynników biznesowych </li></ul></ul>
 • 19. Własne doświadczenia Tytuł prezentacji podtytuł Tytuł prezentacji podtytuł
 • 20. Na ramionach gigantów. BusinessWiki. <ul><li>Zgodność danych (import, export, baza, wikitext) </li></ul><ul><li>Wydajność i bezpieczeństwo (także biznesowe) </li></ul>
 • 21. Na ramionach gigantów - PrestaShop Zajmij się budowaniem przewagi konkurencyjnej
 • 22. Daj możliwości i obserwuj. VideoSteam <ul><li>Streaming może być tani </li></ul><ul><li>Poszukiwanie wraz z użytkownikami form monetyzacji </li></ul>
 • 23. Testuj. PromoRing <ul><li>Reklama kosztuje? Nieprawda! </li></ul><ul><li>Część ruchu w każdym serwisie internetowym to: przypadkowe wizyty, wizyty mało zainteresowanych użytkowników. </li></ul><ul><li>Testy: nie zwiększa się współczynnik odrzuceń, są zakupy. </li></ul>
 • 24. Systemowo Tytuł prezentacji podtytuł Tytuł prezentacji podtytuł
 • 25. WEWNĄTRZ FIRMY Kampanie innowacyjne generowanie pomysłów w odpowiedzi na konkretne wyzwania w firmie. NA ZEWNĄTRZ FIRMY Idea Management Open Innovation Portale innowacji wykorzystanie klientów i niezależnych innowatorów do generowania pomysłów. Źródło: KlubInnowatorow.pl
 • 26. WEWNĄTRZ FIRMY Generowanie pomysłów, na które jest zapotrzebowanie Tworzenie bazy pomysłów na przyszłość Tworzenie kultury wspierającej innowację NA ZEWNĄTRZ FIRMY Idea Management Open Innovation Ciągła komunikacja z klientami Reagowanie na potrzeby klientów Budowanie wizerunku innowacyjnej firmy Źródło: KlubInnowatorow.pl
 • 27. WEWNĄTRZ FIRMY Korzyści z wdrożenia pomysłów zebranych w 2002 roku: 300 mln funtów NA ZEWNĄTRZ FIRMY Idea Management Open Innovation Idea Storm My Starbucks Idea Źródło: KlubInnowatorow.pl
 • 28. Podsumowanie <ul><li>Zawsze jest czas na innowacje </li></ul><ul><li>Przedefiniuj kryteria – konkuruj z brakiem konsumpcji </li></ul><ul><li>Kampanie innowacyjne kierunkują wysiłek </li></ul><ul><li>Więcej o innowacjach: klubinnowatorow.pl </li></ul><ul><li>Więcej o eCommerce: ideas2action.pl </li></ul>
 • 29. Kontakt: Tomasz Karwatka [email_address] Tytuł prezentacji podtytuł Zapraszam do współpracy!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks