Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İÇİNDEKİLER ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ MADDELERİ

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 57 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İÇİNDEKİLER CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NİN GENEL FAYDALARI 1. Kalıcı Siyasi İstikrar 2. Hızlı ve Etkili İcraat 3. Güçlü Yasama Güçlü İcraat 4. Güvenli ve Huzurlu Türkiye 5. Güçlü Meclis Güçlü Temsil
Transcript
İÇİNDEKİLER CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NİN GENEL FAYDALARI 1. Kalıcı Siyasi İstikrar 2. Hızlı ve Etkili İcraat 3. Güçlü Yasama Güçlü İcraat 4. Güvenli ve Huzurlu Türkiye 5. Güçlü Meclis Güçlü Temsil 6. Birlik ve Uzlaşma 7. Güçlü Yönetim Güçlü Türkiye CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 1. Milletvekili Seçilme Yaşı 25 ten 18 e İniyor 2. Milletvekili Sayısı 550 den 600 e Çıkıyor 3. Meclis Güçleniyor Kanunları Hükümet Değil Milletvekilleri Teklif Ediyor 4. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Meclis Genel Seçimi 5 Yılda Bir Aynı Gün Yapılıyor 5. Cumhurbaşkanı veya Meclis Seçimi Yenileme Kararı Verirse, İki Seçim Aynı Anda Gerçekleşiyor 6. Cumhurbaşkanı nın Partisi İle İlişiği Kesilmiyor 7. Cumhurbaşkanı na Kararname Çıkarma Yetkisi Veriliyor 8. Üst Düzey Kamu Görevlilerini Cumhurbaşkanı Atıyor 9. Kurumlar ile İlgili İdari Düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yapılıyor 10. Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Geliyor 11. Bütçe Hazırlama ve Sunma Yetkisi Cumhurbaşkanı na Veriliyor 12. Sıkıyönetim Kalkıyor, OHAL Yeniden Düzenleniyor 13. Yargının Bağımsızlığı İfadesine Tarafsızlığı da Ekleniyor 14. Yargı Sivilleşiyor 15. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na Yeni Düzenleme Geliyor ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ MADDELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NİN GENEL FAYDALARI 2 1 KALICI SİYASİ İSTİKRAR Seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. İki seçim arasında (5 yıl) kesintisiz icraat olacak. Uzlaşma kültürü gelişecek. Hükümet kurulmama sorunu olmayacak. Hükümete güvenoyunu millet verecek. 3 2 HIZLI VE ETKİLİ İCRAAT Hızlı ve etkili yönetim; ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak. 4 GÜÇLÜ YASAMA 3 GÜÇLÜ İCRAAT Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama (Meclis) ve yürütme (hükümet) güçlenecek. Devletin gerçek sahibi millet olacak. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek. Meclis ve hükümet gerçek anlamda ayrılmış olacak. Meclis ve hükümeti, her ikisini de millet seçecek ve denetleyecek. 4 GÜVENLİ VE HUZURLU TÜRKİYE Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi terörle mücadelemize güç katacak. Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımız daha etkin şekilde işletilecek. Terörle etkin mücadele edilecek. Terör Türkiye nin gündeminden düşürülecek. Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacak. İnsanımız özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacak. 5 5 GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ TEMSİL Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümeti millet adına denetleyecek. Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek, Meclis aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanı nı ve kabinesini denetleyecek. Milletvekili, kendi seçmeniyle sürekli temas halinde olduğu için, halkın beklentileri kanunlara daha fazla yansıyacak. Kanun yapımında Meclis iradesi hakim olacak. 6 BİRLİK VE UZLAŞMA %50 Cumhurbaşkanı yüzde 50 nin üzerinde bir oy ile doğrudan halk tarafından seçileceği için, siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Hükümet ve Meclisin uyumu önem kazanacak. Karşılıklı seçim yenileme yetkisi, hem Cumhurbaşkanı nın hem Meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anlamına geliyor. Birlikte seçimleri yenileme ihtimali, krizlerin uzlaşma yolu ile çözümünün yolunu açacak. Geçmişteki hükümet krizleri tarihe karışacak. Siyasette daha sorumlu, daha akılcı, daha uyumlu bir anlayış hakim olacak. 7 GÜÇLÜ YÖNETİM GÜÇLÜ TÜRKİYE Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek. Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız artacak. Suriye deki Fırat Kalkanı Operasyonu örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası işbirliği ve terörle mücadele imkânları genişleyecek. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olmak konusunda elimiz güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak. 9 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 10 1 Milletvekili seçilme yaşı 25 ten 18 e iniyor Gençlere siyasette alan açılacak. Seçme ehliyetine sahip olan seçilme ehliyetine de sahip olacak Gençlerin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak. Siyasete hareket gelecek. Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak. 2 Milletvekili sayısı 550 den 600 e çıkıyor Bu düzenlemeyle temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanacak. Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye sahip olacak. Siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak MİLLETVEKİLİ SAYISI 11 Meclis güçleniyor 3 kanunları hükümet değil milletvekilleri teklif ediyor Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkıyor. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları korunuyor. Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yöntemleri geçerliliğini sürdürüyor. Yazılı soruya hükümet üyeleri tarafından 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal hüküm haline getiriliyor. Mecliste hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı nın geri göndermesi durumunda da son söz Meclisin oluyor. Meclis kanunu salt çoğunlukla aynen kabul edip tekrar gönderebiliyor. Meclise ilk defa Hakimler ve Savcılar Kurulu için üye seçme hakkı getiriliyor. 12 4 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis genel seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılıyor Meclis seçimleri 4 yılda birden 5 yılda bire çıkıyor. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turlu doğrudan seçim sistemi uygulanıyor. Bu yolla 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor. Halkın gündemi sürekli seçimlerle meşgul edilmiyor. Erken seçim ihtimali azalıyor, kriz çözme ve uzlaşma kültürü ön plana çıkıyor. Birlikte yapılan seçimler, birlikte çalışma kültürünü de destekliyor. 13 5 Cumhurbaşkanı veya Meclis seçimi yenileme kararı verirse, iki seçim aynı anda gerçekleşiyor Cumhurbaşkanı na ve Meclise, seçimleri yenileme yetkisi tanınıyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. Aynı şekilde Meclis de beşte üç çoğunlukla seçim kararı alabiliyor. İki seçim birlikte yapılıyor. Bu düzenleme esasen uzlaşma ve uyum getiriyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa kendi süresini de kısaltmış oluyor. Birlikte erken seçim, sistem krizini önlüyor ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor. 6 Cumhurbaşkanı nın partisi ile ilişiği kesilmiyor Milletin doğrudan Cumhurbaşkanı nı seçmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı nın siyasi sorumluluğu doğuyor. Partili Cumhurbaşkanlığı ile siyaset daha samimi ve reel bir zemine kavuşmuş oluyor. Parti kurulları ve kanalları Cumhurbaşkanlığı makamının halkla iletişimini ve ortak akıl ile politika oluşturmasını kolaylaştırıyor. Bu durum siyaset üstü konularda tüm partilerle çalışmaya engel olmuyor. Dolayısıyla seçime partili olarak girip seçilen Cumhurbaşkanı nın partisi ile ilişiğinin kesilmesi gerçekçi değildir. Cumhurbaşkanı nın partili olması seçildikten sonra bütün milletin Cumhurbaşkanı olmasına engel değildir. (Bugünkü Başbakan ve Bakanlar gibi) 15 Cumhurbaşkanı na kararname 7 çıkarma yetkisi veriliyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nde çift başlılık ortadan kalkacağı için, şu an Bakanlar Kurulu nda olan kararname çıkarma yetkisi, hükümetin başı olan Cumhurbaşkanı na devrediliyor. Cumhurbaşkanı, idari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapıyor. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler konusunda kararname çıkaramıyor. Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkaramıyor. Kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramıyor. Kararname ile kanunlar çeliştiğinde, kanun hükümleri uygulanıyor. Meclisin aynı konuda kanun çıkarması durumunda kararname hükümsüz hale geliyor. Kararnameler Meclisin ve Anayasa Mahkemesi nin denetimine tabi oluyor. 16 8 Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atıyor Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararnameyle atıyor ve görevden alıyor. Yeni yönetim işbaşına geldiğinde, hızla kendi ekibini kurup icraata başlama imkânınına sahip oluyor. Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kalkıyor. Performansa dayalı görev değişiklikleri hızla yapılabiliyor. Görevde ehliyet ve liyakat ön plana çıkıyor. Kurumlar ile ilgili idari 9 düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılıyor Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan birim veya kurumların birleşmesi kolaylaşıyor. Günümüz hız çağı. Yeni teknoloji ve uygulamaların gerekli kıldığı kurumlar hızla hayata geçiriliyor. Kurumsal düzenlemeler ile uğraşmayan Meclis, esasa ilişkin konulara ve kanun yapımına daha fazla zaman ayırabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yerel tüzel kişiliğe sahip kurumlar kurulamıyor. 17 10 Sorumlu Cumhurbaşkanlığı geliyor Cumhurbaşkanı nın sorumsuzluğu ortadan kalkıyor, yani yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor. Cumhurbaşkanı na denetim ve cezai sorumluluk geliyor. Cumhurbaşkanı şu anki anayasaya göre Meclisin dörtte üç oyuyla yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor. Şimdi ise hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabiliyor. Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Meclise ve millete karşı sorumlu oluyor. Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı nın tek başına yaptığı işlemler yargı denetimine tabii değildir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı nın bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor. 18 11 Bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Cumhurbaşkanı na veriliyor Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp Meclise sunma yetkisi Cumhurbaşkanı na veriliyor. Bunun dışında kanun teklifi verme ve yapma yetkisi Mecliste. Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu aynı maddede birleştiriliyor, Mecliste birlikte görüşülüp karara bağlanıyor. Bütçe kanunu Mecliste onaylanmazsa, öncelikle geçici bütçe hazırlanıyor. Bu da olmazsa, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konuyor. Böylece bütçe ile ilgili nihai karar Meclise ait oluyor. 19 12 Sıkıyönetim kalkıyor, OHAL yeniden düzenleniyor Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor. Olağanüstü Hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden tanımlanıyor. Mevcut sistemde Bakanlar Kurulu yetkisinde olan OHAL ilanı, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı na veriliyor. OHAL ilanı aynı gün Meclisin onayına sunuluyor. Meclisin OHAL i uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi bulunuyor. Bu dönemde çıkan kararnameler üç ay içinde meclis tarafından onaylanmaz ise hükümsüz kalıyor. Cumhurbaşkanı OHAL ilanını ve OHAL kararnamelerini Meclisin onayına sunduğu, Meclisin OHAL i uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi de olduğu için, Meclisin bu konudaki denetleme gücü ve sorumluluğu ön plana çıkıyor. OHAL de olsa seçim süreci tamamen YSK nın denetiminde gerçekleşiyor. OHAL terörle mücadeleyi hedeflediği için güveni artırıyor. Vatandaş güvenli bir ortamda özgür iradesini sandığa yansıtıyor. 20 13 Yargının bağımsızlığı ifadesine tarafsızlığı da ekleniyor Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız da olması gerekir. Tarafsızlığı anayasal hüküm haline getiriyoruz. Anayasamıza eklenen bu ibare yargıya olan güveni arttıracaktır. İleride yapılacak yargı düzenlemelerinde esas kabul edilecektir. FETÖ ve benzeri terör yapılanmalarının yargı içinde güç kazanması engellenecektir. 14 Yargı sivilleşiyor Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Sadece KANUN disiplin mahkemelerine izin veriliyor. Askeri mahkemeler sadece savaş halinde kurulabiliyor. Yargıda birlik geliyor. Asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor. Vatandaşlarımızın hepsi aynı yargı kurumlarına tabi oluyor. AB müktesebatına uyumlu ve demokrasi standartlarını yükselten bir uygulama daha hayata geçirilmiş oluyor. 21 15 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na yeni düzenleme geliyor HSYK nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor. Üye sayısı 22 den 13 e, daire sayısı 3 ten 2 ye düşüyor. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı nın mevcut durumu korunuyor. HSK nın 4 üyesi, mevcutta olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. HSK nın çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez Meclis tarafından, nitelikli çoğunluk ile seçiliyor. Meclise üye seçimi düzenlemesiyle demokratik meşruiyet güçlendiriliyor. Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve gruplaşma son buluyor, Meclisin iradesi öncelik kazanıyor. Yeni düzenlemeyle FETÖ tipi yapılanmaların HSK ya etki etme imkanı ortadan kaldırılıyor. KANUN 22 23 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ MADDELERİ 24 MADDE 1 YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI VE TARAFSIZLIĞINI HÜKME BAĞLIYOR 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine bağımsız ibaresinden sonra gelmek üzere ve tarafsız ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 MİLLETVEKİLİ SAYISINI 550 DEN 600 E ÇIKARIYOR 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan beşyüzelli ibaresi altıyüz şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 SEÇİLME YAŞINI 25 TEN 18 E İNDİRİYOR 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yirmibeş ibaresi Onsekiz şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, ibaresi askerlikle ilişiği olanlar, şeklinde değiştirilmiştir. 25 MADDE 4 TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 4 YILDA BİRDEN 5 YILDA BİRE ÇIKIYOR VE AYNI GÜN YAPILIYOR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İKİ TURLU SİSTEM UYGULANIYOR 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. 26 MADDE 5 MECLİSİN VERDİĞİ GÜVENOYUNU BİZZAT MİLLET VERİYOR MİLLET CUMHURBAŞKANI NI DOĞRUDAN SEÇTİĞİ İÇİN, KURULACAK HÜKÜMETE DE 5 YILLIĞINA GÜVENOYU VERMİŞ OLUYOR 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 27 MADDE 6 MECLİSİN DENETİM YETKİSİ GÜÇLENİYOR. MECLİS DENETLEMESİ MECLİS ARAŞTIRMASI, GENEL GÖRÜŞME VE YAZILI SORU İLE YAPILIYOR CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET ÜYELERİ İÇİN MECLİS SORUŞTURMASI DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLİYOR YAZILI SORUYA 15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ MECBURİYETİ GETİRİLİYOR 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. 28 MADDE 7 CUMHURBAŞKANI NIN ADAYLIK VE SEÇİM ŞARTLARI TANIMLANIYOR CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN, VARSA PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR HÜKMÜ KALKIYOR CUMHURBAŞKANI SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLABİLİYOR CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRESİ 2 DÖNEMLE, YANİ EN FAZLA 10 YILLA SINIRLANDIRILIYOR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE PARTİLER İÇİN ADAY GÖSTERME ŞARTLARI GENİŞLETİLİP KOLAYLAŞTIRILIYOR VATANDAŞLAR DA (100 BİN İMZA İLE) CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTEREBİLİYOR 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. A. Adaylık ve seçimi MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. 29 İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. MADDE 8 YÖNETİMDE ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN IN YETKİLERİ BİRLEŞTİRİLİYOR CUMHURBAŞKANI YÜRÜTMENİN BAŞI OLUYOR CUMHURBAŞKANI, YARDIMCILARINI VE BAKANLARI ATAMA VE GÖREVDEN ALMA YETKİSİNE KAVUŞUYOR ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİLERİNİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMA YETKİSİNE KAVUŞUYOR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARMA HAKKI KAZANIYOR 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 104- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 30 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cez
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x