Please download to get full document.

View again

of 156
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Förtur Inkom Org. enhet Saken Målstatus Partställning Ärendemening

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 245 | Pages: 156

Extension: PDF | Download: 11

Share
Related documents
Description
Sökfråga: (Status = Öppet, ) och (Målgrupp/Måltyp inkl. kompl. = 50/, 57/) och (Avslutandedatum = ) Antal träffa95 (per prefix: B=95) Målnr Mgrp/ Mtyp Förtur Inkom Org. enhet Saken Målstatus
Transcript
Sökfråga: (Status = Öppet, ) och (Målgrupp/Måltyp inkl. kompl. = 50/, 57/) och (Avslutandedatum = ) Antal träffa95 (per prefix: B=95) Målnr Mgrp/ Mtyp Förtur Inkom Org. enhet Saken Målstatus Partställning Ärendemening B /0 Ja Uppsala tr, försök till mord B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, rattfylleri m.m. B /99 Ja Uppsala tr, hot mot tjänsteman m m B / Uppsala tr, narkotikabrott B /8 Ja Uppsala tr, europeisk arresteringsorder B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B -7 50/ Uppsala tr, våldsamt motstånd B -7 57/ Uppsala tr, våldtäkt B /0 Ja Uppsala tr, misshandel, ringa narkotikabrott B / Uppsala tr, våldtäkt /. Sekretess./. Eleonora Jonsson./. David Atterhagen Åklagarkammaren i Sundsvall./. Ahmad Reza Sayfizadah Mitt./. Sekretess Internationella åklagarkammaren i Stockholm./. Samad Elouahabi./. Fade Badawi./. Martin Forsström m.fl../. Anton Annerklev Mitt./. Robin Eriksson Mitt Målsamband B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, olaga förföljelse B / Uppsala tr, grovt rattfylleri m.m. B -7 57/0 Ja Uppsala tr, Övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot tjänsteman m.m B /0 Ja Uppsala tr, olaga hot B -7 57/ Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, prövning av beslag B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, misshandel m m (ersättning till offentlig försvarare) B / Uppsala tr, rattfylleri m.m. B / Uppsala tr, narkotikabrott m.m /. Ingela Wallin Jansson Mitt./. Sekretess./. Frida Sohlberg Åklagarkammaren i Västerås./. Firas Alsadi./. Tommie Barthelsson Hägglund./. Johan Alexandersson./. Semavi Dilmar Haydar Alward./. Polismyndigheten Region Mitt./. Elias Sadaka Åklagarmyndigheten i Uppsala./. Daniel Härner./. Niklas Björklund./. Puya Maleki B /0 Ja Uppsala tr, våldtäkt B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, falsk tillvitelse B / Uppsala tr, narkotikabrott m.m. B /0 Ja Uppsala tr, misshandel m.m. B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B /99 Ja Uppsala tr, hot mot tjänsteman mm B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada B / Uppsala tr, olaga hot mm B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott /. Yassir Moaide./. Samuel Söderström./. Amin Mohammadi./. Olivia Sowers Mitt./. Sekretess./. Fredrik Kollberg./. Shokhrukh Miramonov./. Salman Morad./. Christina Sundkvist./. Alexander Olander./. Joel Monserrat./. Henrik Borg B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott mm B /99 Ja Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, ofredande B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, grov misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, barnpornografibrott B / Uppsala tr, grovt rattfylleri /. Henrik Virolainen./. Gustav Östgren./. Niklas Alm Mitt./. Jukka Lindell./. Emelie Shepherd./. Sekretess./. Jonas Nilsson./. Åsa Skaarup./. Alexander Gomez./.Housam Alkojak./. Carl Rittenstern./. Göran Falk Målsamband B /0 Ja Uppsala tr, olaga förföljelse m.m B / Uppsala tr, vapenbrott mm B / Uppsala tr, grov olovlig körning B /0 Ja Uppsala tr, misshandel m.m. B 76-6 B / Uppsala tr, urkundsförfalskning B / Uppsala tr, narkotikabrott B /99 Ja Uppsala tr, undanröjande av ungdomstjänst B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, vårdslöshet i trafik B / Uppsala tr, vårdslöshet i trafik B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, övergrepp i rättssak m.m /. Nasser Mohsenzadeh Jafari./. Mulham Hamad./. Jorma Puttonen./. Christian Holmlander./. Stefan Hedin./. Ludvig Johansson./. Olle Hagelin./. Carl Öhman./. Nathan Anning./. Margareta Wetzenstein Mitt./. Sekretess./. Tobias Krüger./. Ionel-Marian Ilies B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, undanröjande av ungdomstjänst B / Uppsala tr, narkotikabrott m.m. B / Uppsala tr, rattfylleri mm. B / Uppsala tr, hot mot tjänsteman mm B / Uppsala tr, misshandel B /0 Ja Uppsala tr, olaga hot m.m. B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grov fridskränkning B / Uppsala tr, narkotikabrott /. Rasmus Rådsäter./. Totte Helander./. Robert Kolar./. Tim Larsson Sjöberg./. Kevin Laine Hamrin./. Mats Nyberg Mitt./. Sekretess./. Jimmi Freij Mitt./. Isabelle Johansson./. Nasir Noor./. Ahmad Said Hafes Zorob Målsamband B / Uppsala tr, olaga hot B / Uppsala tr, sexuellt ofredande B /0 Ja Uppsala tr, människorov B / Uppsala tr, vårdslöshet i trafik B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, smuggling B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, sexuellt övergrepp mot barn B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, våld mot tjänsteman /. Ulf Jonsson./. Mamusha Roba Amuma./. Daniel Odervång./. Rasmus Karlén./. Henrik Wallin Mitt./. Omar Gaye./. Issa Mendy./. Per Åsberg Målsamband B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, olaga hot B / Uppsala tr, olaga frihetsberövande B / Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning B / Uppsala tr, olovlig körning B /0 Ja Uppsala tr, grovt olaga hot m.m. B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, rattfylleri mm Åklagarkammaren i Uppsala, Åklagarmyndigheten./. Hamed Faghiri, Parwiz Ahmadi./. Björn Kindblad./. Emilie Järvi Mitt./. Hampus Bätjer./. Viktoria Horvarth./. Daniel Söderblom./. Nasir Ahmad./. Glenn Carter./. Rauno Ylisirkka./. Alexander Canady Wenster./. Brian Bengtsson Akten hos Emma B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, olaga hot B / Uppsala tr, ofredande B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, narkotikabrott mm B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, undanröjande av påföljd B / Uppsala tr, misshandel /. Dennis Gustafsson Mitt./. Sekretess./. Robert Baltzar./. Basel Alali./. Baraa Kaezran./. Kevin Öhlin./. Mikael Thor./. Josefin Haraldsson Åklagarkammaren i Gävle./. Mathilda Angeria Tibblin./. Anders Eriksson Mängdbrottsfunktionen i Stockholm./. Tomas Thuuri Mitt B -7 57/ Uppsala tr, olaga tvång B -7 50/ Uppsala tr, narkotikabrott B -7 50/ Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grov vårdslöshet i trafik B -7 50/ Uppsala tr, internationell rättslig hjälp i brottmål B /99 Ja Uppsala tr, olovlig körning m.m B / Uppsala tr, misshandel m.m B / Uppsala tr, sexuellt ofredande B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, drograttfylleri m.m. B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott /. Johan Persson./. Göran Hagman./. Kennis Ugorji./. Max Franzén Internationella åklagarkammaren i Stockholm./. Sekretess Mitt./. Kim Käck Ofordu./. Pierre Thelén./. Louis-Nobi Georgel Marandet./. Michelle Kvarneå Mitt./. Sekretess./. Sari Bergman./. Emma Skärberg B / Uppsala tr, olovlig körning B -7 50/ Uppsala tr, rattfylleri m.m. B -7 50/ Uppsala tr, narkotikabrott B -7 50/ Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, olaga hot B / Uppsala tr, rattfylleri mm B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, ringa narkotikabrott m.m. B / Uppsala tr, våldtäkt B / Uppsala tr, narkotikabrott B /99 Ja Uppsala tr, hot mot tjänsteman /. Naim Alagha./. Ahmed Hilowle./. Ernesto Najdaki./. Nozar Alehverdy Åklagarkammaren i Uppsala./. Arsham Vajdi./. Petrus Bogelid./. Maisam Ibrahimi./. Martin Lövén./. Ann-Sofie Helin./. Ellinor Marcusson./. Sekretess Mitt./. Sekretess./. Felix Östholm B / Uppsala tr, sexuellt ofredande, misshandel /. Nurullah Cicek, Ratchanee Sanpiboon B / Uppsala tr, olaga intrång /. Elin Forssell, Martin Anstey, Christian Burns B -7 50/ Uppsala tr, rattfylleri mm. B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, utdömande av vite enligt 6 kap föräldrabalken B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål /. Dildar Caliskan./. Lennart Borén./. Lucas Järvinen Hök Mitt./. Sekretess./. Nizar Sadeghi Överförmyndarnämnden i Enköpings kommun./. Gunilla Larsson./. Kristofer Gustafsson./. Simon Ali Tabrizi./. Milad Niazi Målet handläggs av :5 B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, grov olovlig körning mm B /0 Ja Uppsala tr, sexuellt ofredande B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn B / Uppsala tr, våld mot tjänsteman m.m. B -7 50/ Uppsala tr, grov olovlig körning B -7 57/ Uppsala tr, misshandel B -7 57/ Uppsala tr, ofredande B / Uppsala tr, olaga hot B / Uppsala tr, undanröjande av ungdomsvård B / Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, misshandel /. Mikael Johansson./. Tomas Larsson Mitt Åklagarkammaren i Uppsala../. Anders Engman./. Hassan Khrais./. Sekretess./. Fredrik Kristensen./. Sekretess./. Alexander Larsson./. Sekretess./. Sekretess B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst B / Uppsala tr, vapenbrott m.m. B /99 Ja Uppsala tr, olovlig körning B -7 57/ Uppsala tr, sexuellt ofredande B / Uppsala tr, undanröjande av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan B -7 57/ Uppsala tr, misshandel mm B / Uppsala tr, brukande av falsk urkund B -7 57/ Uppsala tr, egenmäktighet med barn B -7 57/ Uppsala tr, sexuellt ofredande B / Uppsala tr, narkotikabrott B /99 Ja Uppsala tr, olovlig körning /. Robert Kvist./. Sara Ekroth./. Jonas Hellgren Bodin./. Yossry El Hija./. Eric Lindvall./. Jan Almgård./. Kenneth Wiklund./. Jalil Anwar Mohammed./. Matilda Nyamesah./. Andreas Karlsson./. Malin Hellström./. Emil Langneström B / Uppsala tr, undanröjande av ungdomsvård B /0 Ja Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, misshandel B /99 Ja 06-- Uppsala tr, brukande av falsk urkund, brott mot utlänningslagen, narkotikabrott B / Uppsala tr, utdömande av vite enligt 6 kap föräldrabalken B / Uppsala tr, grov olovlig körning mm B / Uppsala tr, rattfylleri m.m. B / Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, ringa narkotikabrott B / Uppsala tr, undanröjande av skyddstillsyn B / Uppsala tr, narkotikabrott m.m /. Joshua Biduga./. Martin Andersson./. Walid Azzam./. Giogi Grdzelishvili, Giorgi Ksovreli Överförmyndarnämnden i Enköpings kommun./. Fredrik Pettersson./. Akif Teke./. Mathias Tulgar./. Emad Sedra./. Samuel Lundin./. Robin Eriksson./. Jesper Holmström Honkonen./. Stefan Myrdal./. Pasi Virtanen B /99 Ja Uppsala tr, grovt vapenbrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, misshandel m.m B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, narkotikabrott B B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada B /0 Ja Uppsala tr, grov fridskränkning m.m. B /99 Ja Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, våldsamt motstånd m.m /. Farid Hamad Mitt./. Sekretess./. Teferi Gebrehiwot./. Yubao Liu./. Reda El Aaraj./. Sandra Thorén./. Jon Klöfver./. Vepkhia Arabuli./. Voitto Järvenkylä./. Fredrik Larsson./. Rickard Brink, Jonathan Brink Mitt./. Sekretess./. Mohammad Nikzad, Sarkhel Kawa och Lana Kawa B / Uppsala tr, brott mot vapenlagen B /99 Ja 06-- Uppsala tr, grov olovlig körning B /99 Ja 06-- Uppsala tr, prövning av beslag /. Daniel Hansson./. Elias Sjöquist Skalman Stefan Kjellberg./. Västerorts åklagarkammare i Stockholm B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, narkotikabrott mm B / Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, våldtäkt B /0 Ja Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning m.m. B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, misshandel /. Nina Wahlman Mitt./. Sekretess./. Daniel Karlsson./. Miroslav Rancic./. Kim Bohlin./. Denis Strok./. Sekretess./. Hangau Mehyeddin Izzeddin./. Isa Solmus./. Sekretess Målsamband B 70-6 B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, rattfylleri m.m. B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada B / Uppsala tr, våldsamt motstånd B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, rattfylleri mm. B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, rattfylleri mm. B / Uppsala tr, narkotikabrott mm /. Fadhel Al-Hassan./. Abdu Habib./. Alexander Lenéll Nordström./. Oskar Weidenhag Mitt./. Sekretess./. Mattias Nordén./. Marcus Lindblom./. Mohammed Al-Aeema./. Mats Helin Mitt./. Lars-Erik Olsson./. Sekretess./. Jan Longstride./. Carl Andersson B / Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning B / Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, sexuellt övergrepp mot barn B / Uppsala tr, misshandel B /99 Ja 06-- Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott mm. B / Uppsala tr, vårdslöshet i trafik m.m. B /0 Ja Uppsala tr, grov misshandel B / Uppsala tr, grov fridskränkning /. Abdullah Jafari./. Lars Pettersson./. Magnus Gloveus./. Sekretess./. Hampus Karlsson./. Anders Lundström./. Fredrik Thorsell./. Sten Svensson./. Ali Ayoub./. Pontus Norling OBS!!! När ev. häktningsframställan inkommer MÅSTE åklagaren ha stämt av med eller stämma av med den misstänkte om han fortsättningsvis vill ha Kristina Boethius eller Christer Söderberg som offentlig försvarare. B / Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning B /0 Ja Uppsala tr, försök till dråp B /99 Ja Uppsala tr, grovt vapenbrott mm. B / Uppsala tr, hot mot tjänsteman m.m. B / Uppsala tr, grov olovlig körning B / Uppsala tr, sexuellt ofredande B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, rattfylleri m.m. B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, förgripelse mot tjänsteman, olaga hot mm /. Hasan Mohamad./. Gassan Hamoui Irabi./. Rodrigo Cruz Ilabaca, Martin Malmqvist, Patricio Sund./. Richard Johansson./. Kim Pettersson Mitt./. Henrik Svensson./. Castillo Arauz Agustin./. Roger Nilsson./. Anna Wåhlmark./. Ali Aricioglu./. John Tuutti./. Alain Niyongabo Notariemål Nämnd behövs ej! Notariemål B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B /99 Ja Uppsala tr, olovlig körning, grovt brott B / Uppsala tr, undanröjande av skyddstillsyn B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott mm. B /99 Ja Uppsala tr, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål mm. B / Uppsala tr, hot mot tjänsteman mm B / Uppsala tr, brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor B / Uppsala tr, brott mot djurskyddslagen B / Uppsala tr, våld mot tjänsteman mm /. Muhammed Alsaadi./. Tobias Ljungberg./. Rebecca Staff./. Jimmy Almquist./. Dorinel Bortun./. Shyamraj Dharavath./. Cristoffer Hussein Dessezar./. Peter Toumeh./. Saowalak Gåsvik./. Mikael Bollström./. Rasmus Lindberg./. Yvonne Vallin./. Eric Barrett Notariemål Akten finns hos Sara Andersson B / Uppsala tr, rattfylleri mm. B / Uppsala tr, grov olovlig körning mm. B / Uppsala tr, nedskräpningsförseels e B /99 Ja Uppsala tr, undanröjande av ungdomsvård B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel m.m. B /99 Ja Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, olaga vapeninnehav B / Uppsala tr, olovlig körning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, narkotikabrott m.m. B /99 Ja Uppsala tr, rattfylleri /. Niklas Eriksson./. Alexandar Stefanovic./. Jesper Englund./. Hasan Shaker./. Alex Nordgren./. Viktor Olofsson Mitt./. Tobias Lindman Mitt./. Alexander Rye Ceesay./. Nickens Kobanghe./. Estuardo Alexander Cruz Antonio, Andrea Vergara Alvarado./. Marks Barcenko, Arber Mehmeti./. Kevin Rowbottom./. Dominic Holmqvist Boulonois Handläggs av behörig notarie B / Uppsala tr, ofredande mm B / Uppsala tr, narkotikasmuggling B / Uppsala tr, misshandel m.m. B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd B /0 Ja Uppsala tr, vållande till kroppsskada mm. B / Uppsala tr, misshandel m m B / Uppsala tr, olaga hot B /0 Ja Uppsala tr, grov kvinnofridskränkning B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada B / Uppsala tr, narkotikabrott mm /. Jakob Steinvall Särskilda åklagarkammaren./. Sekretess./. Eric Kivistö Åklagarkammaren i Uppsala, Åklagarmyndigheten./. Linus Broberg Mård. /. Johan Eklöf./. Johan Lundell./. Daniel Clewebrink Mitt Åklagarkammaren i Örebro./. Lars Peter Hagman B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn B / Uppsala tr, Missbruk av urkund B / Uppsala tr, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål mm B / Uppsala tr, rattfylleri B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, grovt rattfylleri B / Uppsala tr, olaga hot m.m. B / Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja 06-- Uppsala tr, grov fridskränkning m.m. B / Uppsala tr, ofredande /. Håkan Witt./. Calvin Nishimwe./. Albert Ali./. Gun Johansson./. Andreas Anderstedt./. Hans Byvander./. Leevi Suihko./. Christian Berg./. Johanna Pettersson./. Jesper Kampman./. Hamid El Tayeb./.Sofia Lemhagen B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, narkotikabrott mm B / Uppsala tr, olaga förföljelse B / Uppsala tr, narkotikabrott B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, osant intygande B /0 Ja Uppsala tr, sexuellt ofredande B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B 66-6 B / Uppsala tr, grov vårdslöshet i trafik B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik B / Uppsala tr, ringa narkotikabrott B 66-6 B /99 Ja Uppsala tr, dataintrång /. Dara Ali./. William Johnson./. Abdulkadir Siad Dalal./. Andreas Nordström Mitt./. Engjelina Kadrija./. Eva Lundmark Mitt Åklagarkammaren i Uppsala, Åklagarmyndigheten./. Satit Kammuang./. Tobias Hellgren./. Peter Lindholm./. Honar Azarpira./. Zackarias Andersson Målsamband Målsamband B / Uppsala tr, brott mot lagen om förbud mot vissa radar-07-0-och laserinstrument./. Rolf Jacobsen B / Uppsala tr, sexuellt ofredande B / Uppsala tr, olovlig körning mm B / Uppsala tr, rattfylleri, olovlig körning m.m. B / Uppsala tr, vårdslöshet i trafik B /0 Ja Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, olovlig körning mm B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, våldtäkt B / Uppsala tr, våldtäkt mot barn m.m. B / Uppsala tr, vållande till kroppsskada m.m. B / Uppsala tr, misshandel Särskilda åklagarkammaren./. Rasoul Mohammed Talib Åklagarmyndigheten i Uppsala./. Belal Azzam./. Mauritz Göthberg Sandå Mitt./. Sekretess./. Anthon Lindblad./. Sekretess./. Jutyar Tavgan B /99 Ja 06-- Uppsala tr, rattfylleri B /99 Ja 06-- Uppsala tr, Grovt narkotikabrott B / Uppsala tr, förberedelse till terroristbrott B / Uppsala tr, olaga hot m.m. B / Uppsala tr, misshandel B /0 Ja 06-- Uppsala tr, våldtäkt mot barn m m B /0 Ja 06-- Uppsala tr, försök till grov misshandel m.m. B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, narkotikabrott mm. B / Uppsala tr, misshandel B / Uppsala tr, drograttfylleri mm B /99 Ja 06-- Uppsala tr, narkotikabrott B / Uppsala tr, våld mot tjänsteman /. Aleksandar Ivanov./. Kristian Lidbom, Markus Maliniemi Riksenheten för säkerhetsmål./. Daniel Åhman./. Sekretess Särskilda åklagarkammaren./. Laszlo Szaniszlo./. Mohammed Al-Saleem./. Josef Bergström Abdel- Raouf./. Askim Kamilogullari./. Oumar Sall Mitt./. Sekretess./. Hani Desher./. Mirella Peric Enligt åklagare Delin är de övrig
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x