Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EvoTorque2 Elektrikli Tork Anahtarı Kullanma Kılavuzu

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 216 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI EvoTorque 2 Kare Sürücü Tutma-Taşıma Kolu Soğutucu Fan Destek Ayağı Uyarı Işıkları Tetik Bluetooth Adaptörü Tork Ayar Ekranı Açma / Kapama Düğmesi Güç Kablosu Hedef Seçim İkonları
Transcript
ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI EvoTorque 2 Kare Sürücü Tutma-Taşıma Kolu Soğutucu Fan Destek Ayağı Uyarı Işıkları Tetik Bluetooth Adaptörü Tork Ayar Ekranı Açma / Kapama Düğmesi Güç Kablosu Hedef Seçim İkonları Çıkış Butonu Kayıt Butonu Backlit LCD Tork Ayar Ekranı Hedef Numarası Hedef Tork ve Açı Göstergesi USB Portu Birim Göstergesi N.m, lbf.ft, ft.lb, kgf.m Kayıt Sayacı Sıkma/Sökme ve Giriş Butonu Çalışma Yönü, Test Modu, Kayıt Modu, BlueTooth ve USB ikonları Hedef Seçimi ve Aşağı/Yukarı Butonu 18 EvoTorque 2 ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI AÇILIŞ Switch konumunu 0 dan I konumuna getirip cihazı açınız. Norbar logosu 2 saniye süre ile belirir. Cihaz kapasitesi, voltajı, saat ve tarih bilgisi 2 saniye süre ile belirir. Logo ve kapasite ekranı süresince cihazın fanı otomatik olarak çalışır. Cihaz fan kontrolünü otomatik olarak yapar ve fanı durdurur. Kapasite ekranı kaybolduktan sonra Hedef değerin olduğu tork ekranı açılır. Son kullanılan tork değeri ve çalışma yönü otomatik olarak ekrana gelir. Çalışma Yönü Seçimi Ortada bulunan yön butonu ile cihazın çalışma yönü seçilir. Sağ taraf sıkma, sol taraf sökme yönünü ifade eder. Bu buton cihaz operasyon halindeyken devredışı kalır. Cihaz artık kullanıma hazır, tetiğe basarak gereken tork değeri uygulanabilir. 19 ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI EvoTorque 2 HEDEF TORKUN AYARLANMASI (TARGET) EvoTorque2 elektrikli tork anahtarları TARGET (HEDEF) özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik sayesinde projenizdeki farklı tork değerlerini cihaza tanımlayabilirsiniz. Kullanım esnasında tork değer seçimi kolayca yapılır. Tek tek değer ayarlama zahmeti ortadan kalkar. Çıkış butonuna basıp menü ekraranına geçiş yapılır. Mavi TARGET ikonu seçilip giriş butonuna basarak HEDEF değerleri görebilirisiniz. ya da butonları ile istenen HEDEF (TARGET) numarası seçilir. Ayar ya da değişiklik için giriş butonuna basılır. Seçilen hedef TORK değerini düşürmek için butonuna artırmak için ise butonuna basarak seçim yapabilirsiniz. İstenen değere ulaştığınızda giriş butonuna basarak işlemi tamamlayınız. Bu işlemin ardından Açı seçim ekranına yönlendilirsiniz. Seçilen hedef AÇI değerini düşürmek için butonuna artırmak için ise butonuna basarak seçim yapabilirsiniz. İstenen değere ulaştığınızda giriş butonuna basarak işlemi tamamlayınız. Bu işlemin ardından Test-Kontrol Modu seçim ekranına yönlendilirsiniz. Audit Mode, Sıkılmış civataları test etmek amacıyla Norbar tarafından geliştirilmiştir. Audit Mode yalnızca, Açı 0 o ayarlandıysa aktif edilebilir. ya da butonları ile Audit Mode (Test-Kontrol Modu) aktif ya da pasif duruma getirilir. Seçimin ardından giriş butonu ile işlem tamamlanır. 20 EvoTorque 2 ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI DESTEK AYAĞI KULLANIMI Norbar elektrikli tork anahtarlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de destek ayağının doğru yerleştirilmesidir. Destek ayağının yanlış noktalardan dayama yapılması durumunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmemektedir. Destek ayağı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi kullanılmalıdır. Ayrıca tork anahtarı ile kullanılan lokmanın (soket) destek ayağı ayağından daha kısa ya da uzun olmaması gerekir, bu durumda da makinede hasar oluşabilir. Yanlış kullanım Yanlış lokma kullanımı Doğru kullanım Doğru lokma kullanımı 21 ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI EvoTorque 2 Eğitim ve Teslim Tutanağı Teslim Alan Firma Ürün Adı Model No Seri No Teslim Tarihi Yüksek ve düşük voltaj için önlemler alınmalıdır. Elektronik kartta oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Lokmalar cihazın destek ayağına göre seçilmelidir. Kısa ya da uzun olmamalıdır. 1. Satın almış olduğunuz elektrikli tork anahtarının maksimum kuvveti.n.m dir. Cihazın maksimum güçte uzun süre çalıştırılması önerilmez volt ile çalışan tork anahtarını gerilim dalgalanmalarına karşı gerekli önlemleri almanız gerekir. Voltaj yükselmesi kadar, voltaj düşüklüğü de cihazın elektronik aksamına zarar vermektedir. Elektronik aksamlardaki hasarlar garanti kapsamı dışındadır. 3. Tork anahtarınızın lokma bağlantı kare soketi 1 / 1½ dir. Adaptör ile kullanılması tavsiye edilmez. 4. Sökme işlemlerinde, cihaz maksimum günücünde kullanılmalıdır. Sökme işleminin çok fazla kullanılması önerilmez. 5. Sağlıklı ve güvenli torklama işlemleri için destek ayağı bir sonraki somuna veya sağlam bir zemine noktasal değil de yüzeysel olarak geniş tabanlı olarak dayanmalıdır. 6. Cihaz ile kullanılacak olan ağır lokmalar, cihazın destek ayağı ile aynı hizada olacak uzunlukta olmalıdır. Aksi durumlarda cihaz kasıntıda çalışacak, şanzıman ve kare sürücü zarar görecektir. 7. Makine torklama işlemi sırasında tam dik konumda olmalıdır. Aksi halde hem kullanıcı hem de makine için risk oluşabilir. 8. Cihazın uzun ömürlü olması için en geç 6 ayda bir genel bakım ve kontrolu için servise gönderilmesi önerilir. Genel bakım hizmeti aşınmış parçalar hariç ücretsizdir. Bu şekilde makinenin büyük hasarlara uğraması önlenmiş olur. 9. Makine, herhangi bir neden ile servis dışında açılması durumunda garanti kapsamı dışında kalır. Arıza durumunda servisimizle temas kurunuz. EĞİTİM VEREN EĞİTİM ALAN 22 EvoTorque 2 ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI Destek Ayağı - Detay Açıklama Elektrikli tork anahtarları, torklama işlemini gerçekleştirebilmek için karşıt kuvvete ihtiyaç duyar. Bu nedenle tork özellikli cihazlar destek ayağı olmadan kullanılamaz. Destek ayağı karşıt kuvveti oluşturan önemli bir parçadır. Tüm yük, destek ayağına biner ve cihazın geri kalan parçalarının yükten bağımsız çalışmasını sağlar. Destek ayakları tasarlanırken, kuvvetin en doğru şekilde dağıtılması esas alınır. Destek ayağına binen yük, en uç noktada minimumdur. Kare sokete yaklaştıkça destek ayağının karşıladığı yük matematiksel olarak artar. Destek ayağına binen yük şu şekilde hesaplanır; Reaction Force = Torque Karşıt Kuvvet = Distance (m) Tork Mesafe (m) Örnek Uygulama 1 ; N.m tork uygularken destek ayağına binen nominal yük. (Mesafe, kare sürücü ve destek ayağı dayama noktası ortalanarak alınmıştır.) Rf= Nm / 20 cm == Rf= Nm / 0.2m == Rf = / 0.2 = Nw = 1000 kg Rf= 1 Ton RF = 2000 Nm 0.2 m = Nw = 1 TON 20 cm Örnek Uygulama 2 ; 2000 N.m tork uygularken desteğin kare sürücüye yakın (8cm) yerden alınması durumu; Rf= Nm / 8 cm == Rf= Nm / 0.08m == Rf = / 0.08 = Nw = 2500 kg Rf= 2.5 Ton RF = 2000 Nm 0.08 m = Nw = 2.5 TON 8 cm Destek ayağının yanlış dayandığı tespit edilen ürünler garanti dışı kalır. Yeşil bölgeden dayama yapılamayan durumlarda firmamız ile irtibata geçiniz. Yukarıda belirtilen koşulları okudum, anladım, kabul ediyorum. TARİH : AD-SOYAD : İMZA : 23
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x