Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EDILON Dex -EA 2K. Produktinformatieblad

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 26 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Produktinformatieblad EDILON Dex -EA 2K 1 OMSCHRIJVING 0679 edilon)(sedra bv CPD-0372 ETA 08/0364 ETAG Optie 7 M8 M24 EDILON Dex-EA 2K is een CE gecertificeerd, professionele ankerlijm voor
Transcript
Produktinformatieblad EDILON Dex -EA 2K 1 OMSCHRIJVING 0679 edilon)(sedra bv CPD-0372 ETA 08/0364 ETAG Optie 7 M8 M24 EDILON Dex-EA 2K is een CE gecertificeerd, professionele ankerlijm voor het spanningsvrij verlijmen van constructieve ankers in beton, waarvoor de product goedkeuringsrichtlijn ETAG No.001, part 5 Bonded anchors van kracht is. De EDILON Dex-EA 2K is toegelaten op basis van hamerslag geboorde gaten en is geschikt voor het verlijmen van standaard metrische draadeinden in droge en natte boorgaten. EDILON Dex-EA 2K is een twee componenten styreenvrije ankerlijm, verpakt in een speciale enkelvoudige kokerverpakking van 400 ml en kan worden verwerkt met hand of pneumatische kokerpistolen voor 1K kokers. 2 TOEPASSING EDILON Dex-EA 2K kent als breed toepasbaar ankerlijm systeem veel toepassingen in de bouw en industrie ten behoeve van het structureel en constructief verlijmen van draadeinden, speciale ankerbouten, wapeningsstaven, boutkoppen en ankerbussen in beton. EDILON Dex-EA 2K is geschikt voor het structureel verlijmen van veel verschillende soorten materialen zoals; beton, prefab bouwelementen, harde natuur steen, enz., waarbij op ondergronden van beton een goede aanhechtsterkte wordt gerealiseerd. EDILON Dex-EA 2K is speciaal geschikt voor toepassingen onder omstandigheden die in de bouw voorkomen en waarbij het verwerkingsgemak wordt gekoppeld aan een hoge plaatsingsbetrouwbaarheid en een goede duurzaamheid. 3 KENMERKEN & VOORDELEN Kenmerken ETA goedkeuring Product conformiteitsverklaring AoC-level 1 volgens CSTB EC conformiteits certificaat 0679-CPD-0372 Goede plaatsingsbetrouwbaarheid Spanningsvrij verankeren van betonconstructies Prima hechting in droge en natte boorgaten Geen speciale ankers nodig Standaard metrische draadeinden met 3.1 certificaat zijn toepasbaar Geschikt voor horizontale en verticale boorgaten Ruime boorgat maattoleranties mogelijk Geschikt voor doorsteek en voorsteek montage Ook wapeningsstaven en afwijkende ankertypen kunnen eenvoudig worden verlijmd Voordelen + Voor hamerslag geboorde gaten een goedgekeurd ETAG ankerproduct + Productprestaties en productkwaliteit zijn geborgd + Partiële plaatsingsveiligheidsfactor γ 2 = 1,2 + Duurzame productprestaties + Geschikt voor zware belastbaarheid + Breed inzetbaar + Biedt een hoge mate van flexibiliteit + Ruime beschikbaarheid van verschillende kwaliteiten draadeinden + Universeel toepasbaar + Bespaart kosten Snel uithardend lijmsysteem + Bouwdelen kunnen vrijwel direct worden geplaatst + Bespaart kosten Uitstekende mechanische eigenschappen Goede resistentie tegen olie en de meeste chemicaliën Temperatuurstabiliteit tot +80 C Zeer geringe volumetrische krimp Geringe geur Bevat hoogwaardige vulstoffen Twee componenten kokerverpakking Hoogwaardige statische mengtuit Gebruiksvriendelijke, schone, veilige en snelle verwerkingsmethode Vrijwel geen materiaalverlies + Garandeert een optimale duurzaamheid + Goede vermoeiingsweerstand eigenschappen + Goede temperatuurbestendigheid + Verankering in grote gatdiameters en diepe boorgaten ook mogelijk + Bevat geen schadelijke styreenachtige stoffen + Goede verwerkbaarheid + Lange houdbaarheid + Direct verwerkbaar + Altijd een perfecte menging + Verhoogt de productiviteit + Aangebroken kokers ook na langere tijd herbruikbaar met een nieuwe statische mengtuit + Zeer economisch, lage kosten per boorgat edilon)(sedra bv Nijverheidsweg 23 P.O. Box 1000 T +31 / (0)23 / NL-2031 CN Haarlem NL-2003 RZ Haarlem F +31 / (0)23 / EDILON Dex-EA 2K Pagina: 1 van 6 4 AANDACHTSPUNTEN Aandachtspunt Toelichting De opslagtemperatuur dient te liggen tussen de + 10 C en + 20 C. Niet geschikt voor verlijmen van ankers in met diamant geboorde boorgaten. Verankeringstoepassingen die buiten de ETAG richtlijn vallen, dienen per toepassing te worden beoordeeld door een deskundig constructeur. De verwerkingstijd bij temperaturen boven + 20 C is slechts 1 minuut. Ankers dienen dan direct na aanbrengen van de ankerlijm te worden geplaatst. Opslagtemperaturen boven + 20 C verkorten de houdbaarheidsduur van maximaal 12 maanden. ETA productgoedkeuring is uitsluitend voor hamerslag geboorde boorgaten. Voor constructieve verankeringen in beton mogen uitsluitend ETA goedkeurde producten gebruikt te worden. De EDILON Dex-EA 2K is een snel uithardend product dat een snelle plaatsing van bouwdelen mogelijk maakt. 5 SAMENSTELLING EDILON Dex-EA 2K is een oplosmiddelvrij twee componenten lijmsysteem op basis van speciaal samengestelde geformuleerde epoxy acrylaat harsen en daarop afgestemde hoogwaardige minerale vulstoffen. Raadpleeg voor meer informatie het EDILON Dex-EA 2K Veiligheidsinformatieblad. 6 PRODUCTTOELATING 0679 edilon)(sedra bv CPD-0372 ETA 08/0364 ETAG Optie 7 M8 M24 EDILON Dex-EA 2K European Technical Approval ETA-08/0364. Europese productgoedkeuring met EC conformiteits certificaat 0679-CPD-0372 op basis van de ETAG richtlijn No.001, part 5 Bonded anchors volgens optie 7. Goedkeuringstesten zijn uitgevoerd op hamerslag geboorde gaten in niet gescheurd beton met minimale sterkteklasse C20/25 en maximale sterkteklasse C50/60. Geteste ankerdiameters M8, M10 M12, M16, M20 en M24 met inlijmdieptes tussen 8.d en 12.d. Gebruikscategorie 1 droog en nat beton. Temperatuur bereik: - 40 C tot + 80 C (maximum korte duur temperatuur + 80 C en maximum lange duur temperatuur + 50 C) Alle ankerdiameters (M8 tot en met M24) mogen boven het hoofd worden geplaatst. 7 VERPAKKING EDILON Dex-EA 2K wordt geleverd in een 400 ml twee componenten enkele kokerverpakking (coaxiaal), waarbij de mengverhoudingen op elkaar zijn afgestemd. EDILON Dex-EA 2K wordt in de 400 ml enkele kokerverpakking geleverd in een omverpakking van 12 units inclusief 12 statische mengers met verlengtuit. 8 OPSLAG & HOUDBAARHEID EDILON Dex-EA 2K dient in het magazijn en op de plaats van uitvoering droog, goed afgesloten en op een tegen de zon beschutte plaats te worden opgeslagen. De opslagtemperatuur dient te liggen tussen de + 10 C en + 20 C. In de originele goed afgesloten verpakking en onder de bovenstaand omschreven omstandigheden heeft EDILON Dex-EA 2K een houdbaarheid van maximaal 12 maanden. EDILON Dex-EA 2K Pagina: 2 van 6 9 CHEMISCHE & FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Eigenschap Norm Waarde Eenheid Opmerkingen l Dichtheid uitgehard product DIN ± 0.05 g/cm³ Kleur gemengd product Kleur component 1 Kleur component 2 Licht grijs Zand kleurig Zwart Viscositeit component 1 bij + 22 C EN ISO Pa.s Viscositeit component 2 bij + 22 C EN ISO Pa.s Viscositeit gemengd product bij + 26 C EN ISO Pa.s Gemeten na 2 minuten Mengverhouding in gewicht component 1 : component : 9.2 Mengverhouding in volume Component 1 : component : 10 Reactiviteit bij + 23 C ISO minuten Testresultaten zijn bepaald met uitgehard product na 7 dagen bij een temperatuur van + 20 C, tenzij anders aangegeven. De toegepaste proefstukken en testmethoden kunnen gewijzigd worden zonder verdere mededelingen. Specifieke elektrische doorslagweerstand Nat is gemeten na 48 uur in 0.1% NaCl oplossing en 2 uur drogen. 10 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Eigenschap Norm Waarde Eenheid Opmerkingen l Treksterkte na 24 uur EN ISO 527 11.0 MPa l Treksterkte na 7 dagen 12.0 MPa l Elasticiteit modulus EN ISO MPa Buigsterkte EN ISO 178 25.0 MPa l Druksterkte na 24 uur EN ISO 604 65 MPa l Druksterkte na 7 dagen EN ISO 604 90 MPa Hechteigenschappen op beton (C35/45) EN ISO 4624 3 MPa Cohesiebreuk beton l Hechteigenschappen op staal (S235 Sa 2.5) EN ISO 4624 10 MPa Testresultaten zijn bepaald met uitgehard product na 7 dagen bij een temperatuur van + 20 C, tenzij anders aangegeven. De toegepaste proefstukken en testmethoden kunnen gewijzigd worden zonder verdere mededelingen. EDILON Dex-EA 2K Pagina: 3 van 6 11 ETA PLAATSINGS- GEGEVENS De onderstaande plaatsingsgegevens van de EDILON Dex-EA 2K zijn ontleend aan ETA goedkeuringsdocument ETA-08/0364 en gelden voor: Hamerslag geboorde gaten Ongescheurd beton met minimale betonkwaliteit C20/25 en C50/60 maximum Gebruikscategorie 1 (droog en nat beton) Standaard metrische draadeinden van koolstof staal met staalkwaliteit 5.8 t/m 10.9 en roestvast staal soorten Geen reductie door invloeden van rand- en/of of hart-op-hart afstanden in rekening gebracht Partiële veiligheidsfactoren voor plaatsingsgevoeligheid γ 2 = 1,2 en γ 3 = 1,2 ETA-08/0364 standaard minimum maximum N 0 Rk,c N Rec M M M M M M N 0 Rk,c d 0 = boorgatdiameter = effectieve plaatsingsdiepte (standaard, minimum, maximum) N 0 Rk,c = karakteristieke sterkte C20/25 beton N Rec = aanbevolen rekenwaarde trekkracht met γ Mrec,c = γ 1. γ 2. γ 3 =1,5.1,2.1,2 = 2,16 N Rec N 0 Rk,c N Rec Verhogingsfactor voor niet-gescheurd beton Betonsterkte klasse C30/37 C40/50 C50/60 Ψ c Voor het berekenen van de eigenschappen van ankergroepen en ankers onder invloed van rand- en/of of hart-op-hart afstanden wordt verwezen naar de CUR 25 aanbeveling tweede herziene versie. In de CUR 25 aanbeveling is de anker berekeningsmethodiek overgenomen, die door de European Organisation of Technical Approvals is vastgelegd in de European Technical Appproval Guideline No. 001 voor Ankers in beton. Conform de richtlijnen in de ETAG No. 001 wordt door edilon)(sedra voor de anker plaatsingsdiepte een bereik van 8 12 x anker diameter gehanteerd. In het geval van plaatsingsgegevens die afwijken van de ETA dient men deskundig advies in te winnen. 12 TOEPASSINGS- GEGEVENS en GEBRUIKSADVIES Bij toepassing van EDILON Dex-EA 2K dienen betonnen ondergronden voldoende sterkte bereikt te hebben ten behoeve van de constructieve toepassing. Ten aanzien van betonnen ondergronden, zijn de volgende specificaties van (nieuw) gestorte betonvlakken in constructieve toepassingen vereist: Minimaal C20/25 kwaliteit volgens EN 206 Tenminste 7 dagen oud Aanhechtsterkte betonoppervlak 1.5 MPa volgens EN1542 Boorgaten dienen conform (bestek-) tekening te worden geboord. Reiniging van alle boorgaten door achtereenvolgens: 2x uitblazen, 2x borstelen, 2x uitblazen, 2x borstelen en 2x uitblazen. Borstelen met een kunststof borstel en uitblazen met een handpomp of met olievrije perslucht dmv. een perslucht pistool met een uitblaasopening van minimaal 3 mm diameter. EDILON Dex-EA 2K Pagina: 4 van 6 De verwerkingstijd en de minimale uithardingduur van EDILON Dex-EA 2K zijn afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperatuur en het gemengde volume. De tabel geeft een indicatie van de verwerkingstijd van het product bij verschillende omgevingstemperaturen. De minimale uithardingduur van EDILON Dex-EA 2K is gerelateerd aan de ondergrondtemperatuur. Omgevings- / ondergrondtemperatuur [ C] Verwerkingstijd [min] Uithardingstijd [min] -5 0 *) 24 h 0 5 *) *) minimum kokertemperatuur + 5 C Raadpleeg voor uitgebreide verwerkingsinstructies het EDILON Dex-EA 2K Gebruikersinstructieblad. 13 ETA INSTALLATIE GEGEVENS De onderstaande installatiegegevens van de EDILON Dex-EA 2K zijn ontleend aan ETA goedkeuringsdocument ETA-08/0364. ETA-08/0364 standaard minimum maximum d 0 d fix T inst (Nm) s min c min h min s min c min h min s min c min h min M M M M M M d 0 = boorgat diameter d fix = gatdiameter in bevestigingsplaat T inst = Aandraaimoment voor draadeinden klasse s min = minimale anker hart-op-hart afstand c min = minimale anker randafstand h min = minimale beton bouwdeeldikte 14 VERBRUIKS- GEGEVENS Met één 400 ml 2 componenten kokerverpakking EDILON Dex-EA 2K ankerlijm kunnen maximaal de onderstaande aantallen ankers worden verlijmd volgens de algemene plaatsingscondities. Metrisch draadeind standaard minimum maximum d 0 n std n min n max M M M M M M d 0 = boorgat diameter = effectieve plaatsingsdiepte (standaard, minimum, maximum) n = aantal ankers per 400 ml kokerverpakking (boorgat wordt niet volledig gevuld) N.B.: Berekening verbruiksgegevens zonder verliezen en zonder anker / boorgat toleranties EDILON Dex-EA 2K Pagina: 5 van 6 15 VEILIGHEIDS- MAATREGELEN Bij het verwerken van EDILON Dex-EA 2K dienen de volgende beschermende maatregelen in acht te worden genomen: het dragen van beschermende kleding, handschoenen en het dragen van een veiligheidsbril. Zorg bij de verwerking van EDILON Dex-EA 2K voor voldoende ventilatie. Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie betreffende de verwerking van EDILON Dex-EA 2K het verpakkingsetiket en het EDILON Dex-EA 2K Veiligheids informatieblad. EDILON Dex-EA 2K dient opgeslagen te worden in de originele verpakking. 16 REINIGING Gereedschappen dienen direct na gebruik schoon gemaakt te worden met EDILON Tool Cleaner. Raadpleeg voor gebruik het EDILON Tool Cleaner Veiligheidsinformatieblad. 17 VERWIJDERINGS- AANBEVELINGEN De volgende afvalproducten kunnen ontstaan bij verwerken van EDILON Dex-EA 2K: Omschrijving Soort afval Afvalcode Uitgehard product Geen gevaarlijk afval - Verpakking met uitgehard product Geen gevaarlijk afval - Verpakking met component 1 of component 2 Gevaarlijk afval Verpakking met niet uitgehard product Gevaarlijk afval De afvalproducten dienen met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties in een daarvoor geschikte installatie te worden verbrand of dienen afgevoerd te worden volgens de voorschriften van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL). 18 PRODUCTADVIES Voorafgaand aan de keuze voor EDILON Dex-EA 2K wordt geadviseerd om contact op te nemen met edilon)(sedra om verder advies te krijgen bij uw toepassing. Tevens kunt u gebruik maken van onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en toepassen van edilon)(sedra producten. De technische informatie weergegeven in dit is gebaseerd op vele jaren ervaring en is juist naar onze beschikbare kennis. Technische informatie van algemene aard daarentegen is niet bedoeld voor specificatie doeleinden. De edilon)(sedra adviezen met betrekking tot technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan de gebruiker niet van de verplichting de door edilon)(sedra bv geleverde producten op hun geschiktheid voor de benodigde procédés en doeleinden te controleren en de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen. Toepassing, gebruik en verwerking van de edilon)(sedra producten vindt plaats buiten de controle mogelijkheden van edilon)(sedra bv. Zij vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vanzelfsprekend staat edilon)(sedra bv garant voor de goede kwaliteit van haar producten. Hierbij wordt ook verwezen naar de edilon)(sedra bv verkoopvoorwaarden. Het kan soms zinvol zijn om een proefapplicatie uit te voeren of een speciale variant te ontwikkelen voor een bepaalde toepassing. Neem voor verdere informatie over de specificaties en toepassingen contact op met edilon)(sedra bv. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen. Toegepaste monsters en testmethodes kunnen gewijzigd worden zonder verdere mededelingen. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd en/of gepubliceerd door druk, fotokopie, microfilm of elke andere mogelijkheid zonder schriftelijke toestemming van edilon)(sedra bv. EDILON Dex is een geregistreerd handelsmerk. = WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE UITGAVE, CONTROLEER TE ALLEN TIJDE OF U IN HET BEZIT BENT VAN DE LAATSTE REVISIE / /0109 rev 01 Datum uitgifte: edilon)(sedra bv Nijverheidsweg 23 NL-2031 CN Haarlem P.O. Box 1000 NL-2003 RZ Haarlem T +31 / (0)23 / F +31 / (0)23 / EDILON Dex-EA 2K Pagina: 6 van 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x