Please download to get full document.

View again

of 340
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 161 | Pages: 340

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics. EconAnadolu 2017 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi Mayıs, 2017, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,
Transcript
EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics. EconAnadolu 2017 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi Mayıs, 2017, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics, 26470, Eskişehir, Turkey. 1 CIP-Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Anadolu International Conference in Economics (5. : 2017 : Eskişehir) Econ Anadolu 2017: programme & abstracts 1. Ekonomi Kongreler 2. Ekonomik kalkınma Kongreler 3. Ekonomi politika Kongreler 4. Uluslararası Ekonomik lişkiler Kongreler I. Anadolu Üniversitesi II. E. a. III. Dizi : Anadolu Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayınları ; no. 225 HD73.A b ISBN General Information Genel Bilgi Anadolu University, Department of Economics, 26470, Eskişehir, Turkey. 3 ORGANIZATION COMMITTEE ORGANİZASYON KURULU İlyas ŞIKLAR (Anadolu University) Yılmaz KILIÇASLAN (Anadolu University) Hasan İSLATİNCE (Anadolu University) Ayla YAZICI (Anadolu University) CONFERENCE SECRETERIAT KONFERANS SEKRETERLİĞİ Uğur AYTUN (Anadolu University) Ayşen GELDİŞEN (Anadolu University) Veysel KARAGÖL (Anadolu University) LOCAL ARRANGEMENTS YEREL DÜZENLEMELER M. Tuğba AKTAŞ (Anadolu University) Bengül GÜLÜMSER KAYTANCI (Anadolu University) Yasin ARSLANTAŞ (Anadolu University) Bilgin BARİ (Anadolu University) Fatma CAN (Anadolu University) Nazım ÇATALBAŞ (Anadolu University) Zeynep ERDİNÇ (Anadolu University) Merve KOCAMAN (Anadolu University) S. Fatih KOSTAKOĞLU (Anadolu University) Ceyda ÖZSOY (Anadolu University) Fatma KOYUNCU (Anadolu University) Ayşegül AKÇA (Anadolu University) Selim YILDIRIM (Anadolu University) Zekeriya YILDIRIM (Anadolu University) PRESS&COMMUNICATION BASIN VE İLETİŞİM Burhan DOĞAN (Anadolu University) Betül Y. DURAL (Anadolu University) Meltem ERDOĞAN (Anadolu University) B. Kağan ÖZDEMİR (Anadolu University) 4 EconAnadolu Anadolu University FEAS, Department of Economics Eskişehir, Turkey EconAnadolu Phone: ext: Fax: EconAnadolu Anadolu Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü Eskişehir, Türkiye 5 INVITED SPEAKERS DAVETLİ KONUŞMACILAR Ali T. Akarca, University of Illinois at Chicago, USA Yılmaz Akyüz, the South Center, Switzerland Alpay Filiztekin, Özyeğin University, TR Nazım K. Ekinci, Harran University, TR Işıl Erol, Özyeğin University, TR A. Hakan Kara, CBRT, TR Serdar Sayan, TOBB ETU, TR Aysıt Tansel, METU, TR A. Cevat Taşıran, METU-NCC, TRNC and Middlesex University, UK Radoje Žugić (the Central bank of Montenegro, Montenegro) 6 SCIENTIFIC COMMITTEE BİLİM KURULU AÇIKALIN Sezgin Anadolu Universty AÇMA Bülent Anadolu Universty ADAÇAY Funda Rana - Anadolu University AFŞAR Muharrem, Anadolu University AKARCA Ali T. University of Illinois at Chicago, USA BANERJI Sanjay, University of Notthingam, UK BERBEROĞLU Necat - Anadolu University BİÇERLİ Kemal - Anadolu University BİLGE Ali - İktisat, İşletme ve Finans BOUT Max Xavier University, USA ÇAKMAK Erol TED University DAĞDEMİR Elif- Anadolu University DUDU Hasan - EU, JRC-IPTS, Spain EMEK Uğur - Baskent University, TR ERCAN Hakan - METU ERDİL Erkan - METU GEREK Sevgi - Anadolu University GÜZEL Alper On Dokuz Mayıs University GÜNALP Burak Hacettepe University GÜNSOY Bülent - Anadolu University GÜNSOY Güler - AnadoluUniversitesi İSMİHAN Mustafa - Atılım University İZMEN ÜMIT (Namık Kemal University, TR) JENKINS Celia - Westminster University, UK KAYA Ayten Ayşen - Ege University KUMRAL Neşe - Ege University KUTLU Erol - Anadolu University MAGGIONI Daniela - University of Catania, Italy MIZRAK Y. Nihal - Anadolu University MORADY Fahrang - Westminster University, UK MUSAVİ Azra Aligarh Muslim University, India ÖCAL Nadir - METU ÖNDER Özlem Ege University ÖZER Mustafa - Anadolu University ÖZMEN Ahmet Anadolu Universty ÖZMEN Erdal METU SAYAN Serdar - TOBB ETU SICKLES Robin, Rice University, USA ŞİRİNER İsmail - Batman University TAŞIRAN A. Cevat- Middlesex University, UK TAYMAZ Erol - METU TONUS Özgür - Anadolu University TSEKOURAS Yannis - University of Macedonia, Greece ÜLKÜ Hülya - Worldbank, USA YALÇIN Cihan - Central Bank of Turkey YELDAN Erinç - Bilkent University 7 YETKİNER Hakan İzmir Ekonomi University YILDIRIM Jülide TED University YILDIRIM Kemal - Anadolu University ZAROTIADIS Grigorios - Aristotle University of Thessaloniki, Greece 8 PROGRAMME COMMITTEE PROGRAM KURULU AKBOSTANCI-ÖZKAZANÇ Elif, METU AKÇOMAK I. Semih METU AŞIK Serap Türüt - METU ATAY KAYIŞ Aliye Süleyman Demirel University ATEŞ Sanlı - Çukurova University BAHÇE Serdal - Ankara University COŞKUN Yener - Capital Markets Board BAŞÇI Sıdıka - Yıldırım Beyazit University DEMİRGİL Hakan Süleyman Demirel University DİŞBUDAK Cem - Muğla University ERDOĞAN Levent Anadolu University EROL Işıl - Özyeğin University ERTEKİN S. Meriç - Anadolu University ERTUĞRUL Hasan Murat Undersecretariat of Treasury ERUYGUR Ozan - Gazi University ESEN Ethem Anadolu University EŞKİNAT Rana - Anadolu University HALAÇ Umut Yaşar University K.ÇETİN Ahmet Karatekin University LENGER Aykut - Ege University LOPÇU Kenan - Çukurova University MEÇİK Oytun Eskişehir Osmangazi University ÖZATA Erkan Anadolu University ÖZÇELİK Emre METU Kıbrıs TAŞDEMİR Murat - Medeniyet University TİRYAKİ Ahmet - Anadolu University TİRYAKİOĞLU Murad Afyon Kocatepe University TOSUNOGLU Tuğberk - Anadolu University TÖNGÜR Ünal Akdeniz University TUNÇ Gül İpek METU USLU Nilgün Çağlarırmak AnadoluUniversty ÜÇDOĞRUK Yeşim DokuzEylül University VOYVODA Ebru- METU YAĞANOĞLU Nazmi - ÇOMU YILDIRAK Kasırga Ş. Hacettepe University 9 SPONSORS DESTEKLEYEN KURUMLAR The Organization Committee gratefully acknowledges financial support from the following institutions: Anadolu University Anadolu Üniversitesi Central Bank of the Republic of Turkkey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (not confirmed) Minstry of Culture and Turism T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Municipality İş Investment İş Yatırım The Organization Committee also gratefully acknowledges academic support from the following institutions: Anadolu Journal of Social Sciences Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi Econometric Research Association (ERA) Ekonometrik Araştırmalar Derneği (EAD) World Journal of Applied Economics (WJAE) World Economic Research Institute (WERI) 10 DATES & VENUE YER & ZAMAN Dates Thursday, 11 May Saturday, 13 May 2017 Venue Thursday, 11 May, Saturday, 13 May, Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), Anadolu University, Yunus Emre Campus, Eskişehir Tarih 11 Mayıs Perşembe - 13 mayıs Cumartesi 2017 Yer 11 Mayıs Perşembe, Mayıs Cumartesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü REGISTRATION KAYITLAR Registration and Information Desk is located on the ground floor of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Building from Thursday, 11 May to May The desk is open at the following times: Thursday, May :00 Friday, May :00 Saturday, May :00 Kayıt ve Enformasyon Masası, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat dan 13 Mayıs 2017 saat a kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında açık bulunmaktadır. Kayıt ve Enformasyon Masası aşağıda belirtilen saatlerde açık olacaktır. 11 Mayıs Perşembe :00 12 Mayıs Cuma :00 13 Mayıs Cumartesi :00 BADGE YAKA KARTI Participants should kindly wear personal name badges at all times during the Conference. Name badges will be provided in participants' conference bags at the Registration Desk. Kongre'deki tüm etkinliklerde yaka kartı takılması gerekmektedir. Yaka Kartları, Kayıt Masası'nda temin edilecek Kongre Dosyası ile birlikte verilecektir. SESSIONS OTURUMLAR Sessions are moderated by Convenors. Each contributed paper will be presented orally for about minutes, and followed by maximumum 5-10 min discussion. The Convenor may decide and change the order of presentations. Each conference room is equipped with a data projector. Oturumlar, Oturum Başkanı tarafından yönetilecektir. Tebliğler dakikalık bir süre içinde sunulduktan sonra 5-10 dakika tartışmaya açılacaktır. Oturum Başkanı, tebliğlerin sunuş sırasını ve süresini değiştirebilir. Konferans odalarında veri yansıtıcı (data projector) cihazı bulunmaktadır. 11 LUNCHES ÖĞLE YEMEKLERİ The lunches are served at the Faculty of Economics and Administrative Sciences Garden on May Participants will be provided with lunch vouchers in participants' conference bags. Öğle yemekleri Mayıs günleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bahçesi nde sunulacaktır. Öğle yemekleri için gerekli kuponlar katılımcılara kongre çantalarıyla birlikte verilecektir. ECONANADOLU DINNER ECONANADOLU AKŞAM YEMEĞİ All participant of EconAnadolu 2017 are invited to the EconAnadolu Diner to be held on Thursday, June 11 at at Trakya Restaurant. The conference fee covers the food+2 drinks. Participants will be provided with an invitation card in the conference bags. There will be shuttle services between the dinner venue and conference venue. EconAnadolu 2017 ün bütün katılımcıları 11 Haziran Perşembe günü 19:30-22:30 arasında Trakya Restaurant ta yapılacak olan EconAnadolu Akşam Yemeğine davetlidir. Kongre kayıt ücreti yemek+2 içkiyi kapsamaktadır. Davetiyeler katılımcılara kongre çantalarıyla birlikte verilecektir. Akşam yemeğinin düzenlendiği yer ile kongre yeri arasında otobüs servisleri düzenlenecektir. ECONANADOLU RECEPTION ECONANADOLU RESEPSİYONU All participant of EconAnadolu 2017 are invited to the EconAnadolu Reception to be held on Thursday, May 12 at at 222Park. Participants will be provided with an invitation card in the conference bags. EconAnadolu 2015 in bütün katılımcıları 10 Haziran Çarşamba günü 19:30-21:00 arasında 222Park ta yapılacak olan EconAnadolu Resepsiyonuna davetlidir. Davetiyeler katılımcılara kongre çantalarıyla birlikte verilecektir. ACCOMMODATION KONAKLAMA Accommodation is provided at SÖR, Albatros, Verman, IBIS, Dedepark, and Divan hotels. Katılımcılar için Sör, Albatros, Verman, IBIS, Dedepark ve Divan otellerinde yerler ayrılmıştır. 12 POST OFFICE, BANKS and SHOPPING PTT, BANKALAR VE ALIŞVERİŞ There is a Post Office, a Supermarket and various Cafes on campus. There are also branches of some Turkish banks (Vakıfbank, İş Bank and Ziraat Bank). Üniversite yerleşkesinde PTT, Süpermarket ve çeşitli Kafeler bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli bankaların (Vakıfbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası) şubeleri mevcuttur. PASSPORTS AND VISAS PASAPORT VE VİZE Please check if you need an entry visa for Turkey. Applications for visas could be made to the Turkish Consulate in your country. Vize için başvurular, ikamet edilen ülkedeki Türkiye Konsolosluklarına yapılabilir. 13 14 EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics. EconAnadolu 2017 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi May, 2017, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics, 26470, Eskişehir, Turkey. 15 16 EconAnadolu 2017 PROGRAM AT A GLANCE Thursday, May 11, 2017 Perşembe, 11 Mayıs :30-17:00 Registration, Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS) Kayıtlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (IIBF) 09:30-10:00 Opening Ceremony / Açılış Töreni Opening Speech / Açılış Konuşması İlyas Şıklar (Dean, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Anadolu University) Naci Gündoğan (Rector, Anadolu University) 10:00-10:30 Invited Speech: T1FEAS1 Radoje Žugić (Governor, the Central bank of Montenegro, Montenegro) 10:30-11:00 Coffee Break / Kahve Arası 11:00-12:00 Opening Lecture: T2FEAS2 Yılmaz Akyüz (the South Center, Switzerland) 12:00-13:30 Lunch / Öğle Yemeği 13:30-17:00 Registration, Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS) Kayıtlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 13:30-14:45 Invited Lecture, T2FEAS1 Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA) 14:45-15:30 Invited Lecture, T2FEAS2 Nazım Ekinci (Harran University, TR) 13:30-15:00 Sessions / Oturumlar T2A Stock Market -I T2B Development T2C Çevre Ekonomisi -I T2D Eğitim T2E Verimlilik ve Etkinlik T2F İktisatta Seçme Konular - I T2G Türkiye Ekonomisi T2H Büyüme I 15:00-15:30 Coffee Break/ Kahve Arası 17 15:30-17:00 Sessions / Oturumlar T3A International Trade T3B Credit and Crisis T3C İşsizlik, Büyüme ve İstihdam T3D İktisatta Seçme Konular T3E Döviz Kuru ve Enflasyon T3F Bankacılık ve Finans -ı T3G Büyüme II 19:30-22:30 EconAnadolu Dinner/ EconAnadolu Akşam Yemeği 18 Friday, May 12, 2017 Cuma, 12 Mayıs :00-10:30 Sessions / Oturumlar F1A Time Series F1B Poverty and Inequality F1C Maliye Politikasi ve Kayitdişi Ekonomi F1D Para Politikası F1E Ar-Ge ve İnovasyon F1F Markets And Competition F1G Turizm 10:30-11:00 Coffee Break / Kahve Arası 11:00-11:45 Invited Lecture, F2FEAS1 Sanjay Banerji (Nothingam University, UK) 11:45-12:30 Invited Lecture, F2FEAS2 Alpay Filiztekin (Özyeğin University, TR) 11:00-12:30 Sessions / Oturumlar F2A Panel Veri Analizi F2B Labor Market and Migration F2C Afet Ekonomisi F2E Enerji ve Büyüme F2F Girişimcilik ve Finans F2G Kalkınma Ekonomisi 12:30-14:00 Lunch / Öğle Yemeği 14:00-14:45 Invited Lecture, F3FEAS1 Hakan Kara (CBRT, TR) 14:45-15:30 Invited Lecture, F3FEAS2 Işıl Erol (Özyeğin University, TR) 14:00-15:30 Sessions / Oturumlar F3A Environment F3B Technology and Growth F3C Büyüme III F3D Davranışsal İktisat - I F3E Dış Ticaret - I F3F İktisat Tarihi F3G Konut Piyasaları F3H İktisat ve Mutluluk 15:30-16:00 Coffee Break/ Kahve Arası 16:00-16:45 Invited Lecture, F2FEAS3 Ali Cevat Taşıran (METU-NCC, TRNC and Middlesex 19 16:00-17:30 Sessions / Oturumlar F4A Voting, Health and Pension F4B Stock Market - II F4C Growth F4D Sanayi İktisadı F4E Sektörel Çalışmalar-I F4F Dış Ticaret - II F4G Bankacılık ve Finans -II F4H Eğitim, Eşitsizlik ve Göç 19:30-21:00 EconAnadolu Reception / EconAnadolu Resepsiyonu 20 Saturday, May 13, 2017 Cumartesi, 13 Mayıs :00-10:30 Sessions / Oturumlar S1A Exchange Rate S1B Firm Study S1C Disiplinler Arası Çalışmalar S1D Döviz Kuru Ve Diş Ticaret S1E Monetary Policy S1F İstihdam ve İşsizlik S1G Bölgesel İktisat I S1H Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 10:30-11:00 Coffee Break / Kahve Arası 11:00-11:45 Invited Lecture, S2FEAS1 Serdar Sayan (TOBB-ETU, TR) 11:45-12:30 Invited Lecture, S2FEAS2 Aysıt Tansel (METU, TR) 11:00-12:30 Sessions / Oturumlar S2A Trade and Growth S2B Growth and Environment S2C Sektör Analizi S2D Davranışsal İktisat - II S2E Enflasyon ve Enerji Fiyatları S2F Yabancı Yatırımlar ve Büyüme S2G İşgücü Piyasası S2H Dünya Ekonomisi 12:30-14:00 Lunch / Öğle Yemeği 14:00-15:30 Sessions / Oturumlar S3A Market Analysis S3B Income and Investment S3C Topic in Economics - I S3D Topic in Economics - II S3E AR-GE, Savunma ve Teknoloji S3F Yoksulluk ve İnsani Gelişmişlik S3G Finans ve Endüstriyel Kümelenme S3H İşgücü Piyasası 15:30-16:00 Coffee Break / Kahve Arası 16:00-16:15 Closing Ceremony / Kapanış Töreni 21 22 Programme Program 23 24 T1FEAS1 INVITED SPEECH May 11 / 11 Mayıs 10:00-10:30 FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu TBA Radoje Žugić (Governor, the Central bank of Montenegro, Montenegro) Convenor: Serdar Sayan (TOBB-ETU, TR) T1FEAS2 OPENING LECTURE May 11 / 11 Mayıs 11:00-12:00 FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu The State of the World Economy: From Crisis to Crisis Yılmaz Akyüz (the South Center, Switzerland) Convenor: Fikret Şenses (METU, TR) 25 T2FEAS1 INVITED LECTURE May 11 / 11 Mayıs :15 FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu Darbeleri Doğuran Tek-parti Hükümetleri, Koalisyonaları Doğuran Darbeler ve Ekonomik Etkileri Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA) Convenor: Alper Güzel (Ondokuz Mayıs University, TR) T2FEAS2 INVITED LECTURE May 11 / 11 Mayıs :00 FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu Son dönem Para Politikası Üzerine Gözlemler Nazım Ekinci (Harran University, TR) Convenor: Cihan Yalçın (CBRT, TR) 26 T2A STOCK MARKET -I May 11 / 11 Mayıs 13:30-14:45 Amfi A / Lecture Room A Examining the Efficiency of the Turkish Futures Market under Structural Breaks: An Analysis based on Stock Indexes and Foreign Currency Futures Contracts Önder Büberkökü (Yuzuncu Yıl University) Is a Country More Credible if it is More Democratic? Nurgül Sevinç (Antalya International University, TR) Political Connections: Evidence from Insider Trading around TARP Özlem Akın (Özyeğin University, USA) Nicholas S. Coleman (FED, USA) Christian Fons-Rosen (Barcelona Graduate School of Economics, ESP) Jose-Luis Peydro (Barcelona Graduate School of Economics, ESP) The Casual Relationship Between Selected Macroeconomic Variables and Stock Returns in Turkey Ahmet Tiryaki (Anadolu University, TR) Levent Erdoğan (Anadolu University, TR) Reşat Ceylan (Anadolu University, TR) Convenor: Sıdıka Başçı (Yıldırım Beyazıt University, TR) T2B DEVELOPMENT May 11 / 11 May 13:30-15:00 Amfi B / Lecture Room B Institutions, Trust and Entrepreneurial Activity: A Cross-Country Analysis Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylül University, TR) The Effectiveness of Investment Incentives And The Regional Distribution of Investments In Turkey: An Evaluation For The Period Onur Sungur (Mehmet Akif Ersoy University, TR) Ali Tiryakioğlu (Mehmet Akif Ersoy University, TR) Determinants of Urbanization in Turkey: A Spatial Econometric Analysis Begüm Yurteri Kösedağlı (Ege University, TR) Gül Huyugüzel Kışla (Ege University, TR) Özlem Önder (Ege University, TR) Faith and Wealth: An Empirical Analysis Bilge Kağan Özdemir (Anadolu University, TR) Sorfina Densumite (Anadolu University, TR) Oturum Başkanı: Serdar Sayan (TOBB-ETU University, TR) 27 T2C ÇEVRE EKONOMİSİ May 11 / 11 Mayıs 13:30-15:00 Amfi C / Lecture Room C Çevre Kalitesi Açısından Yakınsama Hipotezine Yeni Bir Bakış: Ekolojik Ayak İzi ve Kulüp Yakınsamaya Dayalı Ampirik Bir Analiz Recep Ulucak (Erciyes University, TR) Çevresel Sürdürülebilir Bir Ekonomik Kalkınma İçin İlk Adım: CO2 Emisyonlarının Ayrıştırılması Hasan Rüstemoğlu (Uluslararası Kıbrıs University, TR) Sera Gazı Azaltımında Karbon Vergisi Seçeneği ve Nötr Vergiler ile Türkiye'de İktisadi Büyümenin Sürdürülebilirliği Reyhan Özeş (Akdeniz University, TR) Selim Çağatay (Akdeniz University, TR) CO2 Emisyonu, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Ayça Büyükyılmaz (Akdeniz University, TR) Metehan Ercan (Akdeniz University, TR) Oturum Başkanı: Ahmet Kibar Çetin (Çankırı Karatekin University, TR) T2D EĞİTİM May 11 / 11 Mayıs 13:30-15:00 Amfi D / Lecture Room D Türkiye de Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Etkisinin Testi: Toda Yamamato Nedensellik Testi Dilek Tok (Sakarya University, TR) Eğitim Eşitsizliği ve Kayıtdışı İstihdam Üzerine Betimsel Yaklaşım: Türkiye Örneği Sinem Demircioğlu (Orta Doğu Teknik University, TR) Merve Çelik (Anadolu University, TR) Türkiye Ekonomisinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Maki Eşbütünleşme Testi Şadan Çalışkan (Uşak University, TR) Mustafa Karabacak (Uşak University, TR) Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR) PISA 2015 Sonuçlarından Yola Çıkarak Türkiye de Eğitim Sistemi Üzerine bir Değerlendirme Ayça Gizem Ballı (Ege University, TR) Hakan İnke (Ege University, TR) Oturum Başkanı: Ümit İzmen (Namık Kemal University, TR) 28 T2E VERİMLİLİK VE ETKİNLİK May 11 / 11 Mayıs 13:30-15:00 Amfi F / Lecture Room F Türkiye de Ar-Ge Yoğun Malların Üretim-İhracat İlişkisi Dilek Seymen (Dokuz Eylül University, TR) Saba Aktop (Afyon Kocatepe University, TR) Rekabet - Etkinlik İlişkisi: Avrupa Birliği Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Ramazan Ekinci (Dokuz Eylül University, TR) Recep Kök (Dokuz Eylül University, TR) Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri için Panel Veri Analizi Bağdat Sıla Avcı (Anadolu University, TR) Türkiye deki AR-GE Harcamalarının Analizi: Ekonometrik Yaklaşım Mustafa Koç (Sakarya University, TR) Tuğba Koç (Sakarya University, TR) Oturum Başkanı: Ünal Töngür (Akdeniz University, TR) T2F İKTİSATTA SEÇME KONULAR May 11 / 11 Mayıs 13:30-15:00 Amfi F / Lecture Room F Türkiye nin Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin MARS Yöntemi ile Belirlenmesi Serhat Yüksel (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TR) Mustafa Özsarı (Konya Gıda ve Tarım Üniversi
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x