Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ HUKUK ŞALINI KALDIRIR

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 31 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nuriye Gülmen, Semih Özakça Süresiz Açlık Grevi Direnişine Başlayacaklarını Duyurduktan Sonra, 9 Mart Günü Ankara TEM Tarafından Gözaltına Alındılar Direnen Kamu Emekçileri İşleri, Ekmekleri ve Onurları
Transcript
Nuriye Gülmen, Semih Özakça Süresiz Açlık Grevi Direnişine Başlayacaklarını Duyurduktan Sonra, 9 Mart Günü Ankara TEM Tarafından Gözaltına Alındılar Direnen Kamu Emekçileri İşleri, Ekmekleri ve Onurları İçin Gerçekleştirecekleri Süresiz Açlık Grevi Direnişlerine Gözaltında Başladılar Ankara Yüksel Caddesi ndeki Direniş Mevzisi Boş Kalmadı Semih Özakça nın Eşi Esra Özakça, Gözaltına Alınan Acun Karadağ ın Kızı, Düzce de, Malatya da, Bodrum da, İstanbul da Direnen Kamu Emekçileri Nöbeti Devraldılar... Haftalık Dergi Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) Dilek Doğan'ın Katilinin Yargılandığı Mahkeme Öncesi, Aylardır Silindi , Yok Denilen Kamera Görüntüleri Ortaya Çıkarıldı AKP'nin Katil Polisinin Dilek Doğan'ı Katlettiği Bir Kez Daha Görüldü *DHKC'nin AKP İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne Gerçekleştirdiği Lawlı Eylemler DİLEK NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ VE KATİLİ NEDEN TUTUKLANMADI Sorularını Halka Ulaştırdı *Devrimci Eylemin Amacı Halka Gerçekleri Açıklamaktır DİRENİŞ, DİRENİŞLE BÜYÜTÜLDÜĞÜNDE; DİRENİŞ, SİYASİ KARARLILIĞINDAN VAZGEÇMEDİĞİNDE; DİRENİŞ, DÜŞMAN KARŞISINDA HEPİMİZ BİRİMİZ BİRİMİZ HEPİMİZ DENDİĞİNDE KAZANIR! *Düzenin Mahkemeleri Adalet Dağıtmaz Ancak Adalet Mücadelesi, Faşizmin Hukuk Denilen Şalını Kaldırarak Gerçekleri Ortaya Çıkarır DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ HUKUK ŞALINI KALDIRIR Öğretmenimiz Haftalık Süreli Yerel Yayın Siyasi Dergi Fiyatı: 1 TL Hollanda Dilinde Yayınlanan Cephe den Haberler Dergisi Yayınlandı 11 DHKC Gerillasının Cenazelerinin Nerede Olduğu nu Bir Kez Daha Sorduk TÜM ÜLKELERDE, TÜM DİLLERDE, HER YERDE, HERKESE SİZİ ANLATACAĞIZ... Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Elif ERSOY Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No: 20 / 2 Beyoğlu/İSTANBUL Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık Adres: Zübeyde Hanım Mah. Fevzi Çakmak Cad Sokak No: 1 Daire: 1 Sultangazi / İSTANBUL Tel: (0-212) Mail: Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE Pieter de Hoochstr CS Rotterdam/Nederland ISSN: Baskı: Ezgi Matbaacılık Sanayi Cad. Altay Sok. No: 10 Çobançeşme / Yenibosna / İST. Tel: (0-212) İdeolojik sağlamlığın olmadığı yerde, daima özgüven sorunu yaşanır. Güvensizlik ise, devrimci ilke ve doğruların kararlı bir tarzda savunulmasını engeller. Tereddütler, kararsızlıklar yaşanır. Giderek, uzlaşmacı, faydacı, bedel ödemekten, emek vermekten kaçan tavırlar gelişir. İşte bu tavırların hepsi de düşüncelerin oportünistleşmesi olarak şekillenir. Temel sağlam olmadığı için, üzerine çıkılan katlar da çürük ve çarpık olmaya başlar. -Biz devrimciyiz. Cepheli'yiz. Hangi durumlarda tavır ve tarzımızın ne olduğu ve olacağını dost, düşman bilir. Bırakın ne şiş yansın ne kebap tavrını, kendimiz yanıp yok olacak denli güç durumlarda, kuşatmalarda kaldığımızda da ilkelerimizden taviz vermez, hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Böyle olduğu içindir ki, kimileri çürümeye devam ederken, biz, devrimi ve devrimciliği büyütmeyi sürdürüyoruz... i ç i n d e k i l e r 4 Silahlı eylemin gücü hedefin netliğinde ve halka gerçekleri açıklamasındadır FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ HUKUK ŞALINI KALDIRACAĞIZ! 8 Gençlik Federasyonu ndan: Kızıldere den Çiftehavuzlar a, Dersim den Tekirdağ a uzanan miras Dev-Genç lilerin omuzlarında geleceğe taşınıyor! 9 Dersim Çat Deresi nde cenazelerimizi aradık cenazelerimiz, kayıplarımız tarihimiz, değerlerimiz, savaşma kararlılığımızdır. Vazgeçmeyeceğiz! tek bir tırnakları için direnir, hesap sorarız 13 Kayıplarımızı bulacak onları hakettikleri şekilde marşlarla sloganlarla toprağın koynuna bırakacağız 15 Halkın Hukuk Bürosu: Dilek Doğan ın katilinin aklanması yeni katliamlara izin vermektir 17 Kamu Emekçileri Cephesi: Eğitim-Sen in Kadın Dergisi ne ilişkin açıklamamızdır Eğitim- Sen, direnen kadınları neden görmez? 23 Halk Meclisleri: Faşizmin panzehri örgütlü halktır 25 Mahalleler: 12 Mart ın yıldönümünde binlerce kişiydik Gazi de 27 Milisler Mahallenin Şahanlarıdır: AKP çapulcudur! Çapulcudan milis olmaz! 28 Özgür Tutsaklardan: Kod adımın Aralık olmasını istiyorum demek halkın yenilmezliğidir Hapishanelerde işkence devam ediyor! İşkence Yapmak Şerefsizliktir 32 Kim gerçekten tutsak? 33 Çünkü: Düşman Özgür Tutsaklara sürgün sevklerle saldırıyor! 34 Biz Diyoruz Ki: Açlık grevi bir hak alma yöntemidir! 35 Halkın Mühendis Mimarları: Halkın Mühendis Mimarları halk i çin üretiyor: Ferhat Gerçek yürüteci 36 Faşizm Zalimin Zulmüdür: Emperyalistlerle tüm bağımlılık i lişkilerine son verecek, faşizme karşı mücadele edeceğiz! 37 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir: Bilgi nedir? Bilgiye nasıl ulaşırız? 38 Sorunlar Çözümler: Tembellik 39 Devrimciliğin Köşe Taşları: Tarih bilinci nasıl savaşacağımızı öğretir. 40 Ülkemizde Gençlik Devrimci İşçi Hareketi: Tekstil atölyelerini kooperatiflerle örgütlemeliyiz. Kooperatif nedir? 44 Dersim direniş günlüğü 45 Yıllarca sürse bile cenazelerimizi alana kadar direnmeye devam edeceğiz 46 Yazılama 47 Berkin in katilleri 6 Nisan da mahkemeye çıkarılacak! 48 Halkın Mühendis Mimarları: Haberler 49 Dergi haberleri 50 Tutsaklarımızla mektuplaşalım, tecriti kıralım! 51 Çeteler vuruyor polis koruyor! 52 Avrupa da 56 Avrupa daki Biz: Avrupa emperyalistleri ile AKP faşizmi arasındaki çelişkide halkımızın çıkarı yoktur her ikisi de İkiyüzlü ve halk düşmanıdır 56 Yitirdiklerimiz... HASTA TUTSAK MESUDE PEHLİVAN SERBEST BIRAKILSIN! Silahlı Eylemin Gücü Hedefin Netliğinde ve Halka Gerçekleri Açıklamasındadır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı Binaları Law Silahlarıyla Vuruldu, Faşist Devlet Dilek Doğan ın Katledilme Görüntülerini Açıklamak Zorunda Kaldı! Faşist devlet, Dilek Doğan ın katledilme görüntülerini önce sildi. DHKC savaşçıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı binalarını Law silahıyla vurdular. Bu eylemin gücü, faşist devlete gizlediği görüntüleri yeniden ortaya çıkarttırdı. Çünkü, faşizmin hiçbir katliamını sineye çekmedik. Hesap sorduk. Adalet için savaştık, yeniden ve yeniden öldük. Ama beyinlerine kazıdık ki; halkımızı adaletsiz bırakamayacaklar. Yürüttüğümüz adalet savaşıyla, faşizmin üzerine örtmek istediği hukuk şalını yırtıp attık. Faşizmin yargı oyunu teşhir oldu. Silahlı ve silahsız eylemlerimiz, Yüksel Moğultay ın ve faşist devletin yargılanmasını faşizmin mahkeme salonlarından çıkarıp, tüm halka maletmiştir. Artık yargıç halk olmuştur. Katil devlet ve polisi Yüksel Moğultay, halkın gözünde mahkum olmuştur. Artık herkes biliyor ki, bu devlet katildir, adaletsizdir tarihinde, Özel Harekata bağlı Yüksel Moğultay isimli bir katil polis Dilek Doğan ı kendi evinde ailesinin gözleri önünde katletti. Dilek in katledilme anı ve sonrası polis kamerası tarafından kaydedilmişti, tüm dünya bu görüntüleri gördü, ama bu görüntüler yargı aşamasında polis tarafından kaybedildi. Mahkeme, savcılık, polis yani faşist devletin yargı mekanizmasının tüm kurumları el ele vererek, polisin açık katliamının delillerini ortadan kaldırmaya, Dilek Doğan ın ailesini suçlu göstermeye çalıştılar. Savcı görüntüleri, açık delilleri yok sayarak, olay yerine gelip delil toplaması gerekirken bunu yapmayarak, katil polisi masumlaştıran bir iddianame düzenledi. Görüntülerden açıkça görünen katliamı, bir yanlışlık, kusur sonucu ölüme neden olmak gibi gösteriyordu. - 3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek Doğan ın ve Yılmaz Öztürk ün hesabını sormak için Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ne silahlı ve el bombalı saldırı düzenledi. İki Cephe savaşçısı kadının isimleri Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi idi. Eylemlerinden sonra faşist polislerle girdikleri çatışmada şehit düştüler Ocak tarihinde DHKC savaşçıları İstanbul'da, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı binalarını vurdu. Halk Kurtuluş Savaşçılarımız, Law'la düzenledikleri eylemlerle Dilek Doğan'ın katillerinden hesap sordu. Eylem sonrasında, DHKC komutanlarından Bilgehan Karpat AKP nin faşist polisleriyle girdiği çatışmada şehit düştü. - Dilek Doğan ın katillerinin açıklanması için, silahlı-silahsız pek çok eylem yapıldı. İlk duruşmada, iki Dev-Genç li, katil polis Yüksel Moğultay ın tutuklanması gerektiğini ifade ettiler, tutuklanıncaya kadar duruşma salonundan çıkmayacağız, diyerek oturma eylemi yaptılar. Dev-Genç liler işkence ile salondan çıkartıldılar. Adliye içinde Dilek Doğan için adalet istiyoruz sloganları atıldı. Türkiye nin her yerinde basın açıklamaları yapıldı. Demokratik Kitle Örgütlerine çağrılar yapıldı, sahiplenme büyütülmeye çalışıldı. İstanbul sokakları, mahalleleri bildiriler, afişler, pankartlar, yazılamalarla dolduruldu. Katil polis Yüksel Moğultay halen tutuklanmadı, savcı katili ödüllendirir gibi 2 yıl ile sınırlı göstermelik bir hapis cezası istedi. Suçlu tutuklanmadı, ama Dilek Doğan ın katledilme görüntülerinin kayıtlarını açıklamak zorunda kaldılar. Polis tarafından silindiği için dosyada bulunmayan ve mahkemenin yok saymak istediği görüntüler, ısrarlı kampanya ve eylemlerimiz sayesinde ortaya çıkarılmıştır. İşte halkla bütünleşmiş devrimci şiddetin gücü buradadır. Devrimci şiddet eylemlerimiz, halka gerçekleri gösterdikleri oranda güçlü ve etkilidirler. Devrimci eylemlerimizin gücünü, faşizme taleplerimizi kabul ettirip ettirmemesi ile de ölçmüyoruz. Bu da belirleyici bir ölçü değildir çünkü. Öyle zamanlar olur ki, faşizm tüm teşhir olmuşluğuna rağmen katillerini korumakta ısrar edebilir. Ki, öyle de olmaktadır. Fakat, bunu yaparken halkın gözünde teşhir olmakta, faşizm gerçeği halkın gözünde daha net hale gelmekte, faşizmin üzerine örtmeye çalıştığı, hukuk şalı yara almaktadır. Esas olan da budur, yani devrimci eylemin halkta ortaya çıkardığı sonuçlardır. Belirleyici ölçü halkta yarattığı etkidir. Silahlı eylemin gücünü, Vatan Emniyet Müdürlüğü nde ya da AKP İl Başkanlığı binasında kaç kişinin öldüğü ile ölçmeye 4 DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ İstinye Karakolu na eylem çalışanlar ise, eylemlerimizin etkisini azaltmak isteyenlerle, devrimci şiddet eylemini anlamayanlardır. Engin Çeber i Katlettiler, Katillerini Tutuklamak, Haklarında Ağır Hapis Kararı Vermek Zorunda Kaldılar! Berkin Elvan ı Katlettiler, Başta İsimlerini ve Görüntülerini Gizledikleri Katilleri Açıklamak Zorunda Kaldılar! Engin Çeber, tarihinde Sarıyer-Derbent Mahallesi nde dergisini dağıttığı sırada gözaltına alındı, gözaltında ve tutuklanarak götürüldüğü Metris Hapishanesi'nde yapılan işkencelerle komaya sokularak, 10 Ekim 2008 tarihinde katledildi. Katiller hakkında yürütülen soruşturma en başından beri hukuka aykırıydı. İşkenceyi gizlemek, halkın yeterli bilgi almasını engellemek amacıyla soruşturma sırasında önce gizlilik kararı verildi. İşkenceciler, kamera görüntülerini silmeye çalıştılar. İşkenceyi gizlemek için bununla yetinmediler. Olayın tanıkları, gerçeği söylemeleri için tehdit edildiler, tanıklık yapamasınlar diye mahkemeye götürülmediler, tanık ifadelerinin ses kayıtları kaybedildi. Bilirkişilere sahte raporlar hazırlattılar. Tüm bu çabalar ısrarlı ve kararlı şekilde yürütülen adalet mücadelesi ile boşa çıkarıldı. Öyle etkili bir mücadele yürütüldü ki, Türkiye de ve pek çok ülkede Engin Çeber ismi çok geniş kesimler tarafından bilinir hale geldi. 12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye Polis Karakolu na Engin Çeber in işkencecilerini cezalandırmak için silahlı eylem gerçekleştirildi, bu eylemde DHKC savaşçısı Erdal Dalgıç çatışarak şehit düştü. 60 sanığı yargılanmak zorunda kaldıkları Engin Çeber davasında, önce 3 gardiyan ve 1 müdüre müebbet, üç karakol polisine 7 yıl 6 ay, bir polise de 2 yıl 6 ay ceza verildi. Bu kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen dava sonucunda 2 gardiyan ve bir müdür hakkında yine müebbet hapis cezası verildi ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı. Faşizm, gizlilik kararları ile sözde yargılamaları mahkeme salonlarına hapsetmeye, katillerini gizli yargılamalarda aklayıp, faşizmin katil yüzünü olabildiğince halktan gizlemeye çalışıyor. Biz biliyoruz ki, faşizmin mahkemelerinde halk için adalet beklenmez. Ama bu, faşizmin adaletsizliğini sineye çekeceğiz ve adalet için mücadele etmeye gerek görmeyeceğiz demek değildir. Adalet için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü; Birinci olarak, faşizmin adaletsizliğini, faşizm gerçeğini ancak yürüttüğümüz etkili bir adalet mücadelesi ile halka gösterebiliriz. Adalet için mücadele edilmediğinde, faşizm gerçeğinin üzerine, hukuk, demokrasi örtüsü örtülmesi ve gerçeklerin halktan gizlenmesi çok daha kolay hale gelecektir. Faşizm, eğer biz gerçekleri halka anlatmazsak, bunun için mücadele etmezsek, bilinen terör, dış güçler, yasa-hukuk, kazayla, eğitimsiz polis gibi demagojilerin arkasına sığınarak, katliamlarını halka istediği gibi pazarlayabilecek, suçlarını gizleyebilecektir. İkincisi, asıl olan faşizmin mahkemelerinde çıkacak kararlar da değildir. Öyle koşullar olur ki, faşizm, tüm teşhir olmuşluğuna rağmen, mahkeme salonlarında katillerini sahiplenmek durumunda da olabilir. Katliamlarının arkasında açıktan durmak zorunda da hissedebilir kendini. Esas olan faşizmin yargısı değildir. Esas olan, halkın yargısıdır. Yürüttüğümüz adalet mücadelesinin temeli, bir faşist katilin cezalandırılıp cezalandırılmamasından daha ileri bir anlam ifade etmektedir. Biz, yürüttüğümüz adalet mücadelemiz ile, halkın adaletinde faşizmi yargılıyoruz, halkın adalet terazisinde faşizmi mahkum ediyoruz. Halkı, devrim saflarında saflaştırmanın temel yollarından biri de budur. Üçüncüsü, biz yürüttüğümüz adalet mücadelesi ile, halka adalet bilinci de taşıyoruz. Faşizmin adaletsizliğinin halkta bir düşünce tarzı, ideolojik bir kabulleniş oluşturmasını da engelliyoruz. Adalet duygusunu canlandırıyor, faşizmin ideolojik etkisi altında, adaletsizliği kanıksamasına, adaletsizlik karşısında kendini güçsüz ve çaresiz hissetmesine engel oluyoruz. İşte bu bilincin sonucu olarak, Dilek Doğan ın ailesi, katil polis Yüksel Moğultay ın artık bir ölü olduğunu söylüyorlar. Çünkü, Yüksel Moğultay, halkın adaleti nezdinde yargılanmış ve cezası kesilmiş halk düşmanı, katil bir suçludur. Bu cezanın nerede ve nasıl uygulanacağı devrimci adaletin, halkın adaletinin zamanlama sorunudur artık. Yani bu artık teknik bir sorundur ve bir gün çözüleceğinden halkın kuşkusu yoktur. Adalet için yürüttüğümüz mücadele bu nedenle önemlidir. Berkin in Katilleri Milyonların Bilincinde Mahkum Edilmiş ve Cezalandırılmışlardır 2013 yılı Haziran Ayaklanması nda 14 yaşında vuruldu Berkin. Tam 269 gün komada kaldı. 11 Mart 2014 günü 15 yaşında şehit düştü. Berkin in komada kaldığı 269 gün boyunca ADA- LET mücadelesi yürütüldü, eylemler yapıldı, Berkin in katilleri teşhir edildi, faşizm gerçeği halka anlatıldı, faşizme HUKUK ŞALINI KALDIRIR 5 karşı mücadele çağrısı yapıldı. Türkiye nin 63 ilinde halk çeşitli biçimlerde Berkin ve adalet için yapılan eylemlere katıldı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Yapılan eylemlerden tutuklanan, aylarca tutsak kalan insanlarımız oldu. Muharrem Karataş, Berkin in katillerinden hesap sormak için Ankara da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Moral Eğitim Binaları na yönelik roketatarlı eylemden sonra şehit düştü. Berkin Elvan ADALET için artık eylem talimatıydı Bir günde, Taksim Anıtı önünde 10 kez gözaltına alındığımız oldu. Eylemler aynı anda örgütlü olduğumuz bütün illerde yapılmaya başlandı. Berkin in sesini duymayan kalmamıştı. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, Yunanistan dan Almanya ya, Fransa dan Hollanda ya, Belçika dan Avusturya ya, İsviçre den İngiltere ye kadar Avrupa nın bütün ülkelerinde eylemler yapılıyordu. Adalet mücadelemiz bütün dünyaya yayıldı. Berkin Elvan adı artık DİRE- NİŞİN ve ADALET istemenin sembolü oldu. Berkin Elvan dosyasında ilerleme sağlanmıyor, katiller ısrarla korunuyordu. İki DHKC savaşçısı, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol faşizmin halk düşmanı, Çağlayan daki sözde Adalet Sarayı na girdiler. Berkin Elvan ın katillerini koruyan, suçluları gizleyen, savcılardan Mehmet Selim Kiraz ın makam odasını bastılar, Savcı Kiraz ı rehin alarak, katillerin isimlerinin açıklanmasını, halk mahkemesinde yargılanmasını istediler. Faşizmin adaletsizliğinin karşısına halkın adaletini koydular. Berkin Elvan ın katledilme görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntüler de bir bütün olarak yürütülen bu adalet mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır. Fakat, tüm bu mücadele içinde, silahlı mücadelenin belirleyici etkisi reddedilemez bir gerçektir. Ankara Emn. Müd. yönelik eylem Silahlı Propaganda Eylemlerimiz, Halka Gerçekleri Açıklayan, Halkı Sarsan ve Devrim Saflarında Saflaştıran Bir İşlev Görmektedir Devrimci görüş:... kitleleri devrim saflarına çekmenin temel mücadele metodu silahlı propagandadır....kitlelerle temas kurmanın, onları geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyası ile devrim saflarına kazanmanın temel mücadele metodu silahlı propagandadır. Silahlı propaganda, askeri değil politik mücadeledir. Ferdi değil, kitlevi mücadele biçimidir Maddi olaylar etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir. Silahlı propaganda, halkın düzene karşı olan memnuniyetsizliğini ajite eder, onları emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kurtarır. Önce kitleleri sarsar, giderek de, bilinçlendirir. (Bütün Yazılar-Mahir Çayan-Boran Yayınları) İşte silahlı eylemlerimizin gücü, bu ideolojik bakış açısı ile ele alınmasındadır. Silahlı eylemlerimizle Engin Çeber in katillerinden hesap sorduk, adalet istedik. Silahlı eylemlerimizle, Berkin in katillerinden hesap sorduk, adalet istedik. Silahlı eylemlerimizle, Dilek in katillerinden hesap sorduk, adalet istedik. 469 no lu Cephe açıklamasında; SİLAHLI EYLEMİ HALKA GERÇEKLERİ AÇIKLAMAK İÇİN YA- PIYORUZ. DİLEK NE- DEN ÖLDÜRÜLDÜ VE KATİLİ NEDEN TU- TUKLANMIYOR... İŞTE BUNLARI AN- LATMAK İÇİN YAPI- YORUZ diyordu. İşte, Dilek Doğan'ın kamera görüntülerinin açığa çıkması bu gerçekleri açıklamanın bir parçasıdır. Dilek neden öldürüldü? Katili neden tutuklanmıyor? Katili neden korunuyor sorularını halka sordurmak ve bunun cevaplarını bulmasını sağlamak içindir silahlı eylemlerimiz. Bu halkın ülkemiz gerçeklerini anlamasına, çözümlemesine hizmet edecektir. Engin Çeber in katillerinden hesap sormak için eylem yapan DHKC savaşçısı Erdal Dalgıç ın hedefi, Engin Çeber e işkence yaparak katledilmesinde rolü olan İstinye Polis Karakolu vardı. Eylemin ne için gerçekleştirildiğini, hedefin ne olduğunu gizlemek kimse için mümkün değildi. Berkin Elvan için DHKC savaşçıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü nü ve Adalet Bakanlığı binalarını hedef almışlardı. Kim bu hedeflerin Berkin in katledilmesiyle ilgisi yok diyebilir? Kimse böyle bir şey söyleyemez, söyleyememiştir. Devrimci eylem öyle bir netliktedir ki, bu eylem üzerinden faşizmin demagoji yapması bile, terör edebiyatına sarılması bile eylemin propagandasının yapılmasına hizmet eder. Bu nedenle de, Kürt milliyetçilerinin eylemleri üzerinden saatlerce anti-propaganda geliştiren faşizm, devrimci eylemleri sessizlikle geçiştirmeyi yeğlerler. TV de AKP li bir faşist TV yorumcusu, Grup Yorum un tahliye edilmesi üzerine yaptıkları programda, terör demagojisi yapacak, Mahir Çayan ı gündeme getiriyor, İslamcı kesimde de Mahir Çayan sempatisi olduğunu itiraf etmek zorunda kaldıktan sonra, terör demagojisi yapmak isterken, konuştukça batıyor ve İsrail Büyükelçisi Efraim Elrom u savunur du- 6 DEVRİMCİ EYLEM FAŞİZMİN ÜZERİNDEKİ ruma düşüyor. İşte devrimci eylem böylesi netliktedir. Faşist, devrimci eyleme saldırırken, kendi ideolojisini açıkça ortaya koymak zorunda kalır, demagoji yapamaz. Elrom u savunmak alçaklığı AKP li faşistlere kalıyor, Elrom u cezalandırma onuru, Mahirler in ve yoldaşlarınındır. Sabancı eylemimiz de aynı netlikte bir başka eylem olmuştur: Sabancı eylemine saldıranlar, onu karalamaya çalışanlar, kendilerini ülkemizdeki işbirlikçi tekellerin savunucusu konumunda bulmuşlardır. İşbirlikçi tekelleri aklamaya çalışırken, kendi beyinlerindeki emperyalist işgal ve sömürüye ilişkin düşüncelerini ortaya koymak zorunda kalmış, halk ve halk düşmanları saflaşmasında kendi kafa karışıklıklarını, halk düşmanı saflarla aralarındaki çizginin zayıflığını ortaya koymak zorunda kalmışlardır. Şafak ve Bahtiyar ın Çağlayan Adliyesi ne girişleri, yaptıkları eylem, öyle büyük bir sempati yarat
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x