Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Concessiemonitor MRDH - December PDF

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 20 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te
Transcript
Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg Op tijd Te laat BUS 1% 93% 7% TRAM 2% 89% 1% METRO 1% 94% 5% Gegevens per maand vanaf vorig jaar 1% Op tijd vertrekken vanaf beginpunt % op tijd per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 8% 6% 4% 2% % 1% Op tijd vertrekken vanaf beginpunt % op tijd per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 8% 6% 4% 2% % 1% Op tijd vertrekken vanaf beginpunt % op tijd per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 8% 6% 4% 2% % Vanaf deze maand wordt stiptheid beginpunt bij de bus over heel 215 gerapporteerd volgens de nieuwe norm (maximaal 12 i.p.v. 6 seconden te laat). T.o.v. 214 is daardoor een trendbreuk te zien; het beeld over de maanden is vrij stabiel. Na een mindere maand (a.g.v. gladde sporen) is de stiptheid bij de tram weer op 'normaal' niveau. Ook bij de metro is verbetering zichtbaar, nu de werkzaamheden nabij station Marconiplein voorbij zijn. Minst en meest stipte bus- en tramlijnen op het beginpunt deze maand Minst en meest stipte lijnen Minst en meest stipte lijnen 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % % Buslijn 187 heeft nog steeds last van werkzaamheden aan de Spinozaweg. Dit is bovendien een lijn met weinig ritten, waardoor enkele vertraagde ritten een grote invloed hebben op het totaal. Buslijn 51 is in de diensten gecombineerd met buslijn 126; vertragingen van lijn 126 worden soms doorgegeven. In dienstregeling 216 wordt verbetering verwacht door meer hersteltijd. DRU-uitval Gegevens van de deze maand % verwijtbare % niet-verwijtbare % totale DRU-uitval DRU-uitval DRU-uitval BUS,1%,6%,16% TRAM,14%,1%,24% METRO,7%,49%,56% Gegevens per maand vanaf vorig jaar,8% Uitgevallen dienstregelinguren % totale uitval per maand (balk),6%,4%,2%,%,8% Uitgevallen dienstregelinguren % verwijtbare uitval per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn),6%,4%,2%,% ,8% Uitgevallen dienstregelinguren % verwijtbare uitval per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn),6%,4%,2%,% Bij alle modaliteiten is DRU-uitval gedaald t.o.v. vorige maand. Aantal instappers en reizigerskilometers Gegevens van de deze maand (maandtotaal) Instappers Reizigerskm BUS TRAM METRO Totaal Gegevens per maand vanaf vorig jaar (gemiddelde werkdag) Instappers per gemiddelde werkdag Reizigerskilometers per gemiddelde werkdag Instappers per gemiddelde werkdag Reizigerskilometers per gemiddelde werkdag Instappers per gemiddelde werkdag Reizigerskilometers per gemiddelde werkdag Bij alle modaliteiten is de vervoeromvang t.o.v. december 214 gestegen. Sterkst stijgende en dalende tramlijnen en busgebieden qua reizigerskilometers (gemiddelde werkdag, t.o.v. vorig jaar) Sterkste dalers en stijgers rkm Sterkste dalers en stijgers rkm 8% 8% 6% 4% 2% Lansingerland Overschie Zuidwijk - Ijsselmonde 6% 4% 2% 7 23 % -2% Feijenoord Charlois Hoogvliet / Albrandswaard % -2% 2-4% -4% -6% -6% -8% -8% De groei van tramlijn 23 zit vooral in de Keizerswaard. In 214 werd dit knooppunt nog niet bediend en de Groene Tuin kon door de werkzaamheden niet bereikt worden. Groei van lijn 7 zit in Crooswijk; ook daar waren vorig jaar net werkzaamheden afgelopen. De overige ontwikkelingen zijn verklaarbaar door de wijzigingen in Vervoerplan 215, zoals in eerdere Aantal klantenreacties en afhandelingstijd Gegevens van deze maand Aantal klantenreacties Gemiddelde afhandelingstijd Klacht Vraag Totaal Klacht Vraag Totaal BUS BUS 3,4 1,6 2,8 TRAM TRAM 3,9 1,3 2,9 METRO METRO 4,4 1,3 3,4 OVCK OVCK 3,8 1,2 1,3 Totaal Gegevens per maand vanaf vorig jaar Aantal klantenreacties en afhandelingstijd Aantal vragen (balk), klachten (balk) en gemiddelde afhandelingstijd in werkdagen (lijn) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Aantal klantenreacties en afhandelingstijd Aantal vragen (balk), klachten (balk) en gemiddelde afhandelingstijd in werkdagen (lijn) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Aantal klantenreacties en afhandelingstijd Aantal vragen (balk), klachten (balk) en gemiddelde afhandelingstijd in werkdagen (lijn) 826 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 3. Aantal klantenreacties en afhandelingstijd Aantal vragen (balk), klachten (balk) en gemiddelde afhandelingstijd in werkdagen (lijn) 3, , 2. 2, , 1. 1, 5 5,, Bij alle modaliteiten is het aantal vragen toegenomen. Dit houdt verband met de nieuwe dienstregeling, ook al was dit effect voorgaande jaren in december minder zichtbaar. Klantenreacties top-5 Bestuurder incorrect te woord staan Bestuurder rijdt door bij halte 1 lijn Bestuurder hard rijden Klantenreacties top-5 geheel 214 Te vroeg Uitval % 5% 1% 15% 2% 25% Te laat Aanlopen, voertuig rijdt weg Reactie op reactie Bestuurder incorrect te woord staan Bestuurder verkeersregels Klantenreacties top-5 deze maand % 5% 1% 15% 2% 25% Bestuurder rijdt door bij halte 1 lijn Conducteur incorrect te woord staan Waarschuwingsbellen Uitval Rails (bonken) Klantenreacties top-5 geheel 214 % 5% 1% 15% 2% 25% Bestuurder rijdt door bij halte 1 lijn Abri Conducteur incorrect te woord staan Putdeksel Bestuurder hard rijden Klantenreacties top-5 deze maand % 5% 1% 15% 2% 25% Klantenreacties top-5 geheel 214 Klantenreacties top-5 deze maand Uitval Werkzaamheden Station Reactie op reactie CiCo's % 5% 1% 15% 2% 25% Calamiteit - informatie Uitval Automaten Station Voertuig te vol % 5% 1% 15% 2% 25% Klantenreacties top-5 geheel 214 Klantenreacties top-5 deze maand Restitutie / Compensatie Productinformatie 65+ Reiskosten informatie Abonnement Productinformatie 65+ Restitutie Cico Restitutie / Compensatie Restitutie oplaadautomaat % 1% 2% 3% 4% 5% % 1% 2% 3% 4% 5% Bij de bus zijn relatief veel klachten binnengekomen over te laat. Een duidelijke verklaring is er niet; de klachten zijn verdeeld over meerdere lijnen en de stiptheidsprestaties zijn niet verslechterd. De klachten over calamiteit en uitval bij de metro zijn veroorzaakt door een storing op 8 december. Incomplete transacties Gegevens van deze maand % incomplete transacties BUS,25% TRAM,37% METRO,21% Gegevens per maand vanaf vorig jaar % Incomplete transacties van 4 t.o.v. totaal aantal ritten 1,%,8%,6%,4%,2%,% 1,% % Incomplete transacties van 4 t.o.v. totaal aantal ritten,8%,6%,4%,2%,% % Incomplete transacties van 4 t.o.v. totaal aantal ritten 1,%,8%,6%,4%,2%,% Zwartrijders Gegevens van deze maand Zwartrijders Norm BUS,1% 1,% TRAM,4% 4,% METRO,7% 4,% Gegevens per maand vanaf vorig jaar 4,% Zwartrijders % zwartrijders per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 3,% 2,% 1,%,% ,% Zwartrijders % zwartrijders per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 3,% 2,% 1,%,% 4,% Zwartrijders % zwartrijders per maand (balk) t.o.v. de norm (lijn) 3,% 2,% 1,%,% Aantal A- en B-incidenten per 1. DRU's Gegevens van dit kwartaal Incidenten Norm BUS,63,95 TRAM 2,29 3,89 METRO 13,39 13,95 Gegevens per kwartaal vanaf vorig jaar Aantal A- en B-incidenten per 1. DRU's Per kwartaal (balk) t.o.v. de norm (lijn) Aantal A- en B-incidenten per 1. DRU's Per kwartaal (balk) t.o.v. de norm (lijn) Aantal A- en B-incidenten per 1. DRU's Per kwartaal (balk) t.o.v. de norm (lijn) 16, 16, 16, 14, 14, 14, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 2, 2,,,, Het aantal incidenten bij de metro is gedaald en ligt weer onder de norm. Een duidelijke verklaring is er echter niet; er hebben geen specifieke maatregelen plaatsgevonden. Definities Stiptheid beginpunt Op elk beginpunt van iedere lijn wordt gemeten hoe de actuele vertrektijd zich verhoudt tot de dienstregeling. BUS: Gemeten met behulp van EBS. Vanaf 9 december 212 is definitie stiptheid seconden te vroeg en tot 6 seconden te laat. Alle niet stipte vertrekken kunnen worden beboet, met uitzondering van overmacht (norm 1%) Vanaf 215 is definitie stiptheid seconden te vroeg en tot 12 seconden te laat. Alle niet stipte vertrekken kunnen worden beboet, met uitzondering van overmacht (norm 1%) TRAM: Gemeten met behulp van EBS. Vanaf 212 is definitie stiptheid seconden te vroeg en tot 12 seconden te laat. METRO: Gemeten met behulp van VKL. Vanaf februari 212 is definitie stiptheid seconden te vroeg en tot 12 seconden te laat. DRU-uitval Percentage van het aantal dienstregelinguren dat is uitgevallen. BUS: Gemeten met behulp van PERDIS; betreft totale uitval in DRU. Een uitgevallen rit is een rit die niet of met meer dan de helft van het interval (minimum 16, maximum 31 minuten) vertraging op het eindpunt is aangekomen. Alle uitval kan worden beboet, met uitzondering van overmacht (norm %). TRAM: Gemeten met behulp van PERDIS; betreft enkel verwijtbare uitval in DRU. METRO: Gemeten met behulp van PERDIS; betreft enkel verwijtbare uitval in DRU; betreft enkel uitval in metrotreinen. Instappers Het aantal instappers (een reiziger die overstapt telt voor twee instappers); gemeten met behulp van TCK. Reizigerskilometers De som van de afstanden van alle verplaatsingen door reizigers; gemeten met behulp van TCK. Het aantal reizigerskilometers gedeeld door het aantal instappers levert de gemiddelde reisafstand op. Aantal klantenreacties Aantal reacties van klanten die toewijsbaar zijn aan een modaliteit; gemeten met behulp van de interne KCC-rapportage. Incomplete transacties Het percentage incomplete transacties waarbij 4 wordt afgeschreven ten opzichte van het totaal aantal ritten; gemeten met behulp van TCK. Hoewel deze definitie overeenkomt met de definitie in de halfjaarlijkse rapportages van de Rijksoverheid, kunnen de resultaten in beide rapportages toch verschillen door het naijleffect van de verwerking van transacties. Zwartrijders Percentage van het aantal gecontroleerde reizigers dat geen geldig vervoerbewijs heeft (en wordt gepardonneerd, een verhoogd tarief krijgt opgelegd of een proces verbaal krijgt). Deze cijfers volgen dus uit (gerichte) controle-inzet en zijn daardoor niet representatief en niet vergelijkbaar met de jaarlijkse zwartrijdersmeting die wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid. Aantal A- en B-incidenten per 1. DRU's Het aantal A-incidenten (strafrechtelijk vervolgbaar) en B-incidenten (overtredingen Wet Personenvervoer) per 1. dienstregelinguren per modaliteit. Hiermee wordt het aantal incidenten dat invloed heeft op het sociale veiligheidsgevoel gerelateerd aan het vervoeraanbod.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x