Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÇÖZÜM KÝTAPÇIÐI D G S D E N E M E S İ 10 SAYISAL BÖLÜM. 6. b = 1, c = 1, a = 13 için a.b.c = 13 olur.

Category:

Journals

Publish on:

Views: 60 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜM KÝTAPÇIÐI 1. =. Tam. B.S =.( + 1).(1 + 1) = 16 tane 6. b = 1, c = 1, a = 1 için a.b.c = 1 olur...,75.1 = 5 tane kalem 5 kalem ise 5 kalem x x = 6 bulunur.. ( 10) + ( 1) + ( 1) +...
Transcript
SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜM KÝTAPÇIÐI 1. =. Tam. B.S =.( + 1).(1 + 1) = 16 tane 6. b = 1, c = 1, a = 1 için a.b.c = 1 olur...,75.1 = 5 tane kalem 5 kalem ise 5 kalem x x = 6 bulunur.. ( 10) + ( 1) + ( 1) ( 98) = 1,75 kutu = 5 5 tane y x = x y = 18 = 7 7. mn = 8 m= 1 n= mr = 7 r = 6 m + n + r = = Tek T Ç Not: işleminin sonucu tektir fakat doğal sayı değildir. 9. n = m + (m ).m + (m ).(m + ) = 50 m m + m = 50 m m 5 = 0 m 9 m 6 (m + 9).(m 6) = 0 9 m = veya m = 6 m = 6 ise n = 8 ve m + n = 1 olur D G S D E N E M E S İ 10 1 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS a ve b pozitif tamsayı oldukları için a+ ve b+ sayıları ye eşit olamaz. Bu nedenle a+ ve b+ sayıları tektir. a + tek sayı ise a çifttir. b + tek sayı ise b tektir. Bu durumda a + b tektir ile tam bölünebilmesi için ve sayılarına tam bölünebilmelidir. y x 0 0,, 6, 9, 5, 8 8 1,, 7 x + y toplamının alabileceği farklı değer vardır. 11. Bölüm ile başladığı için a sayısının 6 dan küçük olması gerekir = xyz zyx = 99(x z) Çift 99 ve (x z) çift sayısında 5 çarpanı olmadığı için 15 ile kesinlikle bölünemez. 1. K = (1) a 5, 6, 7, 8, OKEK(18, 60) = 180 L = (a) b 6, 7, 8,... a + b = = = a.b = 9 ise c a dýr. b.c = ACE BDF = 100(A B) + 10(C D) + (E F) = ( ) + ( 1) = 79 b.c = 11 ise a b dýr. a.c = 17 Bu durumda b a c olur. Diðer Sayfaya Geçiniz DGS x x 1 = = 1 x 1 x 1 x 1 x 1 8 = = ( ) = = 7. (x+ ).(x x+ 9) (x ).(x + x+ 9) = (x + x+ 9) x (x x+ 9) x x+ = x = ( 5+ 1) ( 5 1) = =. (a) a 1 = ab 1=, b ab =, b b (b) b 1 = 10 ab 1=, 10a ab =, 10a a b + 1= 10a + 1 b = 10a b = 5a b = 5k ve a = k alınırsa, a + b k + 5k 7 = = olur. a b k 5k 0. x y + 7 = y + Sıfır olmalıdır. y+ = 0 y = x y + 7 = 0 x = 10 olur.. Çocuk sayısı x olsun.. + x.6 0 = 0x + 0 =, x x+ 1x =, 8 x =, Aile toplam + = kişiliktir ( 1) 1 6 b = = 1 1 b = ( 1) = ( 1) a b= 1 = 1 5. Konuk sayısı x olsun. 1.0 = 15.(0 x) 15x =, 90 x =,6 kiþi Diðer Sayfaya Geçiniz DGS bedava dondurmanın tanesini daha yedikten sonra, 1 kalan 5 çubukla birlikte yeni bir 5 dondurma alınabilir = bedava dondurma bedava dondurmayı yedikten 1 6 sonra kalan çubukla birlikte 18 yeni bir dondurma daha alınabilir. + 1 = bedava dondurma Toplam: + = 6 bedava dondurma alınır. 7. I. gün: 16x mal üretilsin. II. gün: III. gün: 9 16x = 6x mal üretilir. 9 6x = 81x mal üretilir. 81x = x = ton İlk iki günde toplam: 16x + 6x = 5x 5. = 156 ton 0. Karşılaşma noktası T ye kadar V 1 aracı br ve V aracı 8 br yol aldığına göre V 8 = = dir. V1 1. Hızlı olan araç T de karşılaştıktan sonra kalan br lik yolu 8 saatte aldığına göre, V = 1 br lik yolu saatte V 1 = 1 br lik yolu saatte alır. Bu durumda V 1 hızlı araç 1 br lik çevreyi.1 = 8 saatte tamamlar x 10x 196x 8. Gruba yeni katılanların yaş ortalaması A olsun. m A xm + A m(x + ) x+ y = x+ y=, m 1 m + m (1 + ) A (x+ y) =, x+ x + y =, x + A 196x a ise 100x A 100.a 5.a A = = A =, x+ y 9. Ustanın y saatte yaptığı işi çırak x.y saatte yapar.. Satış fiyatı Tuna Pelin 100x 70x 50x 0x %0 fazlasýdýr. 50 = Diðer Sayfaya Geçiniz DGS A kabı: %60 tuzlu su B kabı: %0 tuzlu su = ( ).A A = Yeni karışımın tuz oranı % ve su oranı %56 dır. 9. R H 5 6! = Rakam Harf Ortadaki seç seç iki kutuyu seç ve sýrala 5. Kümenin eleman sayısı 6x 11 dir. x = 6x 11 x = dir. 0. (+).(+).( ) veya ( ).( ).( ) 6. f 1 (x + ) = 5x 1 x yerine x yazılırsa f 1 (x) bulunur = = f 1 (x) = 5(x ) 1 = 5x A nın kârı = 1 B nin kârı = 7. Δ (6 Δ 5) = Δ 7 = Toplam kâr = A nın maliyeti = 1 A nın satışı = x (mod 7) = x (mod 7) 1 (mod 7) (mod 7) 1 (mod 7). / x = 0 71 = (mod 7) ve 76 = (mod 7) / y =, = 6 (mod 7) x = y olur. 5 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS C nin merkez açısı 5 dir = 5. D partisi 6 ye 1 temsilci almaktadır. 6 ye 1 temsilci 108 ye x temsilci x = 6 temsilci 9. A dan C ye 1 gizli yol olduğundan, = 116 yol x y = x y 6 olacağı anlaşılır. Buradan B den C ye 9 yoldan 9 = 5 gizli yol olacağı bulunur. 50. Şıklardan 1 çıkarılıp çarpanlar incelenir. Çarpanlardan biri ten büyük veya eşit, diğeri de 6 dan büyük veya eşit iki çarpan olarak yazılabilmelidir. A) B) C) D) Hükümet kurmak için merkez açıların toplamı en az 180 olmalıdır. B + C + E = = SORULAR ÇÖZÜME DOĞRU 7. = 1 yıl bulunur. x + x x.(x+ 1) f(x) = = Verilen değer 1 fazlası ile çarpılır ve ye bölünür. Böylelikle hesaplama çok daha hızlı olur f(17) = = 17.9 = 1 5 Do Sol Mi 8. A dan B ye yol üzerine gizli yol daha, toplam 6 yol olur. 6 = yol hesaplanır f(111) = = La Re Do La 6 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS x = 1 için: x = için: x = için: 1. f(1) = = 1 Do. f() = = Mi. f() = = 6 La 55. A 10 B D x C x = için:.5 f() = = 1 0 Do Do durak EDC üçgeni üçgenidir. 90 8ñ ise 0 ñ cm olur. Sırayla yazıldığında Do, Mi, La, Do bulunur. 5. G 56. A α A D E B C D m(cëad) = 80 dir. α = 180 α= 75 bulunur. B F C A(DÿEF) = A(DÿEC) dir. a cm ise a cm olur. A(AÿDC) = 6 cm dir. k 6 cm ise k 1 cm olur. (A(AÿDC) = 6 cm) ) (A(DÿCB) = 1 cm ) A(AÿBC) = 18 cm 7 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS A 59. y O α B C y = x B 1 y = x C k k m(bïc) = 8 olduğundan m(bëoc) = 8 olur. OB = OC olduğundan 8 + +α+ +α = α = 180 α= 68 α= dir. k k x 0 H A(10, 0) T 6k OC doğrusunun eğimi olduğundan, CH = k ise OH = k yazılır. 1 OB doğrusunun eğimi olduğundan, BT = k ise OT = 6k yazılır. OA = 5k 10 = 5k k = br dir. BT = CH = br olur. A(OABC) =.10 = 0 br dir L 6 K D C E F 90 6 cm ise 60 ñ cm olur. A T TB = cm ise TF = ñ cm dir. KFT dik üçgeninde ([KF] [FT] + ( ) = KT KT = B KT = cm 8 Diðer Sayfaya Geçiniz SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜM KÝTAPÇIÐI 1. Verilen parçada üçüncü cümlede sözü edilen beceriyi göstermenin temelinde yatan, E seçeneğinde belirtilmiştir. 7. I, II, IV ve V. cümlelerde Santorini ile ilgili bilgi verilirken III. cümlede Assas tan bahsedilerek akış bozulmuştur.. Verilen cümlenin tamamını okuduğumuzda Art and Life tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikten söz edildiğini anlıyoruz. Bu ilgiyle seçenekler incelendiğinde en uygununun E seçeneği olduğu görülmektedir. 8. Verilen parçanın I, II, III, V. cümlelerinde, baston ile ilgili bilgiler verilirken IV. cümlede tahta oymacılığı ile ilgili bilgi verilerek akış bozulmuştur.. Verilen cümle, ''eskime sürecini yaşamaktadır'' denildiği için öncesinde ''yeni olduğu''nun belirtilmesi gerekir. 9. Verilen cümlede teknolojinin sürekli geliştiği ve bu nedenle ürünlerin sürekli eskidiği belirtilmiştir. Buradan da B seçeneğine ulaşılabilir.. Verilen parçanın ikinci cümlesinde özgünlük dile getirildiğinden öncesinin de sadece o kişiye özgülüğü çağrıştıran bir yargı ile başlaması gerekir. 10. Verilen cümlede doğadaki hayvanların yaşamlarını kendi başlarına sürdürdükleri ve bu nedenle yaşamak için hiçbir canlıya muhtaç olmadıkları anlaşılmaktadır. 5. Verilen parçanın I, II, IV, V. cümlelerinde, matbaanın ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi ile ilgili bilgiler verilirken III. cümlede ise matbaaya verilen önem ile ilgili bilgi verilerek akış bozulmuştur. 11. Verilen cümleden insanların Türkçenin zenginliğini yeterince kullanamadıkları belirtilmiştir. Buradan E seçeneğine ulaşılabilir. 6. Verilen parçanın I, III, IV, V. cümlelerinde, saçtaki yıpranmanın nedenleri anlatılırken II. cümlede bu durumun sonucu söylenerek akış bozulmuştur. 1. Verilen cümleden domuz gribinin tehlikeli bir hastalık olduğu ve bu nedenle dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Sözel Bölüm 9 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS III. ve IV. cümleler örnek cümleleridir. Ancak III. cümledeki ise den dolayı III. cümle IV. cümleden sonra gelmelidir. 0. Verilen sözlerin anlamlı ve kurallı dizilişi şöyledir: II - IV - III - V - I 1. IV. cümledeki bunlar sözcüğü I. cümledeki buzullar ı işaret etmektedir. Bu nedenle IV. cümle I.cümleden sonra gelmelidir. 15. III. cümle ile IV. cümle olumluluk - olumsuzluk ilgisiyle birbirine bağlıdır. Söz dizimine göre ise önce IV. sonra III. cümle gelmelidir. 1. Verilen sözlerin anlamlı ve kurallı dizilişi şöyledir: I - IV - III - V - II. B seçeneğinde verilen ''kibirlilik'' böbürlenme ve başkalarını küçük görme anlamındadır, ancak bu anlam verilen cümlede bulunmamaktadır.. I. cümlede Çin ile diğer uygarlıklar, II. cümlede ise Sümerlerle Çinliler karşılaştırılmıştır. 16. III. sözdeki bırakan sözcüğü II. sözdeki insanların sözcüğünü nitelediği için bu sözler birbiriyle yer değiştirilmelidir. 17. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde II - I - V - III - IV biçiminde sıralanacağından ikinci söz I. olur.. Verilen parçanın I. cümlesinde herkesin arka arkaya dizilmesinin nedeni olarak üzerinde bulunulan patika yolun sadece bir kişinin geçmesine olanak tanıması gösterilmiştir. 18. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde III - IV - II - I - V biçiminde sıralanacağından ikinci söz IV. olur. 5. III. cümlede değerlendirme yapılmamış, var olan durum olduğu gibi aktarılmıştır. 19. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde II - IV - III - V - I sıralanacağından, baştan üçüncü III. olur. 6. Verilen cümlede insanların büyük hedefleri, istekleri olduğu için küçük işleri göremedikleri vurgulanıyor. Sözel Bölüm 10 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS Verilen cümlede iyi eserlerin kalıcı olabildiği vurgulanmıştır.. Parçada insanların dizi veya film olan kitaplara ilgisinin arttığı belirtilmiştir. Bu nedenle aynı içeriği sahip B seçeneği boşluğa uygun düşmektedir. 8. Verilen altı çizili sözle yazarın yetkinliğe ulaştığı anlaşılmaktadır. 5. Verilen parçadan yapıtların süslü ifadelere ihtiyacı olmadığı belirtilmiştir. Bu da yalınlık ile ilgilidir. 9. Verilen parçadaki altı çizili sözle '' her an yeni şeyle karşılaşabileceği'' kastedilmiştir. 0. sağlanacaktır sözcüğü anlamca olumluluk belirtmektedir. Ancak cümlede olumsuz anlamda kullanılarak anlatım bozukluğuna neden olmuştur. 6. Verilen parçada, ''okuma''nın içsel bir özellik taşıdığı dile getirilerek sonradan yapılacak müdahalelerin anlamsızlığı belirtiliyor. C seçeneğinde verilen durum bu tutumla örtüşmez. 1. Parçada bilgi verilmek amaçlandığı için tartışmacı bir yaklaşım vardır denilemez. 7. Parçada olumsuz düşüncelerin hastalıklara neden olabileceği dile getirilmiştir. A seçeneğindeki cümlede de aynı anlam söz konusudur.. Verilen cümlede Rousseau nun düşünceleriyle insanları etkilediği anlaşılıyor. Buradan yönlendiricilik kavramına ulaşılabilir. 8. Parçada insanlarla ilgili asıl anlatılmak istenen parçanın sonundadır ve bu da insanların önemli niteliklere sahip olmasına rağmen bu niteliklerin bazen insanı sıkıntıya sokabildiğidir.. İlk üç cümlede insanların orta oyununa yaklaşımı belirtilirken IV. cümleden itibaren günümüz orta oyunu sanatçılarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmış ve düşünce değişmiştir. Sözel Bölüm 9. Parçanın ikinci cümlesinde dişlerin temizlenmesinde fırçanın ve macunun yetersiz kaldığı belirtilmiş, son cümlede ise diş ipinin bu nedenle kullanılması gerektiği belirtilmiştir. 11 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS Avrupalıların ilgisiyle kilimciliğin ülkemizde hız kazanması, ülkemiz insanının yeterli ilgiyi göstermediğini ortaya çıkarmaktadır. 6. Verilen parçada, morsların yaşam alanı olarak belirtilen Atlas Okyanusu dışında bir yerde yaşamadıklarına dair bir ayrıntı yoktur. 1. Parçanın ilk cümlesinde geçen güvenilir olmayan verilere göre sözü, kolonyayı ilk olarak kimin yaptığını kesin olmayan bir temele oturtmuştur. 7. Parçada tanımlama yapılmamıştır. 8. Parçanın sonunda sözü edilen duvarların ne amaçla yapıldığının bilinmediği ortaya konmuştur.. Parçada kriketin ilk defa İngiltere'de oynandığı belirtilmektedir. 9. Parçda kişileştirmeye başvurulmamıştır.. Parçada herhangi bir duyuyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir. 50. Parçanın yazılış amacı okuyucuyu bilgilendirmek yani açıklama yapmaktır.. Parçada stelin özellikleri belirtilmiştir. 51. Parçanın ikinci cümlesinde sorunun cevabı belirtilmiştir. 5. Parçada insanların teknolojiyi içgüdülerini kullanarak ve deneme - yanılma yoluyla buldukları belirtilmiştir. 5. Parçada stelin, dönemiyle ilgili bilgiler içerdiğine değinilmiştir. Sözel Bölüm 5. Parçada insanların,5 milyon yıldan beri yaşadıkları belirtilmiştir. 1 Diðer Sayfaya Geçiniz DGS SORULAR ÇÖZÜME DOĞRU Bu mantıksal ilişkide temel espiri doğum tarihleri yazılırken ay ve günlerden hangisinin önde olacağıdır. Verilen sayılar incelendiğinde sadece 81 in tek tarihi (8. ayın 1 i) ancak diğer sayınında yıl içinde ikişer tarihi gösterebilir olduğunu görebilmek önemlidir. Zaten dikkat edilecek olursa tüm soruların şart üzerinden geldiği görülecektir. 5. Eğer en küçük olan Esin 115 (5 Kasım) ise artık 116 nın Ocak 16 olması zorunluluktur, bu kişiler büyükten küçüğe sıralandığında ilk iki sıra iki ihtimalli oluşur. Ya 1. kişi Ocak (1),. kişi 16 Ocak (116) Ya da 1. kişi 16 Ocak (116),. kişi 1 Şubat (1) Seçeneklerde 16 Ocak ve 1 Şubat tan sadece biri var SORULAR ÇÖZÜME DOĞRU Sarı - Kırmızı - Yeşil - Mavi Kuru boya Mor - Turuncu - Kahverengi - Gri Pastel boya 1. Yeşil - Mor - Kahverengi ile kırmızı asla kullanılmıyor.. Turuncu varsa gri yok.. Mor varsa sarı mutlaka var ancak tersi zorunlu değil.. Mavi ile kahverengiden biri varsa diğeri de mutlaka olacak. 57. Sarı, yeşil ve mavi kuru boyalar birlikte kullanılabilir. Yani kuru boya. Pastellerden de turuncu ve griden ancak biri seçileceği için en fazla üçü kullanılabilir Ağustos ta doğan (81) kişiden büyük iki kişi varsa 115 ve 116 ile kodlanmış kişilerin doğum aylarının Kasım olması zorunluluktur. Bu durumda bu beş kişiden en küçüğü 6 Kasım (116) doğumludur. 58. Kırmızı kullanılmışsa; 1. şarttan dolayı yeşil, mor ve kahverengi kullanamaz. Kahverengiyi kullanamayacağı için de. şarttan dolayı maviyi kullanamaz. Seçeneklerde geriye sadece gri kalıyor. 59. Sadece 1 kuru ve 1 pastel kullanılmışsa;. şarttan dolayı bu iki renk yeşil ve mor olamaz. Çünkü mor pastel kullanılmışsa sarı kuru boya da kesinlikle kullanılmak zorundadır. O zaman da renk olur. 56. Eğer 8 Şubat ta (8) doğan kişi sadece bir kişiden büyükse, 115 ve 116 kodlu kişiler Ocak 15 ve 16 doğumlu olup 1 kodlu kişi Ocak ya da 1 Şubat doğumludur. Kendisinden küçük tek kişi 81 koduyla kodlanmış olan yani 1 Ağustos doğumlu olandır. Sözel Bölüm 60. İlk mavi ya da kahverengiden hangisini seçerse,. şarttan dolayı ikinci renk zorunlu olarak bellidir. Griyi seçerse. renk olarak. şarttan dolayı turuncu seçilemez. Yeşil seçerse 1. şarttan dolayı kırmızı seçemez. 1 Diðer Sayfaya Geçiniz
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x