Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Belangrijke data. Geen bijzonderheden. Elle. Dochter van juf Kristel en Martijn. Wij wensen hen samen een prachtig leven toe!

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 32 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WEEKBULLETIN 24 Jaargang jenaplanschool de Lanteerne Belangrijke data Geen bijzonderheden Geboren: Elle Dochter van juf Kristel en Martijn
Transcript
WEEKBULLETIN 24 Jaargang jenaplanschool de Lanteerne Belangrijke data Geen bijzonderheden Geboren: Elle Dochter van juf Kristel en Martijn Wij wensen hen samen een prachtig leven toe! Gelders Techniek Toernooi 2017 Op vrijdag 7 april doen wij met een team van onze school mee aan het Gelders Techniek Toernooi. Dit is een wedstrijd die wordt gehouden in verschillende leeftijdsgroepen tussen de verschillende basisscholen in Gelderland. De prijswinnaars van deze dag gaan door naar de landelijke finale op donderdag 1 juni in het Openlucht museum in Arnhem. Wij doen mee met het onderdeel De Electrische auto voor groep 7 en 8. We kregen hiervoor een batterijhouder, een batterij, een schakelaar en een elektromotor. De uitdaging is: Bouw een elektrische batterij-auto, die zo snel mogelijk over een heuvel rijdt. Dus hebben we proefjes gedaan met verschillende soorten auto s om erachter te komen of ze de heuvel op- en afkomen, of ze niet van de baan afraken en welke er snel is. Daarna kwam het ontwerpen van onze eigen auto. Dit was nog best lastig. Welk materiaal (licht), hoe groot en sterk enz. gingen we ontdekken. We kunnen ook een prijs winnen voor creativiteit, dus daar doen we ook onze best voor. We hebben er heel veel zin in en hopen natuurlijk te winnen. Namens het Lanteerne team, Sep, Anna en Koen uit de Zebra s Schooljaar Pagina 2 Nederlands kampioen Zaterdag 25 februari moest ik vechten voor het Nederlands kampioenschap kickboksen. We moesten zaterdag om 06:30 uur opstaan en kwamen 08:30 uur in Almere aan. Het moest om 09:30 uur beginnen, maar het begon pas om 11:30 uur. Ik moest 2 wedstrijden vechten, de eerste van mij begon rond 13:30 uur. In de eerste wedstrijd begon het meisje te huilen, dus had ik op tko gewonnen. De tweede wedstrijd moest ik 3 rondes van 1 minuut vechten, dat was de finale. Wie die wedstrijd won was Nederlands kampioen kickboksen. Ik won die wedstrijd op punten, dus nu ben ik Nederlands kampioen kickboksen. FAY uit de Bergkristal Boekje van Sjors Sportief Deze week heeft uw kind op school een boekje ontvangen van Sjors Sportief. In dit boekje vindt u alle sportverenigingen van Nijmegen en omstreken. Daarnaast zijn er verschillende leuke activiteiten georganiseerd waar iedereen zich voor in kan schrijven. Dit inschrijven kan gedaan worden vanaf 15 maart na 15.00u. op de website Dus als uw kind altijd al eens kennis heeft willen maken met een hele andere sport of vereniging, dan is dit een kans! Natuurlijk is er niets leuker om samen te sporten en te bewegen! Namens de sportcommissie, Rob Artz Boomfeestdag in Park West Boomfeestdag wordt in Park West gevierd op woensdag 15 maart. Tijdens dit kindernatuurfeest planten 16 kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van De Lanteerne 10 bomen in het Park West nabij de velden van SV Nijmegen aan de Oscar Carréstraat. Wethouder Harriët Tiemens plant samen met de onze kinderraad de eerste boom. Het Park West is een aaneenschakeling van groengebieden in Nijmegen West. Om nadere invulling te geven aan de bomenstructuur worden 10 bomen gepoot dicht bij de voetbalvelden van SV Nijmegen. Er worden, walnoten, lijsterbessen, berken en krentenbomen geplant. Dit deel van het park is een onderdeel van een groen kralensnoer dat met elkaar verbonden is. Park West moet een plek worden waar mensen op korte afstand van hun woon- of werkplek kunnen genieten van groen en natuur. Bovendien is het park een groene long in wording, die zal bijdragen aan vermindering van milieudruk in een groot deel van Nijmegen West. Wethouder Harriët Tiemens: Door de aanplant van deze bomen wordt verder invulling gegeven aan de mooie recreatieroute van Park West. Tijdens deze Nationale Boomfeestdag maken kinderen kennis met die rijke historie én de functie en waarde van natuur in hun eigen leefomgeving. De gemeente Nijmegen, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en basisschool De Lanteerne nodigen alle belangstellenden uit om hierbij aanwezig te zijn. Programma: uur Aankomst leerlingen, wethouder en organisatoren en opening uur Wethouder Tiemens gaat in gesprek met de kinderen en nodigt de kinderen uit om samen de eerste boom te planten. Speech IVN (Mw. Peeters) en maken groepsfoto uur Planten bomen en struiken door kinderen van De Lanteerne Terug op school spelen de kinderen samen met natuurgidsen van het IVN het Bomenspel. Dit gedeelte is niet toegankelijk voor publiek. Schooljaar Pagina 3 MysteryX.bestaat 5 jaar! We vieren daarom feest op woensdagmiddag 15 maart 2017 van :00 uur. Welke grote ontdekkingen gaan nog plaatsvinden de komende jaren? Ga je misschien op Mars wonen? Rijd je in een vliegende auto? Gaan we met zijn allen insecten eten? Krijgen jouw kinderen een superpil om heel oud en gezond te worden? Heb je later een robot thuis om voor je te koken en te zorgen? Hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit in 2050? Kom naar deze spannende Mystery X middag en laat je verrassen! We organiseren ook een spetterende natuurkundeshow aan het eind van de middag! En. Omdat we feest vieren is het deze keer gratis! Geef je nu op via Schooljaar Pagina 4 Schooljaar Pagina 5 Geef Mij Maar Een Boek Op 10 februari 2017 start de landelijke boekhandelsactie Geef Mij Maar Een Boek! Met deze actie laten de boekhandels jongeren kennis maken met de klassiekers uit de jeugdliteratuur. Ieder jaar kiezen ze een nieuwe klassieker die voor slechts 2 euro beschikbaar zal zijn, zodat ieder kind een goed en mooi uitgevoerd eigen boek kan hebben staan op zijn eigen leesplankje. Waarom ze dit doen? Om te laten zien hoe inspirerend het is verhalen te lezen is en tegelijk leesvaardigheid te stimuleren. Dit jaar is Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens het actieboek. Al meer dan twintig jaar lezen steeds weer nieuwe jongeren dit warme en aangrijpende boek over Akkie uit groep acht die zich verheugt op de afsluiting van het schooljaar met een voetbalwedstrijd. Niet alleen vriendschap en opgroeien, worden grappig en vol vaart beschreven, ook vertelt Vriens wellevend wat er gebeurt met de klas als Akkie ziek blijkt te zijn en toch wil voetballen en de Citotoets wil halen. Vriens baseerde het boek op zijn ervaring als meester op een lagere school, heel toepasselijk dus. Jacques Vriens zal op zondag 19 februari de boekwinkel Dekker van de Vegt met een bezoek vereren. Tussen uur zal hij vertellen, voorlezen en signeren. Schooljaar Pagina 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x