Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2016 SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN EN KÖTÜ YIL OLDU?

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 56 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Mart SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN EN KÖTÜ YIL OLDU? #COCUKLARSALDIRIALTINDA UNICEF/2016/Syria/Idleb/Ali Al-Mur y 2016 SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN EN KÖTÜ YIL OLDU? Çocukların her gün saldırılara
Transcript
Mart SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN EN KÖTÜ YIL OLDU? #COCUKLARSALDIRIALTINDA UNICEF/2016/Syria/Idleb/Ali Al-Mur y 2016 SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN EN KÖTÜ YIL OLDU? Çocukların her gün saldırılara maruz kaldıkları Suriye de hiçbir çocuk savaşın dehşetinden kurtulamamaktadır. Şiddet her yerde görülmekte olup okul, hastane, oyun alanı, park ve çocukların kendi evleri gibi birçok yeri paramparça etmiştir. Altı yıldır süren bu savaşta en ağır bedeli ödeyen çocuklar geçen yıl en uç noktaya tırmanan şiddetle birlikte hiç olmadığı kadar büyük acılar yaşamıştır. Sadece 2016 da en az 652 çocuk öldürülmüştür. Çocuk ölümlerinde 2015 yılına göre yüzde 20 artışın 1 yaşandığı 2016 yılı, çocuk kayıpların resmen belgelenmeye başlamasından bu yana Suriyeli çocuklar için en kötü yıl olmuştur. Geçtiğimiz Eylül ayında Halep te bir haftadan kısa bir süre içinde 223 çocuk yaralanmış, 96 çocuk hayatını kaybetmiştir 2. Sınırlı kapasite ve temel tıbbi malzemelerin bulunmayışı nedeniyle doktorlar çocukları hayatta kalma şansı düşük olan yaralı ve hasta çocukları tedavi edemeden ölüme terk etmek zorunda kalmıştır 3. Suriye de çeşitli bölgelere erişimdeki zorluklar, çocukların ne kadar zorluk yaşadığına dair resmin bütününün görülmesine ve hızlı, etkili ve gerektiği şekilde yanıt vermesine olanak vermemektedir. Bombaların, kurşunların ve patlamaların yanı sıra, çocuklar kolaylıkla önlenebilecek, tedavisi mümkün hastalıklar sonucu yaşamlarını sessizce yitirmektedir. Ancak bugün Suriye de az sayıda doktor kalmış olup, tıbbi bakım ve sağlık tesisine erişim giderek zorlaşmaktadır. Zorlukların üstesinden gelebilme mekanizmaları hızla yetersiz kalırken, aileler hayatta kalabilmelerini sağlamak için olağanüstü önlemlere başvurmaktadır. Bunun sonucu olarak çocuk işçiliği, erken evlilikler ve çocukların silahlandırılması giderek yaygınlaşmaktadır yılında 850 den fazla çocuk 4 silahlandırılarak çatışmalara katılmak zorunda kalmıştır yılıyla kıyaslandığında bu çocukların sayısı iki katına ulaşmıştır. Çocuklar giderek daha küçük yaşlarda silahlandırılmakta ve çatışmalarda yer almaktadır. Kimi uç durumlarda ise infazcı, intihar bombacısı ya da hapishanelerde gardiyan olarak da kullanılmaktadır. Bu rakamlar yalnızca doğrulanan vakaları yansıtmakta olup, sorunun boyutunu tam anlamıyla ortaya koymamaktadır. Suriye de en zor koşullar altında olan çocuklar ise ulaşılması güç bölgelerde yaşayan 2,8 milyon çocuktur 5. Bu çocukların 280 bini, sivillerin hareketinin, temel ihtiyaç malzemeleri ve hayat kurtaran insani yardımın ağır derecede kısıtlandığı kuşatma altındaki bölgelerde yaşamaktadır. Bazı durumlarda konvoylardan tıbbi malzemeler çıkartılmıştır ki bu sivillerin tedavi edilmesinin engellemesi nedeniyle uluslararası insani yardım kanunu ihlalidir. Suriye de 1,7 milyondan fazla çocuk okula gidememektedir 6. Suriye deki her üç okuldan biri 7 ise yerle bir olduğu, hasar gördüğü, yerlerinden edilmiş ailelerin barındırdığı ya da askeri amaçla kullanıldığı için amacına hizmet verememektedir yılında okullara ve eğitim personeline yönelik en az 87 saldırı tespit edilirken, okulda ya da okula civarındaki alanlarda 255 ten fazla çocuk öldürülmüştür 8. Geçtiğimiz yıl bir okulunda etkilendiği saldırılar arasında hayati kaybın en ağır olduğu, 26 çocuk ve altı öğretmenin yaşamını yitirdiği İdlib deki saldırı gibi birçok yerde okullar defalarca saldırılara maruz kalmıştır 9. Su, çatışmanın tüm taraflarınca bir silah olarak kullanılmıştır. Birleşmiş Milletler 2016 yılında okullara ve eğitim personeline yönelik en az 87 saldırı tespit edilirken, okulda ya da okula civarındaki alanlarda 255 ten fazla çocuk öldürülmüştür 10. Geçtiğimiz yıl bir okulunda etkilendiği saldırılar 2 arasında hayati kaybın en ağır olduğu, 26 çocuk ve altı öğretmenin yaşamını yitirdiği İdlib deki saldırı gibi birçok yerde okullar tekrar tekrar saldırılara maruz kalmıştır. Altı yıldır süren savaş sonucunda bugün 6 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumdadır. Bu çocukların yarısı da evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bazı çocuklar güvenli bir yere ulaşıncaya kadar yedi kereye kadar yer değiştirmiştir. Bugün 2,3 milyon Suriyeli çocuk Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak ta mülteci olarak hayatlarını sürdürmektedir. Çok sayıda çocuk da Akdeniz i geçip Avrupa ya ulaşabilmek için ölüm teknelerine binmek zorunda kalmıştır. Suriye yi terk eden mültecilerin yüzde 80 i istikrarsızlık ve ekonomik sorunlar nedeniyle kendileri de kırılgan olan komşu ülkelere sığınmıştır. Çocuklar ve aileleri bu ülkelerde bombalama ve şiddetten nispeten uzaklaşmış olsalar da ihtiyaçlarını karşılamak hususunda başka güçlüklerle karşılaşmaktadır. Birçok aile çocuklarını okula gönderememektedir. Çevre ülkelerin çoğunda Suriyeli mültecilerin resmi olarak çalışmasına izin verilmemektedir. Bu da onları uluslararası yardımlara bağımlı kıldığı gibi çocukları henüz çok küçük yaşlarda tehlikeli ve düşük ücretli işlerde çalışmaya ya da dilenmeye itmektedir yılında çatışmaların başlamasından bu yana binlerce çocuk refakatsiz olarak ya da ailelerinden ayrılarak başka ülkelere gitmiştir 11. Suriye nin güneydoğusundaki Ürdün sınırında hiçbir ülkeye ait olmayan bölgede mahsur kalan 47 bin kişinin durumu giderek kötüleşmektedir. Suriyeli çocukların umutlarını geri vermek Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, bunca dehşet ve acı arasında daha iyi bir gelecek umutlarını, düşlerini ve özlemlerini yitirmeyen çocukların ve ailelerin pek çok olağanüstü hikâyesi var. Çocuklar ve aileler, onurlarını korumak konusunda son derece kararlılar. Suriye de geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 bin 600 öğrenci çatışmaların devam ederken cephe hatlarından geçerek final sınavlarına girebilmek için okullarına gitmiştir 12. Bu öğenciler ulaşılması güç bölgelerden geldiler; bazıları günlerce yolculuk etmek zorunda kalmıştır. Öğrenciler ve öğretmenler ise olağanüstü bir cesarete sahiptir. Bodrumları, mağaraları ve eski ağılları okul ve oyun alanlarına dönüştürerek öğrenmeye ve eğitime devam etmeye kararlılar. Eğer yeterli sıraları yoksa, ellerinde olanları bu geçici okullarında dönüşümlü kullanıyor ya da sert zeminde yerde oturuyorlar. Çünkü her türlü zorluğa rağmen öğrenmeye devam etmek için azimliler. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler, çift-vardiyalı eğitim, okula kayıt kampanyaları ve telafi dersleri gibi uygulamalarla her bir Suriyeli çocuğa okullarında yer vermek için politik kararlılık göstermektedir. Suriye deki krizden etkilenen çocuklar daha parlak bir gelecek hayallerini sürdürmektedir. Biz de bu çocukların birkaçına arzu ettikleri Suriyeyi sorduk. Lübnan ın Bekaa Vadisi nde yaşayan 12 yaşındaki Rami, bizimle hayallerini şöyle paylaştı: Tekrar Suriye de yaşamak istiyorum. Bu savaşın ve dünyadaki tüm savaşların sona ermesini istiyorum. Her çocuğun kendi ülkesinde yaşayabilmesi için barış istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü ihtiyacı olan çocuklara bir şeyler öğretebilmeyi diliyorum. Eğer onlara yardım etmeyi sürdürürsek Suriyeli çocukların hayalleri, umutları ve arzuladıkları her şey gerçekleşebilir. Onlar Suriye nin geleceği. Her çocuğa tek tek destek olmalıyız. YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR NEREDE YAŞIYOR 13? Suriye de yardıma muhtaç 5.8 milyon çocuk 2.8 milyon çocuk Suriye de ulaşılması zor bölgede 280 bin 854 çocuk kuşatma altında 14 2,3 Milyon Suriyeli Çocuk Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır da Mülteci UNICEF in eski Suriye Temsilci Yardımcısı Mirna Yacoub kuşatma altındaki Madaya ya giden bir konvoyda tanık olduklarını şöyle anlatıyor: Madaya nın uzun süredir kuşatma altında olması insanları uçuruma sürüklüyor, bazıları tek çare olarak ölümü görüyordu. Çocuklarına artık besleyemeyeceğini ve onlara bakamayacağını düşünen beş çocuklu bir anne; kocasını savaşta kaybettikten sonra tek başına dayanma gücü kalmayan yeni evlenmiş, 21 yaşındaki genç bir kadın; kendisi için bir gelecek göremeyen 16 yaşındaki genç bir kız Hepsi, yaşadıkları gündelik dehşetten kurtulmak için son çare olarak hayatlarına son vermeyi denedi. İnsanların direnecek güçleri tükeniyordu. UNICEF/2017/Syria/Rural Damascus/Amer Alshami #COCUKLARSALDIRIALTINDA 3 2016 DA ÇOCUKLARA YÖNELİK CİDDİ İHLALLER 15 Suriye deki çatışmanın tarafları herhangi bir yaptırım olmaksızın çocuklara yönelik ciddi ihlallerde bulunmuştur. Aşağıda paylaşılan veriler UNICEF tarafından doğrulatılmıştır. Ancak bu rakamların daha yüksek olduğu düşünülmektedir: ÇOCUKLARIN SİLAHLANDIRILMALARI VE ÇATIŞMALARDA KULLANILMALARI ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR SAKAT KALAN ÇOCUKLAR ÇOCUKLARA YÖNELIK CINSEL ŞIDDET 2016 da en az 2016 yılında en az 2016 yılında en az Çocuk çatışmada yer alan taraflarca silahlandırılıp kullanılmıştır. Bu rakam 2015 e nazaran çocuk öldürülmüştür. Çocuk ölümlerinde 2015 e göre çocuk sakat kalmıştır. Sakat kalan çocuk sayısında 2015 yılına göre İKİ KAT %20 %25 daha yüksektir (331) artış yaşanmıştır artış yaşanmıştır Damgalanma ve dışlanma gibi endişe ve korkular nedeniyle çocuklara yönelik cinsel şiddetin belgelenmesi son derece zor olmaktadır. Kız çocukları kaçırılmış ve zorla evlendirilmiş, tutsak kız çocukları ise reşit olmayan savaşçılar da dahil olmak üzere tutuldukları kişiler tarafından tecavüze uğramıştır. UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere nin BM Güvenlik Konseyi ne yaptığı açıklamadan: Idlib Halep Rakka Halep te bir baba kız çocuklarını okula göndermiş olmanın yol açtığı travma ile yaşıyor. Kızlar bir sabah sırtlarında okul çantalarıyla derme çatma evlerinden çıkıp okula gittiler. Sınıflarına isabet eden bir bomba sonucu eve cansız bedenleri döndü. Şam Kırsalı Dera Der Ez Zor Suriye de en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeler Ben doktor olmayı istiyordum ama muhtemelen olamayacağım çünkü okulumuz bombalandı. Okulun bahçesinde oyunlar oynardık ama artık buraya gelmeye korkuyorum. Babam belki bizi başka bir köydeki başka bir okula götürebilir. - Ahmad, 6 yaşında UNICEF/2016/Syria/Idleb/Omar Alwan 4 EĞİTİM 2016 yılında okul ve eğitim personeli 87 saldırıya maruz kaldı çocuk okulda ya da okul yakınlarındayken öldürüldü ya da yaralandı 17. Suriye de 1,75 MİLYON çocuk okula gidemiyor 18. Suriye de 530 BİN bin Suriyeli mülteci çocuk okula gidemiyor. SURIYE DEKI HER 3 OKULDAN 1 i YERLE BIR OLDU, HASAR, GÖRDÜ YERLERINDEN EDILEN AILELERIN BARINMASI IÇIN KAPILARINI AÇTI ASKERI AMAÇLAR IÇIN KULLANILIYOR 19. Babam okula gitmeme izin vermiyor. Okula hiç gitmedim ama sınıfların neye benzediğini hayal edebiliyorum. Okula gidip bir gün öğretmen olabilmeyi çok isterdim. Lübnan da yaşayan 10 yaşındaki mülteci çocuk Assia okula hiç gitmemiş. UNICEF/Lebaon/2016/Romenzi SAĞLIK 2016 yılında hastaneleri ve sağlık personelini hedef alan 338 DEN FAZLA saldırı düzenlendi 20 Halk sağlığı tesislerinin YARISINDAN FAZLASI ya kapalı ya da ancak kısmi olarak çalışabiliyor 21 Suriye de bağışıklama oranı çatışmalardan önce Suriye de bağışıklama oranı çatışmalardan önce %80 İN üzerindeyken 2015 yılında %41 E düştü 22 Kalıcı engelliliğin %30 UNU travma vakaları oluşturuyor 23 Suriye de altı yıl süren kriz sonunda sağlık sektörü, en çok sivilleri etkileyen son derece kritik zorluklarla karşı karşıya. Sağlık tesislerini ve personelini hedef alan saldırılar 2016 yılında hızla artarak yüzlerce sağlık çalışanı ile sivilin ölmesine ve yaralanmasına yol açtı. Halen faal durumda olan çok az sağlık kuruluşu var. Bu da insanların ihtiyaç duydukları acil tıbbi yardıma ulaşmalarını daha da zorlaştırıyor. Rutin aşılamaları kaçıran çocuklar ise hastalık riskine karşı savunmasız durumda kalıyor. Dâhiliye uzmanı Dr. Bachir Tajaldin. #COCUKLARSALDIRIALTINDA 5 BESLENME SURİYE İÇİNDE SURİYELİ MÜLTECİLER ARASINDA ulaşılması güç ve abluka altındaki bölgelerde çocukların yaklaşık 1/4 büyüme engeli görülmektedir 24 Suriye de 7 MİLYON kişi gıda güvenliğinden yoksun durumdadır MİLYON kişi gıda açısından güvensiz duruma düşme riski ile karşı karşıya 26 ÜRDÜN DEKİ kamplarda yaşayan beş yaşından küçük mülteci çocukların %40 INDA anemi görülmektedir 29 Her 4 ÇOCUKTAN 1 İNDE ve doğurganlık çağındaki 4 KADINDAN 1 İNDE anemi görülmektedir 27 Doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık %10 akut yetersiz beslenme görülmektedir 28 LÜBNAN DAKİ Suriyeli mülteci çocukların 1/4 İNDE anemi vardır 30 Uzun süren abluka yüzünden ortaya çıkan yiyecek kıtlığı çocuklarda yetersiz beslenmeye yol açıyor ve bağışıklık sistemlerini zayıflatıyor. Kolaylıkla tedavi edilebilecek sıradan hastalıklar şimdi ölüme yol açıyor. 15 yaşında bir kız çocuğu olan Joud Aralık ayında solunum yolu enfeksiyonundan öldü. Oysa çocuğun bağışıklık sistemi zayıflamamış olsaydı, hastalığı kolaylıkla tedavi edilebilirdi. Joud teşhis konulduktan bir gün sonra öldü. Der Ez Zor da görevli bir UNICEF çalışanı Şam yakınlarında kuşatılmış bir bölgede soğuk bir günde sıcak yemek yiyebilmek için ilkel ahşap soba başındaki iki kardeş. UNICEF/2016/Syria/Rural Damascus/Amer Alshami 6 BİR SAVAŞ SİLAHI OLARAK SU 2016 yılında 30 farklı olayda su şebekesi kasıtlı olarak kesilmiştir 31 8,2 MİLYON insan acil su ve hijyen yardımına ihtiyaç duymaktadır 32 Suriye de halkın 2/3 SİNDEN fazlası şebeke suyuna düzenli olarak ulaşamamakta ve bu sebeple gerek fiyatı gerekse kalitesi herhangi bir düzenlemeye sahip olmayan başka kaynaklara Suriye nin kimi bölgelerinde enerji sıkıntısı ve altyapının uğradığı hasar sonucunda belediyelerin su şebekeleri kriz öncesi dönemdekinin ancak %20 Sİ Ortalama olarak alındığında aileler gelirlerinin neredeyse 1/4 İNİ muhtaç hale gelmektedir 33 kadar su verebilmektedir34 harcamaktadır 35 su temini için Halep te çocuklar ve aileler bir felaketle karşı karşıya. Sıcak hava dalgasıyla birlikte sular kesiliyor, bu da çocukların suyla bulaşan hastalıklara karşı büyük bir risk altında bırakıyor. Hanaa Singer, UNICEF Suriye Temsilcisi, Ağustos ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 36 Suriyelilerin %85 i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır 37 Aileleri borç içinde, işsiz ve maddi kaynakları tükenmiş durumdadır. Çocuklar ev geçindirmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca bir kısmının da küçük yaşlarda evlenip çocuk gelin ve anne olmaktan başka çaresi kalmamıştır. Suriye deki hanelerin yüzde %75 inde çocuklar çalışmaktadır. Bu hanelerin neredeyse yarısında ise çocuklar ailenin tüm geçimini bir başka aile üyesiyle ya da tek başına sağlamaktadır. Çocukların genellikle aşağıdaki alanlarda çalıştıkları tespit edilmiştir: Temizlik İşleri Dükkan ve restoranlar Çöp Toplama İnşaat İşleri Tamir İşleri Marangozluk Otelcilik Sanayi Plastik Toplama Terzilik Ayakkabıcılık İşportacılık Dilencilik Tarım İşçiliği Sokak Bazlı İşler Workshops Berberlik Demir-Çelik Fabrikaları Okuma yazma bilmiyorum, yalnızca gökyüzünün, denizin ve güneşin resmini çizebiliyorum. (Lokantalarda) masalara baktım, fasulye, mısır, humus, nargile, patates, çekirdek servisi yaptım. Dükkânı temizleyip çocuklara dondurma servisi yaptım. Külah nasıl doldurulur bilmiyorum, ama bu işi yapan Mohannad a yardım ediyorum. Evimden ayrılmak istiyorum, çünkü orası hapishane gibi. Lübnan da yaşayan 4 yaşındaki mülteci Fares #COCUKLARSALDIRIALTINDA 7 PATLAYICILAR VE PATLAMAMIŞ SAVAŞ KALINTILARI Savaştan arta kalan patlamamış mühimmatlar Suriye nin %88 hayati tehlike oluşturmaktadır 38 Suriye de çatışmalara bağlı yaralanma olaylarının %53 ü patlayıcı silahlardan kaynaklanmaktadır 39 Patlayıcı silah kurbanlarının yaklaşık 1/4 i çocuklardır 40 Patlayıcıların yol açtığı olayların %75 i nüfusun yoğun olduğu yerlerde meydana gelmiştir 41 Patlamamış mühimmat özellikle çatışma bölgelerinde çocuklar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu mühimmatların şekilleri ve renkleri, onları oyuncak sanabilen çocukları yanıltabilmektedir 42 Yetişkinlere göre daha küçük olduklarından çocukların patlamalar sonucu hayatlarını kaybetme ya da ciddi yaranma olasılığı daha fazladır. Patlamalar ileri derecede yanıklara, şarapnel yaralarına, kolların ve bacakların zarar görmesine ve körlüğe ya da sağırlığa yol açabilmektedir. Çocukların boylarının kısa olması sebebiyle yaşamsal organları patlama noktasına daha yakındır. Çocuklar bu tür patlamalardan sağ çıksalar bile fiziksel rehabilitasyonları yetişkinlere göre çok daha zorludur yaşındaki Saja erkek kardeşini ve en iyi dört arkadaşını yaklaşık üç sene önce bir bombalı saldırıda kaybetti. Saja aynı saldırıda bacağını da kaybetti, ama buna rağmen jimnastikçi olma hayalinden hiç vazgeçmedi. Saja, Suriye de savaş başladığında 7 yaşındaydı. UNICEF/Syria/2017/Al-Issa 8 13 yaşındaki Majed ile 11 yaşındaki Omar Doğu Halep te oyun oynamak ve bisiklete binmek için evlerinin yakınındaki bir parka gitmişlerdi. İki çocuk parkta kuma gömülü, yeşil renkte, içecek kutusuna benzeyen tuhaf bir metal nesne buldu. Majed sonra olanları Üzerine basınca birden patladı. Havaya uçtum ama bilincimi hiç yitirmedim, diye anlatıyor. Omar ın nasıl olduğunu merak ediyordum. İki adam geldi ve bizi aceleyle hastaneye götürdü. Beş dakika sonra Omar arabada yanımda ölümüne şahit oldum O günü asla unutmayacağım. UNICEF İN 2016 YILINDA YAPTIĞI YARDIMLAR Sektör Suriye İçinde Sektör Ev Sahibi Ülkelerde SU VE HİJYEN Altyapı onarım ve bakım çalışmalarıyla 14 milyon 418 bin 231 kişiye daha iyi ve kesintisiz güvenli içme suyu ile sanitasyon sağlanmıştır. Acil durum su ve hijyen (WASH) tesisleri ile hizmetlerinden 825 bin 447 kişi yararlanmaktadır. SU VE HİJYEN Ürdün, Lübnan ve Irak taki kamplarda 500 bin 727 kişi yeterli miktarde güvenli içme suyuna erişmiştir. Ürdün, Lübnan ve Irak taki kamplarda 435 bin 701 kişi hijyen farkındalık eğitimlerine tabi tutulmuştur. SAĞLIK VE BESLENME Beş yaşının altında 851 bin 196 kçocuğa çocuk felci aşısı yapılmıştır. 1 milyon 659 bin 290 kişi birinci basamak ayakta tedavi hizmetine erişmiştir. 18 bin 946 çocuk orta ve ileri derece beslenme yetersizliği tedavisi görmüştür. 1 milyon 119 bin 256 çocuk ve emziren anne beslenme yetersizliği için muayene edilmiştir. SAĞLIK VE BESLENME Ürdün, Irak, Lübnan ve Mısır da beş yaşının altında 17 milyon 625 bin 916 çocuğa çocuk felci aşısı yapılmıştır. 111 bin 536 çocuğa rutin aşılama kampanyaları kapsamına alınmaları için destek verilmiştir. EĞİTİM Örgün eğitim gören 5-17 yaş arası 3 milyon 160 bin 90 çocuğa Okula Geri Dönüş malzemeleri (ders kitapları, kırtasiye eşyaları ve okul çantaları) dağıtılmıştır. 328 bin 371 çocuk yaygın eğitim olanaklarından yararlanmıştır. EĞİTİM Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak ta 650 bin 915 çocuk örgün eğitime kaydolmuştur. Türkiye, Lübnan ve Ürdün de 33 bin 136 çocuk örgün ve örgün olmayan eğitime kaydolmuştur. ÇOCUK KORUMA Mayın/patlayıcı kalıntıları konusunda risk eğitimi faaliyetleri ile 1 milyon 866 bin 260 kişiye ulaşılmıştır. Yaralanan veya risk altında olan 630 çocuk özel çocuk koruma hizmetlerinden yararlanmıştır. ÇOCUK KORUMA 509 bin 857 çocuk düzenli olarak çocuk koruma ve psikososyal destek programlarından yararlanmıştır. 37 bin 583 çocuğa uzman koruma hizmetleri (aile birleştirme, alternatif veya uzmanlık bakım ile hizmetler) sağlanmıştır. ERKEN TOPARLANMA VE GEÇİM YARDIMI Bin 706 korunmasız aile düzenli nakit/ayni yardımdan yararlanmıştır. Yardımlar Ekim 2016 da başlamıştır. TEMEL İHTİYAÇLAR Ürdün ve Irak ta zor koşullarda yaşayan 19 bin 317 aileye düzenli nakit yardımı yapılmıştır. Türkiye ve Lübnan da 263 bin 782 kişi tek seferlik acil durum nakit ya da nakit kartı yardımından yararlanmıştır. 672 bin 392 çocuğa giyecek de dahil olmak üzere gıda dışı yardım yapılmıştır. GIDA DIŞI YARDIMLAR #COCUKLARSALDIRIALTINDA 9 UNICEF, Suriyeli çocuklar adına çağrıda bulunmaktadır: Çatışmaya acilen siyasal çözüm bulunmalı. Bu acımasız savaşa derhal ve nihai olarak son vermek, çatışmada yer alan ve onların üzerlerinde etkileri olan tüm tarafların Suriyeli çocuklara borcudur. Savaşan tarafların bu çatışmanın hiçbir kazananı olmadığını ve çocuklara kayıp ve yıkım dışında bir şey getirmediğini anlamalarının artık zamanı gelmiştir. Bu dehşetten tek çıkış yolu tüm Suriyeli çocukların üstün çıkarları ile temel haklarının bir öncelik olarak gözetildiği görüşmelerdir. Çocuklara yönelik ciddi ihlallere son verilmeli. Çocuklara yönelik tüm ciddi ihlaller 44 sona erdirilmeli ve bu ihlallerin sorumluları yaptıklarının hesabını vermelidirler. Hiçbir şekilde neden olmadıkları bir savaşta çocuklara yönelik işlenen korkunç
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x