of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK PUAN TABLOSU

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 335 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 1 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. SEDEN TUYAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 73,50 73,50 73,50 2 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. FİGEN YILMAZ YABANCI
Transcript
DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 1 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. SEDEN TUYAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 73,50 73,50 73,50 2 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. FİGEN YILMAZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 58,80 54,30 Özet metin yok 54,30 3 YETİŞTİRME OKUTMAN DR. MERAL ŞEKER YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 64,20 64,20 69,00 Yayın 3(2) kitap bölümü değil, tam metin kitabı, yayından 19,2 puan düştü ancak bu kategoride net puan değişmedi.tebliğe 4.8 puan eklendi 4 YETİŞTİRME OKUTMAN DR. EDA KAHYALAR YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 46,80 42,75 Özet metin yok 36,00 Tebliğ 3'te özet bulunmamaktadır. Ön inceleme komisyonu Tebliğ 1'de 1,35 puan eksik düşmüştür. 5 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. NİHAN ARSLAN NAMLI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 97,80 97,80 97,80 6 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. İREM GÜRGAH OĞUL SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 78,00 78,00 78,00 7 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. OĞUZ KELEŞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 48,90 48,90 48,90 8 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. RABİA ÖZEN UYAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 67,20 67,20 67,20 9 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. IŞIL TAŞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 70,54 64,50 Tebliğ Eser No Bilim kurulu yer almıyor 70,54 Tebliğ Eser No uluslararası kongre niteliklerini taşımaktadır. 10 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. TUBA DEMİREL SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 54,00 54,00 54,00 11 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. ERDAL KAÇAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 59,40 59,40 59,40 12 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. TUÇE ÖZTÜRK KARATAŞ EĞİTİM 35,40 35,40 35,40 13 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. BUKET TURHAN TÜRKKAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 70,50 70,50 70,50 14 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. SÜMBÜL YALNIZCA YILDIRIM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 31,50 31,50 31,50 15 YETİŞTİRME ÖĞR. GÖR. BURCU SULTAN ABBAK ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU 46,8 46,8 25,20 Yayın 1,3 yıllık dergi özelliğini taşımamaktadır. Tebliğ 1,4 ve 5 uluslararası kongre niteliği taşımamaktadır. 16 YETİŞTİRME ARŞ. GÖR. DR SERKAN DİNÇER EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 17 YETİŞTİRME YRD. DOÇ. DR MEHMET EMRE SEZGİN EĞİTİM 31,95 31,95 31,95 18 YETİŞTİRME YRD. DOÇ. DR MEHMET CAN ŞAHİN EĞİTİM 39,60 39,60 36,00 3 atıf yayınlanmamış, 3,6 puan düşürülmüştür. 19 YETİŞTİRME PROF.DR. TAHİR BALCI EĞİTİM 69,60 69,00 Bir atıf fazla yazılmış, 68,40 Atıflardan 1,2 puan çıkarılmıştır. 20 YETİŞTİRME PROF.DR. YASEMİN KIRKGÖZ EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 21 YETİŞTİRME PROF.DR. HATİCE SOFU EĞİTİM 55,20 55,20 47,70 Atıf 2'ye ait belge mevcut değildir. 2,4 puan düşürülmüştür. DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 22 YETİŞTİRME PROF.DR. ZÜHAL OKAN EĞİTİM 46,80 46,80 44,40 Atıf 2, tam metin kitabıdır. Atıf yılına aittir. 4,8 puan düşürülmüştür. 23 YETİŞTİRME PROF.DR. ERDOĞAN BADA EĞİTİM 62,40 62,40 59,40 Yayın 5 1 yıllık bir dergide. 8.1 puan düştü ancak ham puan otuzun üzerinde olduğu için net puan değişmedi. Atıf 3.3'te bir atıf 2014 yılına ait, 1 atıfta yıl bilgisi yok, 1 atıf online basılmış henüz yayımlanmamış. Atıf 3.9 yazara ait değil. Atıf 3.4 yok. 24 YETİŞTİRME DOÇ.DR. NEŞE CABAROĞLU EĞİTİM 62,85 62,85 56,10 Yayın 3.1'de yer alan editoryal board üyeliği editörlük sayılmamaktadır. 25 YETİŞTİRME DOÇ.DR. YONCA ÖZKAN EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 26 YETİŞTİRME DOÇ.DR. HASAN BEDİR EĞİTİM 71,70 68,40 Katılım belgesi yok, 67,20 Atıf 2 ve yılına aittir. 27 YETİŞTİRME DOÇ.DR. CEM CAN EĞİTİM 73,50 73,50 73,50 28 YETİŞTİRME DOÇ.DR. RANA YILDIRIM EĞİTİM 48,30 48,30 45,90 Atıf 3 ve 4 2 yıllık dergilerdir. Atıf 5'te biri bildiri, diğerinin belgesi eksik. 29 YETİŞTİRME DOÇ.DR. JÜLİDE İNÖZÜ EĞİTİM 55,50 55,50 46,50 Yayın 1, 2 yıllık dergi. Yayın 2, editörlük koşulları sağlanmıyor. 30 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. GÜLDEN İLİN EĞİTİM 60,60 60,60 60,60 31 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. GÜLDEN TÜM EĞİTİM 80,70 80,70 79,80 Atıf 2, bildiri kitabındadır. 32 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. ABDURRRAHMAN KİLİMCİ EĞİTİM 55,20 55,20 53,55 Bilimsel toplantı düzenleme desteği teşvik kapsamı dışındadır. 33 YETİŞTİRME ÖĞR.GÖR. HÜLYA TUNCER EĞİTİM 59,10 41,10 Ödül belgesi geçersiz sayılmıştır, 42,00 Bilimsel toplantı düzenleme desteği teşvik kapsamı dışındadır. Yayın 5 hakemlik koşulları sağlamamaktadır. Ödül belgesi geçerlidir. 34 YETİŞTİRME ÖĞR.GÖR. HALİME BALCI EĞİTİM 65,40 65,40 65,40 35 YETİŞTİRME OKUTMAN Ş. ÇETİN İLİN EĞİTİM 39,00 39,00 39,00 36 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI EĞİTİM 58,20 58,20 58,20 37 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. TUĞBA ŞİMŞEK EĞİTİM 40,80 40,80 40,80 38 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. AYTEN PINAR BAL EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 39 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA YAŞAR EĞİTİM 59,25 55,20 Tebliğ Eser No Bilim Kurulu yer almıyor 59,25 Tebliğ Eser No uluslararası kongre niteliklerini taşımaktadır. 40 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM KAF EĞİTİM 56,10 56,10 54,30 Atıf 2 yayınlanmamıştır. 41 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. MUZAFFER SENCER ÖZSEZER EĞİTİM 69,90 69,90 69,00 Atıf yayınlanmamış. DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 42 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. AYŞEGÜL KARABAY EĞİTİM 61,05 61,05 61,05 43 YETİŞTİRME ÖĞR.GÖR. KAZIM ARTUT EĞİTİM 96,00 96,00 96,00 44 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. MELEK MERVE YILMAZ GENÇ EĞİTİM 34,20 34,20 34,20 45 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. EMEL ÇİLİNGİR ALTINER EĞİTİM 41,40 41,40 41,40 46 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. İNANÇ ETİ EĞİTİM 56,10 56,10 56,10 47 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. ALPER YONTAR EĞİTİM 34,20 34,20 34,20 48 YETİŞTİRME PROF.DR. FİLİZ YURTAL EĞİTİM 53,47 53,47 51,98 Yayın 1 SSCI değil. Atıf 2 yayınlanmamış. 49 YETİŞTİRME PROF.DR. YAŞARE AKTAŞ ARNAS EĞİTİM 94,80 94,80 94,80 50 YETİŞTİRME PROF.DR. SONGÜL TÜMKAYA EĞİTİM 96,00 96,00 96,00 51 YETİŞTİRME DOÇ.DR. DURMUŞ ASLAN EĞİTİM 47,40 47,40 46,80 Atıf 11, 2015 yılına ait. 52 YETİŞTİRME DOÇ.DR. KAMURAN TARIM EĞİTİM 97,20 97,20 93,00 Atıf 2 ve 7, yayınlanmamış. Atıf yılına ait. Atıf 10, yılı yok. Atıf 3,4,13 dergi bilgisi yok. 53 YETİŞTİRME DOÇ.DR. PERİHAN DİNÇ ARTUT EĞİTİM 57,90 57,90 57,90 54 YETİŞTİRME DOÇ.DR. AYPERİ DİKİCİ SIĞIRTMAÇ EĞİTİM 74,40 74,40 73,80 Yayın 5 hakemlik belgesi eksik. 55 YETİŞTİRME DOÇ.DR. AYTEN İFLAZOĞLU SABAN EĞİTİM 81,45 81,45 81,45 56 YETİŞTİRME PROF.DR. ADNAN GÜMÜŞ EĞİTİM 31,35 31,35 31,35 57 YETİŞTİRME DOÇ.DR. CAHİT ASLAN EĞİTİM 63,00 63,00 63,00 58 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. SADIK EROL ER EĞİTİM 39,90 39,90 2,1 Resmi Yazılı Araştırma 3,4,1, 3,2,1,, 2,4,3,, 7,1, Philosopher's İndex 29,70 Araştırma kategorisindeki yayın araştırma niteliği taşımıyor. Yayın 3.1 derleyen olduğu için editör niteliği taşımıyor. Yayın 3.2, 3.4. ve 3.5 alan indeksinde taranmıyor. 59 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA GÜNAY EĞİTİM 47,10 47,10 2,1 Resmi Yazılı Araştırma 3,1, 3,2,, 3,3,,3,4,, 3,5,, 3,6,,Philosopher's İndex 38,10 Araştırma kategorisindeki yayın araştırma niteliği taşımıyor. Yayın 1 sempozyum bildirileri kitapçığı olduğundan editörlük geçerli değil. Yayın 3, 4, 5 ve 6 alan indeksi değil. 60 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ EĞİTİM 93,00 93,00 5,1 ve 5,2 Sergi/Sempozyum 66, ve 5.2 Sergi/Sempozyum kapsamına girmemektedir. 61 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. ALİ ALTIKULAÇ EĞİTİM 86,25 86,25 86,25 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 62 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. BAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK EĞİTİM 87,90 87,90 5,1 Sergi/Sempozyum 74, Sergi/Sempozyum kapsamına girmemektedir. 63 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. ÖMER TUĞRUL KARA EĞİTİM 87,38 87,38 5,1 Sergi/Sempozyum 73, Sergi/Sempozyum kapsamına girmemektedir. 64 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. NEVAL AKÇA BERK EĞİTİM 61,73 61,73 61,73 65 YETİŞTİRME DOÇ.DR. SEDAT UÇAR EĞİTİM 34,20 34,20 34,20 66 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK EĞİTİM 55,35 55,35 53, nolu eserde, atıf yayınlanmamış, 1.8 puan düşürüldü 67 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. PINAR FETTAHLIOĞLU EĞİTİM 64,65 64,65 64,65 68 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. MELİS YEŞİLPINAR UYAR EĞİTİM 71,10 71,10 71,10 69 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. ECE YOLCU EĞİTİM 44,70 44,70 44,70 70 YETİŞTİRME ARŞ.GÖR. TUĞÇE KARATAŞ EĞİTİM 61,50 61,50 61,50 71 YETİŞTİRME PROF.DR. AHMET DOĞANAY EĞİTİM 100,00 100,00 Atıf yapan yayının (eser no: ) kaynakçasına ulaşılamadığı için çıkarılmıştır, Atıflar için ham puan 30,6 ya düşmüş ancak net puanı etkilememiştir, 100,00 72 YETİŞTİRME DOÇ.DR. MEDİHA SARI EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 73 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. FATMA SADIK EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 74 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. MEHMET KARAKUŞ EĞİTİM 95,40 95,40 95,40 75 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. BİRSEL AYBEK EĞİTİM 100,00 100,00 100,00 76 YETİŞTİRME DOÇ.DR. MAHMUT OĞUZ KUTLU EĞİTİM 33,00 33,00 33,00 77 YETİŞTİRME DOÇ.DR. FULYA CENKSEVEN ÖNDER EĞİTİM 98,40 98,40 98,40 78 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. OĞUZHAN KIRDÖK EĞİTİM 41,62 41,62 41,62 79 YETİŞTİRME PROF.DR. SONGÜL SONAY GÜÇRAY EĞİTİM 35,70 35,70 35,70 80 YETİŞTİRME DOÇ.DR. MEHMET BİLGİN EĞİTİM 77,10 77,10 77,10 81 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. İSMAİL SANBERK EĞİTİM 60,15 60,15 60,15 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 82 YETİŞTİRME PROF.DR. MERAL ATICI EĞİTİM 57,60 57,60 57,60 83 YETİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. MEHMET TEKDAL EĞİTİM 86,40 86,40 86,40 84 YETİŞTİRME ÖĞR.GÖR. MESUT ÖZONUR REKTÖRLÜK 60,00 60,00 60,00 85 YETİŞTİRME PROF.DR. TURAN AKBAŞ EĞİTİM 62,10 62,10 62,10 86 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. PINAR ÇIRAGİL ECZACILIK 37,20 37,20 37,20 87 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. FATMA AYDIĞLU ECZACILIK 66,22 66,22 66,22 88 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SERPİL DEMİRCİ KAYIRAN ECZACILIK 58,80 58,80 58,80 89 SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. UMAY MERVE GÜVEN ECZACILIK 37,50 37,50 37,50 90 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. MUHARREM CEM DOĞAN DİŞ HEKİMLİĞİ 30,00 30,00 6,00 Beyan edilen uluslar arası projeye ilişkin eksik evrak tespit edilmiştir. Evrakların tamamlanması halinde yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 91 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. HALUK ÖZTUNÇ DİŞ HEKİMLİĞİ 40,50 40,50 40,50 92 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. BURCU EVLİCE DİŞ HEKİMLİĞİ 53,55 53,55 53,55 93 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. ONUR UÇAK DİŞ HEKİMLİĞİ 65,40 65,40 65,40 94 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. ORHUN EKREN DİŞ HEKİMLİĞİ 65,40 65,40 65,40 95 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZCAN DİŞ HEKİMLİĞİ 66,30 66,30 66,30 96 SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. CİHAN KÜDEN DİŞ HEKİMLİĞİ 69,00 69,00 69,00 97 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. MEHMET EMRE BENLİDAYI DİŞ HEKİMLİĞİ 80,85 80,85 80,85 98 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. MEHMET CENK HAYTAÇ DİŞ HEKİMLİĞİ 81,00 81,00 81,00 99 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. YURDANUR UÇAR DİŞ HEKİMLİĞİ 83,40 83,40 83, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. UFUK TATLI DİŞ HEKİMLİĞİ 85,20 85,20 85, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. HAMDİ OĞUZ YOLDAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ 95,40 95,40 95, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. AYŞİN DUMANİ DİŞ HEKİMLİĞİ 100,00 100,00 100,00 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 103 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ 100,00 100,00 100, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SUNAY FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ 72,24 59,25 2, maddedeki araştırma madde 3c yi (Başka bir üniversite yada araştırma kurumunda görevlendirilme) karşılamamaktadır, Atıflardan bazıları 2015 yılına ait olduğundan çıkarılmıştır 37,20 Tebliğden çıkartıldı, ulusal 105 SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR.GÖR.DR. MELİKE ÖZTÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ 78,60 78,60 78, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. EMİNE AKÇA SAĞLIK BİLİMLERİ 30,00 30,00 0,00 30 P eksildi: tebliğ katılım belgeleri yok 107 SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR.DR. BURCU AVCIBAY VURGEÇ SAĞLIK BİLİMLERİ 47,10 47,10 42, P eksildi: Atıf kendi yayınına 108 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. MELTEM AKBAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ 47,10 47,10 47, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SERAP TORUN SAĞLIK BİLİMLERİ 53,44 43, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SEVİLAY ERDEN SAĞLIK BİLİMLERİ 65,26 63, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. ŞENAY ÇETİNKAYA SAĞLIK BİLİMLERİ 66,30 63, SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR.GÖR.DR. GÜLŞAH TANRIVERDİ SAĞLIK BİLİMLERİ 30,00 26, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. SEVGİ DENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ 30,30 25,50 2, maddedeki araştırma madde 3c yi (Başka bir üniversite yada araştırma kurumunda görevlendirilme) karşılamamaktadır, 2 nolu yayın basımda olduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır 2, maddedeki araştırma madde 3c yi (Başka bir üniversite yada araştırma kurumunda görevlendirilme) karşılamamaktadır, 3 nolu yayın 2015 yılında basıldığı için çıkarılmıştır, 1 nolu yayına yapılan atıf 2015 yılına ait olduğu için 1 ve 2, yayınların dışındaki tüm yayınlar çıkarılmıştır, 3,4,5,6, yayılar uluslararası ancak indeksi olmayan hakemli dergi, 7-17, yayınlar ulusal hakemli dergi (Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi) Bu dergiler sistem Yayın başlığında 2 ve 3 numaralı eser ulusal hakemli dergi (Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimeri Dergisi) olduğu için düzeltilmesi talep 8, maddedeki Tebliğlerin sunum şekli olmadığı için değişiklik talep edilmiştir, 43,43 59,48 Tebliğ katılım belg yok 43,20 21 P çıkarıldı: eb öğr kongresi katılım belgesi yok 26,40 Komisyon kararı 14,70 Teblig katılım belgeleri yok 114 SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. PINAR YEŞİL DEMİRCİ SAĞLIK BİLİMLERİ 47,70 47,70 47, SAĞLIK BİLİMLERİ UZMAN DR. M.BEGÜM KAYAR SAĞLIK BİLİMLERİ 61,05 61,05 61, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR.DR. SALİHA BOZDOĞAN YEŞİLOT SAĞLIK BİLİMLERİ 41,40 41,40 41, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. SULTAN ALAN SAĞLIK BİLİMLERİ 78,90 78,90 78, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. EVŞEN NAZİK SAĞLIK BİLİMLERİ 98,36 93, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. ZEHRA ESKİMEZ SAĞLIK BİLİMLERİ 36,86 30,83 2, maddedeki araştırma madde 3c yi (Başka bir üniversite yada araştırma kurumunda görevlendirilme) karşılamamaktadır, 8, maddedeki Tebliğlerin sunum şekli olmadığı Yayın başlığında 2 ve 3 numaralı eser ulusal hakemli dergi (Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi) olduğu için düzeltilmesi talep 91, P azaldı: Bir tebliğ uluslararası katılımlı 30, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. SEVBAN ARSLAN SAĞLIK BİLİMLERİ 100,00 100,00 71,20 Tebliğ ve atıflarda eksikler var 121 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF.DR. GÜRSEL ÖZTUNÇ SAĞLIK BİLİMLERİ 82,50 83,10 Yayın başlığında 5 numaralı eser hakemlik olması gerektiği için çıkarılmıştır, Atıflardan bazılarının alanları SCI olarak değiştirilmiştir, 83, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. ŞULE GÖKYILDIZ SAĞLIK BİLİMLERİ 93,30 93,30 91, P azaltıldı: Uluslaarası katılımlı bildiri DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 123 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. AYŞE HALIGÜR CEYHAN VETERİNER 35,40 35,40 33,90 Yayın 4 nolu belge ile Tebliğ 3 nolu belge tamamı ile aynıdır (1.5 puan silinmiştir). 124 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. PETEK PİNER BENLİ CEYHAN VETERİNER 48,00 48,00 48, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. TÜLİN GÜVEN GÖKMEN CEYHAN VETERİNER 78,60 78,60 78, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. FUNDA EŞKİ CEYHAN VETERİNER 71,55 71,55 71, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. BİLGE KAAN TEKELİOĞLU CEYHAN VETERİNER 73,50 73,50 60,00 Yönetmeliğe göre başvuru sergi olarak değerlendirilmemiştir (13.5 puan silinmiştir). 128 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SEMA ÖZKADİF CEYHAN VETERİNER 53,62 53,62 53, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. SİNAN KANDIR CEYHAN VETERİNER 100,00 100,00 73,00 Yönetmeliğe göre başvuru sergi olarak değerlendirilmemiştir (27.00 puan silinmiştir). 130 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. MEHMET HALIGÜR CEYHAN VETERİNER 77,70 77,70 68,70 Yönetmeliğe göre başvuru sergi olarak değerlendirilmemiştir (9.00 puan silinmiştir). 131 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK CEYHAN VETERİNER 80,10 80,10 80, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. HİKMET YETER ÇOĞUN CEYHAN VETERİNER 100,00 100,00 94,65 1. Yayın 5 nolu belge ile Tebliğ 2 nolu belge tamamı ile aynıdır (2.4 puan silinmiştir). 2. Yayın 6 nolu belge ile Tebliğ 1 nolu belgede tamamı ile aynıdır (3.00 puan silinmiştir). 133 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. AHMET AYDOĞAN CEYHAN VETERİNER 65,25 65,25 65, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 100,00 100,00 61,00 39 P çıkarıldı: 12 atıftan, 27 P tebliğden 135 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ.DR. SALİH ÇETİNER SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 40,50 40,50 40, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. TOĞRUL NAĞIYEV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 55,20 55,20 55, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. MERAL MİRALOĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 67,88 67,88 67, SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR.GÖR.DR. SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 58,80 58,80 58, SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR.GÖR.DR. ŞEÇİL TAYLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 32,40 32,40 32, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. BEHİCE DURGUN TIP 100,00 79,20 Ödül olarak sunulan belgenin Akademik Teşvik Yönetmeliğinde karşılığı bulunmamaktadır, 76,80 1. Ödül olarak sunulan belgenin Akademik Teşvik Yönetmeliğinde karşılığı bulunmamaktadır; 24 puan silinmiştir. 2. Akademik Teşvik Yönetmeliğinde Editörlük dışında Dergi Danışma Kurulu üyeliği (Advisory Board) puanlanmadığından 1.8 puan silinmiştir. 141 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. ÖZKAN OĞUZ TIP 75,00 75,00 75, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. MEMDUHA GÜLHAL BOZKIR TIP 30,00 30,00 30,00 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 143 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. PINAR GÖKER TIP 30,00 30,00 30, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. NESLİHAN BOYAN TIP 84,75 84,75 60,00 Tebliğler Ulusal toplantılarda sunulduğundan puan silinmiştir. 145 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT TIP 50,40 50,40 50, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. SAİT POLAT TIP 58,50 58,50 58, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. YURDUN KUYUCU TIP 32,40 32,40 32, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD.DOÇ.DR. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU TIP 72,60 72,60 72, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. GÜLFİDAN COŞKUN TIP 32,40 32,40 32, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. FÜGEN YARKIN TIP 56,55 56,55 56, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ DR. FİLİZ KİBAR TIP 47,88 47,88 47, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. AYŞEGÜL HAZAL BORAL SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 44,70 44,70 44, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ.GÖR. MELDA MERAL TIP 54,90 54,90 54, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. AKGÜN YAMAN TIP 92,25 92,25 92, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. MEHMET MACİT İLKİT TIP 98,40 98,40 98, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. FATİH KÖKSAL TIP 100,00 100,00 100, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. ŞEREF ERDOĞAN TIP 30,00 30,00 30, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. SANLI SADİ KURDAK TIP 60,00 60,00 Dergi editörlüğü puanlaması dikkate arzolunur, 30,00 Akademik Teşvik Yönetmeliğinde Editörlük dışında Dergi Danışma Kurulu üyeliği (Advisory Board) puanlanmadığından 30 puan silinmiştir. 159 SAĞLIK BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SEÇİL BİKAY TIP 72,75 72,75 72, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. İSMAİL SONER KOLTAŞ TIP 100,00 100,00 100, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. ABDULLAH TULİ TIP 62,62 62,62 62, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. LEVET KAYRIN TIP 48,60 48,60 48, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. MEHMET AKİF ÇÜRÜK TIP 72,22 72,22 72,22 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 164 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ. DR. ÖZLEM GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK TIP 50,25 50,25 50, SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR. GÖR. UZMAN DR. EBRU DÜNDAR YENİLMEZ TIP 57,75 57,75 57, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. MUSTAFA MUHLİS ALPARSLAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 51,00 51,00 51, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. UMUT KÖKBAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 66,30 66,30 66, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. BAŞAK GÜNAŞTI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 42,90 42,90 42, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. YUSUF DÖĞÜŞ TIP 36,93 36,93 36, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. H. ÜMİT LÜLEYAP TIP 60,30 60,30 60, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. OSMAN DEMİRHAN TIP 83,85 83,85 83, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. AYFER PAZARBAŞ TIP 66,00 66,00 66, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. DAVUT ALPTEKİN TIP 62,33 62,33 62, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ. DR. MEHMET BERTAN YILMAZ TIP 98,10 98,10 98, SAĞLIK BİLİMLERİ UZMAN NİLGÜN TANRIVERDİ TIP 36,00 36,00 36, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. PERÇİN PAZARCI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 44,40 44,40 44, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. GÜLŞAH ŞEYDAOĞLU TIP 60,00 60,00 60, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. NAZAN ALPARSLAN TIP 51,30 51,30 51, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. YAŞAR SERTDEMİR TIP 60,00 60,00 60, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. İLKER ÜNAL TIP 60,00 60,00 60, SAĞLIK BİLİMLERİ YRD. DOÇ. DR. FUNDA GÜLAY KADIOĞLU TIP 57,00 57,00 57, SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. MUSTAFA EMRE TIP 50,40 50,40 42,00 Proje başlığı altında Yayın Teşvik Projeleri değerlendirilmemektedir (8.4 puan silinmiştir). 183 SAĞLIK BİLİMLERİ PROF. DR. İSMAİL GÜNAY TIP 56,55 56,55 56, SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ. DR. IŞIL ÖCAL TIP 39,30 39,30 39,30 DETAYLANDIRILMIŞ 2016 YILI TABLOSU DOÇENTLİK NIN ADI SOYADI NIN (ATK) BİRİM İLE 185 SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇ. DR. AYKUT PELİT TIP 30,30 30,30 30, SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞR. GÖR. DR. FİGEN ÇİÇEK TIP 37,35 37,35 37, SAĞLIK BİLİMLERİ ARŞ. GÖR. ÇAĞIL COŞKUN TIP 68,7
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x