of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Daarom kiest u voor Primo Keukens!

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
De voordeligste KEUKENZAAK EILANDKEUKEN FOCUS» ca. 180 / 274 x 90 cm» Lak, alpinewit ultra-hoogglans In ,- Daarom kiest u voor Primo Keukens! Veel mensen denken goedkoper uit te kunnen zij n bij de
Transcript
De voordeligste KEUKENZAAK EILANDKEUKEN FOCUS» ca. 180 / 274 x 90 cm» Lak, alpinewit ultra-hoogglans In ,- Daarom kiest u voor Primo Keukens! Veel mensen denken goedkoper uit te kunnen zij n bij de grotere winkelketens, maar niets is minder waar, aldus Alex. Juist vanwege onze kleinschaligheid kunnen wij tegen zeer scherpe prij zen leveren. Wij willen de voordeligste keukenzaak zij n en dat maken we ook echt waar. Omdat we vrij wel geen overheadkosten hebben en onze lij nen kort zij n, kunnen we de kosten laag houden. Bij komend voordeel hiervan is de snelle levering. 1 EILANDKEUKEN RIVA LINE N» ca. 245 x 180 / 210 cm» Wit beton repro» Stij lvolle trenden woonkeukens. HOEKKEUKEN TOUCH» ca. 365 x 215 cm» Laklaminaat, zwart supermat / Color Concept ferro brons repro In ,- 6298,- INCLUSIEF! WOONKEUKEN FLASH» ca. 120 / 275 cm» Laklaminaat, zij degrij s hoogglans De goed georganiseerde keuken. Onze keukens profiteren van tientallen jaren ervaring en beproefde systemen. Maar ook van innovaties die het dagelij ks leven en werken in onze keuken zo onmiskenbaar aangenaam en functioneel maken. Aangenaam werken in de keuken heeft alles te maken met perfecte organisatie. Een perfecte organisatie maakt het dagelij ks leven in de keuken gemakkelij ker en schept orde en overzicht. En omdat we weten dat iedereen zo zij n eigen wensen en eisen heeft, vindt u in onze modulaire keukensystemen een enorm assortiment praktische keukenhulpjes. Of het nu gaat om individueel in te delen inzetelementen voor ladebakken, milieuvriendelij ke afvalscheidingssystemen, ruimtebesparende hoekoplossingen of slimme opbergoplossingen met ons kunt u alle kanten op! 3598,- 2 3 HOEKKEUKEN FLAIR» ca. 305 x 245 cm» Lak, magnolia mat LANDELIJKE KEUKEN LUCCA» ca. 240 x 275 cm» Magnolia» Koken zoals de chef-kok. In deze keuken geen probleem. 5998,- LANDELIJKE KEUKEN COTTAGE» ca. 280 x 250 / 120 cm» Eiken Virgina repro 7425,- Actie: graniet en composiet tegen bodemprij zen! Uw keukenblad bepaalt het gezicht van uw keuken. Graniet en composiet zij n natuurproducten met een uniek karakter. Een eerlij k product met een eerlij ke Primo prij s. In de showroom kunt u diverse stalen bekij ken van onze granieten en composiet werkbladen. 3998,- 4 5 HOEKKEUKEN SPEED» ca. 210 x 60 x 260 cm»zand» Vele moderne keukens. GEZINSKEUKEN FLASH RIVA» ca. 445 x 275 cm» Laklaminaat, wit hoogglans / eiken Ontario repro Onze service voor u: In 6 KEUKENBLOK SPEED» ca. 290 cm» Wit softmat 4598,- 4198,- HOEKKEUKEN FIO» ca. 255 x 185 cm» Eiken Virginia repro INDIVIDUEEL ADVIES Onze speciaal opgeleide keuken-adviseurs nemen de tijd om u alles te vertellen over actuele keukentrends. Op basis van de plattegrond van uw keuken en rekening houdend met uw persoonlijke wensen en behoeften plannen onze keukenspecialisten uw droomkeuken. COMPUTER- LAYOUT MEET SERVICE Wij meten uw keuken precies op en bepalen de plaats voor water- en stroomaansluitingen als basis voor een individuele keukenlayout. STIPTE LEVERING We leveren stipt op het afgesproken tijdstip de keuken bij u af, waar u zolang naar hebt uitgekeken. In ,- 3838,- In 3 MONTAGE Bij Primo is de keuze aan jou. Natuurlijk kunnen wij je werk uit handen nemen en je nieuwe Primo keuken laten monteren. Maar misschien vind je het wel veel leuker om het zelf te doen! 6 7 Waarom Primo Keukens?» Geen ondoorzichtige acties, een Primo prij s is altij d een» Gratis 3-D tekening scherpe en eerlij ke prij s» Primo keukens zij n van Duitse topkwaliteit» Snelle en betrouwbare levering, inmeten en plaatsing kan en worden milieubewust geproduceerd door onze montagedienst vakkundig wonden uitgevoerd» Leidingschema mogelij k» Bij ons géén aanbetaling 17SD089 WOONKEUKEN LASER LINE N» ca. 240 / 285 x 95 cm» Premiumwit» 5 elektrische apparaten 5998,- In 8 (en montagewerk). De prijzen van apparatuur zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Prijswijziglingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. (NAAST DE GAMMA) (MELMERPARK) (NAAST DE GAMMA) ZOMERDIJK 3A MEPPEL TELEFOON JOUSTERWEG 42 HEERENVEEN TELEFOON ZAMBONISTRAAT 4 M KAMPEN TELEFOON DE LANGE SPRUIT 5 B HARDENBERG TELEFOON uur Volg 8 ons ook op facebook
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x