Polis

Türkiye`de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu
Jun 11, 2017
Türkiye`de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu
Türkiye`de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri RaporuView Document
Bu sayının PDF formatını etmek için tıklayın
Jun 12, 2017
Bu sayının PDF formatını etmek için tıklayın
Bu sayının PDF formatını etmek için tıklayınView Document
Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi
Jun 12, 2017
Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi
Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş GenelgesiView Document
dosyayı indir
Jun 12, 2017
dosyayı indir
dosyayı indirView Document
mültecilerin türkiye`deki durumlarına dair gözlemler - Mülteci-Der
Jun 13, 2017
mültecilerin türkiye`deki durumlarına dair gözlemler - Mülteci-Der
mültecilerin türkiye`deki durumlarına dair gözlemler - Mülteci-DerView Document
30. Sınavın Soruları - ARO Özel Güvenlik ve Eğitim
Jun 14, 2017
30. Sınavın Soruları - ARO Özel Güvenlik ve Eğitim
30. Sınavın Soruları - ARO Özel Güvenlik ve EğitimView Document
Saha Ziyareti Raporu
Jun 14, 2017
Saha Ziyareti Raporu
Saha Ziyareti RaporuView Document
65 TEMEL A SINAV SORULARI
Jun 14, 2017
65 TEMEL A SINAV SORULARI
65 TEMEL A SINAV SORULARIView Document
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 ) - Niğde Sosyal Bilimler Meslek
Jun 14, 2017
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 ) - Niğde Sosyal Bilimler Meslek
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 ) - Niğde Sosyal Bilimler MeslekView Document
Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı?
Jun 14, 2017
Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı?
Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı?View Document
Ekim-Kasım 2014 Sayı: 45 Yıl:3
Jun 15, 2017
Ekim-Kasım 2014 Sayı: 45 Yıl:3
Ekim-Kasım 2014 Sayı: 45 Yıl:3View Document
2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu
Jun 15, 2017
2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu
2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunuView Document
kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplama
Jun 16, 2017
kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplama
kundaklama,patlayıcı maddeler, delil toplamaView Document
2 Nolu Özel Güvenlik Eğitim Sınav Soruları
Jun 17, 2017
2 Nolu Özel Güvenlik Eğitim Sınav Soruları
2 Nolu Özel Güvenlik Eğitim Sınav SorularıView Document
Türkiye`de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu
Jun 17, 2017
Türkiye`de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu
Türkiye`de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme RaporuView Document
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks