Plány Lekce

Přípravy učitelů v rámci federace Wallonie
Jun 13, 2017
Přípravy učitelů v rámci federace Wallonie
Přípravy učitelů v rámci federace WallonieView Document
Máme více identit?
Jun 14, 2017
Máme více identit?
Máme více identit?View Document
Školní řád školy – verze 2014
Jun 15, 2017
Školní řád školy – verze 2014
Školní řád školy – verze 2014View Document
TZ - Hydrogen Horizon Automotive Challenge 15_16 CZ
Jun 15, 2017
TZ - Hydrogen Horizon Automotive Challenge 15_16 CZ
TZ - Hydrogen Horizon Automotive Challenge 15_16 CZView Document
Odborníka pro praxi musí vychovávat samotná praxe
Jun 15, 2017
Odborníka pro praxi musí vychovávat samotná praxe
Odborníka pro praxi musí vychovávat samotná praxeView Document
Kvalitativní výzkum - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Jun 15, 2017
Kvalitativní výzkum - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Kvalitativní výzkum - Fakulta tělesné výchovy a sportu UKView Document
TEXT - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Jun 16, 2017
TEXT - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
TEXT - Fakulta tělesné výchovy a sportu UKView Document
pdf - 45 kB
Jun 20, 2017
pdf - 45 kB
pdf - 45 kBView Document
vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro
Jun 22, 2017
vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro
vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu proView Document
Role médií během listopadových dní roku 1989
Jun 24, 2017
Role médií během listopadových dní roku 1989
Role médií během listopadových dní roku 1989View Document
Konstruktivistické principy v online vzdělávání
Jun 25, 2017
Konstruktivistické principy v online vzdělávání
Konstruktivistické principy v online vzděláváníView Document
Užití humoru v elektronickém učení
Jun 25, 2017
Užití humoru v elektronickém učení
Užití humoru v elektronickém učeníView Document
Autoevaluace výuky plavání dle Halliwickovy metody
Jun 26, 2017
Autoevaluace výuky plavání dle Halliwickovy metody
Autoevaluace výuky plavání dle Halliwickovy metodyView Document
calendar of activities
Jun 27, 2017
calendar of activities
calendar of activitiesView Document
Celý článek ke stažení zde
Jun 28, 2017
Celý článek ke stažení zde
Celý článek ke stažení zdeView Document
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks