of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bence,METEORA Yunanistan’ın gezilecek en önemli ve de en ilginç yerlerinden birisidir. Yunanistan’nın Teselya bölgesinde Kalambaka şehri civarında.

Category:

Slides

Publish on:

Views: 90 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Download Bence,METEORA Yunanistan’ın gezilecek en önemli ve de en ilginç yerlerinden birisidir. Yunanistan’nın Teselya bölgesinde Kalambaka şehri civarında.
Transcript
 • 1
 • 2
 • 3 Bence,METEORA Yunanistan’ın gezilecek en önemli ve de enilginç yerlerinden birisidir. Yunanistan’nın Teselya bölgesinde Kalambaka şehri civarında hemen,Kastraki yerleşim merkezinin yanında ve ona tepelerden bakan hem de yaklaşık 300 m. yukarıdan bakan bir mevkidedir. Meteora’nın kelime anlamını bir Yunan’a sorduğunuzda cevap ; ‘’Suspended in the air’’ olacaktır. Gerçekten ‘’Havada asılı’’gibi tepelerin üzerine tünemiş bu manastırlar görülmeye değer.
 • 4 ROUSANAU MANASTIRI
 • 5 Bir zamanlar deniz altında bulunan bu yüksek kayalar, sularınçekilmesiyle önceleri buradaki mağaralar vasıtasıyla keşişlere mabet görevini üstlenmiş. Daha sonraları ortodoks keşişler manastırlarını kayaların tepesine inşa etmeye başlamışlar. Sonuçta bu bölge farklı yerdeki 24 manastıra mekan olmuştur. Bu gün bu manastırlardan sadece 6 tanesi kullanılabilir durumdadır. Keşişler bu manastırları dünya nimet ve imkanlarından veya (Bir rivayete göre)Osmanlının dini baskısından kendilerini uzak tutmak ve inzivaya çekilmek amacıyla kullanmışlar. Bugün bu bölge korumaya alınmış , Unesco Dünya Mirasları listesine girmiştir.
 • 6 Muhteşem manzaraları ve manastırların tepelere inşa tarzıile Meteora insanı büyülüyor.
 • 7 NICHOLAS ANAPAUSAS MANASTIRI
 • 8 Dikkat ederseniz bu yüksekkayaların üstündeki düz tepe kısmının tamamı inşaat alanı olarak kullanılmış ve santimetre karesi bile değerlendirilmiştir. İlginç olanı ise manastırlara çıkmak için ne asansör ne de merdiven mevcut değildir.
 • 9 TRIADA MANASTIRI En hayret vericisi ise bu manastırları inşa etmek için o kadar malzemeyi o yüksekliklere nasıl çıkardılar. İnşaatları nasıl yaptılar? Herşeyi…İnsan,malzeme ve her türlü eşyayı ,halattan yapılmış sepet ve ona bağlı uzun iplerle BUCURGAT kullanarak yukarı çekiyorlarmış…..
 • 10 Manastırların çoğu turistik ziyarete kapalıManastırların çoğu turistik ziyarete kapalı. Sadece VARLAAM Manastırı turistik ziyarete ve dış dünyaya açılmış yol ve merdivenle ulaşım sağlanarak müze haline getirilmiş. Manastırlardan biri hariç hepsinde rahipler görev yapmaktadır. Buralara rahibeler giremiyor. STEPHEN Manastırında ise sadece rahibeler bulunuyor.
 • 11 « ERKEKLER ŞORTLA,KADINLAR İSE PANTOLON,ŞORT VEKOLSUZ ELBİSE İLE GİREMEZ.» Farklı dillerde yazılmış bu ikaz levhasını tüm manastırların girişinde görmek mümkün. Pantolonla gelen kadınlar, pantolon üzerine zorla etek giydirilerek içeri alınmaktadır.
 • 12 VARLAAM MANASTIRI
 • 13 VARLAAM MANASTIRI
 • 14 VARLAAM MANASTIRININ GİRİŞİ
 • 15 MERDİVENLERDEN TIRMANMADAN ÖNCE SIKI BİR DİNLENMEGEREKİYOR.
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20 İP
 • 21 BUCURGAT
 • 22 KİRALIK ETEKLER
 • 23
 • 24 BÖLGEDE HEP İKİ BAYRAK YANYANA… BİRİ YUNAN BAYRAĞIDİĞERİ BÖLGEDEKİ DİNİ OTORİTEYİ TEMSİL EDEN ÇİFT BAŞLI KARTAL FİGÜRLÜ BAYRAK.
 • 25 BAYRAK ÜZERİNDEKİ ÇİFT BAŞLI KARTAL’A ÇOĞU YERDERASTLAMAK MÜMKÜN…
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33 ECELİYLE VEYA İPLE YUKARI ÇEKİLİRKEN ÖLEN RAHİPLERİNKURUKAFALARI. (MANASTIRLARDA MEZAR YOK.)
 • 34 RAHİPLER BURADA ŞARAP İMAL EDİP HEDİYELİK EŞYABÖLÜMÜNDE DE SATIYORLAR
 • 35 O DÖNEMİN MUTFAK EŞYALARI
 • 36 BÖLGENİN EN BÜYÜK MANASTIRI « METEORON »
 • 37
 • 38 SADECE RAHİBELERİN YAŞADIĞI St. STEPHEN MANASTIRI
 • 39 St. STEPHEN MANASTIRI,BİR RAHİBE VE ZORAKİ ETEKGİYDİRİLMİŞ KIZLAR…..
 • 40 MANASTIRDAN KASTRAKİ’NİN GÖRÜNÜŞÜ
 • 41 KASTRAKİ’DEN MANASTIR TEPELERİNİN GÖRÜNÜŞÜ
 • 42
 • 43 Yolunuz Yunanistan’a düşerse buraları görmeden geçmeyin….Hele,bir de bizim gibi kanınızda tehlikeli GEZ-GÖR Virüsü varsa tedaviye çok etkisi oluyor.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x